Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
26 Ekim 2013
PATRONLAR TAŞERON MEVZUATININ NASIL DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR?

Patronlar taşeron mevzuatının nasıl değiştirilmesini istiyor? Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye´deki işverenlerin işçi-işveren ilişkileri alanındaki en bilinçli, bilgili, birikimli ve deneyimli örgütüdür.

PATRONLAR TAŞERON MEVZUATININ NASIL DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR?

Patronlar taşeron mevzuatının nasıl değiştirilmesini istiyor? Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye’deki işverenlerin işçi-işveren ilişkileri alanındaki en bilinçli, bilgili, birikimli ve deneyimli örgütüdür.
TİSK, temsil ettiği smıfm uzun vadeli çıkarlarını da iyi bilen ve politikalarını son derece akıllı bir biçimde formüle edip uygulamaya çalışan bir yapıdır. Keşke işçi sendikaları konfederasyonları da kendi sınıf çıkarlarını aynı bilgi ve bilinçle formüle edebilseler, olanaklarını gereksiz harcamalarda tüketmek yerine, TİSK’in yaptığı gibi, araştırmaya ve yayma harcasalar.
TİSK’in bu farkı taşeronluk konusunda da ortaya çıkmaktadır. TİSK, taşeron işçilerinin mevzuatta yer alan haklarının çok iyi farkındadır ve özellikle mevzuatta 2008 yılında yapılan değişikliklerden ciddi biçimde şikayetçidir.
TİSK bu konuda şu değerlendirmeyi yapmaktadır: "Özel sektör kuruluşları için uygulama şartları, tersanelerde yaşanan ölümlü iş kazalarına tepki olarak 2008 yılında yapılan 5763 sayılı Kanun değişikliği ve çıkarılan yönetmelikle daha da ağırlaştırılmış, alt işveren ilişkisinin kurulması adeta imkansız hale getirilmiştir." TİSK, işçi lehine bazı önemli düzenlemeler içeren "Alt İşverenlik Yönetmeliği’nin bazı hükümlerinin iptali amacıyla" Danıştay’da dava açtı.

TİSK’in talepleri
TİSK, 2012 yılında Soru, Cevap ve Sorunlarıyla İş Hukukunda Alt İşveren başlıklı bir kitap yayımladı.
Bu kitapta sermayedar sınıf açısından taşeronlukla ilgili sorunlar özetlendi ve aşağıdaki talepler dile getirildi:
"Mevzuatta yapılacak düzenleme ile; "Kamu ve özel sektör arasındaki ayrım kaldırılmalı,
"Alt işveren ilişkisinin kurulmasında ‘işletmenin gerekleri’, ‘işin gerekleri’ veya ‘uzmanlık gerektirmesi’ kriterlerinin her biri alt işveren ilişkisinin kurulmasına gerekçe oluşturabilmeli,
"İşyerinde çalıştırılan kimse ile daha sonra alt işveren ilişkisi kurulma yasağı kaldırılmalı,
"Alt işverenin üstlendiği işi bölerek bir başka alt işverene vermesine dönük sınırlayıcı hüküm kaldırılmalı,
"Alt işveren ilişkisinin kanuni düzenlemelere aykırı bulunması halinde alt işveren işçisinin baştan itibaren asıl işveren işçisi sayılması sonucunu doğuran Türk hukukuna özgü ve başka ülkelerde rastlanmayan düzenleme kaldırılmalı,
"Kamu kuruluşlarırun hizmet alımı yoluyla gerçekleştirdikleri alt işveren uygulamaları açısından alt işveren işçilerinin hakları ihale mevzuatında yapılacak düzenlemelerle güvence altına alınmalı, işin yaklaşık maliyeti bu güvenceleri ve maliyetlerini kapsayan işçilikler üzerinden belirlenmeli,
"Muvazaa ve muvazaanın idari bir işlemle tespitine üişkin düzenlemeler kaldırılmalı,
"Muvazaa gibi varlığının ispatlanması zor, yokluğunun ispatlanması ise daha da zor olan karmaşık bir hukuki olgunun tespitini yapan idari işleme karşı yargı denetiminin; 6 işgünü gibi kısa bir süre ve temyiz incelemesinden yoksun tutularak sınırlandırılmasını öngören hükmün, ülkenin ekonomik çıkarları, hakkaniyet ve olması gereken hukuk açısından değiştirilerek en az otuz günlük bir dava açma süresi tanınmalı ve temyiz yolu açılmak
"Ve düzenlemelerin nihai amacı alt işveren ilişkisinin kurulmasının önlenmesi değil, kurulan ilişkinin işçilerin haklarının istismarı ile sonuçlanmaması olmalıdır." (s.48-49) Kiralık işçilik taşeron işçiliğinin yerini alabilir Bu talepler, taşeron uygulamasının sermayedar sınıfın çıkarları doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkindir. Ancak sermayedar smıfin asıl talebi, özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisinin verilmesiyle, işçilerin herhangi bir kuşkuya yol açmayacak biçimde köleleştirilmesidir.

DİĞER HABERLER
NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Nuh’un Ankara Makarnası arasında şubat ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

DÜNYA EMEK GÜNDEMİNDEN
DÜNYA EMEK GÜNDEMİNDEN

Dünya emek gündeminden haberler.

YÜKSEK GIDA FİYATLARI KAÇINILMAZ
YÜKSEK GIDA FİYATLARI KAÇINILMAZ

TÜİK verilerine göre tarımsal girdi enflasyonu son bir yılda yüzde 49,93 artış kaydetti.

İŞÇİLERİN GELİRİ YİNE PUL OLACAK
İŞÇİLERİN GELİRİ YİNE PUL OLACAK

İşçi alacaklarının hesaplanmasında kullanılan yasal faiz oranı 19 yıl aradan sonra yüzde 9’dan yüzde 24’e çıkarıldı. Faiz oranının çok yetersiz olduğunu belirten Avukat Özveri, “Açık bir sınıfsal tercihtir. İşçinin parası pula dönüyor” dedi.