Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
04 Kasım 2011
PARAN KADAR SAĞLIK HİZMETİ DÖNEMİ

Hükümetten Kanun Hükmünde Kararname´yle bayram hediyesi! aran kadar sağlık hizmeti dönemij TBMM´ye gidilmeden son gün gece yarısı yangından mal kaçırır gibi çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname sağlık çalışanlarının tepkisini topladı

PARAN KADAR SAĞLIK HİZMETİ DÖNEMİ

Hükümetten Kanun Hükmünde Kararname’yle bayram hediyesi! aran kadar sağlık hizmeti dönemij TBMM’ye gidilmeden son gün gece yarısı yangından mal kaçırır gibi çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname sağlık çalışanlarının tepkisini topladı 

Hükümet, Kanım Hükmünde Kararname çıkarma yetki yasasının süresinin dolmasına bir gün kala ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının TEŞKİLAT ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yi çıkardı. 28103 sayılı Resmi Gazetc’de gece yarısı yayınlanarak yürürlüğe giren kararname ile sağlık alanında çok büyük değişikler yapılıyor.

Bu kararname ile "Türk hekimlerinin" ibaresi değiştirilerek "hekimlerin" olarak ve "Türkiye’de hemşirelik sanatı bu kanun hükümleri dahilinde hemşire unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiçbir kimse yapamaz" ifadesi değiştirilerek, "Bu Kanun hükümlerine göre hemşire unvanı kazanmış olanların dışında hiç kimse Türkiye’de hemşirelik mesleğini icra edemez" şekline getirildi. Çıkartılan kanuna göre bakanlık gereken pozisyonlarda sözleşmeli statüde personel istihdam edilebilecek.

Bu kararname ile bakanlık ve bağlı kuruluşlarında ihtisas gerektiren nitelikli bir işin yapılması veya proje hazırlanması veya yürütülmesi sözleşme ile yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilecek. Konuyla ilgili görüştüğümüz Genel Sağlık-lş Genel Başkanı Dr. Ali Gül "Biz biat edenler değiliz biz yurttaşız ve haklarımızın elimizden alınmasını kabul etmiyoruz" diyerek açıklamasına şöyle devam etti. ‘Uygulamayla sınırlı sağlık hizmeti’ "TBMM açıkken Kanun Hükmünde Kararname çıkarılması meclisimizin yasama işlevinin ortadan kaldırıldığını göstermektedir.

Sağlığın kamusal bir bak olması yerine insanların paralar’ kadar sağlık hizmeti alacakları dönemin tüm alt yapısı tafeci Dr. Hüseyin; Demirdîzen mamlanmıştır. Kamusal bir hizmet değil de işletme mantığı ile kar eden kuruluşlar hedeflendiği için yönetici olarak sağlık çalışanı olmayan yönetici öngörülmektedir. Bu günden sonra geniş halk kesimlerine sınırlı bir temel sağlık hizmeti ancak verilebilecektir. Giderek artan katkı payları ve sigorta kapsamı dışı sağlık hizmetleri yurttaşlarımızı beklemektedir." ‘Kabul edilemez’ "Bu kararname ile yabancı hekim ve hemşire çalıştırmanın önü açılmıştır.

Bu uygulama hekimlerimize ve hemşirelerimize hakarettir. "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyen Atatürk’ümüzden bu günlere gelmek açması bir durumdur. Kabul etmiyoruz. Bu kararnamenin içerdiği olumsuzluklara bir tuz-biber etkisi yapacak düzenlemede gönüllü sağlık hizmeti ve sağlık gözlemciliği uygulaması olacak. Tarikatlar bizleri hastane kapılarında karşılayacak, kamu hizmeti verilirken müritler bize yardım edecek. Çocuklarımızı ellerimizden alan abi-abla ilişkisi gönüllü sağlık hizmeti kılıfında karşımıza çıkacak. Aydınlanmayı, Cumhuriyet Devrimi’ni yaşayan sağlık çalışanları olarak bu uygulamayı kabul edemeyiz. Türkiye kamucu-halkçı bir sağlık politikası ile sağlık sorunlarının üstesinden gelir.

Bu birikimi ve yeterli sağlık insan gücü vardır. Ulusumuzun talepleri doğrultusunda ulusal bir sağlık politikası istiyoruz." ‘Yabancı doktorların parası cebimizden çıkacak’ Aydınlık’a konuşan Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ise "Kanun Hükmünde Kararname Sağlık Bakanlığı’nın sağlık sisteminin bir kısmını tamamen, bir kısmını ise yönetimsel olarak değiştirmesidir. Hukuksal ve kamusal değerler hiçe sayılarak TBMM, kamuoyu, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları görmezden gelinerek bakanlığın böyle bir değişikliği kanun olarak kendi kendine çıkarması kabul edilir değil. AKP Hükümetinin "Ustalık dönemi" dediği bu dönem kamusal alanın daha kolay özelleştirilebildiği bir dönem.

Bakanlığın "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile tüm sağlık birimlerinin bir pazara, bir ticaret merkezine dönüştürülmeye çalıştığını görüyoruz. Bunun sonucu tüm yurttaşların "Ödeyebildiği bedel kadar sağlık hizmeti" almasıdır. Ödeyemeyenler ise sağlık hakkından feragat etmek zorunda bırakılacaktır. KHK ile hem planlama hem denetleme görevinin kendilerinde olması kadrolaşmayı arttıracak yabancı hekim ve sözleşmeli personel alımı olacak. KHK bunun önünü açmıştır. IMF’nin ayırdığı kaynakla planlanan sağlık politikaları ile yabancı doktor ve hemşirelerin parası bizim cebimizden çıkacak. Sağlık turizmi kapsamında tıbbi hizmetler adı altında yurtdışından getirilen yaşlıların tedavileri ülkemizde gerçeklertirilecek. Uluslararası yöneticileri Türkiye’ye getirecekler ve sağlık gücünü küresel sermayenin, yabancıların eline bırakacaklar.

Üstelik bu yabancı yöneticilerin paraları bizim tarafımızdan ödenecek. ‘Sağlık kuruluşları işletme haline getirilecek’ AKP hükümeti sağlık alanında güvenceli çalışmayı bitirme konusunda ısrarcı. Taşeron işçilerle bunu en çok sağlayan Sağlık Bakanlığı şimdi de sözleşmeli personel çalıştıracak. KHK ile Türkiye’nin 70-80 yıl içinde oluşan tüm sağlık sistemini bozuyorlar.

Tüm hastaneler ve Dr. Ali Gül kamu üniversiteleri de dahil olmak üzere sağlığı işletme haline getirecekler. Bu sadece sağlık çalışanlarının değil tüm vatandaşların sorunu haline gelecek" ifadelerini kullandı. ‘Hukuka karşı hile yapılıyor’ Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ‘in konuya ilişkin yaptığı açıklama da ise "AKP’nin ustalık dönemi diye tarif ettiği bu dönemde adeta yangından mal kaçırırcasına gizli bir KHK hazırlaması ne kadar demokratiktir? Sağlık hizmeti gibi temel bir hizmetin sunumuna ilişkin güçlü biı yapılandırma ancak birçok yasada değişiklik yapılarak hayata geçirilebilir.

Oysaki hükümet geçici KHK çıkarma yetkisini kullanarak TBMM’yi, sağlık meslek örgütlerini, kitle örgütlerini devre dışı bırakmıştır. Burada hukuka karşı hile yapıldığını düşünmekteyiz. KHK’de personel açısından birçok belirsizlik söz konusudur. Hizmet satın alma yoluna başvurulması personel açısından ciddi riskler barındırmakladır.

Sözleşmeliliğin esas, kadrolu çalışmanın istisna haline getirildiği bir sistem karşımıza çıkmaktadır. Sendikamız KHK’yı hukuksal açıdan inceleyerek, Anayasa ya aykırı hususların Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası yolu ile götürülmesi için gerekli çalışmaları başlatmıştır." sözlerini kaydetti.

DİĞER HABERLER
İŞ KANUNUNDA TEMSİLCİ İŞÇİLERİN GÜVENCESİ (1936-1960)
İŞ KANUNUNDA TEMSİLCİ İŞÇİLERİN GÜVENCESİ (1936-1960)

1936 yılında kabul edilen ve 1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanununda getirilen önemli düzenlemelerden biri, “mümessil işçi” uygulamasıydı.

BU KUYUDAN SU ÇIKMAZ!
BU KUYUDAN SU ÇIKMAZ!

Yeni vergi paketi bugünlerde asıl gündemde olması gereken asgari ücret ve emekli aylıkları artışlarını arka plana itecek. Yeni vergi paketi, emek gelirleri üzerindeki vergilerde bir azalmaya yol açmayacak. Pakette devasa şirket kârları ve servetler için anlamlı yeni vergiler yok.

BORÇ YAKAYA YAPIŞTI
BORÇ YAKAYA YAPIŞTI

İktidar, asgari ücrete ara zam beklentilerine kulak tıkarken borç, yurttaşın yakasına yapıştı. Enflasyon karşısında geliri yetersiz kalan yurttaşlar kartlara sarıldı. Kartla yapılan yemek harcamalarının tutarı ise yüzde 146,36 arttı.

ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN VERGİLER
ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN VERGİLER

Bundan 3,800 yıl önce Hammurabi, Babil caddelerine dev tabletler asmış ve üzerine şunu yazmıştı; “Vergi vermeyenin kellesi gider.”