Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
13 Ağustos 2013
ÖZELLEŞTİRMELER VE KAMU KESİMİNDEKİ İŞÇİ SAYISI

Türkiye´de yaygın yanlışlardan biri, özelleştirmeyi yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının satışı olarak algılamaktır. Bu hatalı görüşün yaygınlaştınlmasında, ne yazık ki, sendikalanmızın da önemli kusuru vardır.

ÖZELLEŞTİRMELER VE KAMU KESİMİNDEKİ İŞÇİ SAYISI

Türkiye’de yaygın yanlışlardan biri, özelleştirmeyi yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının satışı olarak algılamaktır. Bu hatalı görüşün yaygınlaştınlmasında, ne yazık ki, sendikalanmızın da önemli kusuru vardır. Özelleştirme, devletçiliğin, halkçılığın, kamuculuğun karşıtıdır.

Özelleştirmenin bir biçimi, Sümerbank’ın, Etibank’ın, Et Balık Kurumunun, çimento fabrikalannın ve benzeri çok sayıdaki işletmenin yabancı veya yerli özel sektöre satılmasıdır. Özelleştirmenin diğer biçimi, kamunun belirli mallan üretmekten ve önemli hizmetleri yerine getirmekten vazgeçmesi, bunlan özel sektörden temin etmesidir. Taşeronlaştırma, hizmet alımı, fason üretim bu uygulamanın örnekleridir. Devletin sağlık hizmetleri ve eğitimde özel sektöre izin vermesi ve hatta bunlan teşvik etmesi de özelleştirmedir.

Madencilikte devlete ait maden sahalannın özel sektöre kiralanması (rödovans) bu niteliktedir. Ekonomiye müdahalenin kaldırılması Bir kamu kuruluşunun mülkiyeti devlette kalabilir; ancak eğer bu işletme bir kamu hizmeti sağlama anlayışıyla değil de, kamu desteği kesildiğinden ayakta kalabilmek için bir sermayedar gibi davranmaya zorlanıyorsa, yine özelleştirme söz konusudur. Örneğin, sağlık alanındaki kamu işletmelerinin durumu budur.

Özelleştirmenin diğer bir biçimi de, devletin ekonomiye müdahale araçlannın ortadan kaldınlmasıdır. Örneğin, asgari ücreti kaldırma girişimleri, bu anlayışın bir ürünüdür. Bu biçimlerdeki özelleştirmeler özellikle Türk-lş’e büyük darbe indirdi. Ancak Türk-lş hâlâ tam bir teslimiyet içinde. Kamu kesiminde Türk-lş ile hükümet arasında yapılan toplu sözleşme çerçeve protokolü kapsamında çalışan işçi sayısı 1993 yılında yaklaşık 700 bin kişiydi. Bu sayı bu yıl itibariyle 178 bine geriledi. 20 yıllık dönemde çeşitli biçimlerde uygulanan özelleştirmelerle 700 bin işçinin 500 binden fazlası tasfiye edildi. Bu işçilerin yerine taşeron işçileri veya özel sektörde daha kötü koşullarda çalışan işçiler geçti. Sendikalaşma da geriledi.

Özelleştirmenin ücretlere etkisi Bunun bir örneğini Soma’da görebiliriz. Türkiye Kömür İşletmeleri Gn.Md.’ne bağlı TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Soma’da faaliyet göstermektedir. Bu işletmere 1992 öncesinde 8640 işçi çalışırdı. Günümüzde yalnızca 1385 işçi çalışıyor. Bu kadrolu işçilerin yanı sıra taşeronlar aracılığıyla hizmet alımı yoluyla çalışan işçi sayısı 1612’yi buldu. Bu taşeron işçileri sendikasız. TKI’nin denetimindeki kömür bölgelerinin bazıları rödovans yoluyla özel şirketlere devredilmiş.

Soma Kömür İşletmeleri A.Ş-‘nin madenlerinde 6200 kişi çalışıyor. Bunlann 4916’sı sendikalı. İmbat Madencilik, Enerji, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş- ‘nin maden ocaklannda ise 4350 işçi çalışıyor. Bunlann 4035’i sendika üyesi. Uyar Madencilik’te çalışan 780 işçinin yalnızca 278’i sendikaya üye olmuş. Kamu kesimi işyerlerindeki işçi ücretleri ile özel sektör işyerlerindeki işçi ücretleri arasında şimdilik çok büyük fark yok. Ücret dışı ödemelerde farklar söz konusu.

Ücretlerdeki yakınlığın en önemli nedeni kamu sektörünün ücretleri yükseltici etkisi. Aynı sendikaya bağlı işçilerin ücretleri de birbirine yakın. Ancak, kamu işyerlerinin tümüyle özelleştirilmesinin ardından özel sektör işyerlerindeki ücretlerin de düşmesi gündemde. Bu sürecin sonunda bugün örgütlü bulunan özel sektör maden işletmelerinin de sendikasızlaştınlması söz konusu. Soma Termik Santralında ise 1989 yılında 1780 işçi çalışıyordu. Günümüzde çalışan işçi sayısı 780’e düşürülmüş durumda. 700 dolayında da taşeron işçisi var. 

DİĞER HABERLER
GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR
GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR

Gıda fiyatları 48 aydır kesintisiz artıyor. Gıda Mühendisleri Odası, “Alım gücü düşen halk, sayıları hızla artan sağlıksız taklit ürünlere yöneliyor” uyarısında bulundu.

SİMİT BİLE ALAMAYAN BİNLERCE ÇOCUK VAR!
SİMİT BİLE ALAMAYAN BİNLERCE ÇOCUK VAR!

Yoksulluğun vurduğu çocuklar saatler boyu okullarda aç kalmak zorunda kalıyor. Ne evden yiyecek götürebiliyor ne de paraları olmadığı için kantinden bir şey alabiliyor.

NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Nuh’un Ankara Makarnası arasında şubat ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

DÜNYA EMEK GÜNDEMİNDEN
DÜNYA EMEK GÜNDEMİNDEN

Dünya emek gündeminden haberler.