Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
10 Ekim 2022
ÖZELLEŞTİRME VE SENDİKALAR KAYNAKÇASI

Türkiye’deki özelleştirme uygulamaları genel olarak Türkiye ekonomisine verdiği zararın ötesinde, başta işçi sınıfı olmak üzere, toplumun tüm emekçi sınıf ve tabakalarına ve ayrıca ulusal güvenliğimize ve milli bütünlüğümüze de önemli zararlar verdi.

ÖZELLEŞTİRME VE SENDİKALAR KAYNAKÇASI

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ

Özelleştirme; kamu kurum ve kuruluşlarının satılması ve/veya kapatılması; kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen üretim ve hizmetlerin taşeron eliyle veya fason olarak özel kuruluşlara yaptırılması; kamu kuruluşlarına sağlanan devlet desteğinin azaltılması veya kaldırılmasıyla bu kuruluşların kâr amacı güden işletmeler haline getirilmesi; devletin ekonomiye müdahale kanallarının tahrip edilmesi; özellikle eğitim ve sağlıkta bu hizmetleri kullananların “müşteri” haline getirilmesi ve bu hizmetlerin özelleştirilmesi biçimlerinde gerçekleşti. Siyasal iktidarların özelleştirme uygulamalarına karşı, biraz gecikmeli de olsa ve istenen başarıyı sağlayamasa da, önemli tepkiler gelişti. Bu konuda özellikle sendikalar çeşitli yayınlar yaptılar.

AFSAD, Ankara 2010 Direniş Başkenti, Tekgıda-İş Yay., Ankara, 2011, 75 s.

Akbudak, S., “78 Gün” Tekel Gerçeği ve Ankara Direnişi, Sözkesen Matbaası, Ankara, 2010, 248 s.

Akduran, Özgün, Ekonomi Politikalarında Kadın ve Özelleştirmenin Kadın Çalışanlara Etkisi: Tekel Tütün İşletmeleri Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Akkaya, M., Türkiye’de Taşeron İşçiliği (Aydınlık Yazıları), Vatan Partisi İşçi-Sendika Bürosu, Ankara, 2016, 203 s.

Aktan, C.C., KİT Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Stratejisi (Türkiye İçin Bir Model ve Stratejik Planlama Önerisi), TİSK Yay.No.139, Ankara, (Tarihsiz), 44 s.

Aktan, C.C., Posta ve Telekomünikasyon Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme, Haber-İş Sendikası Yay No. 7/1993, 129 s.

Alper, Y., İktisadi Amaçları ve Sosyal Sonuçlarıyla Özelleştirme, Sağlık-İş Yayınları, Ankara, 1994, 178 s.

Alper, Y., Özelleştirme, Sağlık-İş Yay., Ankara, 1993, 56 s.

Altıntaş, M., Ulusal Sanayi Kuruluşlarımız Yabancılaştırılırken, Türk Metal Yay., Ankara, 1989.

Ankara Demokrasi Platformu, Özelleştirme Mucize mi, Felaket mi?, Ankara, (Tarihsiz), 16 s.

Arıoğlu, E. (ed.), Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme, T.Maden-İş Sendikası Yay., Ankara, 1994, 286 s.

Ataay, F., Elektrik Hizmetinin Tarihsel Gelişimi ve Özelleştirme Politikaları, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 56 s.

Atılgan, A., Özelleştirme Raporu Yerel Kamu Hizmetlerinde Özelleştirme Su, Toplu Ulaşım, Çöp, Hizmet-İş Yay., Ankara, 2006, 123 s.

Bağımsız Sosyal Bilimciler Grubu, KİT’ler ve Özelleştirme, Genel-İş Yay., Ankara, 2006, 27 s.

Bank-Sen Sendikası, Özelleştirme Yasasının Eleştirisi, Özelleştir me!, Araştırma Dairesi Yayını No. 12, İstanbul, Mayıs 1995, 22 s.

Basisen, Özelleştirme Raporu, İstanbul, 1994.

Başaran, F. – Özdemir, Ö., Telekomünikasyonda Özelleştirme, İddialar, Örnekler, Gerçekler, KİGEM Yay., Ankara, 1998, 157 s.

Başoğlu, M., Genel Başkan Mustafa Başoğlu’nun Özelleştirme Yasa Tasarısı, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri, Bosna-Hersek’te Yaşanan İnsanlıkdışı Dram ve Çeşitli Konulara İlişkin Düşünceleri, Sağlık-İş Yay., Ankara, 1995, 87 s.

Başoğlu, M., Özelleştirme Tasarısı işçi Haklarını Korumuyor, Sağlık-İş Sendikası, Ankara, 1994, 12 s. (Çoğaltma).

Başoğlu, M., Özelleştirme Tasarısı İşçi Haklarını Korumuyor, Sağlık-İş Yay., Ankara, 1994, 18 s.

Bayat, B. – Durusoy, Ö.T., Taşeronlaşma, Modern Çağın Kölelik Sistemi, Çimse-İş Sendikası Yay., Ankara, 1996, 58 s.

Bektaş, F.D. – Şıkoğlu, O., Şeker Sanayii ve Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları, Şeker-İş Sendikası Yay., Ankara, 2002, 164 s.

Belediye-İş Sendikası, Enflasyon, Taşeronlaştırma, İşsizlik, İşten Atılma, Özelleştirme, Eğitim Broşürleri 4, İstanbul, 1994 (?), 22 s.

Bilgin, V.-Yazıcı, E.-Tutar, K.-Güler, M.A.-Bilgin, O., Taşeron İşçisi Gerçeği Araştırması – Teori/ Kimlik/ Tutum/ Beklenti, Hak-İş Yay. No. 51, Ankara, 2015, 192 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Çalışma Yaşamında Bir Karabulut: Taşeronluk, Eğitim Notları No.11, İstanbul, 1999, 48 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme, Eğitim Notları No.13, İstanbul, 1999, 48 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Erdemir ve Özelleştirme Üzerine Görüşler, İstanbul, 1994, 79 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Özelleştirme Kapsamında Asil Çelik Gerçeği, İstanbul, 2000, 39 s.

Bulut, G. (der.), Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, 2. Baskı, NotaBene Yay., Ankara, 2010, 368 s.

Coşar, Z., Tersanenin Komitesi – Özelleştirmeye Dur! Dediler, Bassaray Matbaası, İzmir, 2019, 390 s.

Çankaya Belediyesi, Tekel İşçilerinin Direnişinden Kareler: Mehmet Arslan Güven- Evren Özesen Karma Fotoğraf Sergisi, Ankara, (tarihsiz), 34 s.

Değirmenci, K., Özelleştirme ve Sosyal Devlet, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 64 s.

Değirmenci, K., Özelleştirme ve Sosyal Devlet, Türk-İş Eğitim Yay.No.48, Ankara, 2000, 64 s.

Değirmenci, K., Özelleştirme ve Sosyal Devlet, Yol-İş, Tekgıda-İş, Tes-İş, Orman-İş Ortak Yay.No.16, Ankara, 2000, 64 s.

Demiryol-İş Sendikası, Özelleştirme, Yay. No. 94/1, Ankara, 1994, 74 s.

Dev Sağlık-İş Sendikası, Taşerona Karşı Mücadele Yargılanamaz, 2010.

Devrim Yayını, Özelleştirme Saldırısına Karşı Eylemli Sınıf Dayanışması, Broşür Dizisi: 2, İstanbul, Eylül 1993, 29 s.

Devrimci Demokratik Sendikalar Birliği Partizan Kamu Emekçileri, Özelleştirmeye, Taşeronluğa Karşı Barikat Sınıf Sendikal Hareketi Kavramakla Oluşturulur, Umut Yay., İstanbul, 1994.

DİSK, Emeğimize, Ekmeğimize, Geleceğimize Sahip Çıkalım. Özelleştirmeye Hayır, Yay. No. 4, İstanbul, Kasım 1993, 16 s.

DİSK, Taşeron İşçiler Büyük Mağduriyet Yaşayacak! (DİSK Yönetim Kurulu Basın Açıklaması, 25 Aralık 2017/142), (çoğaltma), 7 s.

DİSK, Türkiye’de Özelleştirme, İstanbul, 1994, 134 s.

Eksen Yayıncılık, İşçi Sınıfı ve Emekçilere “Özelleştirme” Saldırısı, Broşür Dizisi: 1, İstanbul, Eylül 1993, 34 s.

Emekçi Hareketi Partisi, Her Yer Tekel, Her Yer Direniş, Anlatılan Senin Hikayendir, İstanbul, 2010, 96 s.

Enerji Bir-Sen Sendikası, Geniş Tabanlı Öz Kaynaklı Özelleştirme Projesi Sunusu, Ankara, tarihsiz, 73 s.

Enerji-Yapı Yol Sen Sendikası, Yeni Dünya Düzeni ve Özelleştirme, Ankara, (tarihsiz), 30 s.

Erol, C., KİT’ler ve Özelleştirme Dosyası, Teksif Sendikası Yayınları, Ankara, 1995, 120 s.

ESM Sendikası, Özelleştirme Politikalarıyla Karanlığa Doğru, Ankara, 2006, 6 s.

Feminist Hareket, Tekel’de Direnen Kadınlar Yolumuzu Açıyor, İstanbul, 2010, 48 s.

Genel-İş Sendikası, Anlatılan Senin Hikayendir! Taşeron İşçisinin El Kitabı, Genel-İş Eğitim Dairesi Yay., Ankara, 2015, 108 s.

Genel-İş Sendikası, Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesinde Adana Örneği (Adana Anakent ve Merkez İlçe Belediyelerinde Taşeron Uygulamaları Araştırması), Ankara, 1996, 54 s.

Genel-İş Sendikası, Kamuda Taşeron İşçiliği ve Toplu İş Sözleşmesinde Yeni Düzen – 10 Eylül 2014 Tarihli 6552 Sayılı (Torba) Kanun’a İlişkin Değerlendirme, Ankara, 2015, 63 s.

Genel-İş Sendikası, Sendikasızlaştırmanın ve Sömürünün Yeni Yöntemi: Taşeronlaştırma, Ankara, 1993, 66 s.

Genel-İş Sendikası, Taşeron İşlerinde Çalışan İşçinin Hakları!, Eğitim Dairesi Yayınları, Ankara, 2013, 183 s.

Genel-İş Sendikası, Taşeronlaştırma ve İşçi Hakları, Ankara, (tarihsiz), 72 s.

Genel-İş Sendikası, Taşeronlaştırma, Ankara, 1993, 66 s.

Gökbayrak, Ş., Belediyeler, Özelleştirme ve Çalışma İlişkileri, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yay., Ankara, 2003, 200 s.

Gökçen, Ş., Özelleştirme mi, Tekelleştirme mi? Öz Gıda-İş Sendikası Eğitim Yay. Sendikal ve Toplumsal Sorunlar Dizisi-2, Ankara, Eylül 1992, 197 s.

Gürol, M.A., Bir Sosyal Özelleştirme Yöntemi: Çalışanların Pay Ortaklığı (Türkiye Uygulaması), Hak-İş Yay. No. 18, Ankara, 1994, 131 s.

Güven,M.A. – Özesen,E., Tekel İşçilerinin Direnişlerinden Kareler, Galeri Kara, Ankara, 2011, 36 s.

Haber-İş Sendikası, Haberleşme Sektöründe Özelleştirme Sorunu, Yay. No. 9/1994, Ankara, 1994, 153 s.

Haber-İş Sendikası, Özelleştirme Adı Altında Türkiye’nin Geleceği Satılamaz, Ankara, 2005, 32 s.

Hava-İş Sendikası, Başka THY Yok, Ulusal Havayolumuz THY Özelleştirme Kapsamından Çıkarılsın, İstanbul, 2000, 22 s.

Hava-İş Sendikası, HAVAŞ  Raporu, Özelleştirme mi, Ulusal Değerlerin Yağması mı?, İstanbul, 1993, 13 s. (Çoğaltma).

Hava-İş Sendikası, Küreselleşme ve Özelleştirme Paneline Sunulan Tebliğler (15 Eylül 1993), İstanbul, 1993.

Hava-İş Sendikası, Özelleştirme Yalanı – 2, Halka Arz; Sermayenin Tabana Yayılması, Özelleştirme Değil, Sosyal Devlet, İş, Adalet, Demokrasi, İstanbul, 16 s.

Hava-İş Sendikası, Özelleştirme Yalanları (1), “Kamu Kötü, Özel İyi,” Özelleştirme Değil, Sosyal Devlet, İş, Adalet, Demokrasi, İstanbul, 2000, 16 s.

Hava-İş Sendikası, Venezüella’dan Bir Havayolu Özelleştirme Hikayesi: Viasa, Önce Özelleştirildi, Sonra Satın Alan Iberia Tarafından Kapatıldı, İstanbul, 2006, 16 s.

Hizmet-İş Sendikası, Yerel Hizmetlerin Yeniden Yapılandırılması ve Yerel Yönetimlerde Özelleştirme – Uluslararası Konferans, Ankara, 2005, 334 s.

Işıklı, A., Özelleştirme Ne İçin?, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 56 s.

Işıklı, A., Özelleştirme Ne İçin?, Yol-İş Sendikası Eğitim Yay. No. 15, Ankara, 1994, 64 s.

Işıklı, A., Ücret ve İstihdam Politikaları ve Özelleştirme, Ankara, (Tarihsiz), 28 s.

Işıklı, A., Yeni Dünya Düzeninde Özelleştirme, BASS Yay., Ankara, 1996, 28 s.

Işıklı, A., Yeni Dünya Düzeninde Özelleştirme, Türkiye Maden-İş Sendikası Yay., Ankara, 1996, 46 s.

İşçi Sağlığı Meslek Hastalıkları İş Güvenliği Derneği, Özelleştirme Tartışmaları Üzerine, İstanbul, 1993, 9 s. (Çoğaltma).

Kaldıraç Yayınevi, Tekel Direnişi Dersleri 2010 Sendikalarımızı Geri Alacağız, İstanbul, 2010, 202 s.

Kamiloğlu, C.A., Sınıf, Direniş ve İletişim – Tekel, Seka ve Metal Direnişi Örnekleri (Yüksek Lisans Tezi), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Ankara, 2017, 213 s.

Kansu, I., Emperyalizmin Yeni Masalı: Küreselleşme, KİGEM Yay., Ankara, 1996, 80 s. +

Karabulut, Ö., KİT’ler ve Özelleştirme, Ankara, 1996, 33 s. (Çoğaltma).

KESK, Kamu Hizmetlerinin ve İşletmelerinin Özelleştirme Süreçlerinde Sosyal Tarafların ve Endüstri İlişkilerinin Rolü, Ankara, 2008, 104 s.

KİGEM – Genel-İş Sendikası, Yerel Yönetimler, Yerelleştirme, Özelleştirme, Yabancılaştırma, Ankara, 1998, 119 s. +

KİGEM (Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi), Yeni Dünya Düzeni Karşısında Türkiye, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1995, 88 s. +

KİGEM, Cumhuriyet’in 75. Yılında Kamu Hizmeti Kamu Mülkiyeti Sempozyumu (28 Kasım 1998), Ankara, 1998, 95 s. +

KİGEM, Kamu Hizmetinde Özelleştirme, Ankara, 1997, 40 s.

KİGEM, Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı Vakıf Senedi, Ankara, 1996, 18 s.

KİGEM, Türk KİT Sisteminin İktisadi Değerlendirmesi , Nicel İrdeleme, Özelleştirme Sorunları ve Politika Seçenekleri, Ankara, 1998, 150 s.

KİGEM, Yok Hükmünde Anlaşma, IMF Niyet Mektubu, Standby Düzenlemeleri, KİGEM’in Ankara İdare Mahkemesi’nde Açtığı Davanın Dilekçesi, Birleşik Metal-İş, İstanbul, 2005, 63 s. +

Koç, Y., Atatürk’ün Devletçiliği-Halkçılığı ve Özelleştirmeler, Eğitim-İş Yay., Ankara, 2013, 80 s.

Koç, Y., Atatürk’ün Millileştirmeleri ve Devletleştirmeleri, Günümüzün Özelleştirmeleri, Türk-İş Eğitim Yay.No.55, Ankara, 2000, 64 s.

Koç, Y., Atatürk’ün Millileştirmeleri ve Devletleştirmeleri, Günümüzün Özelleştirmeleri, Yol-İş, Tekgıda-İş, Tes-İş, Orman-İş Ortak Yay.No.23, Ankara, 2000, 64 s.

Koç, Y., Atatürk’ün Millileştirmeleri ve Devletleştirmeleri, Günümüz Özelleştirmeleri, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 2003, 64 s.

Koç, Y., Özelleştirme, Türkiye’yi Parçalamanın Bir Aracı, Kaynak Yay., İstanbul, 2005, 216 s.

Koç, Y., Taşeronluk ve Fason Üretim, Sorunlar, Çözümler, Türk-İş Eğitim Yay.No.61, Ankara, 2001, 64 s.

Koç, Y., Taşeronluk ve Kısmi Zamanlı Çalışma, Tez Koop-İş Sendikası Yay. No. 17, Ankara, 1993, 80 s.

Koç, Y., Taşeronlukla Nasıl Mücadele Edilir? Taşeron İşçisinin Mücadele Elkitabı (2.Basım), Kaynak Yay. Emek Kitaplığı-1, İstanbul, 2013, 102 s.

Koç, Y., Taşeronlukla Nasıl Mücadele Edilir? Taşeron İşçisinin Mücadele Elkitabı, Kaynak Yay., İstanbul, 2013, 98 s.

Konuk. M., Özelleştirmede Pilot Hastane, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Neler Oluyor ? Uygulamalar ve Sonuçları, SES Yay. No.1. Ankara, 1997, 239 s.

Laspetkim-İş Sendikası, 4 Sorun, 4 Yorum, Alt İşveren (Taşeron) Uygulaması, İş Güvencesi ve Ücretler, Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili, Özelleştirme, İstanbul, 1992.

Maden-Sen Sendikası, KİT’ler ve Kitleler, Özelleştirme Gerçeği, Ankara, tarihsiz, 189 s.

Martin, B., Dünyada Özelleştirme, Yol-İş Sendikası Eğitim Yay. No. 14, Ankara, 1994, 77 s.

Martin, B., Özelleştirme Kamu Yararına mı?, Türk Harb-İş Sendikası Yay., Ankara, 1994, 237 s.

Maya Yayınları, İşsizliğe, Özelleştirme ve Taşeronlaştırma Saldırısına Karşı Tam Ücretli 6 Saatlik İşgünü 4 Vardiya Serbest Haftasonu, İstanbul, 2001, 39 s.

Meral, B., Kamu İşlerinde Taşeron Köleliğine Son, YOL-İŞ Sendikası Eğitim Yay. No. 11, Ankara, 1992, 60 s.

Meral, B., Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral’in Türk-İş Tarafından Düzenlenen “Özelleştirmeye ve İşçi Kıyımına Hayır, Sosyal Devlete Evet” Toplantısı Konuşması (Ankara, 15 Ekim 1998), Türk-İş Yay., Ankara, 1998, 15 s.

Nota Bene Yay., Tekel Direnişinin Işığında Gelenekselden Yeniye İşçi Sınıfı Hareketi, İstanbul, 2010, 352 s.

Orhim, Görüşler, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulaması ve KİT’leri Özelleştirme Çalışmalarından Beklenenler, İstanbul, 1986, 347 s.

Orman-İş Sendikası, Yeni Dünya Düzeninde Özelleştirme, Sosyal Politikalar, Demokrasi, Sendikacılık ve Sorunları, Ankara, 1997, 79 s.

Oyan, O., Özelleştirme, BASS Yay., Ankara, 1999, 64 s.

Oyan, O., Özelleştirme, Tarım-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999,64 s.

Oyan, O., Özelleştirme, Türk-İş Eğitim Yay.No.7, Ankara, 1999, 64 s.

Öktem, E., Özelleştirmenin Kara Kitabı, Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme, Ankara, 2005, 106 s.

Özçelik-İş Sendikası, Özelleştirme, Seminerler Dizisi-1, Eğitim Yay. No. 6, Ankara, 1992, 232 s.

Özgıda-İş Sendikası, E.B.K., Yem Sanayii ve SEK’de Özelleştirmeye Neden Karşıyız?, Ankara, 1993, 54 s.

Özgıda-İş Sendikası, Gıda Sektöründeki KİT’lerin Özelleştirilmesi ve Etkileri, Ankara, 1992.

Özgıda-İş Sendikası, Özelleştirme mi, Tekelleşme mi?, Ankara, 1992.

Özgıda-İş Sendikası, Türk Halkı Özelleştirmeye Nasıl Bakıyor?, Ankara, 1994, 26 s.

Özveri, M., Özelleştirme Nedir?, Selüloz-İş Yay. No. 7, Ankara, (Tarihsiz), 46 s.

Partizan Kamu Emekçileri, Özelleştirmeye, Taşeronluğa Karşı Barikat, Sınıf Sendikal Hareketini Kavramakla Oluşturulur, Umut Yay., İstanbul, 1994, 71 s.

Petrol-İş Sendikası, “Bir Özelleştirme Harekatı: Irak” Bildiriler (2002-2004), Petrol-İş Arşivi/VI, İstanbul, 2015, 328 s.

Petrol-İş Sendikası, “Özelleştirmeler Durdurulsun!” Bildiriler (2000-2001), Petrol-İş Arşivi / V, İstanbul, 2015, 406 s.

Petrol-İş Sendikası, “Özelleştirmelere Geçit Verilmeyecek!” Bildiriler (1997-1999), Petrol-İş Arşivi / IV, İstanbul, 2015, 323 s.

Petrol-İş Sendikası, Bir Özelleştirme Modeli: Halka Arz Yöntemi ve TÜPRAŞ, Yay.No.73, İstanbul, 2001, 35 s.

Petrol-İş Sendikası, Gübre Sektöründe ve Tarımda Özelleştirmeye Hayır, Tügsaş ve İgsaş Özelleştirilemez, Yay.No.63, İstanbul, 2000, 89 s.

Petrol-İş Sendikası, Özelleştirme Harekatı Sürüyor! Sıra Sağlık Kurumlarında (katlanır broşür), İstanbul, (tarihsiz)

Petrol-İş Sendikası, Özelleştirme Harekatını Durduralım, Başka Bir Dünya Mümkündür, İstanbul, 2003, 28 s.

Petrol-İş Sendikası, Özelleştirme Kimin İçin, İstanbul, 1997, 47 s.

Petrol-İş Sendikası, Özelleştirme Suç Dosyası – 1, İstanbul, 2003, 20 s.

Petrol-İş Sendikası, Özelleştirme Suç Dosyası – 2, İstanbul, 2003, 12 s.

Petrol-İş Sendikası, Özelleştirme Sürecinde POAŞ ve TÜPRAŞ Dosyaları, POAŞ Özelleştirilemez! TÜPRAŞ’tan Elinizi Çekin!, Yay.No.59, İstanbul, 2000, 40 s.

Petrol-İş Sendikası, Özelleştirme Üzerine, Yay. No. 24, İstanbul, 1989, 288 s.

Petrol-İş Sendikası, Özelleştirmenin 2. Yılında POAŞ, Yay.No.77, İstanbul, 2002, 32 s.

Sağlık-İş Sendikası, Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları, Ankara, 1998, 160 s.

Sarı, M., Selüloz-İş Sendikası Genel Başkanı Mithat Sarı’nın 41. Yıl Anısına Düzenlenen “Özelleştirme Çözüm mü?” Paneli Açış Konuşması, Selüloz-İş Yay., İzmit, 1993, 15 s.

Selüloz-İş Sendikası – Genel Sanayi-Sen Sendikası, Basında SEKA Direnişi, Ankara, 1998, 800 s.

Selüloz-İş Sendikası, Özelleştirme Çözüm mü? Alternatif Politikalar Paneli, 1994, 79 s.

Selüloz-İş Sendikası, Özelleştirme Nedir, Eğitim Yay.No.7, İzmit.

Selüloz-İş Sendikası, Türk Basınında SEKA Grevi ve Selüloz-İş, İzmit, 1990.

Sosyalist Türkiye Partisi, Sınıfa Saldırı, Parti Özelleştirme Politikalarıyla Hesaplaşıyor, Ankara, (Tarihsiz), 200 s.

Şahin,H., Direniş Kentini Yaratan İşçiler, Bir Direniş Öyküsü: Tekel, İstanbul, 2010, 200 s.

Şeker-İş Sendikası, Pancar Tarımı Pancar Şekeri Sanayii ve Özelleştirme, Ankara, 2005, 32 s.

Şeker-İş Sendikası, Şeker Özelleştirmesi ve Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler, Ankara, 2011, 8 s.

Şeker-İş Sendikası, Şekerde Özelleştirme Gerçeği, Ankara, 2008, 21 s.

Şen, S(abahattin), Ekonomik ve Teknik Anlamda Taşeronluk (Alt İşverenlik) ve Endüstriyel İlişkilere Etkileri, Liman-İş Sendikası Yay., Ankara, 1996, 223 s.

Şen, S(abahattin), Taşeronluk (Alt İşverenlik) ve Endüstriyel İlişkilere Etkileri, Selüloz-İş Yay.,İstanbul, 2002, 205 s.

Tamer, A., Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Tamer’in 1995 Yılında Türkiye’nin Ekonomi Gündemi Sempozyumuna Sunulan “Özelleştirme Yasası, Gündemdeki Uygulamalar ve Çalışma Hayatımız Üzerine Etkileri” Konulu Konuşması, Ankara, 1995, 20 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Basında Tekel Mücadelesi, Köşe Yazarlarından Seçmeler, İstanbul, 2011, 257 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Tekel Özelleştirmesinin Sosyal ve Psikolojik Sonuçları, İstanbul, 2007, 96 s.

Tekgıda-İş Sendikası, Özelleştirme ve Sonuçları Sempozyumu (18 Kasım 1993), Eğitim Yay. No. 1, İstanbul, 1993, 141 s.

Tes-İş Sendikası, “Özelleştirme” ve “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Hakkındaki Görüş ve Düşünceleri, Ankara, 1994, 12 s. (Çoğaltma).

Tes-İş Sendikası, Enerji Sektöründe Özelleştirme Sorunu, Ankara, 1993, 114 s.

Tes-İş Sendikası, Özelleştirme Olayı, Toplumsal Ekonomik Boyutları ve Çalışanların Sorunları Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 1992, 120 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Taşeronda Çalışmanın Güvencesizliğini Aşmak İçin; Birlik, Dayanışma ve Sendikalaşma Zamanı, Ankara, 2015, 44 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Taşeronda Çalışmanın Güvencesizliğini Aşmak İçin; Birlik, Dayanışma ve Sendikalaşma Zamanı, Ankara, 2014, 23 s.

Tez-Koop-İş Sendikası, Taşeronda Çalışmanın Güvencesizliğini Aşmak İçin; Birlik, Dayanışma ve Sendikalaşma Zamanı, Ankara, 2014, 31 s.

TİSK, KİT, Yeniden Yapılanma ve Özelleştirme Stratejisi (Türkiye İçin Bir Model ve Stratejik Planlama Önerisi), Yay.No.139, Ankara, 1994.

TİSK, Özelleştirmenin Neresindeyiz?, Yay.No.186, Ankara, 1999, 20 s.

Topçu, F.H., ORÜS Orman Ürünleri Sanayi Kurumu, Özelleştirme Yıkımı, KİGEM ve KESK/Tarım Orkam-Sen Yay., Ankara, 2004, 112 s.

Tunçay, H., Tekel Özelleştirmesi ve 78 “Sıcak” Gün, Tunçay Yayıncılık, Ankara, 2015, 206 s.

Tüm Haber-Sen Sendikası, Özelleştirme Paneli Tam Metni, Eğitim Yay.1, İstanbul, 1993, 64 s.

Tüm-Haber-Sen Sendikası, Tüm Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası, Özelleştirme Paneli Tam Metni, İstanbul, 1993, 64 s.

Türk Eğitim-Sen Sendikası, 4-C Statüsünde Çalışan Özelleştirme Mağdurları Sahipsiz Değildir, Ankara, 2009, 12 s.

Türk Harb-İş Sendikası, Özelleştirme Üzerine TV Açık Oturumu, Ankara, Mayıs 1994, 31 s.

Türk Harb-İş Sendikası, Özelleştirmenin Kamu Yaşamı Üzerine Etkileri ve Sendikalar, Ankara, 1996, 88 s.

Türk Metal Sendikası, Küreselleşme Akımı İçinde Özelleştirmenin Yeri ve Özelleştirme Uygulamaları, Ankara, 1994, 270 s.

Türkel, M., 8 Günlük Hukuk Savaşı, Ballıca Sigara Fabrikası’nda Verilen Hukuk Mücadelesinin Gazete Haberleri ve Yazışmalarla Öyküsü, Tekgıda-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 41 s.

Türkel, M., Bir Hak Arama Mücadelesi Öyküsü, Tokat’ta 40 Gün, Tekgıda-İş Sendikası Yay., Ankara, 1999, 100 s.

Türk-İş – HAK-İŞ – DİSK – KESK – TMMOB – TTB – KİGEM, 20. Yılında Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği Sempozyum 26-27 Mayıs 2005, Ankara, 2005, 528 s.

Türk-İş Araştırma Merkezi, KİT’ler ve Özelleştirme: İddialar ve Gerçekler, Ankara, 1999, 275 s.

Türk-İş Araştırma Merkezi, Özelleştirmeye Karşı KİT’leri ve Sosyal Devleti Korumak ve Geliştirmek, Türk-İş Yay., Ankara, 1998, 95 s.

Türk-İş, Başkanlar Kuruluna Sunulan Türk-İş’in Özelleştirme Konusundaki Görüşleri (Belgeler) (7 Temmuz 1993), Ankara, 1993, 56 s. (Çoğaltma).

Türk-İş, Özelleştirme Bibliyografyası, Ankara, 1994, 84 s. (Çoğaltma).

Türk-İş, Özelleştirme Raporu, Ankara, 1993, 190 s. (Çoğaltma).

Türk-İş, Özelleştirme ve Kadın İşçiler Semineri, Ankara, 1994, 80 s.

Türk-İş, Özelleştirme ve KİT’ler, Ankara, 1993, 27 s. (Çoğaltma).

Türk-İş, Taşeron İşçilik Düzenlemesi, Örgütlenme Çalışmaları ve Zorunlu Arabuluculuk Toplantısı (8 Ocak 2018), (çoğaltma), 38 s.

Türk-İş, Türk-İş Başkanlar Kurulu Bildirisi ve Özelleştirme Konusunda Türk-İş Başkanlar Kurulu Kararı, 9 Temmuz 1993, Ankara, 12 s. (Çoğaltma).

Türk-İş, Türk-İş’in Taşeron İşçilik Sorunu Hakkında Yaptığı Faaliyetler ve Basın Açıklamaları, (çoğultma), 2018, 160 s.

Türkiye Komünist Partisi, Tekel İşçilerinin Ankara Direnişi, İstanbul, 2010, 140 s.

Türkiye Maden-İş Sendikası – Maden-Sen, Özelleştirme ve Eli Gerçeği, (Tarihsiz), 33 s.

Türkiye Tarımcılar Vakfı, Uluslararası Sermayenin Yeniden Yapılanması, Özelleştirme ve Tarım, Ankara, 1993, 62 s.

Türkmen, N., Eylemden Öğrenmek, TEKEL Direnişi ve Sınıf Bilinci, İletişim Yay., İstanbul, 2012, 199 s.

Ulucan, D. – Altan, C.C. – Stebut, D.v. – Soyer, P., Özelleştirme ve İş Hukuku Alanında Ortaya Çıkan Sorunlar Semineri, Kamu-İş Yay., Ankara, 1998, 103 s.

Yeşilırmak, Hatice, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinin Özelleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Yıkılmaz, G. – Kumlu, S. (der.), Tekel Eylemine Kenar Notları, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2011, 352 s.

Yılmaz, S., Bir Direniş Öyküsü, Tekel, Evrensel Yay., İstanbul, 2011, 416 s.

Yılmaz,E.(ed.), Karikatüristler TEKEL İşçileri İçin Çiziyor, Tekgıda-İş Sendikası Yay., Ankara, 2010, 78 s.

Yol-İş Sendikası, Özelleştirme Politikası ve İşkolumuza Etkileri, Ankara, 1988, 50 s.

Yol-İş Sendikası, Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar’ın “Taşeron İşçileri Bilgilendirme Toplantısı”nda Yaptığı Konuşma (8 Şubat 2018), Ankara, 2018, 16 s.

Zararsız, M.E., 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İş Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi, İş Kaybı Tazminatı, Diğer Hizmetler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakil, Özendirici Emeklilik Hakkı, DPT Sosyal Politikalar Dairesi, Ankara, 1999, 84 s.

DİĞER HABERLER
EFFAT KADIN KOMİTESİNE KATILDIK
EFFAT KADIN KOMİTESİNE KATILDIK

Sendikamızın da üyesi olduğu Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonu (EFFAT) Kadın Komitesi toplantısına katıldık.

ESKİDEN İŞÇİLER NASILDI?
ESKİDEN İŞÇİLER NASILDI?

Benim işçilerle doğrudan ilişkim 1972 yılında başladı. “Eski işçi” dediğimde benim bildiklerim bu yılların işçileridir. Ancak tabii ki daha öncenin işçileri de, “iyice eski işçiler” de var. 

‘EKONOMİNİN ÇARKLARI DURABİLİR’
‘EKONOMİNİN ÇARKLARI DURABİLİR’

TCMB yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. “Ekonominin tüm çarkları durabilir” uyarısında bulunan Prof. Dr. Kozanoğlu “Sermaye çevrelerinden yüksek faize tepkiler yükselecek. Pusuya yatmış vaziyetteler” dedi.

GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR
GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR

Gıda fiyatları 48 aydır kesintisiz artıyor. Gıda Mühendisleri Odası, “Alım gücü düşen halk, sayıları hızla artan sağlıksız taklit ürünlere yöneliyor” uyarısında bulundu.