Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
13 Ekim 2016
ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI NASIL ÇALIŞACAK?

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması, 6715 sayılı “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mayıs ayında yasalaşmıştı. Ancak düzenlemenin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi için ilgili yönetmeliğin çıkması bekleniyordu. Beklenen yönetmelik salı günü Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI NASIL ÇALIŞACAK?

Özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması, 6715 sayılı “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile mayıs ayında yasalaşmıştı. Ancak düzenlemenin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesi için ilgili yönetmeliğin çıkması bekleniyordu. Beklenen yönetmelik salı günü Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile özel istihdam bürolarının kurulması ve faaliyetleri ile bu büroların incelenmesi, kontrolü, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. Ayrıca, 19.03.2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan önceki yönetmelik de yürürlükten kaldırıldı.

 
Büroların yetkisi
 
Yönetmelik gereğince, özel istihdam büroları, iş ve işçi bulma faaliyetlerine aracılık yapabiliyor, mesleki eğitimler düzenleyebiliyor ve işgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetler yürütebiliyor. Bunun yanında, son yasal düzenleme ile geçici iş ilişkisi kurulmasına da aracılık edebiliyor. 
 
Yönetmelikte de belirtildiği üzere, geçici iş ilişkisinin işvereni özel istihdam bürosu. Dolayısıyla, geçici işçi ile özel istihdam bürosu arasında iş sözleşmesi yapılıyor. Buna karşılık, özel istihdam bürosu aracılığıyla kurulacak olan geçici iş ilişkisi kapsamında özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yazılı olarak geçici işçi sağlama sözleşmesi yapılması gerekiyor. Söz konusu sözleşmede; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri gibi hususların yer alması şart. Ancak geçici işçi sağlama sözleşmesine, geçici işçinin İŞKUR’dan veya başka bir özel istihdam bürosundan hizmet almasını ya da çalışması sonrasında geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hükümler konulamayacak. 
 
Geçerli olan işler
 
Yönetmelik uyarınca işveren ancak İŞKUR tarafından izin verilen özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurabilecek. İŞKUR tarafından izin verilmiş olan özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulabilecek haller ise şu şekilde sıralanıyor: 
Doğum izni ve doğum sonrası kısmi çalışma hakkı kullanımı halinde, işçinin askerlik hizmeti halinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde,
 
Mevsimlik tarım işlerinde,
 
Ev hizmetlerinde,
 
İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,
 
İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde, 
 
İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde,
 
Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları halinde…
 
İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde, geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemeyecek. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecek.
 
Süresi ne kadar?
 
Özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştırmak isteyen işveren arasında yapılan geçici işçi sağlama sözleşmesi; doğum izni ve doğum sonrası kısmi çalışma hakkı kullanımı, işçinin askerlik hizmeti ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerin devamı süresince, mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın, geçici iş ilişkisinin kurulabildiği diğer durumlarda ise en fazla dört ay süreyle kurulabilecek.
 
Sözleşme mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları dışındaki durumlarda toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilecek. Bununla birlikte, geçici işçi çalıştıran işverenin, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramayacağı hususunun da yönetmelikle düzenlenmiş olduğu görülüyor. Diğer taraftan, geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramayacak.
 
Madencilikte yok
 
Yönetmelikte bazı durumlarda geçici iş ilişkisinin kurulamayacağı hükme bağlanmış. Buna göre, toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulamayacak. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları ile yer altında maden çıkarılan işyerlerinde de böyle bir iş ilişkisinin kurulması mümkün değil. 
DİĞER HABERLER
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!

BASINA VE KAMUOYUNA!  ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI! Sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu dünya sigara piyasasındaki dev aktörlerden olan British American Tobacco Şirketi (BAT) ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. 01.01.2023 ile 31.12.2024 tarihleri arasını kapsayan TİS müzakereleri sendikamızın tüm yapıcı çabalarına karşın işverenlerin olumlu adım atmaması sonucu tıkanmıştır. İçinde bulunduğumuz ekonomik […]

MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Mondelez Turkey Gıda (Chipita Gıda) işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU
24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU

Tekgıda-İş Sendika Akademisi’nin 23 Ocak 2023 günü yayımlanan raporunda, 24 Ocak 1980 tarihli istikrar programı ve 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında işçiler ve memurlar aleyhine mevzuat değişiklikleri veya yeni mevzuatla getirilen düzenlemeler özetlenmişti.

SİGARA DEVİNDE GREV KARARI
SİGARA DEVİNDE GREV KARARI

Tekgıda-İş Sendikası’nın kararı ile British American Tobacco Samsun Sigara Fabrikası’nda 6 Şubat’ta greve gidiliyor.