Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
04 Aralık 2019
OSMANLI’DA VE MİLLİ DEVLETTE ASGARİ ÜCRET!

Bizdeki asgari ücretin ilk izlerine gitmek için, 1800’lü yılların başına uzanmak lazım.

OSMANLI’DA VE MİLLİ DEVLETTE ASGARİ ÜCRET!

Bizdeki "asgari ücretin" ilk izlerine gitmek için, 1800’lü yılların başına uzanmak lazım.

Türkiye işçi sınıfı tarihi üzerine en kapsamlı çalışmayı yapan Yıldırım Koç, 610 sayfalık "Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi – Osmanlı’dan 2019’a" adlı eserinde, Osmanlı devletinde dokumacılıkta, madenlerde ve tarımda kölelerin yaygın olarak çalıştırıldığını anlatır. Örneğin "1864’te 30 bine yakın Afrikalı kölenin İstanbul dolaylarında tarlalarda çalıştırıldığı, 1869-1876 yıllarında Batı Anadolu’da tarlalarda çalıştırılmak üzere 13.500 kölenin satıldığı" bilgisinden söz eder.
 
Sömürgeci devletlerde ve, sömürgelerdeki kadar olmasa da, Osmanlı devletinde de kölelik yaygındır. Ağırlıklı olarak Afrikalı köle emeği kullanılmıştır.
 
Avrupalı sömürgecilerin sömürgelerde uyguladıkları gibi vahşetin, Osmanlı topraklarında sistematik ve yaygın olduğu da söylenemez.
 
"Ölmeyecek kadar yiyeceğin", "ölmeyecek kadar ücrete", giderek de "en az geçim ücretine" dönüşmesinin, ardından da "asgari ücrete" evirilmesinin Osmanlı kölelerindeki seyri hakkında bilgilere ulaşamadım.
 
Asgari ücretin atası olan en az geçim ücreti hakkında, 1978’de Türk-İş Yayınları’nda ilk baskısı yapılan "Asgari Ücret – Türkiye ve Dünya Uygulaması" adlı eser, Osmanlı kayıtlarında 2 Şaban 1226 tarihli (1806 yılı) fermandan bahseder. Konu sadece inşaat işçileridir.
 
Fermanda, "Neccar (dülger, marangoz) kalfası 110 para, karhanesi 110 para, Üstad sicili 90 para, Ala neccar 90 para, Vasar neccar 80 para…" diye başlayan bir liste açıklanmıştır.
 
Yine aynı eserde, Cumhuriyet öncesi ikinci asgari ücretin Ereğli Kömür havzasındaki maden işçileri için uygulandığı aktarılır. Milli mücadele yıllarında kömür işçisi 80 kuruş almakta, bunun da 40 kuruşu ekmek parası olarak kesilmektedir.
 
1921’de Ereğli maden işçileri için çıkarılan 151 Sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun’un 11 maddesi, asgari ücret düzenlemesi hakkındadır. "Maden ocaklarında çalışan amelenin haddi asgari ücreti ocak amil veya mültezimleriyle amele birliği ve İktisat Vekilate tarafından müntehap üç zat marifetiyle tayin olunur" denmektedir.
 
CUMHURİYET’TE ASGARİ ÜCRET
 
Cumhuriyet, işçiyi işverene karşı korumayı, milli bir mesele olarak ele aldı. 1923 İzmir İktisat Kongresi’nde işçilerle ilgili alınan karar şöyledir: "İşçi ücretlerinin her üç ayda bir geçim şartlarıyla mütenasip olarak belediye meclislerince tespit ve ilanı ile müesseselerin buna uyma zorunluluğu kararlaştırılmıştır."
 
Merkezi hükümet henüz yerleşmemiş, merkezi bir ekonomik düzen henüz kurulamamıştı. Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ise epeyce farklı idi. Karar, her belediyeye kendi bölgesinin gelişmişlik düzeyine, koşullarına göre bir ücret saptama olanağı veriyordu.
 
O günün koşullarındaki bu esnek uygulama, bölgeden bölgeye asgari ücreti çeşitlendiriyordu.
 
Bununla birlikte asgari ücret uygulaması ulusal bir nitelik kazanmıştı.
 
İşletme ve işveren keyfiyeti ortadan kaldırılmıştı.
 
Geçiş süreci 1936’ya kadar devam etti. 1936’da çıkarılan 3008 Sayılı İş Kanunu, basın ve deniz işçileri dışındaki bütün işçileri, ülke çapında tek bir kanunda birleştiriyordu.
 
Bölgelere göre değişen asgari ücret uygulamasına da son verildi.
 
İzmir İktisat Kongresi ile işveren keyfiyetinden alınan asgari ücret belirleme yetkisi, 3008 sayılı kanunla da mahalli idarelerin elinden alınmış, bölgesel esneklikten kurtarılmış, merkezi idarenin milli düzeydeki görevi olmuştu.
 
Sadece asgari ücret değil, işçilik de, işçi sınıfı da ulusal çapta ortaklaşıyordu.
 
1951’de yayınlanan yönetmelikten sonra, 1967, 1971 ve 2004 yıllarında İş Kanunu’nun değişmesiyle yeni yönetmelikler çıkarıldı.
 
19 Nisan 2014 tarihli son yönetmelik, 16 yaş altındakiler için farklı asgari ücret uygulamasına son verdi. Böylece 15 yaş üzerindeki her çalışan, aynı asgari ücrete tabi oldular.
 
ASGARİ ÜCRET BAĞIMSIZLIKTIR, MİLLETLEŞMEDİR
 
Bu kısa özet, hem kölelere davranışta, hem de asgari ücret uygulamasında Osmanlı Devleti’nin bile sömürgeci devletlerden daha ileride, daha insani, daha emekten yana olduğunu anlatmaktadır.
 
Cumhuriyet’e göre işçilik ve asgari ücret, emperyalizme karşı mücadelenin, bağımsız bir devlet kurmanın, yeni bir ülke yaratmanın, egemen bir ekonomi inşa etmenin parçasıdır.
 
Etnik, dinsel ve bölgesel farklılıkları geride bırakan milletleşmenin parçasıdır.
 
Bu amaç, adım adım inşa edilen ekonominin her adımındadır.
 
Bakın satılan, yıkılan, kapatılan kamu kurumlarındaki işçilerin olanaklarına, bakın henüz satılmamış olan kurumlara, bütün tahribatlara rağmen buram buram cumhuriyet kokar hepsi.
DİĞER HABERLER
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!

BASINA VE KAMUOYUNA!  ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI! Sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu dünya sigara piyasasındaki dev aktörlerden olan British American Tobacco Şirketi (BAT) ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. 01.01.2023 ile 31.12.2024 tarihleri arasını kapsayan TİS müzakereleri sendikamızın tüm yapıcı çabalarına karşın işverenlerin olumlu adım atmaması sonucu tıkanmıştır. İçinde bulunduğumuz ekonomik […]

MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Mondelez Turkey Gıda (Chipita Gıda) işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU
24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU

Tekgıda-İş Sendika Akademisi’nin 23 Ocak 2023 günü yayımlanan raporunda, 24 Ocak 1980 tarihli istikrar programı ve 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında işçiler ve memurlar aleyhine mevzuat değişiklikleri veya yeni mevzuatla getirilen düzenlemeler özetlenmişti.

SİGARA DEVİNDE GREV KARARI
SİGARA DEVİNDE GREV KARARI

Tekgıda-İş Sendikası’nın kararı ile British American Tobacco Samsun Sigara Fabrikası’nda 6 Şubat’ta greve gidiliyor.