Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
11 Eylül 2014
NE KADAR AZ HİZMET O KADAR FAZLA PARA

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını, alınan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin gelişmelerin izlenmesini, bu alanda ortaya çıkan en son teknolojilerin uygulamaya alınmasını işveren yükümlülüğü olarak düzenlemiştir.

NE KADAR AZ HİZMET O KADAR FAZLA PARA

 İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak işverenin yükümlülüğündedir.

 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasını, alınan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin gelişmelerin izlenmesini, bu alanda ortaya çıkan en son teknolojilerin uygulamaya alınmasını işveren yükümlülüğü olarak düzenlemiştir.
 
İşverenler bu görevlerini 6331-6. maddesine göre ya kendileri “Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli” görevlendirerek yerine getirirler ya da “Bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine” getireceklerdir.
 
Daha önce 4857 sayılı İş Yasası, şimdi de yürürlükteki 6331 sayılı Yasa, Ortak Sağlık Güvenlik Biriminin (OSGB) kurulabilmesinin hukuki dayanağını oluşturmuştur. Ancak 6331 sayılı yasa OSGB’leri işveren yerine koymamıştır. Yasaya göre işveren, işçi sağlığı-iş güvenliği önlemlerini yaşama geçirmek için personel istihdam etmeyecek, bunun yerine işçi sağlığı-iş güvenliği hizmetlerini OSGB’lerden satın alacaktır. Böylece işverenin işçi sağlığı-iş güvenliği alanında yapmakla yükümlü olduğu hizmetler piyasaya açılmış, piyasada bu hizmetleri üretip işverene satan kâr amacıyla ve doğal olarak piyasa ekonomisinin kurallarına bağlı çalışan yeni bir iş alanı yaratılmıştır.  
 
PATRONLAR, BAĞIMSIZ HEKİME İTİRAZ ETTİ
 
Bu gerçeklik OSGB’leri tanımlayan hukuki mevzuatta da yer almıştır. OSGB’ler, 6331 sayılı Yasa’da ve bu yasaya göre yayımlanmış olan İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetmeliğinde“Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim” olarak tanımlanmışlardır.
 
İşçi sağlığı-iş güvenliği hizmetlerinin piyasaya açılması birden bire olmamıştır. OSGB kurulmadan önce işyerlerinde işçi sağlığı-iş güvenliği önemlerini belirlemek işyeri hekimlerinin göreviydi. İşyeri hekimleri meslek etiğinin dışında hiçbir otoriteye tabi olmaksızın görev yapmak zorundaydı. İşyeri hekimlerinin mesleki bağımsızlığı yeterli olmasa da Türk Tabipleri Birliğinin işverenden bağımsız, işyeri hekiminin ücretini belirleme ve hekim atama yetkisi sayesinde işçi sağlığı-iş güvenliği etiği korunmaya çalışılıyordu.
 
İşverenler kendi otoritelerinin kısmen de olsa Türk Tabipleri Birliği tarafından sınırlandırılmasına, az da olsa güvenceye sahip bağımsız işyeri hekimiyle çalışmaya itiraz ettiler. Bu işveren istemlerini dikkate alan hükümet, yasayla işyeri hekiminin yanında teknik konularda görev yapacak “İş Güvenliği Uzmanı” adı altında yeni bir birim belirledi. Teknik konularda uzman birisinin de sürece katılması olumlu gibi görünse de işçi sağlığı-iş güvenliği hizmetlerinin teknik kalitesi artırılıyormuş gibi yapılıp iş güvenliği ve işyeri hekimlerinin işverene karşı güvencesi tümüyle ortadan kaldırıldı. Bu durum,meslek örgütlerinin devre dışı bırakılması, güvencesi tümüyle işverenin insafına bırakılmış, güvencesiz ama sorumlu bir ara kademenin ortaya çıkmasının dışında bir yarar sağlamadı.
 
EN İYİ HİZMET DEĞİL EN AZ MALİYET
 
İşçi sağlığı-iş güvenliği hizmetlerinde maliyeti en aza düşürme amacına ulaşmak için yapılanlar yeterli görülmemiş olmalı ki, hükümet bu kez de işçi sağlığı-iş hizmetlerini işverenlerin paket olarak piyasadan satın alması, bu hizmetleri verecek donanım ve personele sahip kuruluşların kurulmasını gündeme getirdi ve OSGB’ler böylece kuruldu.
 
Tüm bu yapılanlar ve yapılmak istenenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerini piyasaya açacağı, bu hizmeti verenlerin piyasada rekabet içerisinde kâr etme amacıyla hareket etmek zorunda kalacakları, piyasada ise en iyi hizmeti verenlerin değil, işverene en az maliyetle hizmet verenlerin kalacağı eleştirileri piyasa ekonomisi kutsanmasıyla duymazlıktan gelindi. 
 
Ne yazık ki eleştirilerin hepsi yaşam tarafından doğrulandı. OSGB’ler kendi maliyetlerini en aza indirecek bir iş organizasyonu kurmakla işe başladılar. Çalıştırdıkları doktorlar dahil personelle çift bordro uygulaması yapılması, işyeri hekimi sertifikası olmadan ucuza hekim çalıştırıp, imzaların ve kaşelerin işyeri hekimi sertifikası olan hekime attırılması, piyasadan işveren firmalarını bağlayan SGK gibi kurumlarda çalışanların baş tacı edilip korunması uygulamaları başladı. İşyerine maliyet getirse de işçi sağlığı-iş güvenliği önlemlerinin en azından yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmasını savunan, işini gerektiği gibi yapmaya çalışan işyeri hekimleri istenmeyen adam ilan edilip dışlandılar. Çalıştırılan personelin ücretlerinin ödenmemesi, bazı OSGB’lerde işyerine hiç uğranılmadan kağıt üzerinde işlem yapılması örnekleri arttı. OSGB’ler şimdiden kendileri başlı başına bir sorun olarak çalışma yaşamında yerlerini aldı.
 
SONUÇLARI AĞIR
 
Bakanlığın OSGB’leri denetleme işini piyasanın doygunluğa ulaşmasından sonraya erteler bir tutum içerisine girmesi, OSGB’leri, birkaç istisnanın dışında ne kadar az hizmet verirlerse o kadar fazla kazanan kurumlara dönüştürdü.
 
Piyasada verilen her hizmet için geçerli kuralların işçi sağlığı-iş güvenliği hizmeti alanında da geçerli olmasının sonuçları ise elbette diğer hizmetlere göre ağırdır. Zaten yetersiz olan işçi sağlığı-iş güvenliği önlemleri OSGB sayesinde tümüyle kağıt üzerinde kalan bir hizmete dönüşmeye doğru gitmektedir. Elbette soruna sadece maliyet açısından bakanlar açısından korkulacak bir şey yok. Soruna insan yaşamı açısından bakanlar açısından ise durum tek kelimeyle vahimdir. efalarca yazdığımız, konuştuğumuz gibi OSGB’lerin kuruluş mantığını ve işleyişini yeniden ele alıp işçi sağlığı-iş güvenliğini piyasa ekonomisinin mantığından kurtarmak acil bir gereklilik haline gelmiştir.
DİĞER HABERLER
AÇLIK SINIRI 7 BİN 245 TL’YE, YOKSULLUK SINIRI 23 BİN 600 TL’YE YÜKSELDİ
AÇLIK SINIRI 7 BİN 245 TL’YE, YOKSULLUK SINIRI 23 BİN 600 TL’YE YÜKSELDİ

Türk-İş’in verilerine göre eylülde açlık sınırı 7 bin 245,18 TL’ye, yoksulluk sınırı 23 bin 599 TL’ye yükseldi. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 5,15 yıllık 130,01 arttı.

KUR ARTIŞI BAZ ETKİSİNE DAYALI ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE SEKTE VURUR MU?
KUR ARTIŞI BAZ ETKİSİNE DAYALI ENFLASYON DÜŞÜŞÜNE SEKTE VURUR MU?

Son günlerde belirginleşen kur artışı iyice hızlanır, başka etkenler de devreye girerse son çeyrekte enflasyon öngörülenin üstüne çıkar ve bu da aralıkta başlayacak baz etkili yıllık enflasyon düşüşünün törpülenmesi sonucunu doğurur.

EYT’Yİ ARALIKTA AÇIKLAYACAĞIZ
EYT’Yİ ARALIKTA AÇIKLAYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili teknik çalışmanın tamamlandığını duyurdu.

AVRUPA VE RUSYA, TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİYOR
AVRUPA VE RUSYA, TÜRK GIDA ÜRÜNLERİNE YÖNELİYOR

Batı Karadeniz’in ilk karma fuarı Türkiye-Ortadoğu Ticaret Fuarı (TRADEF) 21-24 Eylül tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenecek.