Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
16 Nisan 2012
MALİYETLER DEVLETE, KARLAR ÖZEL SERMAYEDARA

Son teşvik paketi öyle geniş bir tartışma alanı açtı ki, üzerine kaç yazı yazılsa yeridir. Arsa tahsisinden, kazançların vergi dışı tutulmasına; gümrük muafiyetinden, sigorta primi işveren hissesine dek çok geniş bir alanda özel avantajların sağlandığı son teşvikler belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük teşvik paketi olsa gerek.

MALİYETLER DEVLETE, KARLAR ÖZEL SERMAYEDARA

       Son teşvik paketi öyle geniş bir tartışma alanı açtı ki, üzerine kaç yazı yazılsa yeridir. Arsa tahsisinden, kazançların vergi dışı tutulmasına; gümrük muafiyetinden, sigorta primi işveren hissesine dek çok geniş bir alanda özel avantajların sağlandığı son teşvikler belki de Cumhuriyet tarihinin en büyük teşvik paketi olsa gerek. Denebilir ki, İkinci Cumhuriyet sermayesinin oluşturulma yöntemi, sıkça eleştirilen Birinci Cumhuriyet sermayesinin oluşturulma yönteminden pek de farklı gözükmemektedir. O zaman şöyle bir soru geliyor akla. Birinci Cumhuriyet sermayesi başarılı olmamış ise, acaba aynı yöntemle oluşturulmakta olan İkinci Cumhuriyet sermayesinin başarılı olma şansı ne olabilir! Bu sav tartışılabilir, ancak şimdiki sermaye oluşturma politikalarından çok farklı olarak, Birinci Cumhuriyet politikalarının şöyle bir fazileti vardı; o dönemde de halka dayanılarak sermaye oluşturuldu, fakat böylece oluşturulan sermayenin getirişi de kamu hizmetleri ve kalkınma çabaları olarak halka döndü. Günümüz politikalarında ise, devlet desteği ile yapılan yatırımların sonucu fedakârlıklara katlanan halka değil, sermaye yandaşlarına dönecektir. Sermaye yandaşları ise bu kaynakları kendi safahatlarında kullanıyor olabileceği gibi, buradaki emekçiler ve halk üzerinden edindikleri birikimi dış ülkelerde yatırım olarak da kullanabileceklerdir.

       Hangi tez geçerli olursa olsun, son teşvik paketinin teşvik olmanın çok ötesinde özel kesime alenen kaynak aktarmakla eş anlamlı olduğu gün gibi ortadadır. Buradan başlayarak, yeni teşvik paketinin nasıl ciddi hatalar taşıdığını ve teşvik mantığı bir yana, iktisadi mantıkla dahi bağdaşmadığını bu yazı boyutunda açıklamaya çalışacağım.

       Kapitalist iktisadın işleyişinde şöyle bir test mantığı vardır. Bir yatırımın anlamlılık derecesi, yani verimliliği, yatırılan paraya karşın ne kadar net hâsıla oluşturduğu ile ölçülür. Böylece saptanan getiri oranı ya da kar oranı, işletmenin toplumun ihtiyacını ne düzeyde verimlilik kuralı ile sağlamış olduğunu ortaya koyar. Teşvik politikası ile devletin sağladığı girdiler bir üretim faaliyetinin böyle bir ölçütle değerlendirilmesi olanağını ortadan kaldırdığı gibi, böylesi olanaklarla çalışan bir ekonomik ünite işleticilerinin etkin çalışma yönünde fazla bir çaba sarf etmesi de beklenmez. Demek ki, son teşvik önlemi paketi ile hükümet ekonomide etkinliği amaçlamadan, belki de ileride verimsizliği anlaşılarak kapatılabilecek olan bazı alanlara yapılacak yatırımlara destek vererek ekonominin genel verimlilik düzeyini düşürmüş, kaynak israfına yol açmış olabilir.

       Bu meseleyi bir de KİT’lerin özelleştirilmelerini devletin verimsiz olduğu görüşü ile savunanların yaklaşımı bağlamında ele alırsak şöyle bir soruyu sormadan edemeyiz. Eğer KİT’ler verimsiz çalışıyor olduğundan dolayı kaynak israfına yol açıyor idi ise, o zaman halkın vergilerini müteşebbis diye ortaya çıkan yandaşlara yedirmenin nasıl bir mantığı olabilir ki!

       Teşvik önlemleri genellikle iki şekilde uygulanır. Birinci yöntemde müteşebbislere arsa vb gibi girdilerde maliyet desteği verilir, dönem sonunda sağlanan faaliyet karı ise normal olarak vergilendirilir. İkinci yöntemde ise, müteşebbislere girdi avantajı sağlanmayıp, dönem sonunda vergi avantajı sağlanır. Her iki yöntemde de ağırlıklı olarak sektörler arasında oluşmuş göreli kar oranları değiştirilerek sermayenin dağılımında etkili olunmaya çalışılır. Öyle anlaşılıyor ki, son önlemler paketinde, eğitim ve teknoloji yatırımları gibi az sayıda bazı alanlar hariç, yatırımların artırılması gibi genel bir hedef amaçlanmıştır. Verim ölçütünden fedakârlık edilerek salt yatırım yapılması amacının güdülmesi, hedefin ekonomik olmaktan çok, politik bir öngörü üzerine geliştirilmiş olduğunu göstermektedir.

       Ekonomik ya da politik, yatırımların artırılması hedefi yüksek tasarruf oranını gerektirir. Oysa yurtiçi tasarruf oranı, belirlenen hedeflere göre olması gerekenin neredeyse yarısı kadardır. Bu durumda bütçe yoluyla genel halkın baskılanması yanında, dış tasarruflara bel bağlanacağından cari açığın boyutları daha da yükseliyor olabilir. Nitekim geçen haftaki THE ECONOMIST dergisinin Türkiye yorumunda en can alıcı noktanın cari açık ve dalgalanma şiddet ve derinliği büyük olan sıcak para hareketlerinin olduğu açıkça ortaya koyulmuştur. Bilindiği üzere, serbest kur ve uygulanan faiz politikasında ekonomide bollaşan döviz, kısa dönemde cari açığı finanse ederken, uzun dönemde açığın daha da yükselmesine yol açmaktadır.

       Bir ülke anayasasının temel ideolojik yapısı üretim ilişkisi çerçevesi ile belirlenir. Alt kimlikler ya da sair aidiyet normları alt yapılardır ve üretim ilişkileri çerçevesinde şekillenerek yaşama geçer. Hal böyle olunca, yeni anayasa oluşturma yolunda ilerlerken, hükümetin icraatı çerçevesinde siyasî olarak algılanan "kuvvetler ayrılığı", "laiklik ilkesi" ve "hukuk devleti" normlarının tahrip edilip ortadan kaldırıldığını gördükten sonra, son teşvik kararı ile, "sosyal devlet" bağlamında esas çatının ne olduğunu ve "//endemo/rras/"aldatmasına hangi raydan gidildiğini net olarak görmüş olduk.

DİĞER HABERLER
COCA COLA 3. DURAK İZMİR
COCA COLA 3. DURAK İZMİR

Sendikamızla Toplu İş Sözleşmesini imzalayan iş yerlerinde düzenlediğimiz eğitimlerde Coca Cola Fabrikalarında 3. durağımız İzmir Fabrikası oldu.

KADIN İŞÇİ SEMİNERİNE KATILDIK
KADIN İŞÇİ SEMİNERİNE KATILDIK

TÜRK-İŞ tarafından düzenlenen Kadın İşçi Semineri 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde Trabzon’da yapıldı.

ASGARİ MESELESİ ÜLKE MESELESİ
ASGARİ MESELESİ ÜLKE MESELESİ

Gözler aralık ayı içinde belirlenecek asgari ücrette. Asgari ücretlilerin oranının yüzde 4’ün altında olduğu Avrupa’da gündeme bile gelmiyor.

EMEKLİLİĞİ GELENİ İŞVEREN ÇIKARIR MI?
EMEKLİLİĞİ GELENİ İŞVEREN ÇIKARIR MI?

Emeklilik şartlarını yerine getirdiği halde emekli olmayarak çalışmayı tercih eden kişileri, işveren işten çıkmaya zorlayabilir mi? Hayır. Emeklilik kişinin kendi iradesine dayanır. Kişi, ister emekli olur, isterse de olmaz.