Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
26 Eylül 2012
KILIÇLAR ÇEKİLDİ

Çalışma hayatında son dönemlerde yaşanan hak gasplarına dur diyecek açıklama 10 sendikanın oluşturduğu Sendikal Güç Birliği Platformu´ndan geldi.

KILIÇLAR ÇEKİLDİ

Çalışma hayatında son dönemlerde yaşanan hak gasplarına "dur" diyecek açıklama 10 sendikanın oluşturduğu Sendikal Güç Birliği Platformu’ndan geldi. Sendikalar, AKP Hükümeti’nin gayri hukuki hak gasplarına karşı direneceklerini duyurdular.

SENDİKAL Güç Birliği Platformu (SGBP), ilk "Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısf’nı 22-23 Eylül 2012 tarihinde Belediye-lş Sendikası’nm Kuşadası’ndaki tesislerinde yaptı. Toplantıya birliği oluşturan; Basm-İş, Belediye-İş, Deri-İş, Hava-İş, Kristal-İş, Petrol-İş, Tek Gıda-İş, Tez Koop-lş, TÜMTİS ve TGS merkez yöneticilerinin tamamına yakınının katıldığını belirten TÜMT1S Genel Başkam ve SGBP Dönem Sözcüsü Kenan Öztürk, çalışma hayatı ve sendikal sorunların yanı sıra Türkiye gündemine ilişkin konuları tartıştıklarım belirtti.

SGBP’nin işbirliği ve dayanışma içinde hareket etmeyi derinleştireceği belirtilen bildirgede AKP Hükümeti’nin gayri kanuni ve gayri meşru bir yöntemle üzerinde mutabık olunmayan bir yasayı çalışanlara dayatma çabası içinde olduğu belirtilerek, "Çalışma yasalarım değiştireceğiz, gerekçesiyle yüz binlerce işçinin toplu iş sözleşme yapma hakkım gasp etmesini şiddetle" reddettikleri belirtildi.

SGBP Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı sonuç bildirgesinde, "Sendikal özgürlükler ve işçi haklan üzerindeki siyasi ve idari baskı arttıkça, en büyük işçi kitlesini bünyesinde barındıran bazı işçi konfederasyonları, hak aramak yerine daha da itaatkâr bir pozisyona bürünmüşlerdir" görüşü dile getirdi.

SENDİKALARA UYARI

Türk-lş ve Hak-lş’in kanuni bir dayanağı olmadığı halde ertelenen toplu iş sözleşmesi yetkilerinin hesabım sormak yerine, "baraj" pazarlığına girmesini "büyük bir yanlış" olarak değerlendirilen bildiride, "Hazırlanan tasan sendikal hak ve özgürlüklerin önünü açmak bir yana, çalışma hayatı ve işçi sendikalanm idari ve siyasi vesayet altına alma çabasının ürünüdür" dendi. Sendikalar platformunun barajsız, yasaksız, demokratik bir yasa için mücadelesini sürdürme kararlılığında olduğu belirtilerek, "Antidemokratik, ILO sözleşmeleri, AB Sosyal Şartı, temel işçi hak ve özgürlüklerine dayanmayan, bunca yıllık sendikal kültür ve deneyimizi geliştirmek yerine geriletmeye çalışan bir yasayı kabul etmemiz mümkün değildir" diye kaydedildi.

SGBP bildirisinde, "tüm sendikalı işçilere gözdağı verircesine" bir gecede sivil havacılık hizmetlerindeki grevin yasaklandığı, THY çalışanlanmn siyasi irade-işveren ortaklığı ile haksız bir şekilde işten çıkarıldığı hatırlatılarak, "Bir kez daha şiddetle" kınadıklan belirtildi.

YENİ ANAYASA TAKİPTE

Platform, yeni anayasa tartışmalanm da yakın izlediklerini belirterek, "SGBP yeni anayasanın toplumu oluşturan her kesimin görüş ve taleplerim dikkate alan, gerçek bir "uzlaşma anayasası" olması gerektiği fikrim bir kez daha beyan eder. Ancak SGBP, Türkiye’de yaşanmakta olan baskıcı, ifade ve düşünce özgürlüğünün alabildiğine ve keyfi bir şekilde kısıtlandığı bir ortamda, demokratik bir anayasa yapmanın imkânsız olduğu kanaatini taşıyarak, siyasi iradeyi, toplumu oldu bittilerle karşı karşıya bırakarak önümüzdeki on yıllarını ipotek altına alacak bir acelecilikten uzak durmaya davet etmektedir" dendi.

Altı maddelik bildirinin son kısmında, terör ve sıcak savaş ortamının da kaygıyla izlendiği ifade edildi. Banştan, insan hak ve özgürlüklerinin her şekilde korunmasından yana tavırlan olduklanm kaydeden platform üyeleri, "Çatışmacı ve kışkırtıcı dilin terk edilmesi, banş ve kardeşliğin öne çıkanlması, komşumuz Suriye’de tezgahlanan emperyalist oyunlann tuzağına düşülmemesi ve bütün Ortadoğu coğrafyasını kan gölüne çevirebilecek yanlış adımlardan uzak durulması gerektiği konusunda ilgili ve yetkili tüm kesimleri uyarmayı bir görev" saydıklanm duyurdular.

DİĞER HABERLER
EMEKÇİYİ ÖLDÜREN KÖLELİK YASASI
EMEKÇİYİ ÖLDÜREN KÖLELİK YASASI

İSİG raporuna göre, mayıs ayında 145, 2023 yılının ilk beş ayında en az 730 işçi hayatını kaybetti. Rapora göre, AKP’nin iktidarda bulunduğu dönemde ise en az 31 bin 276 emekçi iş cinayetlerine kurban gitti.

KÜRESEL İSTİHDAMDA UÇURUM NASIL DARALIR?
KÜRESEL İSTİHDAMDA UÇURUM NASIL DARALIR?

Pandemi sonrası yüksek gelirli ve düşük gelirli ülkeler arasındaki küresel istihdam uçurumu derinleşti. ILO’nun yeni raporuna göre, artan borç oranları da dahil olmak üzere birbirini güçlendiren krizler, gelişmekte olan ülkeleri orantısız bir şekilde etkiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ BAŞLIYOR
ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ BAŞLIYOR

Asgari ücrette milyonlar temmuz ayındaki ara zammı bekliyor. Türk – İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un, yeni atanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaretiyle, yeni asgari ücrette süreç başlayacak.

ÇİFTÇİYİ TARLAYA KÜSTÜRECEKLER
ÇİFTÇİYİ TARLAYA KÜSTÜRECEKLER

AKP iktidarı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak açıkladı.