Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
15 Mayıs 2012
KIDEM TAZMİNATI YOK EDİLİYOR

Kıdem Tazminatı Yasa Taslağı´na göre, Askere gidenler kıdem tazminatı alamayacak. Evlenip işten ayrılmak isteyen kadın işçiler kıdem tazminat alamayacak. İşverenin tacizine, kötü muamelesine maruz kalanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alamayacak. Haklı ya da haksız yere, geçerli bir neden olsun ya da olmasın, işveren işçi çıkardığında artık kıdem tazminatı ödemeyecek.

KIDEM TAZMİNATI YOK EDİLİYOR

Kıdem Tazminatı Yasa Taslağı´na göre, Askere gidenler kıdem tazminatı alamayacak. Evlenip işten ayrılmak isteyen kadın işçiler kıdem tazminat alamayacak. İşverenin tacizine, kötü muamelesine maruz kalanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alamayacak.  Haklı ya da haksız yere, geçerli bir neden olsun ya da olmasın, işveren işçi çıkardığında artık kıdem tazminatı ödemeyecek.

Sendikal Güçbirliği Plaltormu, emeği ile geçinenleri kötü günlerin Kıdem Tazminatı Fonu kurularak beklediğini bildirdi.

Kıdem tazminatı yok ediliyor

Sendikal Güçbirliği Platformu, kıdem tazminatı fonu kurularak emeği ile geçinenleri kötü günlerin beklediğini bildirdi. Kıdem Tazminatı Yasa Taslağı’na göre,

Askere gidenler kıdem tazminatı alamayacak.

Evlenip işten ayrılmak isteyen kadın işçiler kıdem tazminat alamayacak.
İşverenin tacizine, kötü muamelesine maruz kalanlar işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alamayacak.

Haklı ya da haksız yere, geçerli bir neden olsun ya da olmasın, işveren işçi çıkardığında artık kıdem tazminatı ödemeyecek.

Yani işveren tazminat ödeme korkusu olmadan istediği gibi işçi çıkarabilecek.

Hükümet, emeğiyle geçinenlerin kıdem tazminatına göz dikti. Kıdem Tazminatı Fonu kurmak için yasa taslağına göre çalışanlan kötü sonuçlar bekliyor.

KIDEM TAZMİNATI KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER
*Mevcut duruma göre, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi kıdem tazminat hakkını düzenliyor. Buna göre belirli süreli iş akdiyle çalışanlar (yani özel olarak bir işin tamamlanması için belirli süreli hizmet akdi yapanlar) haricinde işçiler, çalıştıklan işlerde en az 1 yıllık kıdemi olması halinde belirli şartlan yerine getirmek kaydıyla kıdem tazminatına hak kazanırlar. Kıdem tazminatı bir hizmet yılı için asgari 30 günlük ücret tutarındadır.

*Kıdem tazminatına esas alınan ücretin hesabında, asıl ücrete ilaveten para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan mertfaatler de değerlendirmeye alınır. "Yani ikramiye, sürekli ödenen prim, süreklilik niteliği taşıyan yakacak, yemek, bayram, izin harçlığı gibi ödemeler de kıdem tazminatına esas olan ücret hesabına dahil edilir.

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde, işveren ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizi ödemekle yükümlüdür.

KIDEM TAZMİNATINA HANGİ HALLERDE HAK KAZANILIR?
İşyerinde 1 yıllık kıdemi olanlar,

Erkek işçiler için askere giderken,

Kadın işçiler evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde işten aynldıkları takdirde,

Geçerli sağlık nedeni olanlar istekleri halinde,

İşverenin taciz, kötü muamele, haksız uygulamalan nedeniyle işçinin işten ayrılması halinde.

Emekliliğe hak kazanma nedeniyle işten ayrılma halinde,

Yaş olarak emekliliğe hak kazanmasa bile yeterli prim ödeme gün sayısı olduğu için işçi işten ayrılmak isterse kıdem tazminatı alabiliyor.

Bunun yanında, işçi, işverenin iş şartlarını değiştirmesini, ağırlaştırmasını kabul etmediği için, işverence işten çıkarılması halinde,

İşçinin, işveren tarafından geçerli ya da geçersiz nedenlerle işten çıkarılması halinde,

İşçinin, işveren tarafından haksız olarak işten çıkarılması halinde,

İşverenin ücret ve ücret benzeri haklarını zamanında ödememesi nedeniyle işçinin hizmet akdini feshetmesi halinde,

İşyerinin zorunlu olarak 1 haftadan fazla süre ile durması halinde,

İşçinin işverenle ikale sözleşmesi (karşılıklı anlaşarak kıdem tazminatı ödeme kaydıyla iş akdinin sona erdirilmesi) yapması halinde.

Malul duruma düşülmesi ve malul aylığı bağlanması halinde
kıdem tazminatı alabiliyor.

TAZMİNATI FON’A DEVREDİLİRSE NE OLACAK?
Hükümet kıdem tazminaü hakkını kaldırmak istiyor kurulacak bir fona devretmek için kanun değişikliğine hazırlanıyor! Kıdem tazminatı Fon’a devredilirse ne olacak? İşte Yasa Taslağı.

* "İşverenler tıpkı İşsizlik Sigortası, SGK primi gibi, oluşturulan Fon’a kıdem tazminaü için belli bir oranda prim ödeyecek.

* İşçinin kıdem tazminaü hakkını bundan böyle işveren değil, Fon ödeyecek.

* Fon’un yönetiminde görev alan 4 kişiden sadece biri çalışanın temsilcisi olacak.

AMA HANGİ ŞARTLARLA? İŞTE İŞÇİDEN SAKLANAN GERÇEKLER:

* Kıdem tazminatı için artik 1 yıllık hizmet yetmeyecek, en az 10 yıl çalışmak gerekecek. 10’uncu yılda da tazminatın tamamı değil, bir kısmı alınabilecek.

*İşçi tazminatının tamamını almak için emekliliğe hak kazanıncaya kadar beklemek zorunda kalacak.

* Halen bir yıl için 30 gün üzerinden kıdem tazminatı tutan aşağıya çekilecek. "Yani tazminat miktan düşürülecek

KIDEM TAZMİNATI FONA DEVREDİLDİKTEN SONRA

"Askere gidenler kıdem tazminatı alamayacak.

* Evlenip işten ayrılmak isteyen kadın işçiler kıdem tazminaü alamayacak.
*İşverenin tacizine, kötü muamelesine maruz kalanlar işten aynldıklannda kıdem tazminaü alamayacak.

* Haklı ya da haksız yere, geçerli bir neden olsun ya da olmasın, işveren işçi çıkardığında artik kıdem tazminatı ödemeyecek. Yani işveren tazminat ödeme korkusu olmadan istediği gibi işçi çıkarabilecek.

* İşveren, ücret ya da ücret benzeri, ikramiye vs. ödemeleri zamanında yapmazsa, işçi ya duruma katlanacak, ya da katlanmak istemeyip işten çıkarsa, kıdem tazminatı alamayacak. Yani işverenin ücret ödememesi bir anlamda cezasız kalacak.

* İşyerinin zorunlu nedenle bir haftadan fazla durması halinde kıdem tazminatı istenemeyecek.

* Prim ödeme gün sayısını doldurup da yaşının gelmesini bekleyenler, kıdem tazminatını isteyemeyecek. Emeklilik yaşı çok ilerilere atıldığı için, hak etine yaşına gelene kadar parası Fonda hapis kalacak. Belki de kıdem tazminatını almaya ömrü yetmeyecek.

* Geçerli sağlık nedeniyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alamayacak.

* İkale sözleşmesi yaparak işten aynlmak isteyenler kıdem tazminatı alamayacak.
* İşverenler istediği zaman, istediği şekilde iş şartlarını değiştirebilecek, işçiye ya kabul et ya da işten çık diyebilecek. Karşılığında da kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü olmayacak.

SENDİKANA SAHİP ÇIK!

Kıdem Tazminatı Fonunun da daha önce uygulamaya konulan Konut Edindirme Yardımı ve Zorunlu Tasarruf Fonu gibi olacağını anımsatan Sendikal Güçbirliği Platformu çalışanların sendikalarına sahip çıkmasını istedi.

Sendikal Güçbirliği Platformu açıklamasında, şunlan kaydetti:

"Bu fonlardan paranı kaç yıl sonra, nasıl ve ne kadar alabildiğini hatırla. İşte şimdi kıdem tazminatını da aynı akıbet bekliyor. Seneler sonra fondan payına ne düşerse, ne kadar alacağına; kim, nasıl karar verirse. Fon kaynakları siyasi iktidarlar taraftndan talan edilip, yandaşlara peşkeş çekilmezse, Ve elbette ki, ölmez sağ kalırsan, kıdem tazminatinı alabileceksin." (Haber Merkezi)

DİĞER HABERLER
DOĞANAY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
DOĞANAY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yeni örgütlendiğimiz Doğanay Gıda işletmesinde ilk toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, bugün İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

ÖYLE BİR LİRALAŞIYORUZ, ÖYLE BİR LİRALAŞIYORUZ Kİ, SORMAYIN!
ÖYLE BİR LİRALAŞIYORUZ, ÖYLE BİR LİRALAŞIYORUZ Kİ, SORMAYIN!

Neredeyse son bir buçuk yılın en eğlenceli metni Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faiz kararından sonra yayımladığı metin… Bu metinde öyle ifadeler var ki, “Türkiye’den mi söz ediliyor” diye düşünmemek mümkün değil.

4 EMEKLİ BİR YOKSUL ETMİYOR
4 EMEKLİ BİR YOKSUL ETMİYOR

Mayısta açlık sınırı 12 bin liraya dayandı, yoksulluk fırladı.

İŞÇİ SINIFINI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE
İŞÇİ SINIFINI BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

24 Ocak 1980 istikrar programıyla Türkiye’nin ekonomi politikasında köklü bir değişikliğe gidilmişti.