Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
02 Mart 2015
KEP AİLE VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMINA İTİRAZ ETTİ

Tekgıda-İş Sendikası Kadın Komisyonu ve Sendikal Güçbirliği Kadın Koordinasyonunda içinde yer aldığı 70´e yakın kadın örgütünün bileşeni olan Kadın Emeği Platformu 27 Şubat 2015 Cuma günü Tünel´den Galatasaray´a yürüyerek programa itirazlarını ve taleplerini dile getirdiler.

KEP AİLE VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI  PROGRAMINA İTİRAZ ETTİ

 KADIN EMEĞİ PLATFORMU "AİLE VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI "  PROGRAMINA İTİRAZ ETTİ.

 
Tekgıda-İş Sendikası Kadın Komisyonu ve Sendikal Güçbirliği Kadın Koordinasyonunda içinde yer aldığı 70’e yakın kadın örgütünün bileşeni olan Kadın Emeği Platformu 27 Şubat 2015 Cuma günü Tünel’den Galatasaray’a yürüyerek programa itirazlarını ve taleplerini dile getirdiler.
 
Kadın emeği Platformu adına Basın açıklaması İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Meclisinden Tuğçe Şentürk okudu. 
 
Kadın Emeği Platformu Basın Açıklaması: 
 
KADINLAR AİLEYE KÖLE SERMAYEYE KUL OLMAYACAK!
 
Emeğimizin, bedenimizin hatta yaşam hakkımızın saldırı altında olduğu bir dönemden geçiyoruz. İktidarın en yetkili ağızdan kadınla erkeğin eşit olmadığını söylediği, çalışma hakkımızdan kürtaj hakkımıza kadar bedenimize emeğimize dönük söz ve karar hakkımızın elimizden alınmak istendiği devlet uygulamaları ile karşı karşıyayız. Bu uygulamalardan güç alan erkek şiddeti ile yaşam hakkımızın elimizden alınıyor, özgürlüklerimizi sınırlayan toplumsal kurumlar her yanımızı sarıyor. 
 
Tüm bunlar yaşanırken kadınlara yönelik bu kuşatmayı güçlendirmek üzere Meclis’te bir yasa tasarısı genel kurula sevk edileceği günü bekliyor. AKP’nin kadınlara müjde olarak sunduğu “Ailenin ve Dinamik Nüfusun Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” yakın zamanda TBMM Genel Kurulu’na gelecek. Bizzat Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından içeriği açıklanan bu tasarıya biz kadınların itirazı var.
 
Biz kadınlara göre açıklanan yasa tasarısının temelde iki hedefe sahip. Bir yandan kadınları sadece annelikle tanımlayıp, kamusal alanda ve ücretli emek gücünde öncelikle annelik “görevinin” belirlediği çizgilerle var etmeye çalışmak. Diğer yandan da sermayenin ana yönelimi olan esnek ve güvencesiz çalışmayı doğum/annelik bahanesiyle kadın emekçilerden başlayarak sınıfın genelinde yaygınlaştırmak.
 
Yasa ne diyor ve aslında ne demek istiyor…
Kadınlara ancak anne olursanız erkeklerle eşdeğer olabilirsiniz diyen AKP fiilen kadın erkek eşitliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. 
 
Çeyiz parası, erken evlilikte teşvik kredisi, çocuk doğumu sonrası altın vaatleriile kadınlar erken yaşta evliliğe ve üç çocuk doğurmaya zorlanıyor. 
 
AKP’nin emek düşmanı neo-liberal politikaları muhafazakârlıkla iç içe kadın olmayı annelikle özdeşleştirirken kadınları ailelerin ücretsiz köleleri haline getirmeyi vadediyor.
Program “doğum sonrası kadınlar süt izni verilmeksizin analık izni bitiminden sonra ilk çocuk için 2 ay, ikinci çocuk için 4 ay, üç ve üzeri çocuklar için 6 ay olmak üzere yarı zamanlı çalışabilir” diyor.
 
Bu maddenin anlamı açık:
Doğum izni gerekçe gösterilerek tam zamanlı ve güvenceli çalışma yerine yarı zamanlı çalışmanın yaygın ve yerleşik haline gelecek. Eksik sigorta primi ve düşük ücretlere mahkûm olmanın yanı sırakadınların daha geç emekli olacak hatta hiç emekli olamayacak.
 
Yarı zamanlı çalışma ile kadınların kıdem alma ve nitelikli işlere getirilerek yükselme imkanı ellerinden alınacak. Çalışma zamanının kısalmasına bağlı olarak yoğunlaşacak mesai ile iş yükün artacak ve kadınlarkayıt dışı çalışmaya itilecek. Artan iş yükü ve kayıt dışı çalışma ise kadınların işçi sağlığı ve iş güvenliğinden giderek daha fazla yoksunlaşması sonucunu doğuracak.
 
Program, mevcut Belediyeler Kanunu’nda belediyelerin kadın ve çocuklar için konukevleri açabilmesi yetkisine,  çocuklar için kreş ve gündüz bakımevleri açabilmesi yetkisinin eklenmesi öneriliyor. Ayrıca özel kreşlere vergi muafiyeti getiriliyor.
 
Bu düzenlemenin sonucu belli:
 
Belediye ve patronlara yaptırım getirilmediği sürece kreş hakkı kâğıtüstünde kalmasıdır.
Kreş hakkı mevcut yasada 150 kadın işçinin çalıştığı tüm işyerleri için zorunlu tutulmuş bir uygulama olmasına ve Belediyeler Kanunu ile belediyelere kreş açması yükümlülüğü getirilmesine rağmen uygulamada ne işverenler ne de belediyeler bu sorumluluğu yerine getirmemektedir. 
 
Özel kreşlere teşvik ise kreş hizmetinin kamusal bir hizmet olmaktan çıkması, piyasalaşması
Kreş sahiplerinin faydasına olan bu öneriyle fahiş kreş ücretleri yüzünden bu hizmeti “satın alamayan” kadınların kreş hakkına erişmesinin imkansız hale gelmesidir.
 
Yasanın hedefleri ne?
Son iki üç yıldır AKP’nin her altı ayda bir ama anneliği ama kadın istihdamını teşvik etme başlığı altında sunduğu paketlerin/yasaların arkasında üç neden mevcut:
 
Sermayeyi ve erkek egemenliğini güçlendirirken kendi iktidarını daimi kılmak için otoriter ve anti demokratik yasalara rıza gösterecek muhafazakâr aileleri yaygınlaştırmayı hedefliyor 
 
Boşanmalarını engellemek ve evlerdeki erkek baskısı karşısındaki kadın direnişini kırmak için Aile Danışmanlığı Hizmeti adı altında kadınları sürekli olarak denetlemeyi yasalaştırıyor
 
Sosyal hizmet uzmanları ve diyanet temsilcileri aracılığıyla kadınlar üzerindeki erkek- aile baskısının yanı sıra toplumu dindarlaştırma dayatmalarını da yasal güvence altına almaya çalışıyorlar
 
Bu programla ücretli emek gücüne katılacak kadınlar
 
Yarı zamanlı niteliksiz işlere mahkûm olacak
Git gide daha düşük ücretler alacak, görevde yükselme, terfi ve sorumluluk gerektiren işlerde ayrımcılığa uğrayacak
Prim gün sayısını doldurmaları ve emeklilik hakkı kazanmaları hayal olacak
Nitelikli işgücü içindeki kadınların işsizlik sorunu artacak
İnsanlar arasındaki sevgi ve birlikte yaşama ilişkisini heteroseksüel aileyle sınırlandırırken LGBTİ bireyleri toplumdan tümüyle dışlama politikaları güçlenecek. . 
 
Tüm bu nedenlerle taleplerimiz şunlar:
 
Çocuk bakım izinleri, hiçbir hak kaybı ya da yarım zamanlı çalışma dayatması olmaksızın, erkeklerle eşit hak ve sorumluluklarla düzenlensin
 
Doğumdan sonraki ilk bir yıl içinde kullanılmak şartıyla erkeklere en fazla ikiye bölünecek şekilde ücretli zorunlu ebeveyn izni verilsin
 
Çalışma süreleri tüm çalışanlar için günde en fazla 7, haftada en fazla 35 saate indirilsin
 
 “Aile sorumlulukları”, “çocuk bakım yükümlülükleri” gibi bahanelerle kadınlara esnek çalışma dayatmak yerine, tam zamanlı ve tam güvenceli istihdam olanaklarını sağlayacak ve cinsiyete dayalı iş ayrımını sınırlandıracak yasal düzenlemeler yapılsın.
 
Devlet tüm kadınlara çalışma süresine ve prime bağlı olmayan işsizlik maaşı ve prim ödemesiz sağlık güvencesi sağlansın.
 
Kadınların çifte mesaisi göz önüne alınarak erken emeklilik ve yıpranma payı uygulamaları sosyal güvenlik sistemine dâhil edilsin
 
Kapatılan tüm kamu kreşleri 24 saat açık ve anadilde hizmet verecek şekilde yeniden açılsın. 
Kadın/erkek olmasına bakılmaksızın, en az 50 işçi çalıştıran kamu/özel tüm işyerlerinde ücretsiz, nitelikli bakım evleri ve kreşler açılsın.
 
Kadın bakanlığı yeniden kurulsun, kadın erkek eşitliğini sağlamak üzere Anayasa dâhil tüm yasal düzenlemelerde kadınları koruyacak politikalar ve pozitif ayrımcılık ilkesi hayat geçirilsin.
 
DİĞER HABERLER
KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK
KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK

Şubelerimizde örgütlü olan Kadın Komisyonu üyeleri ve kadın temsilcilerimizi kapsayan, Kadın Üye Eğitimlerimizin bu dönem sonuncusunu Eskişehir şubelerimiz ve Ankara Şubemize bağlı kadın üyelerle gerçekleştirdik. 

ASGARİ ÜCRET 2.385 TL ERİDİ
ASGARİ ÜCRET 2.385 TL ERİDİ

Seçim öncesi açıklanan ücretsiz doğalgaz müjdesi, seçim sonrası memur ve emeklinin maaş zammını budadı.

BEDAVA DOĞALGAZ MAAŞLARI VURACAK
BEDAVA DOĞALGAZ MAAŞLARI VURACAK

TÜİK enflasyonu ‘gaz’ etkisiyle düşürdü. Yıllık enflasyon yüzde 39,6’ya geriledi.

TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ
TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ

Türk-İş tarihine ilişkin araştırma, tez ve kitaplarda hiç ele alınmamış bir girişim, Türk-İş’in 16-22 Nisan 1979 günleri toplanan 11. Genel Kurulu öncesinde sol eğilimli sendikacıların oluşturduğu TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ’dir.