Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
19 Mart 2012
KATKI PAYI CUNTADAN ARTTIRILMASI AKP’DEN

Katkı payı cuntadan arttırılması AKP´den

KATKI PAYI CUNTADAN ARTTIRILMASI AKP’DEN

 

          Geçen hafta Tek Gıda-lş Sendikasının merkez yöneticileri ve şube başkanlanyla AKP Hükümetinin 2012 Yılı Programı, Ulusal İstihdam Stratejisi ve Kıdem Tazminatı Fonu konulannı içeren bir eğitim çalışması yaptık.

         Toplantının başlangıç bölümünde, 2012 Yılı Programında yer alan ilaçtaki katkı bedeli ve muayenedeki katılım, paylan üzerinde durduk. Katkı ve katılım paylannın ne zaman başladığı konusu gündeme geldiğinde, ilk uygulamanın 12 Eylül 1980 askeri darbesi döneminde gerçekleştiğini söyledim. Askeri cunta, iş başına gelir gelmez işçi haklanna saldırdı. 6 Mart 1981 gün ve 2422 sayılı yasa ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklik yaptı. Bu değişiklikle ayakta yapılan tedavilerde ilaç bedellerinin yüzde 20’si sigortalılardan kesilmeye başlandı.

        Aynca aynı yasada muayene başına bir ücret ödemesi de getirildi. Bu yasada emekli aylıklanyla ilgili hak kayıplan da oldu. 12 Eylülle hesaplaşma iddiasını gündeme getiren AKP ise, 2010 Anayasa Referandumunda bu ve benzeri birçok konudaki hak kaybının giderilmesi yönünde hiçbir çaba harcamadı. Örneğin işçiye hak grevi yasağı, memura her türlü grev yasağı, grev ertelemeleri, lokavtın anayasal bir hüküm olması, kıdem tazminatına tavan getirilmesi gibi konular aynen kaldı. Yani askeri cuntanın başlattığı birçok uygulama ve hak kaybı, AKP döneminde de sürüp gitti.

        Katkı payı konusuna geldiğimizde, Sosyal Güvenlik Kurumunun 8 Mart 2012’de yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği ile bu alandaki ücretler arttınldı. Aile hekimlerince yazılan reçetelerde 3 ilaç için 3 TL, üçten fazla her kutu için de 1 TL. ücret alınması, 10 gün içinde tekrar muayeneden 5 TL. ek ödeme, hastanelerin acil servislerinde 5-8 TL. ücret bedeli, özel hastanelerde 40 TL.’den başlayan muayene katilim paylan devreye girdi. İşte bu uygulamalara karşı 11 Mart’ta Ankara’da toplanan Türkiye Sağlık Hakkı Meclisi, bir dizi karar aldı.

       Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere çeşitli sağlık meslek örgütleri, sendikalar, hasta haklan dernekleri gibi kuruluşlardan oluşan bu meclis, öncelikle katkı ve katılım paylarının ödenmesini reddeden, bu tür sağlık harcamalarının genel vergilerden karşılanmasını öngören bir kampanya başlatacak. Türkiye Sağlık Hakkı Meclisi’nin aldığı diğer bazı kararlar da şöyle: Genel Sağlık Sigortası primini ödeyemeyen hastalar, hastane kapılanndan geri çevrilmesin, özel hastanelerde alınan ilave ücretler kaldınlsın, devlet hastaneleri kamu hastane birlikleri adı altında şirket hastanelerine dönüştürülmesin, sağlıkta taşeron çalışma yasaklansın, sağlık çalışanlanna güvenceli, toplu sözleşmeli grev hakkı verilsin, bütün insanlann doğuştan kazandığı temel bir hak olan sağlık hizmetleri, herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve parasız olsun…

        Kuşkusuz bu kararlar, halkın bilgilendirilmesi ve katılımı ile hayata geçirilmeli, neyin nasıl yapılması gerektiği somut olarak ortaya konmalıdır…

ATİLLA ÖZSEVER –  YURT GAZETESİ

DİĞER HABERLER
BASINA VE KAMUOYUNA
BASINA VE KAMUOYUNA

EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve gün geçtikçe giderek artan çocuk istismarı haberlerini utanarak ve büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Oysa biz cumhuriyetin kuruluşundaki ilk adımı çocuklara bayram olarak hediye eden ve geleceğin sahipleri olarak kabul eden, onları koruma görevini devletin sorumluluklarından sayan bir neslin evlatlarıyız. Bilimin, aydınlanmanın, gelişmişliğin ilk göstergesi sağlıklı, mutlu, […]

KÜRESEL ENFLASYON VE ÜCRETLER
KÜRESEL ENFLASYON VE ÜCRETLER

ILO’nun küresel ücretlerle ilgili son raporuna göre, pandemiyle başlayan, Rusya- Ukrayna savaşı ve küresel enerji krizi ile tetiklenen küresel yavaşlama ile birlikte, yüksek enflasyon, pek çok ülkede reel aylık ücretlerde çarpıcı düşüşlere yol açıyor.

‘EYT’DE GERÇEKÇİ BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ’
‘EYT’DE GERÇEKÇİ BİR ÇALIŞMA YAPACAĞIZ’

Merakla beklenen EYT düzenlemesi hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin, “En kapsamlı düzenlemeyi yapacağız” dedi.

İŞÇİ DEĞİL KÖLE ARIYORLAR
İŞÇİ DEĞİL KÖLE ARIYORLAR

Türk-İş Başkanlar Kurulu asgari ücret konusunda bir bildiri yayımladı. “İnsana yakışır bir yaşamı sağlayacak tutarın temel alınmasını” istedi.