Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
08 Mart 2012
KAPIDAKİ YUMURTANIN FARKINDA MISINIZ!

Çalışma Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi adlı taslağı sendikalara gönderdi. Taslak, işsizliği azaltmayı, çalışanlann haklannı ellerinden almak üzerine kurmuş.

KAPIDAKİ YUMURTANIN FARKINDA MISINIZ!

Çalışma Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi adlı taslağı sendikalara gönderdi. Taslak, işsizliği azaltmayı, çalışanlann haklannı ellerinden almak üzerine kurmuş.

Bütün işkollanna esnek çalışmayı yaymayı amaçlıyorlar. Bir farkla ki, adı güvenceli esneklik… Evden çalışma, çağn usulü, kısmi zamanlı, yan zamanlı çalışma vs. planlıyorlar. Haftalık 45 saat çalışabilme olanağı kalmayacak. Adı güvenceli de olsa, emekli olma hakkı fiilen ortadan kalkıyor. Sendikalı olmanın anlamı kalmayacak. Yasayla haklan ellerinden alınıyor, sosyal olanaklardan yoksun kalacaklar, toplu sözleşme yapma şansian olmayacak.

işçinin örgütlü olma olanağı ise, yok ediliyor. Sendikalanmız, taslağın, sadece işçiyi köleleştirmeyi, emeklilik olanağını yok etmeyi değil, sendikalan bitirmeyi de amaçladığını görmeliler. Özel İstihdam Bürolarına işçi kiralama olanağı tanıyacaklar. İsçi 2. ya da 3. aracı köle tacirlerinin elinde esir olacak, emeği, en az iki yerden sömürülecek, iş güvencesi, sendikalı olma hakkı ve toplu sözleşme yapabilme şansı olamayacak. Kıdem tazminatına da dokunuyorlar bu Stratejide. Oluşacak Fon ise, kanun çıkarılarak yağmalanan İşsizlik Fonu…

Konfederasyonlar, kıdem tazminatına herhangi şekilde dokunulmasını genel grev sebebi sayacaklarını ilan etmişlerdi. Hükümet buna rağmen taslağa koydu. Önceki haftalarda bu köşedeki belgelerde gördük ki, sadece kıdem tazminatı değil, esnek çalışma, bölgesel asgari ücret ve işçi kiralama bürolan, emperyalistlere verilen sözlerdi. Türk-İş, Hükümete görüş bildirmeyeceğini açıkladı. Taslağın omurgasının kıdem tazminatı, esnek çalışma ve bölgesel asgari ücret olduğunu, bu konudaki görüşlerinin açık olduğunu’ belirtti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hükümete gönderdikleri raporu şöyle özetliyor: "Güvenceli esneklik kavramının insana yakışır iş çerçevesi dışında değertendirilemeyeceğini, yeni esneklik uygulamalannın hayata geçirilmeden önce mevcut esnek çalışma uygulamalarının örgütlenme, güvence ve sosyal güvenlik boyutunun tartışılması gerektiğini, kıdem tazminatı hakkının korunarak, yeni güvencemde geliştirilmesi gerektiğini, özel istihdam bürolannın mesleki faaliyet olarak geçici iş ilişkisinde bulunmasına yönelik düzenlemelerin iş piyasasında kaos yaratacağını, bölgesel asgari ücretin kabul edilemez okluğunu gerekçelerimizle açıkladık."

DİSK’in raporu, taslağın ruhunu çok doğru saptamış: "DİSK, Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi taslağını), emeğin kazanılmış haklanna yönelik, Cumhuriyet tarihinin en önemli saldınsı olarak değerlendirmektedir. Sermaye kesimlerinin bu alandaki beklentilerinin neredeyse bütünü bu belgede kendisine yer bulmaktadır. Amaçlanan, kayıt dışı sektörlerdeki kuralsızlığın, sömürünün ve güvencesizliğin, yasal çerçeveye kavuşturularak çalışma yaşamının bütününe yayılmasıdır. Bütün kötülüklerin sorumlusu haline getirilen kıdem tazminatı hakkının gaspı başlıklardan yalnızca biridir.

Esneklik bu bütünlüklü saldınnın üst başlığıdır" Sendikal Güç Birliği Platformu adına Tekgıdaİş Genel Başkanı Mustafa Türkel, "taslağın derhal geri çekilmesi" çağnsını yapü. Taslak bu derece ciddidir, evet. Peki, Konfederasyonlarda ve sendikalarda durumun ciddiyetine uygun bir davranış var mı? Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı mı? Sendikalarda tartışılıyor mu? İşçi bilgilendiriyor mu? Konfederasyonlar bir araya gelmeye niyetli mi? İşçinin umurunuzda olmadığını düşünmek istemiyorum ama koltuklannızı kaybetmek üzere olduğunuzun da farkında mısınız? Yoksa yumurtanın kapıya gelmesini mi bekliyorsunuz?

DİĞER HABERLER
COCA COLA MERSİN FABRİKASINDAYDIK
COCA COLA MERSİN FABRİKASINDAYDIK

İşyeri eğitimlerine Coca Cola Fabrikalarıyla devam ediyoruz. 26 Kasım 2022 tarihinde Mersin Fabrikasındaki üyelerimizle Etkili İletişim konusunda bir araya geldik.

2023 YILI GELİR VERGİSİ YAKLAŞIK DİLİM TUTARLARI BELİRLENDİ!
2023 YILI GELİR VERGİSİ YAKLAŞIK DİLİM TUTARLARI BELİRLENDİ!

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesine göre, vergi tarifesinin gelir dilim tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

YUNANİSTAN’DA İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI
YUNANİSTAN’DA İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI

Türkiye’de giderek derinleşmekte olan ekonomik kriz, işçiler açısından iş güvencesinin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır.

EYT HAKKINDA AKLINIZA TAKILAN SORULARA YANITLAR
EYT HAKKINDA AKLINIZA TAKILAN SORULARA YANITLAR

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede sona doğru gelindi. Prof. Dr. Cem Kılıç, Milliyet okurlarının EYT hakkındaki sorularını yanıtladı…