Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
11 Aralık 2012
İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ YENİDEN SAĞLANDI

7 Kasım 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu´nun işçiler ve sendikalar aleyhine birçok düzenlemesi var. Ancak bir konuda olumlu bir düzenleme söz konusu.

İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ YENİDEN SAĞLANDI

7 Kasım 2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun işçiler ve sendikalar aleyhine birçok düzenlemesi var. Ancak bir konuda olumlu bir düzenleme söz konusu.

Bu olumlu düzenlemenin farkında olup, bunu kullanmak gerekli. İşyerinde sendika tarafından temsilci atanır. Ayrıca şube veya genel merkez yönetim organlannda olup da İşyerinde çalışmaya devam eden çok sayıda sendikacı vardır. Bu kişiler, görevlerini gerektiği gibi yapmaya kalktıklarında, İşverenin hedefi olurlar.

Bu nedenle bu kişilerin özel koruma altına alınması gerekir. Bu konuda mevzuatımızda ilk düzenlemeler 1936 yılında yapıldı. 1936 yılında kabul edilen 3008 sayılı İş Kanununa göre (M.78) "Bir İş yerinde çalışmakta olan İşçiler arasından, elli kişiye kadar İki, elliden İki yüz işçiye kadar üç, İki yüzden bine kadar dört ve binden yukarı sayıda işçiler için beş ‘mümessil işçi’ seçilir."

Mümessil işçilerin seçilme koşulları ve güvenceleri İcra Vekilleri Heyetinin 11 Mart 1939 gün ve 2/10565 sayılı kararnamesiyle kabul edilen İş İhtilâfları Uzlaştırma ve Tahkim Nizamnamesi ile belirlendi. Bu nizamnameye göre, İşveren, mümessil işçilere, görevlerinin yerine getirilmesi için gereksinim doğması durumunda işyeri içinde bir yer göstermekle ve gerekli personel, haberleşme ve kırtasiye yardımını yapmakla yükümlüydü.

İşveren, mümessil işçilerden birini işten çıkarmak isterse, İş Dairesinin ilgili birimine önceden durumu sebepleriyle bildirmek zorundaydı. 274 sayılı Sendikalar Kanununda (1963) ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununda (1983) işyeri sendika temsilcileri için önemli bir güvence getirildi. 2821 sayılı Kanunun 30. maddesine göre, işveren, işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesini haklı bir sebep olmadıkça ve bu sebep açık ve kesin bir biçimde belirtilmedikçe feshedemiyordu.

Böyle bir uygulama durumunda işyeri sendika temsilcisi dava açabiliyor ve davayı kazanırsa işe geri dönüyordu. İşveren işyeri sendika temsilcisine işbaşı yaptırmazsa, bu işçinin temsilcilik görevi devam ettiği sürece kendisine ücreti ve diğer tüm hakları ödeniyordu. Bülent Ecevit’in başbakanlığındaki 57. Hükümet döneminde 4773 sayılı Kanunla bu hak kaldırıldı; işyeri sendika temsilcilerinin ayrıcalıklı iş güvencesine son verildi.

6356 sayılı Kanunun 24. maddesiyle bu hak geri getirildi; "Madde 24- (1) işveren, İşyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden İtibaren bir ay içinde, temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir. (2) Dava basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay kesin olarak karar verir. (3) Temsilcinin İşe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları ödenir."

Bu düzenlemenin işyerinde çalışmaya devam eden sendika yöneticileri hakkında da uygulanacağı kabul edildi. Bu yeni düzenleme, Türkiye tarafından 8.1.1993 tarihinde onaylanan İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara ilişkin 135 sayılı Sözleşmeye de daha uygundur.

işyeri sendika temsilcilerinin ve işyerinde çalışmaya devam eden sendika yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl üyelerinin iş güvencesinin sağlanması önemli bir adımdır.

DİĞER HABERLER
BAŞIMIZ SAĞOLSUN
BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Bu sabah saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve ne yazık ki çevre illerde de şiddetli etkisini gösteren 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketinde can kayıplarımızın olması hepimizi derinden üzmüştür.

12 EYLÜL DÖNEMİNDE YÜKSEK HAKEM KURULU’NUN ÇALIŞMALARI
12 EYLÜL DÖNEMİNDE YÜKSEK HAKEM KURULU’NUN ÇALIŞMALARI

Tekgıda-İş Sendika Akademisi’nin 30 Ocak 2023 tarihli raporunda, Yüksek Hakem Kurulu’na ilişkin mevzuat düzenlemeleri ile 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin hukuki çerçeve sunulmuştu.

ŞUBELERİMİZE DÜZENLİ EĞİTİM
ŞUBELERİMİZE DÜZENLİ EĞİTİM

Sendikamızın eğitim anlayışı tabandan en üst yönetim kademelerine kadar düzenli eğitimlerdir.

BİZİM MİLLETİ SİZ ANLAYABİLİYOR MUSUNUZ?
BİZİM MİLLETİ SİZ ANLAYABİLİYOR MUSUNUZ?

Türkiye ve Türk toplumu hakkında kitap veya makale yazan yabancıların çok büyük bölümünün gerçeklikle ilgisi alakası yoktur.