Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
09 Kasım 2014
İŞVERENLER NEDEN SENDİKALAŞMAYA KARŞI

Bir ülkede ulusal gelirin toplum katmanları arasında âdil olarak dağılımı o toplumda huzurun, ekonomik, sosyal ve siyasal güvenliğin varlığı için son derece önemlidir.

İŞVERENLER NEDEN SENDİKALAŞMAYA KARŞI
Bir ülkede ulusal gelirin toplum katmanları arasında âdil olarak dağılımı o toplumda huzurun, ekonomik, sosyal ve siyasal güvenliğin varlığı için son derece önemlidir. Çarpık gelir dağılımı toplumda kargaşanın, bu. nalımın davetiyesidir. Toplusözleşme düzeni âdil gelir dağılımın önemli bir aracıdır. Bu araç kullanılmazsa ülke genelinde ve özellikle işyerlerinde önemli sorunlann yaşanması kaçınılmazdır.
 
İŞVERENLER SENDİKA KAVRAMINI YANLIŞ ALGILIYOR 
Ülkemizde işçilerin sendikalarda örgütlenmesinin önünde iki engel vardır. Bunlardan birincisi işverenlerin yanılgısı ve ikincisi de hükümetlerin özgür ve güçlü sendikalardan korkusu. İşverenler sendikaların yeni maliyet artışı getireceği ve bu nedenle ekonomik yanşmada geride kalacakları sanısındadırlar. Oysa sendikaların işyerine katacağı çok olumlu kalemler vardır. Sendikalaşan işçinin işyerine daha çok bağlanacağı, işine daha çok özen göstereceği, kaliteyi arttıracağı, verimli çalışma yapacağı, iş kazalarının azalacağı, ham madde kullanımının iyi değerlendirileceği, firenin azalacağı üzerinde hiç durulmamaktadır. Sosyal diyalog işverenlerimizin hiç duymak istemediği bir deyimdir. Oysa bunu çok önemseyen Japon işverenlerinin bu nedenle başarılı olduğu, işçilerin işyerine sadakatinin bir ömür boyu olduğu ve Japon ürünlerinin bu nedenle kaliteli olduğu gerçeğini acaba işverenlerimiz hiç düşündü mü? işçilerin sendikalaşmasını, "işçiyi kârıma ortak mı edeceğim?" yanlışı ile reddeden işveren işyerinde ve ülkede çalışma banşını tehlikeye soktuğunu mutlaka düşünmelidir. İşyerinde bansın olmadığı, işçiye sevginin yok edildiği işyerleri patlamaya hazır bomba üretiyor demektir. Bu ülkenin bunalıma değil, huzura ihtiyacı var ve bu konuda işverenlere önemli sorumluluklar düşmektedir.
 
KÜRESEL SERMÂYE DE SENDİKALAŞMAYA KARŞI
Ülkemizde düşük sendikalaşma oranının önemli bir nedeni de her gün mantar gibi biten ve ülke ekonomisini bir sarmaşık gibi saran çok uluslu şirketlerin varlığıdır. Bu şirketler hükümetler üzerinde bile baskı kurarak çalışma yaşamına yön verecek güçtedirler. Bunların çıkarlan her zaman ülkenin çıkarları ile örtüşmemektedir ve sendikaların ulusalcı olacağı ve kendi çıkarlannı baltalayacağı korkusu içindedirler. Bu korku her ne pahasına olursa olsun işçilerin sendikalaşmasının engellenmesi biçiminde şekillenmektedir. Bu şirketlere karşı ulusalcılık karünı oynamak önemlidir ve sendika yöneticileri bu konuyu mutlaka düşünmelidir. 
 
BU KISIR DÖNGÜDEN NASIL ÇIKILACAK?
Ülkemizin önemli işçi önderlerinden Tek Gıda-iş Sendikasının Başkanı Mustafa Türkel güçlü sendikaların ülke yönetimine çok önemli ve olumlu katkılan olacağı kanısındadır ve demektedir ki: "Bugün Ortadoğu’da güçlü sendikalar olsa bu savaşlar yaşanmazdı." Çok doğru bir tespit çünkü sendikalar barış severdir. Güçlü sendikalann varlığı ülke siyasetine mutlaka daha insancıl, daha banşçı gölgeler düşürecek niteliktedir ve yurttaşlann insanca yaşayabilmesi için insanlık onunına yakışan bir yaşam onlara ancak güçlü sendikalar eli ile verilebilir. Bugün yaşadığımız kısır döngüden kurtulabilmemiz için işçilere siyasal bilinç verilmesi ve sendikalan siyasallaşması gerekir. Artık sadece toplusözleşmenin çare olmadığı ve zaten çok küçük bir kesimi kapsadığı anlaşılmıştır. Bu yoldan hükümetlerin işçi sınıfını ezme girişimleri önlenebilir. İkinci olarak işverenlere bir şekilde sosyal diyalogun ve sendikalaşmanın işyerlerine olası yararlan anlatılmalıdır. Bunu kim yapacak? Bu konuda elbette en önemli görev işçi konfederasyonlanna düşmektedir. Var olan iki büyük konfederasyon hükümet dalkavukluğundan fırsat bulup işveren örgütleri ile temas kurup bu konularda kendi açılımlannı yapmalıdırlar. Taptıklan hükümet başka bir konuda açılım peşine düştüğünden konfederasyonlann bu açılım girişine mutlaka sıcak bakacaktır. 
DİĞER HABERLER
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA 100 MİLYARA BİR ADIM KALDI
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA 100 MİLYARA BİR ADIM KALDI

Bir yıl önce 43-44 milyar dolar civarında bulunan yıllıklandırılmış ticaret açığı şimdi 98 milyar dolara dayandı. Bir yılda yüzde 100’den fazla artış oldu.

YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.

EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA
EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA

TÜİK eylül ayında resmi enflasyonun yıllık yüzde 83,45 olarak hesaplandığını açıkladı. 24 yılın en yüksek enflasyonu yaşanırken iktidar baz etkisine güveniyor. Bu enflasyon hesabı ücret zamlarını etkileyecek.

GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE
GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe, 106 bin 821 şirketi vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef açısından riskli kategorisinde bulunduğunu açıkladı.