Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
19 Temmuz 2011
İŞTE BÖLÜNMENİN EKONOMİSİ

AKP bölünme ortamını fırsat bildi, bölünmenin değirmenine su taşıyor… Kıdem tazminatının kaldırılması ise, bölünmeye karşı duran işveren örgütlerinin AKP’nin arkasına geçmesini sağladı.

İŞTE BÖLÜNMENİN EKONOMİSİ

 

   Alt ve üst sınırı ‘merkez’ , asgari ücreti ‘yerel aktörler’ belirleyecek.

   AKP bölünme ortamını fırsat bildi, bölünmenin değirmenine su taşıyor… Kıdem tazminatının kaldırılması ise, bölünmeye karşı duran işveren örgütlerinin AKP’nin arkasına geçmesini sağladı.

   Dünya gazetesinin haberine göre ‘Ulusal İstihdam Stratejisi’ hazır, Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere. Esnek çalışma sistemini ve emekçi gelirlerinin tırpanlanmasını öngören ‘Ulusal’ Strateji Belgesi, Türkiye’yi parçalamanın değirmenine su taşıyor. 50 yıllık ‘kıdem tazminatının kaldırılması’ hayali, kimi işveren örgütlerini iktidarın destekçisi konumuna getirdi. Daha önce ‘yeni anayasa’ tartışmalarında ‘bölünmeye asla izin verilmemelidir’ tutumu alan işverenler, kıdem tazminatının kaldırılması hedefi etrafında AKP’nin destekçisi konumuna geldiler.

   ‘Bölgesel ücret’ işçiyi bölecek

    ‘Ulusal’ Strateji Belgesine göre, merkezi hükümet asgari ücretin alt ve üst sınırlarını belirleyecek, asıl asgari ücreti ise ‘yerel aktörler’. Sistem, kalkınma ajansları ile teşvik sistemi gibi 26 bölge üzerine inşa edilecek. Belgede, işverenlerin bölgesel asgari ücrete ‘gönüllü olarak uyabileceği’ yönünde de bir ifade var. İlk bakışta ücretin bölgesel olarak belirlenmesi haklı. Gerçekten de büyükşehirlerde hayat çok pahalı. Ancak unutmamak lazım ki bölgesel asgari ücret, büyük şehirlerdeki ücretleri yükseltmek için değil, taşrada ücretlerin düşürülmesi amacıyla gündeme getiriliyor.

   İkincisi, ‘yerel aktörler’, yıllardır süren uygulamaların da bize gösterdiği gibi yerel yapının en güçlüleri; tarikatlar ve sermaye sahipleridir. 26 bölge temelinde kurulan ‘Kalkınma Ajansları’nın fethullahçılara kaynak aktarma mekanizmasına dönüştüğünü hatırlatalım.

   Üçüncüsü, sistem hayata geçirilebilirse, her işçi kendi bölgesinde mücadele edecek. Türkiye çapında mücadelenin /emini ortadan kalkacak. işin içine tarikatların girmesi ise, işçi sınıfı içinde yıllardır başarılamayanaı AKP bölünme ortamını fırsat bildi, bölünmenin değirmenine su taşıyor… Kıdem tazminatının kaldırılması ise, bölünmeye karşı duran işveren örgütlerinin AKP’nin arkasına geçmesini sağladı Binbir yalanla yürütülüyor Z. RUHSAR ŞENOĞLU

   Dünya gazetesinin haberine göre kıdem tazminatı tutarı 1 yıla 1 maaştan 20 yıla 6 maaşa indirilecek. ‘Ulusal’ İstihdam Strateji belgesinde, kıdem miktarının uzun vadede OECD ortalamasına indirilmesi öngörülüyor. Kıdem tazminatının miktarı OECD ortalaması 20 yıl için 6 ay düzeyinde bulunuyor. 10 yıl çalışma süresini tamamlamadan krdem tazminatı fonundan yararlanılamayacağı, daha önce basına yansımıştı. Ancak ayrıntılar hâlâ bilinmiyor. ‘Ulusal’İktihdam Stratejisinin, dün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan geçtiği belittiliyor.

   Türk-Kürt, Alevi-Sünni vb bölünmelerini de kolaylaştıracaktır.

   ‘Esneklik’ kuralsızlık demek

   Esnek çalışma, yalnızca ‘kısmi süreli çalışma’ veya ‘belirli süreli çalışma’nm yasal hüküm altına alınması anlamını taşımıyor. Esnek çalışma yerine ‘kuralsız’ çalışma ifadesi de kullanılır ve bu ifade esnek çalışmayı daha iyi ifade eder. ‘Kuralsız’ın anlamı ise iş yasalarını ‘çalışma koşullarını sınırlamayacak biçimde’ asgariye indirmektir. ‘Ulusal’ İstihdam Stratejisinde, esnek çalışma modellerinin Türkiye’de yaygınlaşmama nedenlerinden biri olarak, ‘kısmi süreli çalışma ve belirli süreli çalışmanın sosyal güvenliğin genel kurallarına tabi olması’ gösteriliyor.

   Demek ki sosyal güvencesiz çalışma yasal hale getirilecek! Kuşkusuz açıkça değil, örtüler altında. Geçmişteki girişimlerden biliyoruz ki ‘esnek’ çalışma sistemi, işçinin örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkını kullanılmaz hale getirecek. Bunun da en önemli sonucu, işçi sınıfının ‘birlikte hareketinin’ engellenmesidir.

   ‘Esnek çalışma’ bölmeden uygulanamaz!

   ‘Esnek çalışma’ sistemi, 1999 yılından beri gündeme getiriliyor. Kimi yasalar ve hükümler Meclis’ten geçti. Sendikalara attıkları tırpanlara rağmen esnek çalışmayı bir türlü uygulamaya geçiremiyorlar.

   Esnek çalışmayı, Türkiye’yi bölmeden uygulayamazlar. Ancak esnek çalışma yönünde atılacak her adımın da, bölünmeye hizmet edeceği açık. Zira, işçi sınıfını farklı çalışma statülerinde, farklı ücret, sosyal vb. haklarda bölmeyi baştan kabul ediyorsunuz. Bu durumda işçi sınıfının ülke çapında merkezi örgütlenmesinin de zemini kalmayacak, ‘birlik ruhu’ da ortadan kaldırılmış olacak. Şimdiki durumda ‘genel grev’ lafı bile, bazen siyasi iktidarları hizaya getirmeye yetiyor. Ülkeyi bırakın 26 bölgeye, ikiye böldüğünüzde dahi hem işçi sınıfını bölmüş oluyorsunuz, hem sınıfın elinden en büyük silahı almış oluyorsunuz.

   Mesleki eğitim özel sektöre devredilecek

   EĞİTİM sisteminin sanayinin ihtiyaçlarım karşılayacak ve istihdamı artıracak biçimde düzenlenmesi yönündeki haklı talep, yine bölünmeye hizmet edecek biçimde ele alınıyor. ‘Ulusal’ İstihdam Stratesisine göre ulusal meslek standartları 2012 sonuna kadar belirlenecek, mesleki eğitim kademeli olarak özel sektöre ve/veya yerel aktörlere bırakılacak, il özel idaresi gelirlerinin yüzde 5’i mesleki eğitime ayrılacak. 

    Bakan Faruk Çelik "Gündemimizde yok" demişti ama, bir taraftan da kıdem tazminatı düzenlemesi ucundan kıyısından sızdırılarak kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Yapılmak istenen değişikler de binbir yalanla sunuluyor. ‘Ulusal’ İstihdam Strateji belgesinde, ‘kıdem tazminatının kayıtdışına yönelttiği, istila dilekçeli işe başlatma gibi mevzuat ihlallerine yol açtığı, özel sektördkçalısan isçilerin büyük kısmının kıdem tazminatlarını alamadığı’ gibi temalarla işçi açısından da hayırlı olacağı öne sürülüyor. "Mevcut işçilerin kazanılmış haklan aynen korunacak" denerek de mücadelenin önü kesilmeye çalışılıyor. Esnek çalışmanın başına bir ‘güvenceli’ lafı kondurulup, kısmi zamanlı çalışanların da emeklilik, işsizlik ödeneği gibi sosyal haklardan yararlanacağı öne sürülüyor.

   Dünya’nın haberine göre, esnek çalışmada geçen ve primleri ödenmeyen süreler için, ‘normal çalışma biçimine geçildikten sonra borçlanma hakkı ve isteğe bağlı işsizlik sigortası hakkı’ tanınacak. Tasarı, ‘Çocuklu kadınlara kreş kuponu, bakım yardımı, işyerinde cinsel tacizde AB standartları, istihdam garantili kurslar’ gibi kulağa hoş gelen hükümlerle süslenmiş. ‘Ulusal’ İstihdam Strateji belgesinde sadaka ekonomisini güçlendirecek ‘sosyal yardımlar’ başlığı geniş yer tutuyor; bunların merkezileştirilmesi öngörülüyor.

DİĞER HABERLER
TÜRKİYE, İŞÇİLER İÇİN EN KÖTÜ 10 ÜLKEDEN BİRİ
TÜRKİYE, İŞÇİLER İÇİN EN KÖTÜ 10 ÜLKEDEN BİRİ

TÜRKİYE 2016’dan bu yana kişi başına gelir seviyesi gelir seviyesindeki gerileme ve işçi hakları açısından küme düştü ve Afrika ülkeleriyle aynı kategoriye indi.

İDARİ İZİNLE UZAYAN BAYRAM TATİLİ
İDARİ İZİNLE UZAYAN BAYRAM TATİLİ

Bu günden itibaren yine uzunca bir bayram tatiline giriyoruz. Tatil yapabilecek olanlara ne mutlu diyelim ve şu idari izin konusuna biraz değinelim.

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

İzmir OTP Tütün fabrikasında çalışan, sendikamızın üyesi Haktan Dündar vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, iş arkadaşlarına, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

TÜRKİYE’DE 1.3 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR
TÜRKİYE’DE 1.3 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR

Okula gitmeleri gereken çağlarda çalışmak zorunda kalan çocukların sayısı, Türkiye’deki geçim mücadelesinin de zorlaşmasıyla, her geçen gün artıyor.