Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
22 Ağustos 2012
İŞÇİ SİMSARLIĞI BÜROLARI DÜZENLEMESİNİN GEÇMİŞİ

Önümüzdeki aylarda gündemde olacak bir konu, özel istihdam bürolanna işçi kiralama (işçi simsarlığı) yetkisi verecek hukuki düzenlemedir. Bu konu yeni değildir. Bu konuda geçmişte bir yasa çıkarıldi; ancak Cumhurbaşkanı tarafından bir defa daha görüşülmesi talebiyle geri gönderildi.

İŞÇİ SİMSARLIĞI BÜROLARI DÜZENLEMESİNİN GEÇMİŞİ

Önümüzdeki aylarda gündemde olacak bir konu, özel istihdam bürolanna işçi kiralama (işçi simsarlığı) yetkisi verecek hukuki düzenlemedir. Bu konu yeni değildir. Bu konuda geçmişte bir yasa çıkarıldi; ancak Cumhurbaşkanı tarafından bir defa daha görüşülmesi talebiyle geri gönderildi.

Türkiye’ye işçi simsarlığını getiren 5920 sayılı Yasa, TBMM’de 26 Haziran 2009 günü kabul edildi. 5920 sayılı "İş Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi, 4857 sayılı İş Kanununun kiralık işçilikle ilgili 7. maddesine bir ekleme yaparak, özel istihdam bürolan aracılığıyla iş kiralanması düzenlemesini getirdi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı 9 Temmuz 2009 tarihinde 5920 sayılı Kanunun 1. maddesini bir kez daha görüşülmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na geri gönderdi. İşçi simsarlığı konusunda 5920 sayılı Yasada kabul edilen metin, AKP’nin 2008 yılı Şubat Mart aylarında hazırladığı İş Kanunu değişiklik taslağında (İstihdam Paketi) yer alan, daha sonra taslaktan çıkarılan metnin aynısıydı. Diğer bir deyişle, AKP bu konuda ısrarcı davrandı.

5920 sayılı Yasada öngörülen yeni düzenleme, işçi simsarlığını meşrulaştırmaktaydı. 26 Haziran 2009 tarihine kadarki uygulamada, şirketler kendi işçilerini bir başka işyerine kiralayabiliyorlar; özel istihdam bürolan da işçi arayan şirketlere işçi bulmada aracılık edebiliyordu. Ancak özel istihdam bürolarının işçi kiralama yetkisi yoktu.

5920 sayılı Yasayla, özel istihdam bürolanna işçi kiralama yetkisi verildi. Bu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, işsizliğin pençesinde kıvranan insanlar, işçi simsarlığında uzmanlaşmış özel istihdam bürolarına kaydolacaklar ve başka işyerlerine kiralanacaklardı.

Kiralanan işçi, özel istihdam bürosundan belirli bir ücret alacak; işçi kiralayan şirketin alacağı para ile kiralanan işçiye ödeyeceği ücret arasındaki fark, özel istihdam bürosunun kârı olacaktı.

Bazı kişiler, bu uygulamanın ILO’nun 181 sayılı Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu ileri sürdü. Bu iddia doğru değildir. 181 sayılı Özel İstihdam Büroları Sözleşmesinin 1. maddesi 1. fıkrasının "b" bendi işçi simsarlığı yapan özel istihdam bürolarına olanak tanımaktadır.

AKP iktidan, 5920 sayılı Yasayla işçi haklarına ve sendikal hak ve özgürlüklere büyük bir darbe daha indirmeye çalıştı. Cumhurbaşkanının bu konudaki düzenlemeyi bir defa daha görüşülmesi talebiyle iade etmesi, tehdidin ortadan kalktığı anlamına gelmiyordu. Nitekim, bu konu 18.1.2010 tarihinde RT.Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan "Amme Alacaklannın Tahsil usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı"nda yeniden gündeme geldi.

Tasannın 8. maddesi, özel istihdam bürolanna işçi kiralama yetkisi veriyordu. Bu konunun yeniden kamuoyunun ve TBMM’nin gündemine geldiği günlerde Tekel işçilerinin Ankara eylemi sürüyordu. Bu yükselen eylemlilik dalgası, tasarıdaki bu düzenlemenin TBMM sürecinde çıkarılmasını sağladı.

İlgili tasarı 28.1.2010 gün ve 5951 sayılı Kanun olarak kabul edildiğinde, bu düzenleme yoktu. 2012 Şubat’ında açıklanan Ulusal İstihdam Stratejisi taslağında bu konu yeniden gündeme taşındı.

Önümüzdeki aylarda ise bu konudaki düzenleme TBMM gündemine gelecek. İşçileri ve sendikalan bu konuda bilgilendirme, bilinçlendirme, duyarlı kılma ve harekete geçirmeye hazırlama çalışmalan bugünden başlatılmalıdır. Bu yeni saldırı başka türlü önlenemez.

DİĞER HABERLER
KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK
KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK

Şubelerimizde örgütlü olan Kadın Komisyonu üyeleri ve kadın temsilcilerimizi kapsayan, Kadın Üye Eğitimlerimizin bu dönem sonuncusunu Eskişehir şubelerimiz ve Ankara Şubemize bağlı kadın üyelerle gerçekleştirdik. 

ASGARİ ÜCRET 2.385 TL ERİDİ
ASGARİ ÜCRET 2.385 TL ERİDİ

Seçim öncesi açıklanan ücretsiz doğalgaz müjdesi, seçim sonrası memur ve emeklinin maaş zammını budadı.

BEDAVA DOĞALGAZ MAAŞLARI VURACAK
BEDAVA DOĞALGAZ MAAŞLARI VURACAK

TÜİK enflasyonu ‘gaz’ etkisiyle düşürdü. Yıllık enflasyon yüzde 39,6’ya geriledi.

TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ
TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ

Türk-İş tarihine ilişkin araştırma, tez ve kitaplarda hiç ele alınmamış bir girişim, Türk-İş’in 16-22 Nisan 1979 günleri toplanan 11. Genel Kurulu öncesinde sol eğilimli sendikacıların oluşturduğu TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ’dir.