Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
18 Temmuz 2022
İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KAYNAKÇASI

Günümüzdeki Sosyal Güvenlik Kurumu’nu oluşturan yapıların biri, Sosyal Sigortalar Kurumu’dur. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ilk biçimi de İşçi Sigortaları Kurumu idi.

İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU VE SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KAYNAKÇASI

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ

İşçi Sigortaları Kurumu (İSK) 9.7.1945 gün ve 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu (Resmi Gazete, 16.7.1945) ile kuruldu.

Kurumun adı ve yapısı, 17.7.1964 gün ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu (Resmi Gazete, 29.7.1964) ile değiştirildi ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) oldu.

Bu kurumun tarihine ilişkin en önemli kaynak, Doç.Dr.A.Gürhan Fişek, Yrd.Doç.Dr.Şerife Türcan Özsuca ve Arş.Gör.Mehmet Ali Şuğle tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi, 1946-1996 kitabıdır (SSK ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, Ankara, 1998, 403 s.).

16.5.2006 gün ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (Resmi Gazete, 20.5.2006) ile Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu adını aldı.

Tarihimizde son derece önemli bir yeri olan İşçi Sigortaları Kurumu (İSK) ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) hakkında yayımlanmış rapor, kitap, broşür ve tezler ile bu kurumların kendi yayınları aşağıda sunulmaktadır.

Akbulut, M., Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Emir, Genelge, Yönerge, Yönetmelik ve Tüzükleri, SSK Yay.No.226, Ankara, 1975, 306 s.

Akbulut, M., Sosyal Sigortalar Kurumu Tatbikatı, SSK Yay.No.337, Ankara, 1980, 534 s.

Akbulut, M., Sosyal Sigortalar Kurumu Tatbikatında Genel Emir, Genelge, Yönerge, Yönetmelik ve Tüzükler, SSK Yay.No. 337, Ankara, 1980.

Akbulut, M., SSK Genelge ve Genel Emirleri, SSK Yay., No. 181.

Akca, Candoğan, Hastanelerde Örgütsel Çatışmanın Nedenleri ve Yönetimi: Bir Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastanesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Akınal, İkbal Yavuz, Ankara Dışkapı Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Hastane Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Akmaz, Mustafa, Systematic Analysis of and Policy Generation for the SSK Pension Scheme in Turkey, Yüksek Lisans Tezi, 1999.

Aksoy, S., Amerikan Sosyal Emniyet Programları Üzerinde Müşahadeler ve Memleketimiz İçin Tatbiki Uygun Usuller Hakkında Rapor, İşçi Sigortaları Kurumu Yay. No. 30, Ankara, 1955, 32 s.

Aldemir, A., 29.7.2003 Tarihli 4958 Sayılı Kanunla Yapılan Son Değişiklikler Dahil 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Sağlık-İş Yay., Ankara, 2003, 492 s.

Alkan, İrfan, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Mali Yapısı ve 4447 Sayılı Yasayla Getirilen Düzenlemelerin Mali Yapıya Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Alper, Y., Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar (SSK, BAĞ-KUR), (Genişletilmiş 3. Baskı), Alfa Yay., İstanbul, 2000, 422 s.

Ankara Tabip Odası, SSK Gerçeği Halkın Sağlık Hakkı IMF ile Pazarlık Konusu Yapılamaz, Ankara, 2004, 24 s.

Artun, E., Fransa’da Aile Yardımları, SSK Yay.No.103, Ankara, 1965, 30 s.

Artun, E., Fransa’da Sosyal Güvenlik, SSK Yay.No.168, Ankara, 1969, 63 s.

Aydemir, Ç.F., Federal Almanya Emeklilik Sigortası Mevzuatı, SSK Yay., No.309, Ankara, 1978, 140 s.

Aydınlar, A.Ü., Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu, Konut Kredisi Yönetmeliği, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, İst.Üniv.Kitapevi, Yasalar Dizisi, No.6, 254 s.

Bal, Rabia, Eskişehir İlinde Sosyal Sigortalar Kurumu, Devlet ve Üniversite Hastanelerinde Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Hasta Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Bank-Sen Sendikası, 1996 Verilerine Göre SSK Gerçeği, İstanbul, 1998, 15 s.

Baş, Nilgün, Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu Krizi, Yüksek Lisans Tezi, 1997.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu 1984 Yılı Raporu, Ankara.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu 1986 Yılı Raporu, Ankara, (Tarihsiz).

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu 1987 Yılı Raporu, Ankara, 1988.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu 1992 Yılı Raporu, Ankara, 1993.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu 1994 Yılı Raporu, Ankara, 1995.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu 1995 Yılı Raporu, Ankara, 1996, 289 s.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Sosyal Sigortalar Kurumu 1997 Yılı Raporu, Ankara, 1998.

Başbuğ, Aydın, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun İşverene ve Üçüncü Kişiye Rücuu, Yüksek Lisans Tezi, 1991.

Başbuğ, Aydın, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene ve Üçüncü Kişiye Rücuu, Kamu-İş Yay., Ankara, 1992, 138 s.

Başoğlu, M., TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri, Sağlık İş Genel Başkanı Mustafa Başoğlu’nun Katıldığı, TRT 2 – TRT 1 Kanallarında Yayınlanan SSK ile İlgili Açık Oturum ve Gazeteci-Yazar Yavuz Donat ile Kamuoyu Programında Yapılan Çeşitli İşçi Sorunlarına İlişkin Söyleşi, Sağlık-İş Yay., Ankara, 1992, 48 s.

Baydur, R., Sosyal Sigortalar Kurumu Hakkında Raporu, Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası Yay.No.16, İstanbul, (tarihsiz, 1975 olabilir), 47 s.

Bayraktaroğlu, E., Radyolojik Gölge Veren Akciğer Hastalıkları Diyagnozunda Bulgu Kriteryumları, İşçi Sigortaları Kurumu Yay.No.78, Ankara, 1963, 12 s.

Baytar, Serdal, Türk İdari Teşkilatında Sosyal Sigortalar Kurumu ve İşlevi, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Belediye-İş Sendikası, İşsizlik Sigortası ve SSK Kanununa İlişkin 30 Soru 30 Cevap, 158 Sayılı ILO Sözleşmesi (İş Güvencesi), İşsizlik Sigortası Kanunu, Ankara, 2000, 106 s.

Benli, S., SSK’da 3 Yıl, Ankara, 1980, 24 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, SSK’nın Yardımları, İşyerinde Tehlikelerin Kontrolü, İSİG Kurulu, İstanbul, 2002, 35 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, SSK Krizi Üzerine Notlar, İstanbul, 1996, 21 s.

Bufill, C.M., Sosyal Güvenlik Mevzuat Temayülleri, SSK Yay.No.135, Ankara, 1967.

Büyükbalkan, U., Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Sorunları ve Çözüm Önerileri, TÜRMOB Yay.No.16, Ankara, 1994, 144 s.

Centel, T., SSK Kanunu ve İlgili Mevzuat (3. Basım), Beta Yay., İstanbul, 1991, 380 s.

CHP, Çalışma Yaşamı ile İlgili Sorunlar ve Örgütlenmenin Önündeki Engellerin Kaldırılması ve Sosyal Güvenlik (SSK) Sorunlarının Çözümüne Yönelik Ön Rapor, Ankara, 1998, 20 s.

Çalışkan, Ömer, Sosyal Sigorta Prim Afları, Ödeme Kolaylıkları ve Bunların Sosyal Sigortalar Kurumu Mali Yapısı Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, 2005.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği, SSK Yay.No.107, Ankara, 1966, 48 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çalışılan Yüzeylerde İş Güvenliği Tedbirleri, SSK Yay.No.143, Ankara, 1968, 38 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Denizcilikle İlgili İşyerlerinde ve Tersanelerde Güvenlik, SSK Yay.No.120, Ankara, 1967, 83 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, El Aletleri, SSK Yay.No.128, Ankara, 1967, 66 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, El Aletlerinde ve Çalışılan Yüzeylerde Güvenlik Tedbirleri, SSK Yay.No.150, Ankara, 1968, 81 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, İş Güvenliğine Giriş, SSK Yay.No.131, Ankara, 1967, 63 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, İş Kazalarının Sonuçlarını Derleme ve Değerlendirme, SSK Yay.No.137, Ankara, 1967, 72 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, İş Yeri Düzeni, SSK Yay.No.130, Ankara, 1967, 80 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, İş Yeri Düzeni, Yapı İşlerinde İş Güvenliği Tedbirleri, SSK Yay.No. 154, Ankara, 1968, 12 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, İş Yerinde Güvenliğimiz, SSK Yay.No.119, Ankara, 1967, 32 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, İş Yerinde Güvenlik, SSK Yay.No.121, Ankara, 1967, 50 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, İş Yerlerinde Sun’i Aydınlatma, SSK Yay.No.149, Ankara, 1968, 62 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce Sosyal Sigortalar Kurumu XXI. Genel Kuruluna Sunulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Rapor, SSK Yay.No.112, Ankara, 1966, 48 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini Sağlayıcı Tedbirler, SSK Yay.No.139, Ankara, 1968, 77 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Kuru Temizleme İşlerinde İş Güvenliği Tedbirleri, SSK Yay.No.151, Ankara, 1968, 16 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Maden Ocaklarında Tehlikeli Gazlar ve Ocak Yangınları, SSK Yay.No.148, Ankara, 1968, 63 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Makina ve Tezgahlarda Güvenliğin Sağlanması, SSK Yay.No.126, Ankara, 1967, 41s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Patlama, Parlama ve Yanma Olaylarında Güvenlik, SSK Yay.No.129, Ankara, 1967, 55 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Saç Şekillendirme Preslerinde Koruyucular, SSK Yay.No.127, Ankara, 1967, 66 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sanayide En Çok Rastlanan Zehirli ve Tehlikeli Maddeler, SSK Yay.No.108, Ankara, 1966, 283 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sanayide İş Güvenliği Eğitim Rehberi (Sayı 7) Sanayide Renklerin Dili ve Kişisel Korunma Techizatı, SSK Yay.No.136, Ankara, 90 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sanayide İş Güvenliği Eğitim Rehberi (Sayı 5) Makine Koruyucuları, (İkinci Basım), SSK Yay.No.122, Ankara, 1970, 128 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sanayide İş Güvenliği Eğitim Rehberi: Makina Koruyucuları, SSK Yay.No.122, Ankara, 1967, 123 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Solunum Sistemi Koruyucuları (Maskeler), SSK Yay.No.123, Ankara, 1967, 43 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, SSK 21. Genel Kuruluna Sunulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine İlişkin Rapor, SSK Yay.No.112, Ankara, 1966.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tekstil Endüstrisinde İşçi Sağlığı ve İş Emniyetine Dair Rehber, Ankara, 1961, 84 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Tekstil Sanayiinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Rehberi, SSK Yay.No. 140, Ankara, 1968, 90 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Toprak Hafriyatı, Yapı İşlerinde İş Güvenliği Tedbirleri, SSK Yay.No.160, Ankara, 1968, 8 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yapı İşlerinde İş Güvenliği, Ferdi Koruma, SSK Yay.No.153.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yapı İşlerinde İş Güvenliği, Yükler, SSK Yay.No.155, Ankara, 1968, 13 s.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yapı İşlerinde İş Güvenliği, Muvakkat İşler, SSK Yay.No.156.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yapı İşlerinde İş Güvenliği, Merdivenler, SSK Yay.No.157.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yapı İşlerinde İş Güvenliği, Halat ve Zincirler, SSK Yay.No.158.

Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü, Yapı İşlerinde İş Güvenliği, Marangoz ve Daire Testere, SSK Yay.No.159.

Çalışma Bakanlığı, İşçi Sigortaları Kurumu, Çalışma Meclisi, İş ve İşçi Bulma Kurumu (1947) Genel Kurul Toplantıları, Ankara, 1947, 236 s.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik ve Sağlık Tesisleri Proje Grubu, SSK Sağlık Tesislerinin Özerkleştirilmesi, Mevcut Durum, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Ankara, 1998, 121 s. (Çoğaltma).

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı – SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanım Protokolü, Ankara, 2003, 23 s.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Türkiye’nin Sosyal Güvencesi Sosyal Sigortalar Kurumu’nda Değişim 2003-2006, (tarihsiz – 2007?), 123 s.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı – SSK Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanım Protokolü, Ankara, 2003, 23 s.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Prim Ödeme Kolaylığı – SSK, Ankara, 2003, 6 s.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yeni Türkiye İçin SSK’da Yeniden Yapılanma, Ankara, 2002, 34 s.

Çavuş, Özgür Hakan, Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından Yapılan Dış Denetim, Doktora Tezi, 2003.

Çoban, Mustafa, Evde Bakım Hizmetleri Konusunda Görüş Belirleme: Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Doktorları ve Hemşireleri Üzerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, 2003.

Danacı, Gündoğan Güngör, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Yapısı Sorunları ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri, Yüksek Lisans Tezi, 2000.

Dok Gemi-İş Sendikası, Yaygın Eğitim Sistemi, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası ve Sosyal Sigortalar Kurumu Hastaneleri, İstanbul, 1988, 23 s.

Ekdemir, H.Ş., Türkiye’de Sosyal Güvenlik Rejimleri ve Uygulamaları, SSK Yay.No.375, Ankara, 1983, 395 s.

Ekebaş, Jale, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Mali Yapısı ve Yatırımları, Yüksek Lisans Tezi, 1994.

Ekmekçi, Ö., İtibari Hizmet Konusundaki Gelişmeler, Sosyal Sigortalar Kurumu Genelgesi ve Tekstil Sektörüne Etkisi, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yay., İstanbul, 2008, 20 s.

Erbil, Nehal, İstanbul İli Anadolu Yakasında Bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Polikliniklerine Başvuran Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Ernam, N., Sosyal Sigortalar Mevzuatı, SSK Yay., No.305, Ankara, 1978, 516 s.

Ertem, M., İngiltere’de Hastalık ve Analık Sigortaları Hakkında Yapılan Tetkiklere Dair Rapor, İSK Gn.Md.Etüd.Neş.Bür.No.1, Ankara, 1954, 31 s.

Ertürk, Ercan, Sosyal Sigortalar Kurumu Fonlarının Analizi ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 1991.

Fidancı, Deniz, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Doğan Sorumluluğu, Yüksek Lisans Tezi, 1991.

Fişek, G., Özsuca, Ş.T., Şuğle, M.A., Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-1996, SSK ve Tarih Vakfı ortak yayını, Ankara, 1998, 403 s.

Genel-İş Sendikası, SSK Hastalık, Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından Sağlanan Yardımlar ve Müracaat Usulleri, Yay.No.12, Ankara, 1967, 111 s.

Göv, Abdulkerim, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal Sigortalar Kurumu Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Güloğlu, Tuncay, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, 1995.

Güzel, A. – Okur, A.R., Sosyal Güvenliğin Temel İlke ve Sorunları Işığında SSK, Birleşik Metal-İş Sendikası Yay., İstanbul, 1996, 91 s.

Hüseyniklioğlu, Buket, Bilen ve Öğrenen Örgüt Olarak Hastaneler: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Adana Bölge Hastanesinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 2004.

İstanbul Tabip Odası, SSK Sağlık Hizmetlerinde Kriz ve Çözüm, İstanbul, 1995, 20 s.

İşçi Partisi, Mezarda Emekliliğe Hayır, SSK’nın Çökertilmesine Dur, Ankara, 1996, 31 s.

İşçi Sigortaları Kurumu , Hekim ve Eczacıları Derneği, Türkiye’nin Sağlık Problemi ve Hekim Sendikaları Konusunda Açıklama, 1962, 6 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1. Genel Tıp Kongresi, Yay.No.88.

İşçi Sigortaları Kurumu, 10. Genel Kurul Toplantısı, Yay.No.34, Ankara, 1955.

İşçi Sigortaları Kurumu, 11. Genel Kurul Toplantısı, Yay.No.39, Ankara, 1956.

İşçi Sigortaları Kurumu, 12. Genel Kurul Toplantısı, Yay.No.40, Ankara, 1957.

İşçi Sigortaları Kurumu, 13. Genel Kurulu, Yay.No.44, Ankara, 1959.

İşçi Sigortaları Kurumu, 15. Genel Kurul, Yay.No.64.

İşçi Sigortaları Kurumu, 16. Genel Kurulu (26-30 Haziran 1961), Yay. No. 64, Ankara, 1961, 70 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 17. Genel Kurulu (25-30 Haziran 1962), Yay.No.77, Ankara, 1963, 104 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 18. Genel Kurul (1963), Yay.No.86, Ankara, 1964, 111 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 19. Genel Kurulu (22-26 Haziran 1964), Ankara, 1965, 133 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1949 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Ankara, 1950.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1950 Yılı İş İstatistikleri, Yay.No.11, Ankara, 33 tablo, 1951.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1951 Yılı İş İstatistikleri, Yay.No.15, Ankara, 1952, 44 tablo.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1952 Yılı İş İstatistikleri (63 Tablo), Yay.No.19, Ankara, 1953.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1953 Yılı İş İstatistikleri, Yay.No.22, Ankara, 78 tablo.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1954 Yılı İş İstatistikleri, Yay.No.32, Ankara, 1954, 74 tablo.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1955 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, Yay.No.36, Ankara, 1956, 151 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1956 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, Yay.No.38, Ankara, 1957, 151 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1957 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, 1958 Yılı İş Programı, Kadro ve Bütçesi,  Ankara, 1958, 162 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1957 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, Ankara, 1958.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1958 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, Yay.No. 43, Ankara, 1959, 144 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1959 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, Yay.No.53, Ankara, 1960, 143 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1960 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Ankara, 1961, 54 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1960 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, Yay.No.60, Ankara, 1961, 144 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1961 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, Yay.No.68, Ankara, 1962, 124 s. (Çoğaltma).

İşçi Sigortaları Kurumu, 1962 İş İstatistiği ve Faaliyet Raporu, Yay.No.76, Ankara, 1963, 126 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1963 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, Yay. No. 89, Ankara, 1964, 123 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1964 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, 1965 Yılı İş Programı, Kadro ve Bütçesi, Ankara, 1965.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1964 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, SSK Yay. No. 99, Ankara, 1965, 123 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 1964 Yılı İş ve Faaliyet İstatistikleri, SSK Yay. No. 99, Ankara, 1965, 123 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 3. Genel Kurul Toplantısı (1948), Yay. No. 4, Ankara, 1948, 229 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 4. Genel Kurul Toplantı Zabıtları, Yay.No.7, Ankara, 1949, 170 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 5. Genel Kurul Toplantı Zabıtları, Yay.No.10, Ankara, 1950, 173 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 5502 Sayılı Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu ve Tatbikatı, Yay.No.16.

İşçi Sigortaları Kurumu, 6. Genel Kurul Toplantı Zabıtları (1951), Yay.No.13, Ankara, 1952, 319 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 7. Genel Kurul Toplantı Zabıtları (1952), Yay. No. 18, Ankara, 1952, 236 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 8. Genel Kurul Toplantı Zabıtları (1953), Yay. No. 20, Ankara, 1953, 326 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, 9. Genel Kurul Toplantı Zabıtları (1954), Yay.No.25, Ankara, 1955, 250 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Akciğer Toz Hastalıkları – Korunma Çareleri, Yay.No.65, Ankara, 1961, 16 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Ankara Hastanesi Açılış Broşürü, Yay.No.91, Ankara, 1964, 15 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Ateş Bilgisi ve Mücadelesi, Yay.No.51, Ankara, 1959.

İşçi Sigortaları Kurumu, Aydın Hastanesi Açılış Broşürü, Yay.No.84, Ankara, 1963, 12 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Birim Fiyat Listesi, Yay.No.47, Ankara.

İşçi Sigortaları Kurumu, Civa Zehirlenmeleri, Yay.No.73, Ankara, 1963, 16 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Çalışma Meclisi, İş ve İşçi Bulma Kurumu 1947 Genel Kurul Toplantıları, Çalışma Bakanlığı Yay.No.11, Ankara, 1947, 236 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, El Palangaları Kullanacaklara Öğütler, Yay.No.61, Ankara, 1961, 18 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Eskişehir Hastanesi Açılış Broşürü, Yay.No.74.

İşçi Sigortaları Kurumu, Hastalık ve Analık Sigortası Hakkında Talimat ve İzahname, Yay.No.58.

İşçi Sigortaları Kurumu, Hastalık ve Analık Sigortası, Yay.No.52, Ankara, 1960, 29 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Hastalık ve Analık Sigortasından Faydalanan Sigortalılara Düşen Vazifeler, Yay. No. 35, Ankara, 1956, 16 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İhtiyarlık Sigortası İçin Ayrılacak Karşılıklardan Mesken İnşası İçin Faydalanacak Sigortalıların Kuracakları Yapı Kooperatiflerine Ait Tip Statüsü, Yay.No.12, 1951.

İşçi Sigortaları Kurumu, İhtiyarlık Sigortası İçin Ayrılacak Karşılıklardan Mesken İnşaası İçin Faydalanacak Sigortalıların Kuracakları Yapı Kooperatiflerine Ait Tip Statü, En Son Tadilatile Birlikte (2. Basım), Yay.No.12, Ankara.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Emniyeti Rehberi (I), Yay.No.48, Ankara, 1959.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Emniyeti Rehberi (II), Yay.No.49, Ankara, 1959.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Emniyeti Rehberi (III), Yay.No.50, Ankara, 1959.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş İşten Geçmeden, İş Emniyetinde Tedbirler, Yay.No.80, Ankara, 1963, 45 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Kanunu (Son Tadilleriyle Birlikte), Yay.No.33, Ankara, 1955.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Kazalarında İlk Yardım, Yay.No.56, Ankara, 1961, 32 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Kazalarının Zararları, İş Kazalarından Korunmanın Önemi, Yay.No.55, Ankara, 1960, 23 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanununun İşverenlere Yüklediği Ödevler, Yay.No.1, 1946.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanununun İşçi ve İşverenleri İlgilendiren Hükümlerinin Açıklanması, Yay.No.2, Ankara, 1946.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Kazalarile Meslek Hastalıkları Prim Tarifesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, Ankara, 1950, 8 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İş Kazalarile Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Hakkında 4772 Sayılı Kanun Hükümlerinin Tatbik Şekilleri ve Açıklanması, Yay.No.3, Ankara, 1946, 23 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Evleri Yapılması ve Bunlarla İlgili İşler Hakkında Talimatname, Yay.No.41, Ankara, 1958, 8 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sağlığının Broşürü, Yay.No.70.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu 13üncü Genel Kurul Toplantısı (1958), Yay.No.44, Ankara, 1959, 48 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu 19. Genel Kurulu, 22-26 Haziran 1964, Yay.No.95, Ankara, 1965, 133 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu 1961 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Ankara, 1962, 49 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği, Yay.No.8.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu Hukuk Müşavirliği Talimatnamesi, 1949.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu Hukuk Müşavirliği Talimatnamesi, Yay.No.29, Ankara, 1955.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu Memur ve Hizmetliler Talimatı, Yay.No.5, Ankara, 1949.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu Merkez Teşkilatı Kuruluş, Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Talimatname ile İşçi Sigortaları Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş, Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Talimatname, Yay.No.37, Ankara, 1956.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu Nasıl Çalışıyor?, Ankara, 1954, 96 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu Sağlık Teşkilatı Yönetmeliği, Yay.No.42.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Yay.No.6, Ankara, 1949.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçi Sigortaları Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Yay.No.31, Ankara, 1956.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşçiler İçin İhtiyarlık Sigortası Açıklaması, Yay.No.9.

İşçi Sigortaları Kurumu, İşveren Muamelatı ile İlgili Talimat ve İzahname, Yay., Ankara, 1961, 279 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Kayseri Hastanesi Açılış Broşürü, Yay.No.75, Ankara, 1963, 12 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Kurşun Zehirlenmeleri, Korunma Çareleri, Yay.No.66, Ankara, 1961, 16 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Les Problems du Travail er Turquie, Yay,No.62.

İşçi Sigortaları Kurumu, Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları – Tahsis Yapılabilmesi İçin Müracaat Usulleri (2. Basım), Yay.No.54, Ankara, 1961, 15 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Hakkında Talimat ve İzahname, Yay.No.57, Ankara, 1961, 120 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları, Tahsis Yapılabilmesi İçin Müracaat Usulleri, Yay.No.54, Ankara, 1961, 15 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Mekanik Koruyucuların Esasları, Yay.No.67, Ankara, 1962, 70 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Memleketimizde Sosyal Güvenliğin Gelişmesi, Yay.No.14, Ankara, 1952, 74 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Sağlık tesisleri Evrak ve Muhasebe İşleri Hakkında Talimat, Yay.No.46, Ankara, 1959.

İşçi Sigortaları Kurumu, Milletlerarası 17. Tüberküloz Konferansı Hakkında Rapor, Yay.No.93.

İşçi Sigortaları Kurumu, Milletlerarası Çalışma Konferansı: Dünyada Çalışma Durumu-1953, Yay.No.21, Ankara, 1954.

İşçi Sigortaları Kurumu, Paşabahçe Hastanesi Açılış Broşürü, Yay.No.72.

İşçi Sigortaları Kurumu, Radyolojik Serpinti ve Çiftlik Gıdalarımız, Yay.No.92.

İşçi Sigortaları Kurumu, Rehabilitasyon Nedir? Faydaları, Yay.No.87, Ankara, 1964, 20 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Samsun Hastanesi Açılış Broşürü, Yay.No.90.

İşçi Sigortaları Kurumu, Sigortalılara Açılacak Mesken Kredisi ve Bunlarla İlgili İşler Hakkında Talimatname, Yay.No.71, Ankara, 1962, 116 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Sosyal Sigortalar Uygulama Sahası, Bu Kanunlarla İlgililere Sağlanan Menfaat ve Tahmil Olunan Mükellefiyetler, Yay.No.17.

İşçi Sigortaları Kurumu, Şube Müfettişleri Çalışma Muhtırası, Yay.No.45, Ankara.

İşçi Sigortaları Kurumu, Tekstil Sanayiinde Bisinosis Hastalığı, Yay.No.83., Ankara, 1963, 11 s. .

İşçi Sigortaları Kurumu, Temel, Kanal Kazıları ve Emniyet Tedbirleri, Yay.No.69.

İşçi Sigortaları Kurumu, Türkiye’de Çalışma Hayatı, Ankara, 1960, 35 s.

İşçi Sigortaları Kurumu, Türkiye’de Çalışma Hayatı, Yay.No.63, İstanbul, 1963, 36 s.

İzmir Tabip Odası, SSK’da Neler Oluyor, Kanun Hükmündeki Kararnamelere İlişkin Değerlendirme, İzmir, 2001, 16 s.

Kaleli, İlkay, Sivas İli Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Numune ve Sosyal Sigortaları Kurumu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İntra Venöz (Damar İçi) Sıvı Tedavisine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, 1985.

Karadeniz, Oğuz, Türkiye’de Parafiskal Bir Gelir Olarak Sosyal Sigortalar Kurumu Primleri ve Bunların Tahakkukunda Etkinliğin Sağlanması, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Karakaş, İsa, Sosyal Sigortalar Kurumu Uygulamasında Asgari İşçilik, Yüksek Lisans Tezi, 2005.

Karsak, Ş., Saar Bölgesinde Sosyal Sigortalar Hakkında Yapılan Tetkiklere Dair Rapor, İSK Yay.No.28, Ankara, 1955, 24 s.

Kayıpmaz, Hayrettin, The Social Insurance as Sociation Its Structure and Problems and Solution Suggestions, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Kaynar, Salim, Sosyal Güvenlik Sistemlerinin Finansmanı ve Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Uygulaması (Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri), Yüksek Lisans Tezi, 1993.

Kiper, C., İşçi Sigortaları Kurumu 15. Genel Kurulu, Kurum Umum Müdürü Dr.Cemal Kiper’in Konuşması, İşçi Sigortaları Kurumu Yay., Ankara, 1960, 94 s.

Kishalı, Y., Sosyal Güvenlik Kurumlarının Finansal Açıdan Değerlendirilme ve Analizi, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’da Bir Uygulama, (Doktora Tezi), Atatürk Üniv.İşletme Fakültesi, Erzurum, 1981, 168 s. (Çoğaltma).

Kocabaylıoğlu, A., Sosyal Sigortalar Kurumu’nda İşçi Meskenleri Mevzuatı ve Uygulaması, İstanbul, 1976, 617 s.

Kocaman, T., Sosyal Sigortalar Kurumu’na Tabi Çalışanların Aylara Göre İstihdam, Prim Ödenen Gün Sayıları ve Ücret Verileri, DPT:959-İPD:215, Ankara, 1970, 23 s.

Konuk, M., En Son Değişikliklerle 4792 sayılı SSK Kanunu ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tekgıda-İş Sendikası Eğitim Yay.No.2, İstanbul, 2000, 208 s.

Kurtuluş, İlper Avcıoğlu, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Acil Servisi’ne Trafik Kazası Nedeniyle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Limon, R., SSK’da İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigorta Kolu, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 1998, 94 s.

Lostar, E., Civa Zehirlenmeleri, İSK Yay., No. 73, 16 s.

Lostar, E., Kurşun Zehirlenmeleri ve Çareleri, İSK Yay., No. 66, 1961, 116 s.

Lostar, E., Meslek Hastalıklarının Teşhisi Hakkında Notlar. İngiltere’de Sosyal Sigortaların Endüstriden Husule Gelen Arızalar Kanunu Esas Alınmak Üzere Yazılmıştır, İSK Yay., No. 79, Ankara, 1963, 60 s.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Mevzuatı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), Yay.No.1994/18, Ankara, 1994, 1527 s.

MESS (Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası), SSK 21. Genel Kurul Toplantısı ile İlgili MESS Raporu ve Ekleri (1966), Yay. No. 4, İstanbul, 1966, 79 s.

MESS, Sosyal Sigortalar 29. Genel Kurulu, Yay.No.35, İstanbul, 1975, 146 s.

MESS, Sosyal Sigortalar Kurumu 20. Genel Kurulu Toplantısı ile İlgili MESS Raporu ve Ekleri (28 Haziran- 2 Temmuz 1965), İstanbul, 1965.

MESS, Sosyal Sigortalar Kurumu 21. Genel Kurul Toplantısı ile İlgili MESS Raporu ve Ekleri (27 Haziran – 1 Temmuz 1966), İstanbul, 1966.

MESS, SSK 30. Genel Kurulu, Yay.No.50, İstanbul, 1976, 149 s.

Mısırlıoğlu, H., YOL-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu’nun SSK 30. Genel Kurulunda Yaptığı Konuşma, Ankara, 1975, 11 s.

Mısırlıoğlu, H., YOL-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Halit Mısırlıoğlu’nun SSK 29. Genel Kurulunda Yaptığı Konuşma, YOL-İŞ Sendikası Yay., Ankara, 1974, 32 s.

Oder, E., Fransa’da Sosyal Güvenlik (Tetkik Raporu), İSK Yay.No.26, Ankara, 1955, 46 s.

Okutan, C., Kazanlarda İş Emniyeti, İSK Yay.No.85, Ankara, 1963, 83 s.

Otomobil-İş Sendikası, Vergiler, Fonlar ve SSK Paneli, Konuşmalar, Mesajlar, Eğitim Yay.No.93/2, İstanbul, 1993, 176 s.

Özalp, M.N. – Aslan, S., Yasalar Açısından Meslek Hastalıkları ve Mesleki Sorunlar, SSK Yay.No.348, Meslek Hastalıkları Seri No.7, Ankara, 1980, 78 s.

Özçelik, S., İktisadi Zaman Serilerinde Mevsim Dalgalanmaları, SSK Sigortalı Sayısı Üzerinde Bir Deneme, Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yay.No.55, Erzurum, 1975.

Özrük, Benan, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Finansal Yapısı ve Muhasebe Organizasyonu Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, 2003.

Öztekin, Mehmet, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda İsteğe Bağlılık Sigortalılık, Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Paksoy, Kiraz, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Ekonomi Üzerindeki Etkisi (1970-1980), Yüksek Lisans Tezi, 2000.

Patras, L.P., Yunanistan’da Tarımsal Sosyal Sigortalar, SSK Yay.No.132, Ankara, 1967, 32 s.

Pekin, H., İsviçre Sosyal Güvenlik Sistemi, SSK Yay.No.318, Ankara, 1977, 45 s.

Petrol-İş Sendikası, İlaç Sanayii, SSK İlaç Fabrikası ve SSK İlaç Tüketimi, Yay.No.75, İstanbul, 2002, 61 s.

Petrol-İş Sendikası, Özerk Bir SSK, SSK ve Sosyal Güvenliğin Değerlendirilmesi, İstanbul, 1997, 39 s.

Sağlık-İş Sendikası, SSK’nın Yeniden Yapılandırılması, Ankara, 2000, 154 s.

Sali, A.O., Yaşlılık Sigortası Aktuar Hesaplarının Hukuksal Çerçevesi, SSK Yay.No.476, Ankara, (Tarihsiz), 120 s.

Sayıl, I., Hollanda’daki Türk İşçilerinin Psikiyatrik ve Sosyal Sorunları, SSK Yay.No.278, Ankara, 1977.

Saymen, F.H., İşçinin Kıdem Tazminatı, İşçi Sigortaları Kurumunun Durumu, Cezai Takibata Selahiyetli Merci, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1929, 20 s.

SES Sendikası, SSK Nereye Gidiyor, Eğitim Dizisi No.3, Ankara, 2001, 16 s.

SİSATEV, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Tesislerini Güçlendirme Vakfı, Ankara, 1989, 6 s.

Social Insurance Act – Turkey, SSK Yay. No. 253, Ankara, 1976, 135 s.

Sosyal Sigortalar Kurumu Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve Laborantları Sendikası, Sosyal Sigortalar Kurumu Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru ve Laborantları Sendikası Ana Tüzük Tasarısı, İstanbul, 1965, 15 s.

Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Yardımlaşma Vakfı Resmi Senedi, Ankara, 1998, 25 s.

Sosyal-İş Sendikası, Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu Hizmetlileri ve İşçileri Sendikası Bildirisi, Ankara, 1967, 11 s.

Sosyal-İş Sendikası, Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu Hizmetlileri ve İşçileri Sendikası Ana Tüzüğü, Ankara, 1966, 57 s.

SSK (Sosyal Sigortalar Kurumu), Avrupa Konseyi Halk Sağlığı Eksperler Komitesi Raporu, Yay. No. 94.

SSK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sanayii Müessesesi, 1999 Yılı Çalışma Raporu, 1999 Yılı Bilançosu, 1999 Yılı Gelir Tablosu, İstanbul, 2000.

SSK İstanbul Hastanesi, Sağlık Hizmetinde 25 Yıl, İstanbul, 1985, 256 s.

SSK Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı, Denetim ve Mevzuat Açısından Sosyal Sigorta Uygulamaları, Ankara, 2005, 182 s.

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu, Çalışma Raporu 2004, Yay.No.685, Ankara, 2005, 256 s.

SSK Sosyal Sigortalar Kurumu, İstatistik Yıllığı 2005, Yay.No.687, Ankara, 2006, 140 s.

SSK, 1214 Sayılı Kanunla İlgili Bakanlık Genelgesi, Yay. No. 170.

SSK, 19. Genel Kurulu (22-26 Haziran 1964), Yay. No. 95, Ankara, 1965, 133 s.

SSK, 1960-1961-1962 Genelge Umumi Yazılar, Yay. No. 166, 1970, 886 s.

SSK, 1964 Yılı Genelgeleri ve Umumi Yazılar, Yay. No. 147, Ankara, 1968, 270 s.

SSK, 1965 Çalışma Raporu ve Bilançosu ile 1966 İş Programı, Ankara, 1966, 125 s.

SSK, 1965 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 106, Ankara, 1966, 119 s.

SSK, 1965 Yılı Genelgeleri ve Umumi Yazıları, Yay. No. 114, Ankara, 1967, 562 s.

SSK, 1966 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 124, Ankara, 1967, 108 s.

SSK, 1966 Yılı Genelgeleri ve Umumi Yazıları, Yay. No. 115, Ankara, 1967, 381 s.

SSK, 1967 Çalışma Raporu-1968 İş Programı, Yay. No. 141, Ankara, 1968, 133 s.

SSK, 1967 İstatistik Yıllığı, Yay.No.145, Ankara, 1968, 110 s.

SSK, 1967 Yılı Genelge ve Umumi Yazıları, Yay. No. 142.

SSK, 1968 Çalışma Raporu ve Bilançosu ile 1969 İş Programı, Ankara, 1969, 136 s.

SSK, 1968 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 164, Ankara, 1969, 110 s.

SSK, 1968 Yılı Genelge ve Umumi Yazılar, Yay. No. 165, Ankara, 1969, 408 s.

SSK, 1969 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 172, Ankara, 1970, 110 s.

SSK, 1969 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay. No. 171, Ankara, 1970, 134 s.

SSK, 1969 Yılı Genelge ve Umumi Yazılar, Yay. No. 169.

SSK, 1970 İstatistik Yıllığı, Yay.No.184.

SSK, 1970 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay. No. 183, Ankara, 1971, 143 s.

SSK, 1970 Yılı Genelge ve Umumi Yazılar, Yay.No.185.

SSK, 1971 İstatistik Yıllığı, Yay.No.193, Ankara, 1972, 110 s.

SSK, 1971 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay.No.192, Ankara, 1972, 140 s.

SSK, 1971 Yılı Genelge ve Genel Yazılar, Yay.No.196.

SSK, 1972 İstatistik Yıllığı, Yay.No.207.

SSK, 1972 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay.No.208.

SSK, 1972 Yılı Genelge ve Genel Yazıları, Yay.No.206.

SSK, 1973 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 216, Ankara, 1974, 110 s.

SSK, 1973 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay.No.217, Ankara, 1974, 184 s.

SSK, 1974 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 242, Ankara, 1975, 110 s.

SSK, 1974 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay.No.241, Ankara, 1975.

SSK, 1974 Yılı Genelge ve Genel Yazılar, Yay.No.229, Ankara, 1975, 680 s.

SSK, 1975 İstatistik Yıllığı, Yay.No.262, Ankara, 1976, 110 s.

SSK, 1975 Yılı Çalışma Raporu, Bilançosu, Gelir-Gider Tablosu ve 1976 Yılı İş Programı, Yay. No. 263, Ankara, 1976, 221 s.

SSK, 1976 İstatistik Yıllığı, Yay.No. 283, Ankara, 1977, 110 s.

SSK, 1976 Yılı Çalışma Raporu, Bilançosu, Gelir-Gider Tablosu ve 1977 Yılı İş Programı, Yay.No.284, Ankara, 1977, 256 s.

SSK, 1977 İstatistik Yıllığı, Yay.No.306, Ankara, 1978, 116 s.

SSK, 1977 Yılı Çalışma Raporu, Bilançosu, Gelir-Gider Tablosu ve 1978 Yılı İş Programı, Yay.No.307, Ankara, 1978, 236 s.

SSK, 1978 İstatistik Yıllığı, Yay.No.328, Ankara, 1979, 116 s.

SSK, 1978 Yılı Çalışma Raporu, Bilançosu, Gelir-Gider Tablosu ve 1979 Yılı İş Programı, Yay.No.327, Ankara, 1979, 299 s.

SSK, 1979 Çalışma Raporu ve  Bilançosu ile 1980 İş Programı, Yay.No.340, Ankara, 1980, 325 s.

SSK, 1979 İstatistik Yıllığı, Yay.No.341, Ankara, 1980, 116 s.

SSK, 1980 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 351, Ankara, 1981, 106 s.

SSK, 1980 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu ile 1981 Yılı İş Programı, Yay. No. 350, Ankara, 1981, 229 s.

SSK, 1981 Çalışma Raporu ve Bilançosu ile 1982 İş Programı, Yay. No. 361, Ankara, 1982, 280 s.

SSK, 1981 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 362, Ankara, 1982, 106 s.

SSK, 1982 Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay. No. 378, Ankara, 1983.

SSK, 1982 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 379, Ankara, 1983, 117 s.

SSK, 1983 Çalışma Raporu, 1983 Bilançosu, 1984 İş Programı, Yay. No. 401, Ankara, 1984, 244 s.

SSK, 1983 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 402, Ankara, 1984, 117 s.

SSK, 1983 İş Programı, Kadro ve Bütçesi, Yay. No. 380, Ankara, 1982, 90 s.

SSK, 1984 Çalışma Raporu, 1984 Bilançosu, 1985 İş Programı, Yay. No. 420, Ankara, 1985, 232 s.

SSK, 1984 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 419, Ankara, 1985, 128 s.

SSK, 1985 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 436, Ankara, 1986, 124 s.

SSK, 1985-1987 Yılları SSK Faaliyetleri, Ankara, 1988.

SSK, 1986 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 470, Ankara, 1987, 118 s.

SSK, 1987 Çalışma Raporu, 1987 Bilançosu, 1988 İş Programı, Yay. No. 484, Ankara, 1988, 254 s.

SSK, 1987 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 483, Ankara, 1988, 120 s.

SSK, 1988 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 508, Ankara, 1989, 168 s.

SSK, 1989 Faaliyet Raporu, Yay. No. 520, Ankara, 1990, 138 s.

SSK, 1989 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 519, Ankara, 1990, 168 s.

SSK, 1990 Faaliyet Raporu, Yay. No. 526, Ankara, 1991, 138 s.

SSK, 1990 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 525, Ankara, 1991, 168 s.

SSK, 1991 Faaliyet Raporu, Yay. No. 544, Ankara, 1992, 153 s.

SSK, 1991 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 543, Ankara, 1992, 149 s.

SSK, 1992 Faaliyet Raporu, Yay. No. 550, Ankara, 1993, 147 s.

SSK, 1992 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 549, Ankara, 1993, 149 s.

SSK, 1993 Faaliyet Raporu, Yay. No. 554, Ankara, 1994, 147 s.

SSK, 1993 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 553, Ankara, 1994, 142 s.

SSK, 1994 Faaliyet Raporu, Yay. No. 573, Ankara, 1995, 147 s.

SSK, 1994 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 572, Ankara, 1995, 139 s.

SSK, 1995 Faaliyet Raporu, Yay. No. 585, Ankara, 1996, 147 s. .

SSK, 1995 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 586, Ankara, 1996, 135 s.

SSK, 1996 Faaliyet Raporu, Yay.No.594, Ankara, 1997, 147 s.

SSK, 1996 İstatistik Yıllığı, Yay.No.593, Ankara, 1997, 135 s.

SSK, 1997 Faaliyet Raporu, Yay.No.606, Ankara, 1998.

SSK, 1997 İstatistik Yıllığı, Yay.No.607, Ankara, 1998, 131 s.

SSK, 1998 Yılı Faaliyet Raporu, Yay.No.606, Ankara, 1999.

SSK, 1998 Yılı İstatistik Yıllığı, Yay.No.614, Ankara, 1999, 131 s.

SSK, 1999 Faaliyet Raporu, Yay.No.620, Ankara, 2000.

SSK, 1999 İstatistik Yıllığı, Yay.No.621, Ankara, 2000, 131 s.

SSK, 2. Genel Tıp Kongresi, Yay. No. 109.

SSK, 20. Genel Kurulu (28 Haziran – 2 Temmuz 1965), Yay. No. 104, Ankara, 1966, 140 s.

SSK, 21 Soruda Fransa’da Çalışan Sigortalı İşçilerimiz İçin Sosyal Güvenlik Rehberi, Yay.No.569, Ankara, 1995, 25 s.

SSK, 21. Genel Kurulu (27 Haziran – 1 Temmuz 1966), Yay. No. 110, Ankara, 1966, 200 s.

SSK, 22. Genel Kurulu (Haziran 1967), Yay. No. 138, Ankara, 1968, 226 s.

SSK, 23. Genel Kurulu (Haziran 1968), Yay. No. 161, Ankara, 1969, 176 s.

SSK, 24. Genel Kurulu (Haziran 1969), Yay. No. 167, Ankara, 1970.

SSK, 25. Genel Kurulu (1970), Yay. No. 178, Ankara, 1970, 159 s.

SSK, 26. Genel Kurulu (Haziran 1971), Yay.No.189.

SSK, 27. Genel Kurulu (Haziran 1972), Yay.No.200, Ankara, 1973, 279.

SSK, 28. Genel Kurulu (Haziran 1973), Yay.No.214, Ankara, 1974, 295 s.

SSK, 29. Genel Kurulu (Haziran 1974), Yay.No.228, Ankara, 1975, 256 s.

SSK, 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Yay.No.617, Ankara, 2000, 21 s.

SSK, 3. Tıp Kongresi (Mayıs 1968), Yay. No. 163.

SSK, 30. Genel Kurulu (Temmuz 1975), Yay.No.246, Ankara, 1976, 282 s.

SSK, 31. Genel Kurulu (Temmuz 1976), Yay.No. 274, Ankara, 1977, 306 s.

SSK, 32. Genel Kurulu (Haziran 1977), Yay.No.302, Ankara, 1978, 224 s.

SSK, 33. Genel Kurulu, Yay.No.311, Ankara, 1979, 318 s.

SSK, 34. Genel Kurulu (Haziran 1979), Yay.No.331, Ankara, 1980, 304 s.

SSK, 36. Genel Kurulu (11-13 Mayıs 1981), Yay. No. 356, Ankara, 1981, 249 s.

SSK, 37. Genel Kurulu (10-12 Mayıs 1982), Yay. No. 365, Ankara, 1982, 254 s.

SSK, 38. Genel Kurulu (16-18 Mayıs 1983), Yay. No. 383, Ankara, 1983, 251 s.

SSK, 39. Genel Kurulu (14-16 Mayıs 1984), Yay. No. 411, Ankara, 1984, 197 s.

SSK, 4. Tıp Kongresi (I. Kitap), Yay. No. 173.

SSK, 4. Tıp Kongresi (II. Kitap), Yay. No. 175.

SSK, 40. Genel Kurulu (16-18 Mayıs 1985), Yay. No. 423, Ankara, 1985, 171 s.

SSK, 40. Genel Kurulu Komisyon Raporları ve Açıklamaları, Yay. No. 487, Ankara, 1988, 32 s.

SSK, 41. Genel Kurulu (27-29 Haziran 1988), Yay. No. 496, Ankara, 1988, 208 s.

SSK, 42. Genel Kurulu, Ankara, 1991, 118 s.

SSK, 43. Genel Kurul İhtisas Komisyonlarının Önerileri ile İlgili Kurum Faaliyetleri, Ankara, 1997, 20 s.

SSK, 44. Genel Kurul İhtisas Komisyonlarının Önerilerine ve 1997 – 1998 – 1999 Yıllarına Ait Kurum Faaliyetleri, Ankara, 2000, 99 s.

SSK, 46. Genel Kurulu Konuşma Metinleri, 28.06.2004, (Çoğaltma).

SSK, 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Son Değişiklikleriyle), Yay. No. 313, Ankara, (Tarihsiz), 25 s.

SSK, 5. Tıp Kongresi (Mayıs 1971), Yay.No.202.

SSK, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Tadilleri, Yay.No.186.

SSK, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Ek ve Değişiklikleri, Yay.No.406, Ankara, 1984, 256 s.

SSK, Almanya’da Çalışan Yurttaşlarımız İçin Sosyal Güvenlik Rehberi, Yay.No.599, Ankara, 1997, 36 s.

SSK, Ankara Doğumevi Seminer Çalışmaları, Yay. No. 133, 1967.

SSK, Ankara Doğumevi Seminer Çalışmaları-1968, Yay. No. 152.

SSK, Arşiv Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.438, Ankara, 1986, 10 s.

SSK, Belgeleri Nasıl Dolduralım, Yay. No. 116, Ankara, 1967, 32 s.

SSK, Çalışma Raporu 2000, Yay.No.640, Ankara, 2001.

SSK, Çalışma Raporu 2001, Ankara, 2002, 251 s.

SSK, Çalışma Raporu 2002, Ankara, 2003, 267 s.

SSK, Çalışma Raporu 2003, Yay.No.675, Ankara, 2004, 243 s.

SSK, Çalışma Raporu 2004, Yay.No.685, Ankara, 2005, 256 s.

SSK, Diyet El Kitabı, Yay. No. 102.

SSK, Doğu Anadolu Bölgesi Sosyal Güvenlik Koordinasyon Toplantısı (28-30 Nisan 1983), 1983, 62 s. (Çoğaltma).

SSK, Emanet İşlere Ait Uygulama Talimatı, Yay.No.469, Ankara, (Tarihsiz), 25 s.

SSK, Finansman ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.624, Ankara, 2001, 21 s.

SSK, Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdarelerin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik, Yay.No.616, Ankara, 2000, 8 s.

SSK, Hastahane Yatak İhtiyaçlarının Tahmini, Yay. No. 117.

SSK, Hastalık Sigortası, Sağlanan Yardımlar, Müracaat Usulleri, Yay. No. 100, Ankara, 1965, 31 s.

SSK, Huzurevleri Yönetmeliği, Yay.No. 336, Ankara, 1980, 20 s.

SSK, ILO Raporu ve SSK Değerlendirmesi, Ankara, 1996, 13 s.

SSK, İhale İşlemleri Yönetmeliği, Ankara, (Tarihsiz), 43 s.

SSK, İhtiyarlık Sigortası Anketi: Yönetim, Denetim, Mali Kaynaklar, Fonlar, Yay No. 134, Ankara, 1967, 47 s.

SSK, İhtiyarlık Sigortası İşlemleri Eğitim Notu, Yay.No.295, Ankara, 1977, 217 s.

SSK, İstanbul Hastahanesinin 10 Yılı, Yay. No. 182, 1971.

SSK, İstatistik Yıllığı 2000, Yay.No.639, Ankara, 2001, 223 s.

SSK, İstatistik Yıllığı 2001, Yay.No.650, Ankara, 2002, 179 s.

SSK, İstatistik Yıllığı 2002, Ankara, 2003, 188 s.

SSK, İstatistik Yıllığı 2003, Yay.No.670, Ankara, 2004, 180 s.

SSK, İstatistik Yıllığı 2004, Yay.No.682, Ankara, 2005, 178 s.

SSK, İş Kanunu, Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kanunu, Yay.No.194.

SSK, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Raporu, Yay.No.211, Ankara, 1973, 30 s.

SSK, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Rapor, Ankara, 1974, 31 s.

SSK, İşçi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi, Ankara, 1970, 62 s.

SSK, İşçi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi, Ankara, 1971, 62 s.

SSK, İşveren Muamelatı Eğitim Notu, Yay.No.252, Ankara, 1976, 176 s.

SSK, İşveren Muamelatı El Kitabı (2. Basım), Yay.No.252, Ankara, 1980, 424 s.

SSK, İşveren Muamelatı ile İlgili Genelge ve Genel Yazılar (1960-1971), Yay.No.188.

SSK, Kreş ve Gündüz Bakımevi Yönetmeliği, Yay.No. 312, Ankara, 1978, 28 s.

SSK, Les Problemes du Travail en Turquie, Yay.No.62, İstanbul, 1969, 38 s.

SSK, Macaristan’da Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği, Yay. No. 174.

SSK, Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Çalıma Yönetmeliği, Yay.No.560, Ankara, (Tarihsiz), 8 s.

SSK, Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarından Nasıl Yararlanabilirsiniz?, Ankara, (Tarihsiz), 5 s.

SSK, Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarının Teknik Bilançosu (31.12.1964 itibariyle), Yay. No. 125, Ankara, 1967, 19 s.

SSK, Memur ve Hizmetliler Talimatı ve Bununla İlgili Mevzuat, Ankara, 1967, 57 s.

SSK, Muhasebe ve Mali İşleri Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.452, Ankara, 1986, 14 s.

SSK, Öğrenci Yardım Yönetmeliği, Ankara, 1969, 24 s.

SSK, Personel Mevzuatı El Kitabı, Yay.No.257, Ankara, 1976, 152 s.

SSK, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.429, Ankara, 1986, 29 s.

SSK, Personel Yönetmeliği, Ankara, 1973, 121 s.

SSK, Sağlık Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.431, Ankara, 1986, 22 s.

SSK, Sağlık Hizmetleri Reorganizasyonu, Yay.No. 204, Ankara, 1973, 136 s.

SSK, Sağlık İşlemleri Hakkında Genelge, Yay. No. 97, 1965.

SSK, Sağlık İşlemleri Tüzüğü, Yay.No.326, Ankara, 1979, 115 s.

SSK, Sağlık Teşkilatı ve Çalışmaları Yönetmeliği, Yay. No. 118, Ankara, 1967, 120 s.

SSK, Sağlık Teşkilatı Yönetmeliği, Yay. No. 397, Ankara, 1984, 138 s.

SSK, Sigorta İşleri ve Primler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.445, Ankara, 1986, 10 s.

SSK, Sigorta Müfettişleri Eğitim El Kitabı, Yay. No. 294, Ankara, 1977, 56 s.

SSK, Sigorta Müfettişleri Eğitim Notu ve Çalışma Talimatı, Ankara, 1998, 404 s.

SSK, Sigorta Müfettişleri Eğitim Notu ve Çalışma Talimatı, Ankara, 2000, 437 s.

SSK, Sigorta Primleri Takip ve Tahsilat Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.574, Ankara, 1995, 13 s.

SSK, Sigortalılar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Açıklaması, Yay. No. 105, Ankara, 1966, 32 s.

SSK, Sigortalılar Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi, (Tarihsiz), 32 s.

SSK, Sigortalının El Kitabı, Yay.No.215, Ankara, 1974, 108 s.

SSK, Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme, Yay.No.240, Ankara, 111 s.

SSK, Sosyal Güvenlik (Çev.), Yay. No. 144, Ankara, 1968, 147 s.

SSK, Sosyal Güvenlik Koordinasyon Toplantısı 18-19 Mart 1983 Karadeniz Bölgesi, Samsun, Ankara, (Tarihsiz), 102 s.

SSK, Sosyal Güvenlik Koordinasyon Toplantısı 21-23 Şubat 1983 Marmara Bölgesi, İstanbul, Ankara, (Tarihsiz), 135 s.

SSK, Sosyal Güvenlik Koordinasyon Toplantısı 8-9 Nisan 1983 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Diyarbakır, Ankara, (Tarihsiz), 54 s.

SSK, Sosyal Sigorta İşlemler Yönetmeliği, Yay.No.619, Ankara, 2000, 67 s.

SSK, Sosyal Sigorta İşlemleri Tüzüğü, Yay.No.191, 1972.

SSK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, Yay.No.479, Ankara, (Tarihsiz), 64 s.

SSK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, Yay.No.656, Ankara, 2004, 47 s.

SSK, Sosyal Sigorta İşlemleri-Tüzük-Genelge, Yay. No. 98, Ankara, 1965, 46 s.

SSK, Sosyal Sigorta Mevzuatı, Yay.No.209, 1973.

SSK, Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü, Yay.No.326, Ankara, 1979, 115 s. .

SSK, Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulama Alanı ile Bu Kanuna Göre İşverenlerin Yükümleri Hakkında Açıklama, Yay.No.96, Ankara, 1965, 23 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Arşiv Yönetmeliği, Yay.No.511, Ankara, (Tarihsiz), 47 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Basın Yayın ve Tanıtma Yönetmeliği, Yay.No.374, Ankara, 1983, 40 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Basın Yayın ve Tanıtma Yönetmeliği, Yay.No.512, Ankara, (Tarihsiz), 29 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.672, Ankara, 2004, 11 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigorta Kolları Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.647, Ankara, 2001, 18 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Yay.No.648, Ankara, (Tarihsiz), 68 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigorta Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.627, Ankara, 2001, 30 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Dosya İşleri Talimatı, Yay.No.236, Ankara, (Tarihsiz), 99 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Ekonomik Analiz ve İstatistik Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.587, Ankara, 1996, 12 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Evrak Muhaberat İşleri Hakkında Talimat, Yay.No.533, Ankara, (Tarihsiz), 50 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yay.No.658, Ankara, 2004, 14 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yay. No. 491, Ankara, (Tarihsiz), 11 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.576, Ankara, 1996, 10 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.446, Ankara, (Tarihsiz), 9 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Ünvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Yay.No.534, Ankara, 1991, 10 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Savunma Uzmanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.447, Ankara, (Tarihsiz), 14 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Yay.No.563, Ankara, 1994, 24 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Tahsisler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.577, Ankara, 1995, 28 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Hukuk Müşavirliği Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.385, Ankara, 1983, 32 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu İdari İşler Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.513, Ankara, 1990, 24 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu İnşaat Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.565, Ankara, 1995, 19 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Hastanesi Asistan Eğitim Programı, İstanbul, 1993, 85 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu İşçi Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi, Ankara, 1971, 62 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Mevzuatı, Yay.No.272, Ankara, 1977, 329 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği, Yay.No.516, Ankara, 1990, 24 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Personel Yönetmeliği, Yay.No.473, Ankara, 1999, 84 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği, Yay.No.477, Ankara, 1987, 16 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Ünvan Yükselmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Yay.No.547, Ankara, 1999, 26 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, Yay.No.551, Ankara, 1993, 12 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Reorganizasyonu, Reorganizasyon Komisyonu Raporları – 1972, Yay.No.204, Ankara, 1973, 136 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Taşınmaz Mallar Dairesi Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.566, Ankara, 1995, 14 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Taşınmaz Mallar Yönetmeliği, Yay.No.609, Ankara, 1999, 47 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Yay.No.557, Ankara, 1994, 55 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulunca Yoklama Memuru Görevlendirilmesi, Yoklama Memurlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Yapacakları Tespitler Hakkında Yönetmelik, Yay.No.618, Ankara, 2000, 11 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumu’na Nasıl Bakıyorlar? Yay.No.584, Ankara, 1996, 34 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Kurumunca Uygulanan Metrekare Maliyet Bedelleri ve İşçilik Ücreti Nispetleri, Yay.No.416, Ankara, (Tarihsiz), 47 s.

SSK, Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü, Yay.No.425, Ankara, 1985, 196 s.

SSK, Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi, Yay.No.275, Ankara, (Tarihsiz), 24 s.

SSK, SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Dünü Bugünü Yarını, İstanbul, 2002, 127 s.

SSK, SSK Tıp Kongresi, 18-21 Nisan 1994, Ankara, 1994, 459 s.

SSK, SSK ve Milletlerarası İşbirliği Yılı, Yay. No. 101, Ankara, 1965, 20 s.

SSK, SSK ve Sağlık Hizmetleri Kurultayı (6-7 Nisan 1996), Ankara, 1996, 118 s.

SSK, SSK’nın 1972,1973 ve 1974 Yıllarına Ait Hesap ve İşlemlerini Tetkike Memur Komisyon Raporu, Yay.No.265, Ankara, 1976, 27 s.

SSK, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulamaları, Yay. No. 449, Ankara, 1986, 32 s.

SSK, Teftiş Kurulu Yönetmeliği, Yay. No. 223, Ankara, 1974, 48 s.

SSK, Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Tatbikatı, Yay.No.187, Ankara, 1971, 272 s.

SSK, Türkiye Cumhuriyeti – Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Genel Sözleşme, SSK Yay.No.389, Ankara, 109 s.

SSK, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kuruluşları ve Sosyal Sigortalar Kurumunca Karşılanan Sağlık Giderleri Tedavi Maliyetleri Hakkında Tebliğ, SSK Yay.No.281, Ankara, 1977, 105 s.

SSK, Türkiye’de Sosyal Güvenlik, Ankara, 1979, 282 s.

SSK, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kurumu Anayasası, Yay.No.467, Ankara, 1987, 43 s.

SSK, Vur, Ama Dinle, Yay.No.605, Ankara, 1998, 24 s.

SSK, Yabancı Ülkeler İle Yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, Yay.No.250, Ankara, 1976, 857 s.

SSK, Yapı Kooperatiflerine Ait Tip Statü, Ankara, 1967, 32 s.

SSK, Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği, Yay.No. 343, Ankara, 1980, 10 s.

SSK, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı Çalışma Yönetmeliği, Yay.No.435, Ankara, 1986, 13 s.

Şahin,Esengül, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Çalışanlarında Hepatit B Aşılanma Durumunun Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2000.

Şen, A., İşçiler Açısından SSK Gerçeği, Tes-İş Sendikası Yay., Ankara, 1998, 136 s.

Şen, A., SSK’da Emeklilik Çıkmazı ve “Vahidi Fiyatla” Çalışmalar, Orman-İş Sendikası Yay., Ankara, 1997, 32 s.

Taş, Gülay, Bir Sigorta Kuruluşu Olarak Sosyal Sigortalar Kurumu, Yüksek Lisans Tezi, 1991.

Tez-Koop-İş Sendikası, Durum Değerlendirmesi, Yaşamsal Bir İhtiyaç, SSK, Pratik Teklifler, Ankara, 1996, 42 s.

TİSK, Sosyal Sigortalar Kurumu Üzerine Görüş ve Öneriler, Yay. No. 126, Ankara, 1993, 19 s.

TİSK, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun İşverene Rücu Hakkı, Ankara, 2005, 39 s.

Toçoğlu, E., SSK Raporu, Ankara, 1996, 17 s. (Çoğaltma).

Tonguç, E., İş Hekimliği ve Meslek Hastalıkları Konularında Finlandiya, Almanya ve İtalya’daki İncelemelerin Raporları ve İş Hekimliği Esaslarına Göre İş Sağlığı Hizmetlerini Geliştirme Tasarısı, SSK Yay.No.218, Ankara, 1974, 84 s.

Tonguç, E., İş Hekimliği Yönünden El Fonksiyonunu Bozan İç Hastalıkları, SSK Yay.No.177.

Tonguç, E., SSK Yönetiminde İki Yıl (Anılar), Başak Basın Yayın, Ankara, (Tarihsiz), 156 s.

Topal Yusuf, Türkiye’de Emeklilik Fonlarının Sermaye Piyasasına Etkisi ve Sosyal Sigortalar Kurumu Fonlarının Yönetimi İçin Alternatif Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, 1998.

Topal, Nazım, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde İnsan Kaynakları Uygulamaları ve İstanbul’da Seçilmiş Bazı Hastanelerin Üst Düzey Yöneticilerinin Bu Konudaki Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, 1999.

Tozan, C., 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Yapılan Bazı Değişikliklere İlişkin Kısa Açıklamalar, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Sosyal Sigortalar Kanununda Yapılan Değişikliklerle İlgili Uygulama Genelgeleri, İstanbul, 2003, 216 s.

Tufan, B., Göçmen İşçilerde İş Kazaları, SSK Yay., Ankara, 1994, 176 s.

Türk Harb-İş Federasyonu, Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumu’na Devri Kanunu, Yay.No.8/A.

Türk Harb-İş Sendikası, Sosyal Güvenlik ve SSK’nın Sorunları, Ankara, 1996, 48 s.

Türk Harb-İş Sendikası, SSK Öğrenci Burs Yönetmeliği, Yay.No.10.

Türk Metal Sendikası, SSK, Ankara, 1999, 8 s.

Türk Tabipleri Birliği, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetlerinde Kriz ve Çözüm, Ankara, 1995, 80 s.

Türkdoğan, A., İş İşten Geçmeden (İş Emniyetinde Tedbirler), İSK Yay.No.80, Ankara, 1963, 45 s.

TÜRK-İŞ – SSK Başkanlık Sigorta Müfettişleri Derneği, Sosyal Güvenlikte Yeniden Yapılanma ve Kayıtdışı İstihdam Paneli, Ankara, 2001, 160 s.

TÜRK-İŞ, İşçi Sigortaları Kurumu Teşkilat Kanunu Tasarısı, Yay.No.12, Ankara, 1962.

TÜRK-İŞ, Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigortaları, Yararlanma Koşulları, Sosyal Sigortalar Kurumuna Başvurma Yöntemleri, Yay.No.75, Ankara, 1972, 35 s.

TÜRK-İŞ, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 44. Genel Kuruluna Katılacak TÜRK-İş Delegelerine Sunulan Sosyal Güvenlik Raporu, Ankara, 1997, 70 s.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığı, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile İlgili Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, Ankara, 1996, 108 s.

Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, Sosyal Politika Tartışmaları – 1, Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 50. Kuruluş Yılı Anısına, İzmir, 1996, 128 s.

Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti, SSK ve Emeklilerinin Sorunları Sempozyumu (2-3 Nisan 1996), Ankara, 1996, 208 s.

Türsoy, E., El Plangaları Kullananlara Öğütler, İSK Yay.No.61, Ankara, 18 s.

Uluslararası Çalışma Bürosu, Milletlerarası Çalışma Konferansı, Cenevre, 1953, Dünya’da Çalışma Durumu, Verimlilik ve Refah, Ekonomik ve Sosyal Durum, Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Faaliyetleri, İşçi Sigortaları Kurumu Yay.No.21, Ankara, 1954, 179 s.

Uluslararası Çalışma Bürosu, Sosyal Güvenlik, SSK Yay. No. 144, Ankara, 1968, 147 s.

Ünlü, Hasan, Sosyal Sigortalar Kurumu Zonguldak Bölge Hastanesi Hemşirelerinde ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi Konusunda Tutum Ölçeği Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2002.

Ünver, N. – Yazgan, T. – Tütüncü, E., Sosyal Güvenliğin Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi, SSK Yay.No.359, Ankara, 1981, 107 s.

Yeşilırmak, Hatice, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinin Özelleştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Yıldız, Selahattin, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Hastalık Sigortası Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Yılmaz, A., Tahsis Mevzuatı ve İşlemleri, SSK Yay.No.679, Ankara, 2004, 485 s.

Yüksel, Ş., İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, SSK Yay., İstanbul, 1985, 424 s.

Yüksel, Ş., Yorum ve Açıklamalı, İşverenin Sosyal Sigorta Rehberi, SSK Yay., İstanbul, 1982, 632 s.

Zırhlı, Fatma Şenden, Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Politikada Yapısal Dönüşüm, Doktora Tezi, 2009.

DİĞER HABERLER
GENEL KURUL İLANI
GENEL KURUL İLANI

       

BANVİT’TE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
BANVİT’TE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yeni örgütlendiğimiz beyaz et pazarının önde gelen markalarından Banvit’te ilk toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, bugün İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

İZTARIM’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
İZTARIM’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Yeni örgütlendiğimiz İztarım ’da ilk toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, bugün İzmir’de yapılan toplantıyla başladı.

ÜNİVERSİTELİLER İŞKUR KAPISINDA
ÜNİVERSİTELİLER İŞKUR KAPISINDA

İşkur’un 2022 yılına yönelik verileri de işsizliğin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.