Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
01 Ağustos 2022
İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU (İİBK) KAYNAKÇASI

25.06.2003 gün ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu (Resmi Gazete 5.7.2003) ile 2000 yılından beri faaliyet gösteren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kuruluş kanununa kavuştu.

İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU (İİBK) KAYNAKÇASI

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ

Ancak İŞKUR’un geçmişi, Türkiye’de çalışma yaşamına çeşitli alanlarda çok önemli katkılarda bulunmuş olan İş ve İşçi Bulma Kurumu’dur (İİBK). Tekgıda-İş Sendika Akademisi’nin bu raporunda, Türkiye’de çalışma yaşamı tarihi konusunda araştırma yapanların kesinlikle ihmal etmemesi gereken İİBK kaynakları tanıtılmaktadır.

İş ve İşçi Bulma Kurumu, 21 Ocak 1946 gün ve 4837 sayılı Kanunla kuruldu ve 15.03.1946 tarihinde faaliyete geçti. 4837 sayılı Kanun Kurumun görevini “İşçilerin elverişli oldukları işlere yerleşmelerine ve muhtelif işler için elverişli işçiler bulunmasına tavassut hususlarının tanzimi” olarak belirlemişti. İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun ilk 25 yıllık dönemindeki çalışmalarına ilişkin en önemli kaynak, İİBK tarafından 1971 yılında yayımlanan 296 sayfalık İstihdamda 25 Yıl, (15 Mart 1946-15 Mart 1971) kitabıdır.

4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kuruldu. Ancak Anayasa Mahkemesi 617 sayılı KHK’yi iptal etti ve İŞKUR çalışmalarını kurum kanunu olmadan sürdürdü. Bu boşluk, 25.6.2003 gün ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun kabulüyle (Resmi Gazete 5.7.2003) dolduruldu.

İş ve İşçi Bulma Kurumu’na ilişkin yayınlar aşağıda sunulmaktadır:

Akpınar, Kenan, Türkiye’de İşsizliği Önlemede İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Rolü ve Etkinliği, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Arıkan, İ., Aktif İşgücü Politikası Konulu Tavsiyename ve Bari Konferansı, İİBK Yay., No.39, Ankara, 1968, 27 s. .

Arıkan, İ., Elçiler ve Çukurova Ziraat İşçileri ile Çiftçiler Münasebetlerinin Tanzimi Hakkında Rapor, İİBK, tarihsiz (Çoğaltma).

Aydınoğlu, İ.H. – Ersoy, T., Ortak Pazarda Elemeği Konusu ve Sosyal Sorunlarımız, İİBK Yay.No.115, Ankara, 1974, 53 s.

Birerçin, M., Batı Ülkelerine İşgücü Gönderilmesinde İş ve İşçi Bulma Kurumu, İİBK Yay., No.83, Ankara, 1971, 18 s.

Birerçin, M., Belçika’daki Türk İşçilerinin Durumları Hakkında Rapor, İİBK Yay., Ankara, 1963, 12 s.

Birerçin, M., Dış Ülkelere İşgücü İhracında Kooperatif Kuran Köylülere Öncelik Tanınması Projesi, İİBK, Ankara, 1964, 3s.

Birerçin, M., Federal Almanya İş ve İşçi Bulma ve İşsizlik Sigortası Kurumu Çalışmaları Hakkında Genel Bilgiler, İİBK Yay.No.36, Ankara, 1967, 45 s.

Birleşik Amerika Meslekler Sözlüğü, Giriş Mesleklerine Mahsus Tasnif, İİBK Yay.No.8, Ankara, 1952, 305 s.

Birleşmiş Milletler, Tam Çalıştırmayı Sağlamaya Matuf Milli ve Milletlerarası Tedbirler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Tarafından Tayin Edilen Bir Uzman Heyetinin Raporu, Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Yay.No.13, Ankara, 1952, 71 s.

Bolat, N. – Güvenç, M.- Andaç, E., Birleşik Amerika’da İşsizlik Sigortası Raporu, İİBK  Yay. No. 51, Ankara, 1968, 47 s. (Çoğaltma).

Çetin, İ., Yurt Dışında İşçiler, Ücretler ve İş Piyasası, İİBK Yay.No.118, Ankara, 1974, 41 s. (Çoğaltma).

Çöpoğlu, Mustafa, İstihdam Hizmetinin Liberalleştirilmesi: İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Yeniden Yapılanma Çalışmaları ve Özel İstihdam Hizmetlerine Geçiş Eğilimleri, Yüksek Lisans Tezi, 1995.

Delen, Neslihan, İşsizlik Sigortasının Uygulanabilirliği Açısından İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Yeniden Yapılanma Gereği, Yüksek Lisans Tezi, 1997.

Dereo, J., Rapor, İİBK Yay.No.89, Ankara, 1972.

Devlet Personel Dairesi – İİBK, Milletlerarası Standart Meslek Sınıflandırma Rehberi, Ankara, 1967, 327 s.

Erker, T., Belçika’daki İşçilerimizin Durumları ve Sorunları, İİBK Yay., Ankara, 1964, 27 s.

Fırat, Zerrin, İstihdam Politikalarının Oluşturulmasında İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Etkinliği, Küreselleşme Sürecinde İstihdam Kurumları, Doktora Tezi, 1997.

Gökçedağ, K., 19 Ekim 1962 – 10 Kasım 1962 Günleri Arasında Avusturya ve Almanya’da Yapılan İncelemelere Ait Rapor, İİBK Yay., Ankara, 1962, 17 s.

Gökçedağ, K., Federal Almanya’daki Türk İşçilerinin İstihdam Durumu ve İçinde Bulundukları Sosyal Şartlar Hakkındaki Rapor, İİBK Yay., Ankara, 1962.

Görücü, İbrahim, İş ve İşçi Bulma Yönetimi – Çeşitli Ülkelerde İş ve İşçi Bulma Yönetimine Yaklaşımlar ile Türkiye’deki İş ve İşçi Bulma Kurumu Uygulamasının Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, 1999.

Gülsün, İ., Sayılarla Yurtdışındaki İşçilerimiz ve Sorunlarına Ait İstatistikler, İİBK Yay.No.111, Ankara, 1974, 120 s. (Çoğaltma).

Gülsün, İ., Yurtdışı İstihdamla İlgili Bibliyografya, İİBK Yay.No.112, Ankara, 1974, 76 s. (Çoğaltma).

Gülsün, İ., Yurtdışı İstihdamla İlgili Bibliyografya, İİBK Yay.No.112, Ankara, 1974, 76 s. (Çoğaltma).

İİBK – Dünya Bankası, İstihdam ve Eğitim Projesi, Ankara, 1993, 11 s.

İİBK (İş ve İşçi Bulma Kurumu) – Dünya Bankası, Employment and Training Project, Ankara, 1993, 11 s.

İİBK, 15. Danışma Kurulu Tutanağı, Yay. No. 48, Ankara, 1968, 60 s.

İİBK, 16. Danışma Kurulu Tutanağı, Yay.No.98, Ankara, 1973, 93 s. (Çoğaltma).

İİBK, 1948 Yılı Çalışma Raporu, Yay.No.4.

İİBK, 1949 Yılı Danışma Kurulu Zaptı, Yay.No.5, Ankara, 1950.

İİBK, 1950 Yılı Danışma Kurulu Zaptı, Yay.No.6, Ankara, 1951.

İİBK, 1951 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı, Yay.No.10, Ankara, 1952, 116 s.

İİBK, 1952 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı, Yay.No.14, Ankara, 1953.

İİBK, 1953 Yılı Danışma Kurulu Toplantısı, Yay.No.16, Ankara, 1954.

İİBK, 1954 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay.No.17, Ankara, 1955, 67 s.

İİBK, 1955 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Ankara, 1956.

İİBK, 1956 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, İstanbul, 1957, 49 s.

İİBK, 1957 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, İstanbul, 1958.

İİBK, 1958 Yılı Çalışma Raporu, Ankara, 1959.

İİBK, 1962 Yılı Çalışma Raporu, Yay. No. 29, Ankara, 1963.

İİBK, 1964 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Ankara, 1965.

İİBK, 1965 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Ankara, 1966.

İİBK, 1966 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay. No. 35, Ankara, 1967, 100 s.

İİBK, 1967 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay. No. 42, Ankara, 1968, 115 s.

İİBK, 1968 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay. No.58, Ankara, 1969, 200 s.

İİBK, 1969 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosu, Yay.No.69, Ankara, 1970.

İİBK, 1970 Yılı Çalışma Raporu, Yay.No.84, Ankara, 1971.

İİBK, 1971 Yılı Çalışma Raporu, Yay.No.92, Ankara, 1972.

İİBK, 1972 Yılı Çalışma Raporu, Ankara, 1973, 122 s.

İİBK, 1973 Yılı Çalışma Raporu,  Ankara, 1974.

İİBK, 1974 Yılı Çalışma Raporu, Yay.No.124, Ankara, 1975.

İİBK, 1975 Yılı Çalışma Raporu, Yay.No.128, Ankara, 1976.

İİBK, 1977 Çalışma Raporu, Yay.No.138, Ankara, 1978.

İİBK, 1978 İstatistik Yıllığı, Yay.No.142, Ankara, 1980.

İİBK, 1979 Çalışma Raporu, Ankara, 1981, 82 s.

İİBK, 1979 İstatistik Yıllığı, Yay.No.143, Ankara, 1980.

İİBK, 1980 Çalışma Raporu, Yay.No. 147, Ankara, 1982, 102 s.

İİBK, 1980 İstatistik Yıllığı, Yay.No.146, Ankara, 1981.

İİBK, 1981 İşgücü Piyasası Raporu, Yay.No.174, Ankara, 1984.

İİBK, 1981 İstatistik Yıllığı, Yay.No.150, Ankara, 1982.

İİBK, 1982 İl İstihdam ve Ekonomi Raporu, Yay.No.175, Ankara, 1984.

İİBK, 1982 İstatistik Yıllığı, Yay.No.161, Ankara, 1983.

İİBK, 1983 İstatistik Yıllığı, Yay.No.177, Ankara, 1984.

İİBK, 1984 İstatistik Yıllığı, Yay.No.189, Ankara, 1985.

İİBK, 1985 İstatistik Yıllığı, Yay.No.193, Ankara, 1986.

İİBK, 1986 İstatistik Yıllığı, Yay.No.220, Ankara, 1987, 225 s.

İİBK, 1986 Yılı Ekonomi ve İstihdam Durumu Raporu, Yay.No.196, Ankara, 1986.

İİBK, 1986 Yılı İşgücü Piyasa Araştırması (İmalat Sanayi İşyerleri İşgücü Piyasa Araştırması), Yay.No.197, Ankara, 1986.

İİBK, 1987 İstatistik Yıllığı, Yay.No.237, Ankara, 1988, 249 s.

İİBK, 1988 İstatistik Yıllığı, Yay.No.239, Ankara, 1989, 249 s.

İİBK, 1989 Faaliyet Raporu, Yay.No.252, Ankara, 1990, 95 s.

İİBK, 1989 İstatistik Yıllığı, Yay.No.253, Ankara, 1990, 255 s.

İİBK, 1990 Faaliyet Raporu, Yay.No.256, Ankara, 1991, 151 s.

İİBK, 1990 İstatistik Yıllığı, Yay.No.258, Ankara, 1991, 269 s.

İİBK, 1991 Faaliyet Raporu, Yay. No. 274, Ankara, 1992, 125 s.

İİBK, 1991 İstatistik Yıllığı, Yay. No. 275, Ankara, 1992, 271 s.

İİBK, 1992 Faaliyet Raporu, Yay.No.278, Ankara, 1993, 127 s.

İİBK, 1994 İstatistik Yıllığı, Yay.No.289, Ankara, 1995, (Çoğaltma).

İİBK, 1995 İstatistik Yıllığı, Yay.No.292, Ankara, 1996, (Çoğaltma).

İİBK, 1996 Yılı İstihdam Raporu, Ankara, 1997.

İİBK, 1998 İstatistik Yıllığı, Yay.No.307, Ankara, 1999, 150 s.

İİBK, 1998 Yılı Faaliyet Raporu, Yay.No.304, Ankara, 1999, 65 s.

İİBK, 1999 İstatistik Yıllığı, Yay.No.308, Ankara, 2000, 150 s.

İİBK, 2. İstihdam Haftası Tebliğleri-1992, Yay.No.276, Ankara, 1992, 349 s.

İİBK, AET’nin Genişlemesi Halinde Genel Ekonomik, İstihdam ve Elemeğinin Serbest Dolaşımına İlişkin Olarak Ülkemiz Açısından Doğuracağı Sorunlar ile Bu Konuda Alınması Gereken Önlemler veya Çözüm Yolları Hakkında Rapor, Ankara, 1978, 44 s.

İİBK, Akdeniz Bölgesi İşgücü Anketi Raporu, Ankara, 1959, 226 s. (Çoğaltma)

İİBK, Almanya’da Çalışan Yabancı İşçilerin İstihdam, Aile ve İkamet Sorunları, Yay.No.117, Ankara, 1974, 144 s.

İİBK, Araştırma (II), Yay.No.43, Ankara, 1968.

İİBK, Atıl İşgücünün Çalıştırılması, Ankara, 1962, 17 s. (Çoğaltma).

İİBK, Avrupa Memleketlerinde Türk İşçileri ve Problemleri, Yay. No. 32, Ankara, 1966, 60 s.

İİBK, Avrupa Memleketlerinde Türk İşçileri ve Sorunları (II), Yay. No. 49, Ankara, 1968, 100 s.

İİBK, Avustralya Broşürü, Yay. No.64, Ankara, 1969.

İİBK, Avustralya Hakkında Bir İnceleme, Yay.No.40, Ankara, 1967.

İİBK, Avustralya’ya Gidecek Türk İşçilerinin El Kitabı, Yay. No. 44, Ankara, 1968, 17 s.

İİBK, Avustralya’ya Gidecek Türk İşçisinin Giyim ve Eşya Talimatı, Yay.No. 47, Ankara, 1968.

İİBK, Birleşik Amerika Meslekler Sözlüğü, Yay.No.8, Ankara, 1952.

İİBK, Birleşik Amerika’da İşsizlik Sigortası, Yay.No.51, Ankara, 1968.

İİBK, Brifing Raporu, Yay.No.198, Ankara, 1987.

İİBK, Çalışma Yaşamında Özel İstihdam Bürolarının Kuruluşu ve İşleyişi Semineri, Yay.No.286, Ankara, 1995, 108 s.

İİBK, Cumhuriyetimizin 75. Yılında Türkiye’de İstihdam Sorunları Paneli (4 Kasım 1998), Yay.No.303, Ankara, 1999, 69 s.

İİBK, Danışma Kurulu 1948 Senesi Görüşmelerine Müteallik Tutanaklar, Yay.No.4, Ankara, 1949, 70 s.

İİBK, Danışma Kurulu 1950 Senesi Görüşmelerine Müteallik Tutanaklar, Yay.No.6, Ankara, 1951, 86 s.

İİBK, Danışma Kurulu Tutanağı, Yay.No.98, Ankara, 1973.

İİBK, Değişen Bir Toplumda Kadınların İstihdam İmkanlarının Geliştirilmesi (7-8 Kasım İstanbul), Ankara, 1990, 139 s.

İİBK, Dış Memleketlere İşçi Gönderme Talimatı, Ankara, 1964, 14 s.

İİBK, Dış Ülkelere İşçi Gönderme Talimatı, Ankara, 1964, 29 s.

İİBK, Ege Bölgesi İşgücü Anketi Raporu, Ankara, 1962, 76 s. (Çoğaltma)

İİBK, Eğiticiler El Kitabı, Yay.No.149, Ankara, 1982.

İİBK, Elektrikçi, Yay.No.135, Ankara, 1978.

İİBK, Ev-Köy Sanatları ve Küçük Sanayi Teknolojisi Merkezi, Lüzum ve Kurulması Hakkında Rapor, Yay.No.20, Ankara, 1957.

İİBK, Federal Almanya Ağır Sakatlar Kanunu, Yay. No. 23, Ankara, 1962, 49 s.

İİBK, Federal Almanya İş ve İşçi Bulma ve İşsizlik Sigortası Kurumu Çalışmaları Hakkında Genel Bilgi, Yay.No.36, Ankara, 1967.

İİBK, Federal Almanya’ya İşçi Transferi Talimatı, Yay. No. 25, Ankara, 1962, 17 s.

İİBK, Fransa’da Çalışan Türk İşçileri, Yay.No.79, Ankara, 1970, 54 s.

İİBK, Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi, Yay.No.136, Ankara, 1978, 24 s.

İİBK, Hizmet Etkinleştirme Semineri, Yay. No. 271, Ankara, 1992, 77 s.

İİBK, Hizmet-İçi Eğitim El Kitabı, Yay.No.123, Ankara, 1975.

İİBK, İİBK Birimleri ve Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği, Yay.No.140, Ankara, 1980.

İİBK, İİBK İzmir Şube Müdürlüğü, İzmir Mahalli Danışma Komisyonu Toplantısı Raporu, İzmir, 1963, 16 s. (Çoğaltma).

İİBK, İİBK Memur ve Hizmetlileri Yönetmeliği, Yay.No.9, Ankara, 1952.

İİBK, İİBK’nın Bugünkü Durumu ve Alınacak Tedbirlere Dair Tavsiyeler, Yay.No.11, Ankara, 1952.

İİBK, İkinci İstihdam Haftası Tebliğleri-1992, Yay. No. 276, Ankara, 1992, 350 s.

İİBK, İngiltere ve İtalya’da Eğitim Faaliyetleri Üstüne Bir İnceleme, Yay.No.53, Ankara, 1968.

İİBK, İş Analizi İçin Eğitim ve Müracaat El Kitabı, Yay.No.82, Ankara, 1971, 133 s. (Çoğaltma).

İİBK, İş ve İşçi Bulma Hizmetleri (Konferans Notları), Yay.No.83, Ankara, 1971.

İİBK, İş ve İşçi Bulma Hizmetleri, Yay.No.148, Ankara, 1982, 68 s.

İİBK, İş ve İşçi Bulma Kurulu 10. Yıl Broşürü, Yay.No.19, Ankara, 1956.

İİBK, İş ve İşçi Bulma Kurumu Çalışıyor, Ankara, 1954, 24 s.

İİBK, İş ve İşçi Bulma Plasman Metodu, 1972 Yılı Çalışma Raporu, Yay.No.107, Ankara, 1973, 94 s.

İİBK, İş ve İşçi Bulma Plasman Metodu, Yay.No.144, Ankara, 1981 (Çoğaltma).

İİBK, İş ve İşgücü Hakkında Bilgiler – Ağustos 1961, Ankara, 1961.

İİBK, İş ve İşgücü Hakkında Bilgiler – Şubat 1961, Ankara, 1961.

İİBK, İş ve İşgücü Hakkında Bilgiler – Temmuz 1961, Ankara, 1961.

İİBK, İş ve Meslek Kılavuzu, Yay.No.7, Ankara, 1951, 223 s.

İİBK, İşçi Olarak Almanya’ya Nasıl Gidilir ve Federal Almanya’da Yaşama Şartları, Yay. No. 28, Ankara, 1963, 38 s.

İİBK, İşçi Olarak Yurt Dışına Nasıl Gidiliyor? Yay.No.65, Ankara, 1970.

İİBK, İşe Hazırlama Programı, Yay.No.119, Ankara, 1974.

İİBK, İşgücü Eğitiminin Esasları, Yay. No.60, Ankara, 1969, 49 s. (Çoğaltma).

İİBK, İşsizlikle Mücadele, Yay.No.15, Ankara, 1953.

İİBK, İstanbul İşgücü Anketi Raporu, Ankara, 1958, 191 s. (Çoğaltma).

İİBK, İstihdam Raporu – 1989, Yay.No.254, Ankara.

İİBK, İstihdam Raporu-1990, Yay.No.269, 1991.

İİBK, İstihdam Seminerleri (1), Yay. No. 272, Ankara, 1992, 116 s.

İİBK, İstihdam Seminerleri (2), Yay. No. 273, Ankara, 1992, 40 s.

İİBK, İstihdam Sorunu ve İş ve İşçi Bulma Kurumunun Görevleri, 1978, 68 s.

İİBK, İstihdam ve Eğitim Projesi, Yay.No.279, Ankara, 1993, 16 s.

İİBK, İstihdam Yönetimi ve İnsan Gücü, Yay.No.38, Ankara, 1968.

İİBK, İstihdamda 25 Yıl, Ankara, 1971, 295 s.

İİBK, İstihdam’da 30 Yıl, Ankara, 1976, 28 s.

İİBK, İşyerleri İşçi İhtiyacı Araştırması (1972), Yay.No.90, Ankara, 1972, 133 s.

İİBK, İşyerleri İşçi İhtiyacı Araştırması (Haziran 1969), Yay. No.62, Ankara, 1969 (Çoğaltma).

İİBK, İşyerleri İşçi İhtiyacı Araştırması, Yay.No.67, Ankara, 1970.

İİBK, İşyerleri İşçi İhtiyacı Araştırması, Yay.No.81, Ankara, 1971.

İİBK, İşyerleri İşçi İhtiyaçları Araştırması, Yay.No. 56, Ankara, 1968.

İİBK, İşyerleri İşgücü İhtiyacı Araştırması (1973), Yay.No.97, Ankara, 1973, 113 s.

İİBK, Japonya’da Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitim, Yay.No.37, Ankara, 1967.

İİBK, Kamu İşyerlerine İşçi Yerleştirme Talimatı, Ankara, 1963, 26 s.

İİBK, Libya Sosyal Güvenlik Anlaşması, Yay.No.137, Ankara, 1978.

İİBK, Memur ve Hizmetliler Yönetmeliği, Yay.No.88, Ankara, 1971.

İİBK, Mesleğe Yöneltme El Kitabı, Ankara, 1978, 20 s.

İİBK, Mesleğe Yöneltme Üzerine Tavsiyename, Yay. No. 46, Ankara, 1968, 15 s. (Çoğaltma).

İİBK, Mesleğimizi Nasıl Seçelim, Yay.No.2.

İİBK, Meslek Danışma Merkezi Hizmetleri, Yay.No.302, Ankara, 1999, 12 s.

İİBK, Meslek Eğitim Rehberi, Yay.No.70, Ankara, 1970.

İİBK, Mesleki Kriter Soruları, Yay.No.151, Ankara, 1982.

İİBK, Mesleki Kriter Soruları, Yay.No.176, Ankara, 1984.

İİBK, Mevsimlik İstihdam Dalgalanmalarının Sosyal Yanları, Yay.No.41, Ankara, 1968.

İİBK, Mevsimlik Toplu İşçi İstihdam Rehberi (III), Yay.No.110, Ankara, 1974, 4 s.

İİBK, Mevsimlik Toplu İşçi İstihdam Rehberi, Yay.No. 38, Ankara, 1967, 46 s.

İİBK, Milletlerarası Standard Meslekler Klasifikasyonu, Yay.No. 27, Ankara, 1963, 81 s.

İİBK, Montör Tesfiyeci – Tezgah Takım Operatörü, Yay.No.134, Ankara, 1978.

İİBK, Muamelat El Kitabı, I. Cilt, Ünite İdaresi ve Teknik Teftiş El Kitabı, Yay. No. 26, Ankara, 49 s.

İİBK, Muamelat El Kitabı, II. Cilt, Teknik El Kitabı, Plasman ve İş ve İşgücü Hakkında Bilgi Toplama Hizmetleri, Yay.No. 24, Ankara, 1962, 129 s.

İİBK, Mühendislik Mesleklerini Tanıyalım, Yay.No.293, Ankara, 2000, 55 s.

İİBK, Muhtelif Memleketlerde İİBK Teşkilatı, Yay.No.17, Ankara, 1955.

İİBK, Muhtelif Memleketlerde İş ve İşçi Bulma Teşkilatı, Yay.N.18, Ankara, 1954, 256 s.

İİBK, Mülakat Teknikleri ve Mesleğe Yöneltme Uygulaması, Yay.No.141, Ankara, 1980, 20 s.

İİBK, Nezaretçi Eğitimi, Yay.No.71, Ankara, 1970.

İİBK, Öğretmenlik Mesleğini Tanıyalım, Yay.No.323, Ankara, 2002, 59 s.

İİBK, Okullarımızı Tanıtma Kılavuzu, (2. Basım), Yay.No.12, Ankara, 1952.

İİBK, Okullarımızı Tanıtma Kılavuzu, Yay.No.3, Ankara, 1951.

İİBK, Personel İçin Esaslar ve Temel Direktifler Sirküleri, Yay.No.54, Ankara, 1969.

İİBK, Personel Yönetmeliği, Yay.No.93, Ankara, 1972.

İİBK, Plasman Metodu, Yay.No.107, Ankara, 1973.

İİBK, Sağlık Mesleklerini Tanıyalım, Yay.No.298, Ankara, 2000, 48 s.

İİBK, Sanayide Eğitim Rehberi, Yay.No.130, Ankara, 1977, 38 s. (Çoğaltma).

İİBK, Sanayide Eğitim-Verimlilik, Yay.No. 55, Ankara, 1968.

İİBK, Savunma Sekreterliği El Kitabı, Yay.No.61, Ankara, 1969.

İİBK, Sempozyum, GAP Yöresinde Gelecekteki Vasıflı İşgücü Sorunu ve Çözüm Önerileri (10-11 Nisan 1990, Şanlıurfa), 107 s.

İİBK, Sorunlar (Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem’in Avrupa’da Yaptığı Tespitler), Yay. No. 45, Ankara, 1968, 22 s.

İİBK, Sosyal ve Ekonomik Politikada İstihdam Yönetimi, Yay.No.68, Ankara, 1970, 76 s.

İİBK, Tam Çalıştırmayı Sağlamaya Matuf Milli ve Milletlerarası Tedbirler, Yay.No.13, Ankara, 1952.

İİBK, Türk İşgücü İstihdam Etmek İster misiniz? Yay.No.160, Ankara, 1983.

İİBK, Türk Meslekler Sözlüğü (Ana Grup 0,1,2,3,4,6), Yay. No. 190, Ankara, 1986, 206 s.

İİBK, Türk Meslekler Sözlüğü (Ana Grup 5,7,8,9), Yay. No. 173, Ankara, 1983, 350 s.

İİBK, Türk Meslekler Sözlüğü, Ana Grup 7-8, Yay.No.122, 1975, 328 s.

İİBK, Türk Meslekler Sözlüğü, Ana Grup 7-8, Yay.No.131, Ankara, 1977, 119 s.

İİBK, Türk-İngiliz Sosyal Sigorta Sözleşmesi, Yay.No. 104, Ankara, 1973, 31 s. (Çoğaltma).

İİBK, Türkiye – F.Almanya İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşmaları, Yay.No.99, Ankara, 1973, 79 s.

İİBK, Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Yay.No. 105, Ankara, 1973, 50 s. (Çoğaltma).

İİBK, Türkiye ile AET Ülkeleri Arasında İşgücünün Serbest Dolaşımının Kademeli Olarak Gerçekleştirilmesine İlişkin Ön Hazırlık Raporu, Ankara, 1975, 399 s.

İİBK, Türkiye ile Danimarka Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Sözleşme, Yay.No. 106, Ankara, 1973, 32 s. (Çoğaltma).

İİBK, Türkiye-Avustralya İşgücü Anlaşması (2. Basım), Yay.No.74, Ankara, 1974, 14 s.

İİBK, Türkiye-Avusturya İşgücü Anlaşması, Yay.No.73, Ankara, 1970, 12 s. (Çoğaltma).

İİBK, Türkiye-Avusturya İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşmaları, Yay.No.100, Ankara, 1973, 51 s.

İİBK, Türkiye-Belçika İşgücü Anlaşması, Yay.No.76, Ankara, 1970.

İİBK, Türkiye-Belçika İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşmaları, Yay.No.101, Ankara, 1973, 92 s.

İİBK, Türkiye-Danimarka Sosyal Güvenlik Anlaşması, Yay.No.106, Ankara, 1973.

İİBK, Türkiye-Federal Almanya İşgücü Anlaşması, Yay.No.78, Ankara, 1970.

İİBK, Türkiye-Federal Almanya İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşmaları, Yay.No.100, Ankara, 1973, 51 s.

İİBK, Türkiye-Fransa İşgücü Anlaşması, Yay.No.72, Ankara, 1970.

İİBK, Türkiye-Fransa İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşmaları, Yay.No.103, Ankara, 1973, 89 s.

İİBK, Türkiye-Hollanda İşgücü Anlaşması, Yay.No.75, Ankara, 1970.

İİBK, Türkiye-Hollanda İşgücü ve Sosyal Güvenlik Anlaşmaları, Yay.No.102, Ankara, 1973, 33 s.

İİBK, Türkiye-İngiltere Sosyal Güvenlik Anlaşması, Yay.No.104, Ankara, 1973.

İİBK, Türkiye-İsveç İşgücü Anlaşması (2. Basım), Yay.No.77, Ankara, 1973, 7 s.

İİBK, Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Anlaşması, Yay.No.105, Ankara, 1973.

İİBK, Türkiye-Libya İşgücü Anlaşması, Yay.No.129, Ankara, 1976, 13 s.

İİBK, Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Anlaşması, Yay.No.137, Ankara, 1978.

İİBK, Ünite Yönetimi El Kitabı, Yay.No.113, Ankara, 1974.

İİBK, Üniversitelilere İş Bulma Rehberi (Ankara, 1990), Ankara, 1990, 173 s.

İİBK, Uygun Meslek Seçmenin Yolu, Yay.No.1, Ankara, 1951, 16 s.

İİBK, Yüksek Denetleme Kurulu Cevabi Raporu (1970), Yay.No.87, Ankara, 1971.

İİBK, Yüksek Denetleme Kuruluna Cevabi Rapor (1972), Yay.No.108, Ankara, 1973.

İİBK, Yunanistan, Portekiz ve İspanya’nın AET’ye Tam Üye Olmaları Halinde, Genel Ekonomik, İstihdam ve Elemeğinin Serbest Dolaşımına İlişkin Olarak Ülkemiz Açısından Doğuracağı Sorunlar, Ankara, 1978, 36 s.

İİBK, Yurt Dışına Gidecek İşçiler İçin El Kitabı, Yay.No.91, Ankara, 1972, 73 s. (Çoğaltma).

İİBK, Yurt Dışına İşçi Gönderilmesiyle İlgili Not, Ankara, 1971, 10 s.

İİBK, Yurt Dışında Çalışan Türk İşçileri ile İlgili Düşünceler, Ankara, 1964, 10 s.

İİBK, Yurt Dışında İşe Yerleştirme Hakkında Yönetmelik, Yay.No.126, Ankara, 1976.

İİBK, Yurt Dışında İşe Yerleştirme Talimatı, Yay. Ankara, 1965, 101 s.

İİBK, Yurt Dışındaki İşçiler ve Dönüş Eğilimleri, Yay.No.59, Ankara, 1969, 17 s. ve 30 tablo.

İİBK, Yurt Dışındaki İşçiler, Ücretler ve İş Pisasası, Yay.No.118, Ankara, 1974, 41 s.

İİBK, Yurt Dışındaki İşçilerin Tasarruflarının Değerlendirilmesine ve Yurt Dışına İşçi Gönderme Politikasına Yeni Bir Yön Verilmesine İlişkin Rapor, Ankara, Nisan 1974, 64 s. (Çoğaltma).

İİBK, Yurt Dışındaki Türk İşçileri ile İlgili Sorunlar ve Çözümleri, Yay.No.33, Ankara, 1967, 26 s.

İİBK, Yurt Dışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Yay.No. 34, Ankara, 1967, 9 s.

İİBK, Yurt Dışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Yay.No.114, Ankara, 1974, 60 s. (Çoğaltma).

İİBK, Yurt Dışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Yay.No.43, Ankara, 1968, 15 s.

İİBK, Yurt Dışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Yay.No.59, Ankara, 1969, 17 s.

İİBK, Yurt Dışındaki Türk İşçileri ve Dönüş Eğilimleri, Yay.No.85, Ankara, 1971, 17 s. ve 29 tablo.

İİBK, Yurtdışında Çalışan İşçilerin Kurdukları Şirketler ve İşçi Halk Şirketleri, Yay.No.132, Ankara, 1977.

Kayacan, İ., İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda Özel Kamu Kuruluşları, Basın ve Halkla İlişkiler, İİBK Yay.No. 127, Ankara, 1976, 167 s.

Kılıç, Ertekin, İş Bulmak Amacıyla Ankara İş ve İşçi Bulma Kurumu’na Başvuranların Kişisel Özellikleri, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Hayatına İlişkin Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, 1994.

Koruyan, M. (Çev.), Sakatlara Çalışma İmkanları, Ağır Sakatların Plasmanı Mevzuunda Bazı Tavsiyeler, İİBK Yay.No.22, Ankara, 1960, 81 s.

Kutay, M., Modern Bir İşbulma Fonksiyonu Olarak Mesleki ve Teknik Eğitim, İİBK Yay.No.260, Ankara, 1991, 12 s.

Levine, L., İşgücü ve İstihdam Sorunları, İİBK Yay.No.109, Ankara, 1974, 52 s. (Çoğaltma).

Mert, İpek, Ankara İş ve İşçi Bulma Kurumu Mesleki Rehabilitasyon Merkezinde İğne Oyası ile Uğraşan Özürlüler Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Miller, D. – Çetin, İ., Yurt Dışındaki İşçiler, Ücretler ve İş Piyasası, İİBK Yay.No.118, Ankara, 1974.

Rereo, J., Rapor, İİBK Yay.No.89, Ankara, 1972.

Şahin, H., İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı Taslağı ve Gerekçesi, İİBK Yay., Ankara, 1990, 75 s.

Sanal, M.Engin, İş ve İşçi Bulma Kurumu ve İşsizlik, Yüksek Lisans Tezi, 1991.

Şenel, Ş., Almanya’da Yabancı İşçi Sorunları Konusunda Yapılmış Araştırmalar Listesi, İİBK Yay.No.120, Ankara, 1975, 31 s.

Şenel, Ş., Federal Almanya’da Yabancı İstihdamı, İİBK Yay.No.121, Ankara, 1975, 80 s. (Çoğaltma).

Şenel, Ş., Foreign Workers in Federal Germany, İİBK Yay., Ankara, 1975.

Şenel, Ş., İşçi Tasarruflarını Değerlendirme Rehberi, İİBK Yay.No.116, Ankara, 1974, 128 s.

Şenel, Ş., Toplu İş Sözleşmeleri ve Gelir-Ücret Siyaseti, İİBK, Ankara, 1976, 42 s. (Çoğaltma).

Şenel, Ş., Yurt Dışında Çalışan İşçilerin Kurdukları Şirketler ve İşçi Halk Şirketleri, İİBK Yay.No.132, Ankara, 1977, 96 s.

Şenol, T., Harcırah Hükümleri ve Uygulamaları, İİBK Yay.No.52, Ankara, 1968, 71 s.

Sorenson, H. – Malm, M., Mesleğimizi Nasıl Seçelim? İİBK Yay.No.2, Ankara, 1951 (?), 24 s.

Sorguç, N., Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İşsizlik Sorunu ve İstihdam, İİBK Yay.No.265, Ankara, 1991, 38 s.

Sözerman, M., İngiltere ve İtalya’da Endüstri Eğitim Faaliyetleri, İİBK Yay.No.53, Ankara, 1968, 53 s.

Süzerman, M., İngiltere ve İtalya’da Endüstri Eğitim Faaliyetleri, İİBK No.53, Ankara, 1968, 53 s.

Tezel, N., Türkiye-Avustralya İşçi Anlaşması Münasebetiyle Avustralya Hakkında Bir İnceleme, İİBK Yay.No.40, Ankara, 1967, 35 s.

Thomas, R. – Miller, F., Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu, Gelişmesi, İİBK Yay.No.86, 1971.

Thomas, R.L., İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Bugünkü Durumu ve Alınacak Tedbirlere Dair Tavsiyeler, İİBK Yay.No.11, Ankara, 1952, 54 s.

Tunçsiper, E., Yurt Dışındaki İşçilerin Tasarruflarının Değerlendirilmesine ve Yurt Dışına İşçi Gönderme Politikasına Yeni Bir Yön Verilmesine İlişkin Rapor, İİBK Yay., Ankara, 1974, 64 s.

Turan, Alihan, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun İstihdam Üzerindeki Etkileri ve Teklifler, Yüksek Lisans Tezi, 1997.

Uluslararası Çalışma Bürosu, İşsizlikle Mücadele, İİBK Yay.No.15, Ankara, 1953, 323 s.

Weiser, W., Mevsimlik İstihdam Dalgalanmalarının Sosyal Yanları, İİBK Yay.No.41, Ankara, 1968, 59 s. (Çoğaltma).

Yener, S., Sakatların İstihdamı, İİBK Yay.No.266, Ankara, 1991, 13 s.

Yeşil, Hüseyin, İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun Kuruluşu, Faaliyetleri ve Yeniden Yapılanması, Yüksek Lisan Tezi, 1995.

DİĞER HABERLER
GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR
GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR

Gıda fiyatları 48 aydır kesintisiz artıyor. Gıda Mühendisleri Odası, “Alım gücü düşen halk, sayıları hızla artan sağlıksız taklit ürünlere yöneliyor” uyarısında bulundu.

SİMİT BİLE ALAMAYAN BİNLERCE ÇOCUK VAR!
SİMİT BİLE ALAMAYAN BİNLERCE ÇOCUK VAR!

Yoksulluğun vurduğu çocuklar saatler boyu okullarda aç kalmak zorunda kalıyor. Ne evden yiyecek götürebiliyor ne de paraları olmadığı için kantinden bir şey alabiliyor.

NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Nuh’un Ankara Makarnası arasında şubat ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

DÜNYA EMEK GÜNDEMİNDEN
DÜNYA EMEK GÜNDEMİNDEN

Dünya emek gündeminden haberler.