Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
01 Aralık 2023
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDA BİR YIL ERTELEMEYE GİDİLDİ

Vergi başta olmak üzere ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren torba teklif Meclis Plan Bütçe Komisyonunda teklife eklenen yeni maddelerle kabul edildi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDA BİR YIL ERTELEMEYE GİDİLDİ

Teklife eklenen yeni bir madde ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin düzenlemenin uygulaması 31 Aralık 2023’ten, 31 Aralık 2024’e ertelendi.

Teklife eklenen diğer bir yeni maddeyle de deprem bölgesindeki seyahat acentalarının aidatlarına ilişkin düzenlemeye gidildi. Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren seyahat acentaları 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne aidat ödemesi yapmayacaklar.

Petrol piyasasına yeni kanun maddesi eklendi

Torba teklife giren yeni bir madde ile Petrol Piyasası Kanunu’na geçici madde eklendi. 29 Nisan 2021 öncesinde kiralanan rafineri hariç tesislerde Vergi Usul Kanunu’na uymayan fiilleri işleyen maliklere, söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmamaları ve EPDK’ye belli bir süre içerisinde başvurmaları halinde lisans verilebilecek. 29 Nisan 2021 tarihinde Petrol Piyasası Kanununda yapılan değişiklikle, Vergi Usul Kanunu’nda yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme ya da bu belgeleri kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihaza gerçekleştirilen eylemlerin işlendiğinin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle durum EPDK’ya bildirilmekte ve kurum tarafından rafineriler hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve yerel mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durduruluyor. Bu süre içerisinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmiyor. Kabul edilen önergeyle 29 Nisan 2021’den önce tahliye davası açılmış olan maliklere, söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmamaları ve EPDK’ye 3 ay içerisinde başvurmaları halinde lisans verilebilecek.

Torba teklife, BDDK görev yapan idarecilere ve meslek personelinin ücret tavanlarına tabi olmaksızın ek tazminat ödemesi yapabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verildi.

TORBA TEKLİFTE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba teklif önergelerle eklenen yeni maddelerle 86 maddeye ulaştı. Yasa teklifinde yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

-Finans kuruluşları 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi dışında bırakılıyor. Cumhurbaşkanına bu süreyi bir dönem daha uzatma yetkisi veriliyor.

-BSMV konut kredileri istisnası ilk konut hariç olmak üzere kaldırılıyor.

-Döviz kazandırıcı düzenlemeler kapsamında, kanuni iş merkezi Türkiye’de bulunmayan anonim ve limitet şirket niteliğindeki kurumların ödenmiş sermayesinin en az yüzde 50’sine sahip olunması ve elde edilen kar payının elde edildiği takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi şartıyla gelir vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri yabancı kumrulardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilecek.

-İhracat gelirlerinin binde 5’i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılıyor.

-Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan yüze 50 kazanç istisnası Türkiye’ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80’e çıkarılıyor.

-Dövizden elde edilen faiz gelirleriyle borsadaki kazançlarına uygulanan vergi oranlarının yüzde 40’a kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

-Kur Korumalı Mevduat Hesabı (KKM) hesaplarından elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası 30 Haziran 2024’e kadar uzatılıyor.

-KDV İadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

-YİD modeliyle yaptırılan projeler, kiralama karşılığı yaptırılan şehir hastaneleri ile MEB’in kiralama karşılığı yaptırdığı okullara ilişkin projelerde 31 Aralık 2023’e kadar devam eden KDV istisnası, (mal ve hizmet teslimi) 2028 sonuna kadar uzatılıyor. Raylı sistem devir teslimlerine yönelik KDV istisnasında da 2028’e kadar süre uzatımına gidiliyor.

-Yapım işlerine ilişkin olarak ek fiyat farkı getiriliyor.

-Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçları da bakanlık iznine bağlanıyor.

-Motorlu araç satıcılarının kendi aralarındaki satış sözleşmelerinin noter üzerinden yapmaları sağlanıyor.

-Yasal bahislerde ikramiye üst sınırı yüzde 83’ten yüzde 93’e yükseltiliyor.

-Çekte ibraz yasağının süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor.

-Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenmiş ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara sağlanan gelir ve kurumlar vergisi istisnasının süresi uzatılıyor.

-6 Şubat depremleri sebebiyle Genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 31 Aralık 2025 tarihine kadar fahiş fiyat uygulamalarına katlı idari para cezası verilmesine ilişkin düzenleme yapılıyor.

KAYNAK Ekonomim.com
DİĞER HABERLER
GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR
GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR

Gıda fiyatları 48 aydır kesintisiz artıyor. Gıda Mühendisleri Odası, “Alım gücü düşen halk, sayıları hızla artan sağlıksız taklit ürünlere yöneliyor” uyarısında bulundu.

SİMİT BİLE ALAMAYAN BİNLERCE ÇOCUK VAR!
SİMİT BİLE ALAMAYAN BİNLERCE ÇOCUK VAR!

Yoksulluğun vurduğu çocuklar saatler boyu okullarda aç kalmak zorunda kalıyor. Ne evden yiyecek götürebiliyor ne de paraları olmadığı için kantinden bir şey alabiliyor.

NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
NUH’UN ANKARA’DA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Sendikamız ile Nuh’un Ankara Makarnası arasında şubat ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

DÜNYA EMEK GÜNDEMİNDEN
DÜNYA EMEK GÜNDEMİNDEN

Dünya emek gündeminden haberler.