Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
07 Eylül 2012
İKİNCİ BEŞYÜZ BÜYÜK SINAİ KURULUŞ

İstanbul Sanayi Odası´nın (İSO) geleneksel hale gelen İkinci Beşyüz Büyük Sınai Kuruluş (İBBK) anket sonuçları yayımlandı.

İKİNCİ BEŞYÜZ BÜYÜK SINAİ KURULUŞ

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) geleneksel hale gelen İkinci Beşyüz Büyük Sınai Kuruluş (İBBK) anket sonuçları yayımlandı. Anket sonuçlarına göre 2011 yılında İBBK’nin bir önceki yıla göre üretimden satışları, satış hasılatı, yaratılan net katma değer cari fiyatlarla ar-” tarken dönem toplu kârı belirgin biçimde azalmış, kârlılık oranları düşmüş; cari USD değeri ile ihracat artış hızı hemen hemen değişmemiş, ücrette çalışan sayısı olarak istihdam artış hızı hafifçe gerilemiştir. Bu gelişmelerin yanı sıra inceleme kapsamına giren firmaların mali yapıları genelde bozulmuş, likidite riskleri artmıştır. Cari fiyatlarla karşılaştırma yapılırken 2011 yılında fiyat artış hızının 2010 yılına göre yükseldiği ve TCMB yıl sonu döviz kurlarına göre, döviz sepetinin (yüzde 50 USD, yüzde 50 AVRO) 2010 yılında TL’ye karşı yüzde 1.0 dolayında değer yitirmesine karşın 2011 yılında yüzde 20.6 oranında değer kazandığı, başka bir deyişle TL’nin yabancı paralara karşı değer yitirdiği dikkate alınmalıdır.

İBBK’nin 2011 yılı finansal sonuçlan daha ayrıntılı olarak şöyle ortaya konulabilir.

* İBBK’nin üretimden satışları ve satış hasılatı bir önceki yıla göre cari fiyatlarla sırasıyla yüzde 30.2 ve yüzde 30.4 oranlarında artmıştır.

İBBK’nin 2011 yılında toplu üretimden satışları cari fiyatta 53.973 milyon, satış hasılatı da 61.145 milyon TL’ye yükselmiştir. Üretimden satışlarda cari fiyatlarla artış hızı, bir önceki yıla göre yüzde 23.2’den yüzde 30.2’ye, satış hasılatında da yüzde 24.1 ‘den yüzde 30.4’e yükselmiştir. Fiyat artış hızı dikkate alınarak imalat sanayi deflatörü ile yüzde 112.4 üretimden satışlar ve satış hasılatı sabit fiyata indirgendiğinde üretimden satışların yüzde 15.8, satış hasılatının da yüzde 16.0 oranında arttığı hesaplanmaktadır. Ancak İhracat/Satış Hasılatı oranı yüksek olan firmalarda üretimden satış ve satış hasılatı tutarının yalnız imalat sanayisi deflatörü ile düzeltilmesi yeterli olmamaktadır. 2011 yılında TL’nin döviz sepetine göre değer yitirme oranı yüzde 20.6, imalat sanayisi deflatörünün çok üstündedir. Kur artışlarının büyük boyutlu olduğu dönemlerde, satış artışları abartılı hesaplanmakta, imalat sanayisi deflatörü ya da ÜFE ile düzeltmek yeterli olmamaktadır.

İBBK’nin sanayi sektöründe göreceli yerini belirtmek üzere, Birinci Beşyüz Büyük Sınai Kuruluş (BBK) ile karşılaştırıldığında, 2011 yılında üretim satışları BBK’nin yüzde 16.7’si satış hasılatı da yüzde 14.9’u düzeyindedir.

* Yaratılan net katma değer cari fiyatla bir önceki yıla göre yüzde 19.1, sabit fiyatla da yüzde 7.0 oranında artmıştır. İBBK’nin 2011 yılında yarattığı net katma değer artış hızı, cari fiyatla bir önceki yıla göre yüzde 14.3’ten yüzde 19.1 ‘e yükselirken TÜIK milli gelir deflatörü ile düzeltildiğinde (yüzde 111.3) artış hızı yüzde 7.0 olarak hesaplanmaktadır. Yaratılan net katma değerin üretim faktörleri arasında bölüşümü bir ölçüde değişmiş, ödenen faizlerin payı yüzde 11.0’den yüzde 14.2’ye yükselirken ücretin payı hafifçe yüzde 62.2’den yüzde 61,1 ‘e, milli gelir anlamındaki kârın payı da yüzde 26.8’den yüzde 24.7’ye gerilemiştir.

2011 yılında İBBK yarattığı net katma değerin BBK’nin yarattığı net katma değere oranı yüzde 18.2 düzeyindedir. Bir önceki yılsa bu oran hafifçe daha yüksek yüzde 18.8 düzeyinde idi.

* İBBK’nin toplu bilanço kârı, bir önceki yıla göre cari fiyatla yüzde 17.4 oranında, sabit fiyatla da yüzde 26.5 oranında azalmıştır.

İBBK toplu bilanço kârı 2010 yılında cari fiyatla yüzde 16.1 oranında artarken 2011 yılında yüzde 17.6 oranında azalmış, imalat sanayisi deflatörüyle düzeltildiğinde kâr azılısı yüzde 26.5 düzeyine değin yükselmiştir. Firmaların bilanço kârları esas faaliyet dışı gelir ve zararları, arızi kazançları ve transfer niteliğinde gelirleri de içerdiğinden, multi gelir anlamındaki kârdan farklı bir tutardır.

İBBK’nin toplu kârı 2010 yılında BBK’nin toplu kârının yüzde 9.9 düzeyindeyken bu oran 2011 yılında yüzde 8.6’ya gerilemiştir. İBBK’nin 2011 yılında kârlılık oranları, 2010 yılı ve iBBK’nin 2011 yılı kârlılık oranları ile karşılaştırılmalı olarak bir tablo halinde verilmiştir.

İBBK’nin 2011 yılında bir önceki yıla göre özkaynak kârlılığı yüzde 10.7’den yüzde 8.4’e, satış kârlılığı yüzde 5.1’den yüzde 3.2’ye, aktif (varlık) kârlılığı yüzde 4.9’dan yüzde 3.4’e gerilerken varlık (kaynak) toplamına göre yaratılan katma değer ölçüsü olan ekonomik kârlılık yüzde 14.9’dan yüzde 15.2’ye yükselmiştir.

İBBK’nin kârlılık oranları, ekonomik kârlılık dışında, BBK’ye göre uzak ara düşüktür.

* İBBK’nin 2011 yılında mali yapısı bozulmuş, likidite riski artmıştır.

İBBK’de 2011 yılında bir önceki yıla göre Borç/Özkaynak oranı yüzde 120.2’den yüzde 144.5’e yükselirken özkaynakların varlık finansmanındaki payı yüzde 45.4’ten yüzde 40.9 gerilemiş bir likidite ölçüsü olan cari oran da yüzde 149.2’den yüzde 147.2’ye düşmüştür.

İBBK’nin 2011 yılında mali performansı 2010 yılına kıyasla başarılı olmamıştır.

DİĞER HABERLER
EMEKÇİYİ ÖLDÜREN KÖLELİK YASASI
EMEKÇİYİ ÖLDÜREN KÖLELİK YASASI

İSİG raporuna göre, mayıs ayında 145, 2023 yılının ilk beş ayında en az 730 işçi hayatını kaybetti. Rapora göre, AKP’nin iktidarda bulunduğu dönemde ise en az 31 bin 276 emekçi iş cinayetlerine kurban gitti.

KÜRESEL İSTİHDAMDA UÇURUM NASIL DARALIR?
KÜRESEL İSTİHDAMDA UÇURUM NASIL DARALIR?

Pandemi sonrası yüksek gelirli ve düşük gelirli ülkeler arasındaki küresel istihdam uçurumu derinleşti. ILO’nun yeni raporuna göre, artan borç oranları da dahil olmak üzere birbirini güçlendiren krizler, gelişmekte olan ülkeleri orantısız bir şekilde etkiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ BAŞLIYOR
ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ BAŞLIYOR

Asgari ücrette milyonlar temmuz ayındaki ara zammı bekliyor. Türk – İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un, yeni atanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaretiyle, yeni asgari ücrette süreç başlayacak.

ÇİFTÇİYİ TARLAYA KÜSTÜRECEKLER
ÇİFTÇİYİ TARLAYA KÜSTÜRECEKLER

AKP iktidarı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak açıkladı.