Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
26 Ağustos 2013
İKİ ALANDA FAHİŞ HATA

Toplumun hemen her kesiminin hassasiyetle üzerinde durduğu iki alandan biri istikrar, diğeri ise terördür. Gerek esnaf, gerek büyük sermaye çok doğal olarak istikrara büyük önem veriyor ve bu alandaki yapay başarı(!) da büyük siyasi avantaj getiriyor. Terör konusu ise üzerinde ilave bir kelime bile edilemeyecek önemdedir..

İKİ ALANDA FAHİŞ HATA

 Bir zamanlar hükümetin, daha doğrusu partinin etrafından fır dönerek, partiyi ve liderini övmede, daha doğrusu pohpohlamada öne çıkanlar, nasıl anladılarsa(!), son dönemlerde gemiyi terk etmeye başladılar. Kimi emredilen görevi kabul edip son aşamada işi bırakarak zevahiri kurtardığını düşündü, kimi anlaşılır-anlaşılmaz ifadelerle biraz üzgün olduğunu belirterek günah çıkarma yoluna saptı. Tam terk ediş hızlanacaktı ki, hem partiyi hem de aveneleri kısmen kurtaran bazı gelişmeler ortaya çıktı. Bunlardan biri, ekonomi alanında, FED Başkanı’nın, adeta imdada yetişircesine, biraz gevşek dozda da olsa, piyasaları sıkıştırma kararını açıklaması; diğeri ise birincisi kadar güçlü olmamakla beraber, kısmen gündemi dağıtıcı nitelikte olan, Suriye ve son kertede Mısır olaylarıdır. Bu iki gelişme, içteki sorunları hem perdeledi hem de bazı alanlardaki olumsuz gelişmelere gerekçe olarak kullanılabilir malzeme sundu.

Toplumun hemen her kesiminin hassasiyetle üzerinde durduğu iki alandan biri istikrar, diğeri ise terördür. Gerek esnaf, gerek büyük sermaye çok doğal olarak istikrara büyük önem veriyor ve bu alandaki yapay başarı(!) da büyük siyasi avantaj getiriyor. Terör konusu ise üzerinde ilave bir kelime bile edilemeyecek önemdedir. Bu sorunlarla yıllarca boğuşmuş ülke halkımız, çok doğal olarak, bu iki alanda hassasiyet oluşturmuştur. AKP iktidarı, bir anlamda doğru bir okuma ile, tek parti avantajını da kullanarak bu iki alana yönelmiştir. Ne var ki, doğru bir politik yöneliş adresi olan bu iki alanda, uygulanan yanlış politikalarla, bugün otoriter yönetim altında derin bir sarsıntı geçiriyoruz.

Ekonomi alanında istikrarın sağlanması, ekonomik olarak da 2000 yılında yapılmış ve uygulamaya koyulmuş olan IMF-Derviş reçeteleri ile sağlanmaya çalışıldı. IMF-Derviş reçetelerini dünya kapitalizmi konjonktüründe irdeleyemeyen tek parti hükümeti, acemi doktorun tedavisi misali, uygulamaları ile ekonomiyi uzun dönemde bu noktaya taşıdı. İktisat alanında, son on yılda dünyadaki para bolluğundan yararlanan iktidar, koalisyon dönemi IMF-Derviş programını uygulayarak, giderek yükselen cari açık pahasına, içeride yapay zenginlik yaratırken, bugünkü ekonomik kırılganlığın temellerini atıyordu. Tasarrufun yüzde 12’lere düştüğü, üretimin büyük bölümünün dışarıya taşındığı, hizmetler ve inşaat sektörüne ağırlık verilerek yürütülmeye çalışılan ekonomik uygulamada, zecri bütçe önlemleri ile IMF borcu bitti ama dış borç bitmedi, kanal değiştirerek yükseldi ve 360 milyar dolar düzeylerine geldi. Bugünleri görmek için IMF-Derviş programının amacının krizdeki Batı ekonomilerine reel ve finansal sermaye alanlarında piyasa oluşturmak olduğunu idrak etmek, bu bağlamda özelleştirmeler-yabancılaştırmalar (yani özvarlık-borç değişimi uygulaması), sosyal devletin çökertilerek ticarileştirilmesi ve sınırsız finansal operasyonlara açılmayı yorumlamak zorunda idik. Ne yazık ki, ne hükümet ne de aveneler bunu böyle gördü, görenleri de ilkçağ yaratıkları olarak niteledi. İşte cehaletin boyutu! Anlık bilgiyi süreç içinde değerlendirmeyip, olduğu gibi algılamak, yani bilgi elde etme aşamasından, nedensellik sorgulaması yoluyla, bilimleştirme aşamasına geçemeyen toplumların kaderi budur. Bu kader içinde fırsatçı iktidarları avuçları içine alan emperyalistler, halkları hüsrana sürükler. Hüsran yaşanırken ağaya babalanmak, tuzağa düşmüş avın çaresizliğini ifade eder.

İkinci alan, ekonomi ile de bağlantılı olan terör alanıdır. Bu alanda özgürlükler, insan hakları, uluslararası ilişkiler, emperyalistlerin Ortadoğu üzerindeki emelleri karşısında ülke insanının düşünce ve görüşleri vb. gibi birçok hat birbiri ile kesişmektedir. İktidarın emperyalistlerin projesi doğrultusunda bu alana yönelmesi bir risk idi. Ancak yeni kurulmuş bir partinin, bu riski alması için böyle bir tavize razı olması gerekiyordu. Emperyalistlerin ruletinde salt hükümet yoktu, Kürt halkı için mücadele veren savaşçı ve politik kadro da vardı. Onlar da söz konusu kararsız denge üzerinde yürüyordu. O kadar kararsız denge ki, politik görüşler zaman içinde bağımsızlıktan, eyalet yönetimine, oralardan da kısmi özerklik gibi farklı alanlara savruluyordu. Sovyetler’in çöküşü ile de hızlanarak yaşanan bu süreçte AKP’nin yeni anayasa dayatması iç gereksinimden çok, bu sürece anahtar olacak idi. Zira AKP, kendi gereksinimi için bir anayasa referandumu ile istediği değişikliği yapmış idi. Yürüyüş yollarını temizleyen AKP, yeni anayasa inşasında muhalefetin desteğini alamayacağını hesabıyla, DTP ile masaya oturabilirdi. Ancak, partinin Öcalan ve dağ ile ilişkisinin iltisak yaratıyor olması nasıl aşılacaktı!

Başlangıçta işler yolunda idi de, daha doğrusu yüzeyde öyle gözüküyordu. Şimdilerde her iki alanda da gidişattan hoşnut olmayanların sesleri, kısık tonda da olsa, yükselmeye başladı. Oysa, ne işler başlangıçta iyi gidiyordu, ne de şimdi öngörülmedik biçimde ters döndü. Başlangıçtan itibaren istikrarı da Kürt sorununu da yanlış algıladık ve emperyalistler-AKP işbirliğinde bu iki sorunun özgürlükler havuzunda çözülebileceği zehabına kapıldık. Dünya ve gelişmesini tamamlamamış çevresel konumda iç ekonomik koşullar altında istikrar da Kürt sorununa AKP yaklaşımı çerçevesinde Kürt ve Türk halklarımız için özgürlükler pahasına olmak zorundadır. İktidar, bugün söz konusu her iki alanda da eleştiriliyorsa, bu durum dünkü övgülerin yanlış olduğunun kanıtıdır.

DİĞER HABERLER
6’LI SİVİL İNİSİYATİF’İN ÇALIŞMALARI
6’LI SİVİL İNİSİYATİF’İN ÇALIŞMALARI

DİSK, 21 Şubat 2000 günü taraflara gönderdiği bir yazı ile, özellikle Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yapısı konusundaki görüş farklılıkları nedeniyle, Sivil İnisiyatif’ten ayrıldığını belirtti.

İŞTE İBRANAMELER HAKKINDA HER ŞEY
İŞTE İBRANAMELER HAKKINDA HER ŞEY

Bir borçluyu borçtan kurtarma yöntemlerinin başında ibranameler gelir. İbranameler tarafların sözleşme nedeniyle birbirlerine borç ve alacaklarının kalmadığını göstermek üzere hazırladıkları belgelerdir.

MB SICAK PARA İÇİN YENİ ADIMLAR ATAR
MB SICAK PARA İÇİN YENİ ADIMLAR ATAR

Merkez Bankası piyasadaki aşırı TL likiditeyi çekmekte zorlanıyor, bu da piyasa faizlerinde düşüşe yol açıyor. Uzmanlara göre MB faizi yüzde 50’nin üzerinde tutmak için yeni adımlar atabilir.

KAYBEDEN YİNE ÇİFTÇİ OLACAK
KAYBEDEN YİNE ÇİFTÇİ OLACAK

Bitkisel üretim tahminlerinde, tahıl üretimine ilişkin karamsar tablo buğday üreticisini endişelendirdi.