Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
14 Ağustos 2012
HAZİNE ZOR DURUMDA

Bu yılın başından bu yana, bir ay hariç, hazine nakit dengesi sürekli açık veriyor. Son iki ayda, Haziran ve Temmuz aylarında hazinenin verdiği açık, kritik eşiği aşan yükseklikte. Temmuz ayındaki açık ise 2005 yılından bu yana en yüksek düzeydeki aylık açık olmaktadır.

HAZİNE ZOR DURUMDA

Bu yılın başından bu yana, bir ay hariç, hazine nakit dengesi sürekli açık veriyor. Son iki ayda, Haziran ve Temmuz aylarında hazinenin verdiği açık, kritik eşiği aşan yükseklikte. Temmuz ayındaki açık ise 2005 yılından bu yana en yüksek düzeydeki aylık açık olmaktadır.

Açığın büyüklüğü ve nereden kaynaklandığı kadar, şimdi açığın yaşanmakta olduğu ortam da çok kritik.

Sıklıkla oluyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı, kritik göstergelerin belli olduğu günlerde, gündemin önüne geçecek açıklamalar yapıyor. Bu hafta bir kez daha tekrarlandı. Son yıllann en kritik hazine dengesi sonuçlannın belli olduğu gün, Bakan gene ekranda idi. Ancak hazine nakit dengesindeki kritik sonuçlann hiçbirisine değinmedi. Bütçe gelirlerinde yılbaşı tahminlerinin tutmayabileceğine kısaca söyledi. Sonra önemsiz bir gelişme eğilimi olarak; 2012 yılında büyümenin yüzde 3 un üzerinde olmayacağını ancak cari açığın da GSYÎHnın yüzde 8’inin üzerindeki seviyede kalacağı vurgusunu yaptı.

Son 8 yılın en büyük hazine açığı

Hazinenin hafta içinde açıkladığı Temmuz ayı nakit dengesi, 2005 yılından bu yana en yüksek düzeydeki aylık açığa işaret ediyor. En son kriz döneminde, GSYIH’nın yüzde 5 düzeyinde daralma gösterdiği 2009 yılının Eylül ayında, nakit dengesinde 12.7 milyar liralık bir açık görülmüştü. 2012 Temmuz ayı sonuçlanna göre, aylık 12.9 ve yedi aylık 22.1 milyar liralık hazine nakit açığı gerçekleşti.

Tekrar edelim. Temmuz sonu verilerine göre hazine nakit dengesi, 2012 yılının ilk 7 aylık döneminde (Ocak-Temmuz) 22.1 milyar lira açık verdi. Geçen yılın aynı döneminde 4.5 milyar olan nakit açığı, bu yıl yüzde 400 seviyesine yaklaşan bir oranda artmış durumdadır.

Gelirlerde büyük düşüş

Hazine gelirleri yedi aylık dönemde 173 milyar lira olarak gerçekleşirken harcamalar 197 milyar lirayı aştı. Açığın büyümesinde gelirlerin gösterdiği daralma etkili oldu. Gelirgider dengesindeki açık 24 milyara ulaşırken, özelleştirme gelirleri ve işsizlik Sigortası Fonundan kullanılan kaynaklar ile hazine nakit açığı 22.1 milyar seviyesinde tutulmuştur.

Hazine nakit dengesinin bu ölçekte büyük bir açık vermesinde, Temmuz ayında hazine gelirlerinin son 21 aylık dönemin en düşük düzeyine inmesi etkili oldu. Temmuz ayında hazine giderleri 26.6 milyar lirayı aşarken, gelirleri sadece 13.6 milyar lirada kaldı. Gelirlerdeki gerileme, yıl başından başlayarak, harcama vergileri dediğimiz vergi gelirlerindeki yavaşlama-gerilemeden kaynaklanıyor. Yurt-içi talepte giderek ivme kazanan yavaşlamanın sonucu olarak harcama vergilerindeki düşüş büyüyor.

Torba yasa

Bütçe vergi gelirlerindeki bu dramatik daralmayı dengeleyebilecek "anzi gelir" artık kalmadı. Son kez, Mayıs ayında, Merkez Bankasının 2011 yılı bilanço kârından kullanılan -Merkez Bankasının kurumlar vergisi ödemesi ile birlikte- 8.2 milyar liralık arızi gelirden sonra, kullanılabilecek "anzi gelir" kalmamış durumdadır. Haziran sonunda özelleştirme gelirlerinin bütçeye aktarımı için yapılan bir zorlamaya dikkat çekmiştik. Torbadan çıkan 6338 sayılı "Özelleştirme uygulamaları hakkında" yasa çok kısadır. Özelleştirme gelirlerinin kullanımını yeniden düzenliyordu. "Özelleştirme uygulamalanndan elde edilecek gelirlerin, genel bütçe harcama ve yatırımlarında kullanılmaması" ilkesini yürürlülükten kaldınyordu. Açık anlatımla, torbadan çıkan yasa, "özelleştirme gelirlerinin bütçeye aktanlıp, bütçenin cari harcamalan için kullanılmasına yeniden izin" vermektedir.

Bütçe ve Hazine dengesinde, katlanarak büyüyen açığa yönelik olarak, kısa vadede gelir artışının sınırlı olması karşısında harcama vergüerinin zorlanması yolu denenecek. Ağustos ayı başından itibaren sürekli zam gören benzin fiyatlan en açık örnektir. Eylül ayı ile birlikte, cari tüketim mallannı zorlayacak vergi kaynaklı fiyat zorlamalan yaşanabilir.

Bütçe tatilde

Hazine nakit dengesinde belli olan Temmuz ayı sonuçlan, paralel olarak, bütçe dengesinde de aynı tarih itibariyle büyük bir açığın ortaya çıktığına işaret etmektedir. Bütçe cephesinde özellikle harcama vergilerinin daralan iç talebe koşut olarak ciddi düşüşler gösterdiği anlaşılmaktadır.

MALİye Bakanlığı, MALİ Tatil nedeniyle, Temmuz ve Ağustos aylannda aylık bütçe uygulama sonuçlannı yayımlamamaktadır. Bu nedenle Temmuz ve Ağustos aylanna ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını en erken 15 Eylül tarihinde öğrenebileceğiz.

Ancak belli olan Hazine Nakit Dengesi sonuçlan, 2012 yılı bütçesinde yer alan yıllık açık tahmininin daha Temmuz ayında aşıldığının ortaya koymaktadır. Yılbaşından bu yana, özellikle kamu gelirlerinde, vergi gelirlerinde yaşanmakta olan kötüleşmenin sonuçlan yıl ortasında somutlaşmıştır. Önümüzdeki aylarda iç borçlanma limitlerinin artması sürpriz olmayacaktır.

 İkili açık

Bakanın dile getirdiği, 2012 yılı cari açığının GSYİH’nın yüzde 8’i düzeyinde kalacağı açıklaması, bir başka kritik gelişmenin daha somutlaştığını göstermektedir. Büyüme hızı yüzde 8.5 düzeyinden yüzde 3 ve/veya altına gerileyecektir. Yaklaşık 5.5-6 puanlık bir düşüşe tekabül etmektedir.

Cari açık ise yüzde 10.2 düzeyinden, 2 puanlık bir gerilemeyle, sadece yüzde 8 düzeyine inecektir. Büyümenin olmadığı bir ortamda cari açık bu denli yüksek seviyede nasıl sürmektedir. Cari açığı bu seviyede zorlayan dış ticaret açığı, üretimin olmadığı bir ekonomik dönemde – dengede nereden kaynaklanmaktadır.

Bütçe dengesindeki açığın, 2012 yılı içinde hızla düşen büyüme hızına karşın, cari açığın yeterince daraltılamamasından kaynaklanan dış denge açığı ile birlikte hareket ederek ikili açığa dönüşmekte olduğunu, Haziran ayı sonuçlanna bakarak yarı yılın bitiminde söylemiştik. Şimdi Temmuz sonuçlanna bir kez daha söyleyebiliyoruz.

DİĞER HABERLER
KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK
KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK

Şubelerimizde örgütlü olan Kadın Komisyonu üyeleri ve kadın temsilcilerimizi kapsayan, Kadın Üye Eğitimlerimizin bu dönem sonuncusunu Eskişehir şubelerimiz ve Ankara Şubemize bağlı kadın üyelerle gerçekleştirdik. 

ASGARİ ÜCRET 2.385 TL ERİDİ
ASGARİ ÜCRET 2.385 TL ERİDİ

Seçim öncesi açıklanan ücretsiz doğalgaz müjdesi, seçim sonrası memur ve emeklinin maaş zammını budadı.

BEDAVA DOĞALGAZ MAAŞLARI VURACAK
BEDAVA DOĞALGAZ MAAŞLARI VURACAK

TÜİK enflasyonu ‘gaz’ etkisiyle düşürdü. Yıllık enflasyon yüzde 39,6’ya geriledi.

TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ
TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ

Türk-İş tarihine ilişkin araştırma, tez ve kitaplarda hiç ele alınmamış bir girişim, Türk-İş’in 16-22 Nisan 1979 günleri toplanan 11. Genel Kurulu öncesinde sol eğilimli sendikacıların oluşturduğu TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ’dir.