Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
03 Ocak 2012
‘HAKİKİ SENDİKA’DAN DEVRİMCİ SENDİKAYA

Türkiye tarihinde özellikle 1967-1980 döneminde Türkiye Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonunun (DİSK) çok önemli bir yeri vardı.

‘HAKİKİ SENDİKA’DAN DEVRİMCİ SENDİKAYA

       Türkiye tarihinde özellikle 1967-1980 döneminde Türkiye Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonunun (DİSK) çok önemli bir yeri vardı.

       Türk-İş içinde bir farklılaşma ortaya çıkınca, alternatif bir sendikal anlayışın formüle edilmesi gündeme geldi.

       Paşabahçe grevinden önce, 26 Ocak 1966 günü yapılan Maden-İş Genel Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 no.lu kararda şöyle deniyordu: "(a) Türk-Iş‘in… memleket gerçekleriyle yakından ilgilenmesi gerekirken bu görevlerini yapmayıp, tamamen tersine bir faaliyet gösterdikleri, Amerikan AID yardımı alması bakımından Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerin emeklerini sömürme politikasının ve değişik zamanlarda değişik siyasi hüviyetlerle ortaya gelen Türk Hükümetlerinin politikasının uydusu bir politika izlemekte olduklan ve bu sebeplerle Türkiye Maden-İş Sendikası ve onun gibi hakiki sendikacılık prensipleri ile çalışan bir kısım sendikalann parçalanması, yok olması… gibi gerçekler açıkça tespit edilmiş ve bu hususlar göz önünde bulundurulmak şart ile 7.3.1966’da yapılacak Türk-İş Genel Kurulunda gerekli şekilde ve doğru yolda mücadele edilmesine; (b) Türk-İş Kongresindeki neticeye göre gerekirse kongreden sonra, hakiki işçi konfederasyonunun kuruluşunda Maden-İş olarak öncülük yapılması ve bu konuda genel yönetim kuruluna her türlü idari ve ödeme yetkisinin verilmesine ittifakla karar verildi."

       Bu kararda dikkati çeken nokta, "hakiki sendika" kavramıdır. DİSK’in 4. yılında yayımlanan "DİSK/in Dört Mücadele Yılı" kitapçığında da "Türk-İş, başta Maden-İş Sendikası olmak üzere, öbür gerçek işçi sendikalarının gelişmesini önlemeye…" ifadesi yer almaktadır (s.3). Türkiye İşçi Partisinin 9-12 Kasım 1968 günleri toplanan Üçüncü Büyük Kongresine sunulan raporda DİSK’in kuruluşu anlatılırken aynı kavram kullanılmaktadır: "Sendikacılıkta bunalım bir çıkış yolu bulmuş, işçi sınıfına karsı ve sermayecilerle işbirliği içindeki birçoğu sahte işçi sendikalan olan bir grubun kümelendiği bir örgütten aynlan birkaç gerçek sendika, Türkiye Devrimci İşçi Sendikalan Konfederasyonunu kurmuşlardır." (s.40-41)

       Ancak daha sonra "hakiki sendika" veya "gerçek sendika" gibi kavramlar yerine "devrimci sendika" anlayışı kabul edildi.

       14 Ocak 1967 tarihinde 17 sendika bir toplantı yaptı ye DİSK’in kurulacağı ilan edildi.

       DİSK’in kuruluşuna ilişkin bu ilk duyuruda en önemli nokta, ABD ile ilişkilerdi. ABD’nin, Soğuk Savaş’ı Türkiye sendikacılık hareketine taşıması, Türk-İş içinde sermâye yanlısı ve iç işleyişte antidemokratik eğilimleri güçlendirdi, işçi eylemlerine karşı kuşkucu ve hatta tepkici bir anlayışın öne çıkmasına neden oldu.

       1967 başlannda Türkiye siyasal yaşamında "devrimci" kavramı "ihtilalci" anlamında algılanmıyor, "Atatürk devrimleri" anlayışı ile bağlantılı kabul ediliyordu. 1967 yılında Türkiye de sosyalist-komünist sol içinde silahlı eyleme ve özellikle de devlete karşı silahlı eyleme girişmiş örgüt yoktu. DİSK’in "devrim" anlayışı da 1961 Anayasası’nın tam olarak uygulanmasıyla sınırlıydı. Bu anlayış, DİSK’in kuruluş belgelerinde de açıkça ifade edilmektedir.

       DİSK’in kuruluşundaki "devrimcisendika‘nınanlamı, Türkiye’nin demokratik devrimini sınıf mücadelesi temelinde savunmak ve geliştirmekti. Bu anlayışa özellikle 1970’li yıllann ikinci yansında farklı bir içerik kazandınldı.

       Bugün sendikacılığın sorunlannı tartışırken, 1967’de el yordamıyla bulunan ve "devrimci sendikacılık" olarak’ifade edilen sendikal programı incelemekte yarar vardır.

DİĞER HABERLER
İSVEÇ’TE İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI
İSVEÇ’TE İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI

Türkiye’de giderek derinleşmekte olan ekonomik kriz, işçiler açısından iş güvencesinin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır.

EYT, YOKSUL EMEKLİ VE UCUZ İŞGÜCÜ YARATMASIN!
EYT, YOKSUL EMEKLİ VE UCUZ İŞGÜCÜ YARATMASIN!

EYT’lilere 1999 öncesi sisteme göre aylık bağlanırsa emekli aylıkları oldukça düşük olacak. İşverenler de bunun ardından emekli olan EYT’lileri nasılsa emekli aylığı alıyor diye daha düşük ücretle çalıştırmaya devam edecekler.

GENÇ EMEKÇİLER MUTSUZ
GENÇ EMEKÇİLER MUTSUZ

Yapılan gençlik araştırmasına göre çalışan gençlerin yarısından fazlası işinde mutlu değil.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI BU HAFTA
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI BU HAFTA

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek ilk toplantıyla başlıyor.