Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
25 Eylül 2013
GELİR’İN DE YALAN TÜİK, YOKSUL SAYILARI’N DA!..

TÜİK´in gelir dağılımı araştırmalarının bir türevi de yoksulluk araştırmaları. Dünkü yazımda, TÜİK´in, paylaşılan gelirinin tesbitinde güvenilmez bir yöntem kullandığından bahsetmiştim. O güvenilmez veriler yoksullann sayısının, yoksulluk oranının saptanmasında da yanlışlara sevk ediyor ve kamuoyuna hem eksik ve yanlış yoksulluk bilgileri hem de eksik yoksullaşma oranlan vermeye götürüyor. Bakın; neler, nasıl eksik ve yanlış gösteriliyor,

GELİR’İN DE YALAN TÜİK, YOKSUL SAYILARI’N DA!..

TÜİK’in gelir dağılımı araştırmalarının bir türevi de yoksulluk araştırmaları. Dünkü yazımda, TÜİK’in, paylaşılan gelirinin tesbitinde güvenilmez bir yöntem kullandığından bahsetmiştim. O güvenilmez veriler yoksullann sayısının, yoksulluk oranının saptanmasında da yanlışlara sevk ediyor ve kamuoyuna hem eksik ve yanlış yoksulluk bilgileri hem de eksik yoksullaşma oranlan vermeye götürüyor. Bakın; neler, nasıl eksik ve yanlış gösteriliyor, hem de yoksulluk gibi yakıcı bir konuda! »

EKSİK GELİR, EKSİK YOKSUL
Hatırlamakta yarar var; TÜİK, gelir dağılımı araştırmalarını, deneklerin gelir beyanına göre yapıyor. Farklı sınıflar, ücretli, işveren, kendi hesabına çalışan hane reisleri hem esas işlerinden elde ettikleri gelirleri, hem de farklı gelir (kira, faiz vb.) türünden eve giren gelirleri beyan ediyorlar. TÜİK, bu örneklemden elde ettiği gelir dilimlerini ‘en yüksekten en düşüğe’ sıralıyor ve oradan, en ortadakine medyan gelir diyor. Mesela, TÜİK’in bulgulanna bakarsak; bu, 2012 yılında kişi başına yıllık 9 bin liraya yakınmış. Yani: ayda 746 TL.
TÜİK, yaygın ‘yoksul saptama’ tanımına bağlı olarak, bu en ortadaki (medyan) gelirin yüzde 60’ıran altını yoksulluk sınırı kabul ediyor. Örneğin: 2012 için yoksulluk sınırı yıllık 5.373 TL, aylık olarak da 448 TL kabul ediliyor. Dolayısıyla, bu sınınn altında kalan nüfus yoksul nüfus sayılıyor ve toplam nüfusun ne kadannın yoksul olduğu sonucuna ulaşılıyor. 2012 için bu sayı: 16,6 milyon ya da nüfusun yüzde 22,6’sı imiş. 2006’daysa: 17 milyon ve o tarihteki nüfusun yüzde 25’i imiş. Böylece, AKP iktidannın son 6 yılında yoksulluk oranının neredeyse 2,5 puan, yoksul sayısının da 500 bin azaldığını görmekteymişiz!.. Görüleceği gibi; beyana göre elde edilen gelirler, saklanan kazançlardan dolayı ‘eksik’ sıralanınca, medyan gelir de komik rakamlara gelmekte ve yoksul sayısı da, ona göre, olduğundan az gösterilmektedir. Uzağa değil, 2012 yılına gidelim, Türkiye’nin en ortasındaki grubun gelirinin aylık 748 TL olması size makul geliyor mu? Asgari ücretin 800 TL’ye yakın olduğu şartlarda, nüfusun ağırlığı asgari ücretli gibi bir algı makul müdür? Sakatlık buradan başlıyor; bu gelirin yüzde 60’ını aldığınızda da, yoksul dediğin: aylık geliri 448 TL olan insan olarak tarif edilmiş oluyor. Sayı da tabii ki 16,6 milyon, oran olarak da nüfusun ancak yüzde 23’e yakını bu tanıma girmiş oluyor.

YAŞAM KOŞULLARI
TÜİK’in gelir ve paylaşımı ile, oradan hareketle yoksulluk sının ve yoksul sayılan ile ilgili verileri ciddi çapaklar, eksikler içerirken, deneklere yaşam koşullan ile ilgili sorduğu sorulardan gelen bulgular, bir başka Türkiye tasviri yapıyor. Anketi yanıtlayan ailelerin yüzde 40,6’sı konutunda ‘sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.’ sorunlar olduğunu beyan etmiş. Demek ki, evlerin neredeyse yansı bakımsız. Yüzde 47’ye yakını, oturduğu konutta ‘izolasyondan dolayı ısınma sorunu’ yaşadıklannı bildirmiş. Hanelerin önemli borç yükleri olduğu ortaya çıkıyor. Yüzde 61,3’ü ‘hanesinin taksit ödemeleri ve borçlan olduğunu’ beyan etmiş. Hem de, konut kredisinden filan kaynaklanan borçlar değil bunlar. Tatil yapabilecek kadar gelirleri var mı, Türkiye’deki hanelerin? Yüzde 86’ya yakını ‘evden uzakta, bir haftalık tatili’ ancak hayal edebiliyormuş. Hanelerin yüzde 62’ye yakını ‘beklenmedik harcamalannı’ ve yüzde 79’a yakını ‘yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını’ ekonomik nedenlerle karşılayamadığını beyan etmişler. TÜİK anketinde, ciddi finansal sıkıntıyla karşı karşıya olan nüfusun oranını saptamak için belirlenmiş 9 madde var. "Ne sıklıkta et yiyorsunuz"dan "Ne sıklıkta giysi yeniliyorsunuz’a kadar çeşitli sorular… Bunlardan en az 4 tanesini karşılayamayan ya da mahrum olanlar maddi yoksun diye tanımlanıyorlar ve bunlann 2011 yılında oranı yüzde 60,4 iken, 2012 yılında da çok değişmemiş yüzde 59,2 olarak hesaplanmış. Bir de böyle yoksulluk tanımı var ve ,evet, maddi yoksun oranı yüzde 60!.. AKP Türkiyesi’nin gerçek yüzü daha çok burada ortaya çıkıyor. 

DİĞER HABERLER
6’LI SİVİL İNİSİYATİF’İN ÇALIŞMALARI
6’LI SİVİL İNİSİYATİF’İN ÇALIŞMALARI

DİSK, 21 Şubat 2000 günü taraflara gönderdiği bir yazı ile, özellikle Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yapısı konusundaki görüş farklılıkları nedeniyle, Sivil İnisiyatif’ten ayrıldığını belirtti.

İŞTE İBRANAMELER HAKKINDA HER ŞEY
İŞTE İBRANAMELER HAKKINDA HER ŞEY

Bir borçluyu borçtan kurtarma yöntemlerinin başında ibranameler gelir. İbranameler tarafların sözleşme nedeniyle birbirlerine borç ve alacaklarının kalmadığını göstermek üzere hazırladıkları belgelerdir.

MB SICAK PARA İÇİN YENİ ADIMLAR ATAR
MB SICAK PARA İÇİN YENİ ADIMLAR ATAR

Merkez Bankası piyasadaki aşırı TL likiditeyi çekmekte zorlanıyor, bu da piyasa faizlerinde düşüşe yol açıyor. Uzmanlara göre MB faizi yüzde 50’nin üzerinde tutmak için yeni adımlar atabilir.

KAYBEDEN YİNE ÇİFTÇİ OLACAK
KAYBEDEN YİNE ÇİFTÇİ OLACAK

Bitkisel üretim tahminlerinde, tahıl üretimine ilişkin karamsar tablo buğday üreticisini endişelendirdi.