Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
18 Kasım 2011
FARKLI GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME

Ekonomi alanında fikir, görüş ayrılıkları hatta aykırılıkları, farklı yaklaşım modelleri, belki diğer disiplinlerden daha fazladır.

FARKLI GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME

       Ekonomi alanında fikir, görüş ayrılıkları hatta aykırılıkları, farklı yaklaşım modelleri, belki diğer disiplinlerden daha fazladır. "Üç iktisatçı varsa dört ayrı görüş vardır" tümcesi abartılı, alaysılamalı bir şekilde de olsa bu olguyu vurgular.

       Farklı görüş, yaklaşım ve modeller arasında bir değerlendirme yapmak gerekir. Hangisi gerçeği daha iyi yansıtıyor, ekonomik olayları açıklıyor, yol gösteriyor, tahminlere, kestirimlere katkıda bulunuyor? Kanımca belirli ölçütlere (kriterlere) göre bir sunulama yapmak yerinde ve yararlı olur.

       Ekonomi alanı, çıkar çatışmasının en belirgin olduğu alandır. Ekonomi salt maddi çıkar hesaplarının değil, siyasal ve ideolojik çatışmanın da yaşandığı bir arenadır.

       Ortaya atılan görüş, model, hatta teorilerin salt teknik açıdan irdelenmesi yeterli değildir. İdeolojik yön, bir grubun hatta ülkenin çıkarlarını koruma güdüsü (saiki) hatta kişisel hesap ve beklentiler görüşün, modelin oluşumunda etkili olur. Ekonomi alanında laboratuvar deneyi yapmanın olanaksızlığı, salt bilim teknik dışında diğer güdülerin de ortaya atılan görüş ve modellerin temelini oluşturmasını kolaylaştırır.

       Emperyalizm, sermaye sınıfının egemenliği, iktisat öğretisinde, eğitiminde de etkili olmaktadır. Belli bir ideoloji açısından olayları inceleyen, çözümleyen iktisatçı çoğunluğu, kamuoyunu da yönlendirmektedir. Kamuoyunun, ekonomik olayları, gelişmeleri belli bir görüş açısından algılaması alınacak önlemler, izlenecek politikalar için uygun bir ortam hazırlar.

       Kamuoyu yapılan yorumları, ortaya atılan görüşleri çoğu kez irdelemez. Geçerli olup olmadıklarını, arkalarında ne gibi güdülerin yattığını da sorgulamaz; gerçekmiş gibi kabul eder.

       Kamuoyunun kolaylıkla ekonomik savları benimsemesinde, ikna olmasında tanınmış kişilerin, bol unvanlı akademisyenlerin, CEO’ların, işadamlarının söylemleri, demeçleri, yorumları etkili olur. Bu amaçla bazı kişiler, medya aracılığı ile de ünlendirilir. Birer şöhret olan bu kişiler kamuoyuna bazı iletileri (mesajları) vermede, sesyayar olarak kullanılır. Böylece kamuoyu küreselleşme, serbest pazar düzeni, teşvik sistemi, özelleştirme, mali piyasalarda liberalleşme neoliberal ekonomik politikaların geçerliliği, büyük bankaların, firmaların bir şekilde korunması, desteklenmesi, gerektiğinde kurtarılmaları yönünde olgunlaştırılır, sözcük yerindeyse tavlanır. Hatta ülkemizde daha belirgin olarak yaşandığı gibi iktidarın ekonomik başarısı konusunda ileti sağanağı medyada yer alır.

       Kamuoyunun yanılgıya düşmemesi için bazı ölçütlere göre söylemlerin değerlendirilmesi gerekir. Bu ölçütleri, kriterleri özetlemeye çalışayım:

       * Söylem, model, yaklaşım ne ölçüde ekonomik olayı, gelişmeyi açıklıyor; neden-sonuç ilişkisini ortaya koyuyor? Bu bağlamdaki değerlendirmeler nesnel ölçülere, verilere dayanıyor mu?

       * Öngörüleri gerçekçi mi? Ortaya konulan hedefler, öngörüler gerçekleşiyor mu? öngörü ve hedeflerle fiilen alınan sonuçlar arasında büyük sapmalar oluyor mu?

       * Model, söylemi tutarlı mı; çelişkiler içeriyor mu? Hedefler, öngörüler kendi içlerinde ne derece tutarlı? İzlenen politikalarla öngörüler arasında uyum sağlanıyor mu?

        * Salt teknik bilgi, bilimsel dürüstlüklerle mi olaylara yaklaşılıyor, yoksa söylemlerin ardında belli çıkar hesapları, belli beklentiler mi yatıyor? Bu yolla övgüler mi düzülüyor?

       Uğur Mumcu’yu günümüzde çeşitli nedenlerle anıyoruz. Mumcu’nun "Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunamaz" özdeyişi özellikle ekonomi konuları için geçerlidir. Kamuoyu bir şekilde aldatıldığı, yanlış algılandırdığı sürece, ne gerçek ekonomik başarı sağlanır ne de sorunlar çözülür, hatta hafifletilebilir. Kamuoyunun ayartıya kapılmaması için en azından karşıt görüşler hakkında da ilgi ve bilgi sahibi olmaya özen gösterilmesi yerinde olur.

DİĞER HABERLER
İŞ KANUNUNDA TEMSİLCİ İŞÇİLERİN GÜVENCESİ (1936-1960)
İŞ KANUNUNDA TEMSİLCİ İŞÇİLERİN GÜVENCESİ (1936-1960)

1936 yılında kabul edilen ve 1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanununda getirilen önemli düzenlemelerden biri, “mümessil işçi” uygulamasıydı.

BU KUYUDAN SU ÇIKMAZ!
BU KUYUDAN SU ÇIKMAZ!

Yeni vergi paketi bugünlerde asıl gündemde olması gereken asgari ücret ve emekli aylıkları artışlarını arka plana itecek. Yeni vergi paketi, emek gelirleri üzerindeki vergilerde bir azalmaya yol açmayacak. Pakette devasa şirket kârları ve servetler için anlamlı yeni vergiler yok.

BORÇ YAKAYA YAPIŞTI
BORÇ YAKAYA YAPIŞTI

İktidar, asgari ücrete ara zam beklentilerine kulak tıkarken borç, yurttaşın yakasına yapıştı. Enflasyon karşısında geliri yetersiz kalan yurttaşlar kartlara sarıldı. Kartla yapılan yemek harcamalarının tutarı ise yüzde 146,36 arttı.

ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN VERGİLER
ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN VERGİLER

Bundan 3,800 yıl önce Hammurabi, Babil caddelerine dev tabletler asmış ve üzerine şunu yazmıştı; “Vergi vermeyenin kellesi gider.”