Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
15 Kasım 2014
EZBER BOZALIM: SENDİKALAŞMA MECBURİ OLSUN

Aydınlık´ın 8 Kasım 2014 günlü sayısında yer alan habere göre, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ´başta madenler olmak üzere, çok tehlikeli işler sınıfına giren bütün işyerlerinde işçilerin sendika üyesi olmalannın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.´´

EZBER BOZALIM: SENDİKALAŞMA MECBURİ OLSUN
Aydınlık’ın 8 Kasım 2014 günlü sayısında yer alan habere göre, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "’başta madenler olmak üzere, çok tehlikeli işler sınıfına giren bütün işyerlerinde işçilerin sendika üyesi olmalannın zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.” Sendikaya üye olma zorunluluğunun tüm işçiler için getirilmesini savunanlar da var. İlk başta iyi niyetli gibi gözüken bu öneri son derece yanlıştır.
 
NEGATİF SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
Bizim mevzuatımız, çok eskilerden beri, negatif ve pozitif sendika özgürlüğünü birlikte düzenlemiştir. Negatif sendika özgürlüğü, sendikaya üye olmama özgürlüğüdür. Pozitif sendika özgürlüğü, sendikaya üye olma özgürlüğüdür. 1947 yılında kabul edilen 5018 sayılı İşçi ve İşveren Sendikalan ve Sendika Birlikleri Hakkında Kanunun 9. maddesi şöyleydi: "Hiç bir kimse, herhangi bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya (…) zorlanamaz." 1963 yılında kabul edilen 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19. maddesi şöyleydi: "İşçilerin işe alınmalan; sendikalara girmemeleri, muayyen bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veyahut belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri şartına bağlı tutulamaz."
1983 yılında kabul edilen 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31. maddesi şöyleydi: "İşçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri şartına bağlı tutulamaz."
Anayasanın 51. maddesinde şu ifade yer almaktadır: "Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz." 2012 yılında kabul edilip halen yürürlükte olan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 17/3. maddesi şöyledir: "Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz." Diğer bir deyişle, çalışma mevzuatımızda negatif ve pozitif sendika özgürlüğü birlikte kollanmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bu konudaki görüşü de şöyledir: "Komite, 1949 yılında Uluslararası Çalışma Konferansının Endüstriyel İlişkiler Komitesinin bildirgesine dayanarak, kimsenin bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacağma ilişkin mevzuatın kendi başına 87 ve 98 sayılı Sözleşmelerin ihlali anlamına gelmeyeceği görüşündedir." (1LO, Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Association Comraittee of the Goveming Body of the ILO, 2006, s.77.)
 
GEÇMİŞTE ZORUNLU SENDİKACILIK UYGULAMALARI
Hitler Almanya’sında "İşçi Cephesi" {Deutsche Arbeitsfront) üyeliği zorunluydu. İtalya’da Mussolini döneminde de benzer bir uygulama vardı. Türkiyede zonınlu sendika üyeliği bir kez denendi. 11 Aralık 1934 tarihinde İzmir Valisi General Kazım Dirik bir bildiri yayınladı. Bu bildiriye göre, İzmir deki bütün işçiler, CHP’nin kontrolü altında kumlan sendikalara üye olacaklardı. Sendika üyesi olmayan işçiyi çalıştıran işverenlere ceza verilecekti. (Kemal Sülker. Türkiye’de Sendikacılık, 1955. s.31-32.)
Türkiye’de mecburi veya zorunlu sendika üyeliğini bir de Milliyetçi Hareket Partisi çizgisindeki Mustafa Kemal Erkovan savundu. M.K.Erkovan, 1974 yılında yayımlanan Sendikacılık Tarihi ve Milliyetçi Toplumcu Sendikacılık kitabında mecburi sendikacılık uygulanması gerektiğini belirtti (s.97-98.) Ayrıca bu işçilerin sendikalı olması iş kazalannı önleyecek midir? Somada ölen 301 işçi, Türk-İş’e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası’nın üyesi değil miydi? Bu işçiler adına bir toplu iş sözleşmesi imzalanmamış mıydı? Zonınlu sendika üyeliği savunulmamalıdır. 
DİĞER HABERLER
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.

EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA
EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA

TÜİK eylül ayında resmi enflasyonun yıllık yüzde 83,45 olarak hesaplandığını açıkladı. 24 yılın en yüksek enflasyonu yaşanırken iktidar baz etkisine güveniyor. Bu enflasyon hesabı ücret zamlarını etkileyecek.

GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE
GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe, 106 bin 821 şirketi vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef açısından riskli kategorisinde bulunduğunu açıkladı.

ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)
ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)

Özelleştirme sürecinin başladığı ve hızlandığı dönemde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin çok büyük bölümü Türk-İş’e bağlı sendikalarda örgütlüydü.