Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
20 Ekim 2014
ESNEKLİK HEZEYANI

Ulusal İstihdam Strajesi’nde (UİS) olduğu gibi Orta Vadeli Programın (OVP) istihdam politikalarıyla ilgili bölümü de esas itibarıyla esnekleştirme politikalarına dayanmaktadır.

ESNEKLİK HEZEYANI

Ulusal İstihdam Strajesi’nde (UİS) olduğu gibi Orta Vadeli Programın (OVP) istihdam politikalarıyla ilgili bölümü de esas itibarıyla esnekleştirme politikalarına dayanmaktadır. Buna göre özel istihdam bürolarının geçici çalışmayı da kapsayacak biçimde yaygınlaşması, taşeron çalıştırmanın ekonominin rekabet gücünü dikkate alarak yeniden düzenlenmesi ve bireysel hesaba dayanan kıdem tazminatı sistemi OVP politikaları arasında yer almaktadır. 

UİS esneklik olgusunu çalışanlar açısından “hayat süreçlerinde değişen ihtiyaçlarına uygun olarak iş ve yaşam arasında denge kurabilme hızı” diye tanımlasa da, OECD’nin piyasanın esneklik düzeyini ölçmeye ilişkin 3 göstergesinden 2’si fesih kolaylığıdır. Yani esneklik düzeyi hesaplanırken çalışanların iş ve hayat arasında ne ölçüde denge kurabildiğine falan bakılmamakta, esasen patronun işten atabilme kolaylığı belirleyici olmaktadır. 
Dahası, UİS’te de atıf yapılan bu göstergeler dikkate alındığında Türkiye emek gücü piyasaları iddia edildiği gibi OECD ülkeleri arasındaki en katı piyasa da değildir. Toplu işten çıkarmalar konusunda OECD ortalamasının oldukça üzerinde bir esnekliğe sahip olan Türkiye, bireysel işten çıkarmalar bakımından ise katılıkta 40 ülke içinde 14. sıradadır. 
Bireysel işten çıkarmalar konusundaki bu sıralama esasen kıdem tazminatı ile ilişkilendirildiği içindir ki (UİS 2014- 2023, 99. paragraf) hükümetin her fırsatta ortaya getirip, tepkiler üzerine geri çektiği ancak daima gündemde tuttuğu kıdem tazminatı değişikliği OVP’de somut bir politika hedefi olarak yer almıştır. 
Mevcut kıdem tazminatı düzenlemesinin, parasal ödemenin yanı sıra fiilen sağladığı önemli bir iş güvencesi işlevi de bulunmaktadır. Yapılması planlanan değişikliğin de esasen bunu ortadan kaldırmayı amaçladığı açıktır. Dolayısıyla yeni düzenleme, tazminat miktarında bir değişiklik olmasa bile, emekçiler açısından çok önemli bir hak kaybı olacaktır. 
Esneklik konusunda hükümet ve işveren cephesi ise fesih kolaylıklarının dışındaki 3. göstergeye göre hazırlanmış olan alt endeksi ön plana çıkartmaktadır. Zira buna göre Türkiye OECD ülkeleri içinde emek gücü piyasası en katı konumda görünen ülkedir. Çünkü bu sıralama; uzaktan çalışma, evden çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi esnek çalışma biçimlerinin ulusal mevzuatlarda ne ölçüde düzenlendiği ve ne yaygınlıkta uygulandığı göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Türkiye’nin bu bakımdan en katı ülke olması esnek çalışma biçimlerinin önemli bir bölümünün çalışma mevzuatında düzenlenmemiş olmasından, düzenlenenlerin ise formel sektörde yaygın biçimde kullanılmamasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan bunu da hesaba katmamız halinde ise ortaya çıkan tablo esneklik ihtiyacının değil, aksine güvencesizliğin boyutlarını göstermek bakımından oldukça çarpıcıdır. 
Yani Türkiye’de esnek çalışma biçimleri tam anlamıyla düzenlenmemiş olduğu halde patronların diğer OECD ülkelerinden daha fazla işten atma kolaylığı bulunmaktadır.
Toplu işten çıkarmalar bakımından OECD ortalamasının çok üzerinde olan bu kolaylık, bireysel işten çıkarmalar bakımından ise birçok OECD ülkesini geride bırakmıştır.
Kaldı ki; Türkiye’de istihdamın yüzde 36’dan fazlası TÜİK verilerine göre bile kayıt dışıdır. Başbakanlık Kalkınma Ajansı, Türkiye’nin Avrupa’daki en uzun çalışma süreleri buna karşılık en kısa hastalık izinlerine sahip olmasıyla övünmektedir. Toplu İş İlişkileri Kanunu’na göre 30 işçiden az işçi çalıştıran patronlar için sendikasızlaştırma adeta “yasal”dır. 
Türkiye emek gücü piyasalarının tüm bu özelliklerine rağmen hâlâ daha başlıca politika hedefinin esneklik olması, hükümet programlarının yapısal ihtiyaçlar yerine sermayenin ideolojik ihtiyaçlarına göre hazırlandığının en çarpıcı örneklerinden birini ortaya koymaktadır.
 
DİĞER HABERLER
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.

EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA
EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA

TÜİK eylül ayında resmi enflasyonun yıllık yüzde 83,45 olarak hesaplandığını açıkladı. 24 yılın en yüksek enflasyonu yaşanırken iktidar baz etkisine güveniyor. Bu enflasyon hesabı ücret zamlarını etkileyecek.

GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE
GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe, 106 bin 821 şirketi vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef açısından riskli kategorisinde bulunduğunu açıkladı.

ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)
ÖZELLEŞTİRME KONUSUNDA TÜRK-İŞ’İN AÇIKLAMALARI (2003-2019 DÖNEMİ)

Özelleştirme sürecinin başladığı ve hızlandığı dönemde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin çok büyük bölümü Türk-İş’e bağlı sendikalarda örgütlüydü.