Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
27 Ekim 2023
ENFLASYON DÜZELTMESİ İÇİN GEÇ KALINDI

Enflasyon düzeltmesi uygulaması ilk olarak 2003 ve 2004 yıllarında yapılmıştı. Bu tarihten sonra Aralık 2021 sonuna kadar yasada belirtilen söz konusu şartlar oluşmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştı.

ENFLASYON DÜZELTMESİ İÇİN GEÇ KALINDI

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca; kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları gerekmektedir.

Enflasyon düzeltmesi uygulaması ilk olarak 2003 ve 2004 yıllarında yapılmıştı. Bu tarihten sonra Aralık 2021 sonuna kadar yasada belirtilen söz konusu şartlar oluşmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılmamıştı.

Aralık 2021 sonu itibarıyla kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, 2021 yılı 4. dönem geçici vergilendirme döneminde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları gereği ortaya çıkmıştı. İktidar, enflasyon düzeltme işlemlerinin yoğun işlem ve zaman gerektirdiği bahanesiyle, 7352 sayılı Kanun ile bir düzenleme yapmış ve enflasyon düzeltmesi uygulaması 31.12.2023 tarihine ertelemişti. Bu erteleme ile birlikte 2021 ve 2022 yıllarında enflasyon düzeltmesi yapılmamıştı. Yapılan düzenleme ile enflasyon düzeltmesi şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 2023 yılı 1’inci, 2’nci ve 3’üncü geçici vergi dönemleri hariç sadece 31.12.2023 tarihli bilançolar için uygulanacak.

Uygulamanın başlamasına kısa bir süre kala, Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı’nı web sitesinde yayımlayarak düğmeye bastı.

ENFLASYON DÖNEMLERİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPTIRMAMAK GERÇEĞİ YANSITMAYAN MALİ TABLOLAR ORTAYA ÇIKARDI

Enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.

Enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin, tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesidir. Düzeltme, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

2023 takvim yılı sonu itibarıyla (kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler, 2024 yılında biten özel hesap dönemi sonu itibarıyla), 2023 hesap dönemine ilişkin mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca şartların oluşmasına bağlı olarak geçici vergi dönemleri dahil 2024 hesap dönemi (kendisine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2025 yılında biten hesap dönemi) ve şartların devamına bağlı olarak izleyen dönemlere (geçici vergi dönemleri ve hesap dönemleri) enflasyon düzeltmesi uygulanacaktır.

31/12/2023 tarihli mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu kaynaklanan kâr/zarar farkı, geçmiş yıllar kâr/zararı hesabında gösterilecektir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmayacak, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmeyecektir.

Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, 31/12/2023 yılı bilançosunda yapacakları düzeltme işlemleri doğrudan vergi etkisi yaratmayacak; ancak 31/12/2023 bilançosunda düzeltilen parasal olmayan kalemler 2024 ve sonraki yıllarda düzeltilmiş değerleri üzerinden gider, maliyet veya gelir unsuru olarak dikkate alınacaklarından 31/12/2023 yılı bilançosunun düzeltilmesi 2024 ve takip eden yıllarda dolaylı olarak vergi etkisi yaratacaktır. 2024 yılından itibaren ise enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan enflasyon düzeltme farkları gelir tablosu ile ilişkilendireceğinden cari dönemin vergi matrahını doğrudan etkileyecektir.

Özkaynak yerine borçlanmayı tercih eden mükellefler enflasyon düzeltmesi nedeniyle 2024 yılında vergi ödeyecekler
Ülkemizde 2021, 2022 ve 2023’te yaşanan ciddi enflasyona rağmen enflasyon düzeltmesi yaptırılmaması, düşük kâr elde edip borcunu ödeyecek kadar gelir elde edememesine rağmen; yüksek kredi veya destek alabildiği için ayakta duran şirketlerin sayısını arttırdı.

Şirketlerin yüksek borçluluk oranına sahip olduğu ülkemizde, enflasyon nedeniyle fiktif kârlar elde eden şirketler vergi ödediler, vergi sonrası kârlarını dağıttılar. Şimdi, aynı işlerini sürdürmek için azalan özkaynakları nedeniyle 3 kat daha fazla yabancı kaynağa ihtiyaç duyuyorlar. Ancak krediye erişmek artık çok zor olduğu için, önce konkordato sonrasında ise iflasa doğru sürükleniyorlar.

İktidar, enflasyon gerçeğini görmemek, konuşturmamak için; Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan firmaların bile borçluluk oranının %71 olduğu gerçeğini görmezden gelerek, enflasyon düzeltmesi uygulamasını erteledi. Ülkemizde faaliyette bulunan yabancı bankalar, bu süre içinde Türkiye operasyonlarında çok ciddi kârlar elde ettiler. Bu bankaların yurtdışındaki merkezlerinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uygulanarak, enflasyon muhasebesi sonucu bankaların aslında zarar ettiği ortaya çıktı.

Ülkemizde mevcut işyerlerinin %99.7’sinin KOBİ olduğu gerçeği karşısında; parasal olmayan varlıklarını (stoklar, demirbaşlar, makine teçhizatlar, mali ve maddi diğer duran varlıklar, yatırımlar vb.) özkaynak yerine, parasal olan ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak pasif kalem olan borçlarla finanse etmekte olan firmalar 2024 yılı içinde başlamak üzere enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşacak kârlar nedeniyle daha yüksek vergi matrahı ve daha fazla vergi yükü ile karşılaşacaklar.

Parasal olmayan varlıkları, parasal varlıklarının altında kalan ve güçlü özkaynağı ile parasal varlık ve düşük parasal olmayan varlıklarını finanse eden, borçluluk durumu az olan işletmelerde ise; 2024 yılı içinde enflasyon düzeltmesi sonucunda zarar unsuru ya da daha az kâr oluşacak ve bu işletmelerin vergi matrahları ve dolayısıyla vergi yükleri azalacaktır.

Vergisel amaçlı hazırlanan ve içinde kıdem tazminatı karşılığı, izin karşılığı ve diğer karşılıkların dikkate alınmadığı, amortismanların vergisel amaçlı ayrıldığı, kayıtlarda aktifte olmayan bazı tutarların bulunduğu bir bilançoyu enflasyon muhasebesine tabi tutsanız da yine anlam ifade etmeyecektir. Hazır, Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı varken ve de mevzuatımızda yeniden değerleme uygulaması mevcutken enflasyon muhasebesine gerek kaldı mı?

KAYNAK Dr. Nedim İrfan / Sözcü
DİĞER HABERLER
KAYBEDEN YİNE ÇİFTÇİ OLACAK
KAYBEDEN YİNE ÇİFTÇİ OLACAK

Bitkisel üretim tahminlerinde, tahıl üretimine ilişkin karamsar tablo buğday üreticisini endişelendirdi.

ARA ZAM YOKSA ÇALIŞANLAR DAHA YÜKSEK ÜCRET ARAYACAK
ARA ZAM YOKSA ÇALIŞANLAR DAHA YÜKSEK ÜCRET ARAYACAK

Asgari ücrete bu yıl net olarak hükümet tarafından ikinci bir zam yapılmayacak. Konu tamamen şirketlerin inisiyatifine bırakılacak.

EFFAT KADIN KOMİTESİNE KATILDIK
EFFAT KADIN KOMİTESİNE KATILDIK

Sendikamızın da üyesi olduğu Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonu (EFFAT) Kadın Komitesi toplantısına katıldık.

ESKİDEN İŞÇİLER NASILDI?
ESKİDEN İŞÇİLER NASILDI?

Benim işçilerle doğrudan ilişkim 1972 yılında başladı. “Eski işçi” dediğimde benim bildiklerim bu yılların işçileridir. Ancak tabii ki daha öncenin işçileri de, “iyice eski işçiler” de var.