Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
02 Şubat 2011
DÜNYA EKONOMİK FORUMU’NDAN TORBA YASAYA

Davos Forumu’nda bu seneki toplantının ana teması “yeni gerçek(ler) karşısında ortak normlar” olarak belirlenmiş idi. Beş gün süren toplantılar boyunca, kamu, özel şirketler ve sivil toplum örgütlerinden gelen yaklaşık 2 bin 500 katılımcı, küresel ekonominin yeni gerçeklerini tanımlama ve söz konusu gerçekler karşısında alınabilecek ortak tedbirleri tartışmaya açtı.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU’NDAN TORBA YASAYA

Dünya Ekonomik Forumu ocak ayının son haftasında Davos kentinde 41. kez toplandı. Zenginler kulübüdiye de anılan ve küresel kapitalizmin en prestijli vitrini olarak değerlendirilen Davos Forumunda bu seneki toplantının ana teması yeni gerçek(ler) karşısında ortak normlarolarak belirlenmiş idi. Beş gün süren toplantılar boyunca, kamu, özel şirketler ve sivil toplum örgütlerinden gelen yaklaşık 2 bin 500 katılımcı, küresel ekonominin yeni gerçeklerini tanımlama ve söz konusu gerçekler karşısında alınabilecek ortak tedbirleri tartışmaya açtı.

Forumun kurucularından ve yeni dönem başkanlığını yürüten Klaus Schwaba göre siyasi ve iktisadi güç dengesinin batıdan doğuya ve kuzeyden güneye kayması ve teknolojik gelişmelerin hızının artması yeni gerçeklerin yansımalarınıoluşturmaktaydı. Schwabın değerlendirmelerine göre mevcut küresel sistemler ve karar alma modelleri artık bu değişikliklerin hızına ve karmaşık yapısına ayak uyduramazdurumda idi.

***

Konunun soyut kuramsal tartışma boyutu bir yana, bir de katılımcıların kuşkusuz yakından ilgilendiği reel iktisadi-politik gerçekler vardı. Örneğin Forumun ilk gününde Bloomberg tarafından düzenlenen bir ankete katılan yatırımcılar, önümüzdeki beş sene içerisinde en az bir üye ülkenin Avro bölgesinden çıkacağını (ya da dışlanacağını) öngörmekteydi. Bu karamsar öngörüye karşı olarak IMF İcra Direktörü John Lipsky, Avro bölgesinden herhangi bir kopmanın söz konusu olmayacağına inandığını vurguluyor ve IMFnin gerektiğinde Avrupanın periferisinde yer alan istikrarsız ülkelere yeni kaynak ulaştıracağının altını özenle çiziyordu.

Öte yandan, IMF icra direktörünün özel danışmanı olan Zhu Min ise bu sene boyunca Amerikan ekonomisinin yeniden canlanmasıyla birlikte Çinden yapılan ithalatın hızlanacağı, bunun da küresel dengesizliklerin yeniden derinleşmesine yol açacağı uyarısını yapıyordu. Zhunun öngörülerine göre, Amerikan ekonomisinde tüketim talebi güçlendikçe, Çinden ithalat talebi de artacaktı. Bunun anlamı ise AmerikaNın dış açığını kapatabilmek uğruna küresel mali piyasalara yeniden bol miktarda likidite sunması demekti. Yeni köpükler ve dünya enflasyonu tehdidi gündemdeydi. Bu tartışma sürerken Amerikan MALİye Bakanı Timothy Geithnerin toparlanma süreci tamamlanmadan mali desteklerin geri çekilmemesi uyarılarına karşın, Anglo-Saxon kapitalist dünyasının ikinci hegemonik merkezi İngilterede Başbakan David Cameronun devlet harcamalarında büyük çaplı azaltımların gerektiğikonusundaki birbirine zıt görüşleri derin tartışmalara yol açıyordu.

***

Dünya Ekonomik Forumu liderleri, küresel ekonomiye yeniden çekidüzen verme uğraşı içerisindeyken ülkemizde de gerginleşen siyasi atışmaların ardında sessiz sedasız bir oldubittitezgâhlanmakta. Kamuoyunda torba yasa diye anılan ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun metni TBMM gündemine sokulmaktaydı.

Torba yasanın içeriğine ilişkin en derli toplu değerlendirmelerden birisi TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca sağlanmış durumda. TMMOB Makina Mühendisleri Odasının değerlendirmelerine göre, tasarının yasalaşmasıyla istihdam koşullarının gerilemesi, güvencesiz-esnek çalışma biçimlerinin yasal zeminde daha da yaygınlaşması ile birlikte kamu çalışanlarında da önemli hak kayıpları gerçekleşecek, kamudaki yeni yapılanma her kademedeki bütün çalışanların geleceğini etkileyecektir. Tasarı ayrıntılı bir şekilde irdelendiğinde görülecektir ki özünde sermayenin açgözlü isteklerine yanıt verilmekte; işgücü piyasası, ucuz işgücü sömürüsünü geliştirerek neo liberal temellerde yapılandırılmakta ve yıllardır gündemde olan kamu personel rejimi doğrultusunda önemli adımlar atılmaktadır”.

Makina Mühendisleri Odası, torba yasaaracılığıyla AKP iktidarının, ana amacının ekonomik sosyal yaşam, idari yapı ve emek süreçlerini neoliberal politikalar temelinde yeniden düzenlemek olduğunun altını çizmektedir. AKP iktidarı yasama faaliyetlerinde sıklıkla, birbirinden bağımsız konuları içeren karma tasarı/teklifler yoluna başvurmaktadır. Bu yöntemle, genel kabul görebilecek bazı kanun değişikliklerinin yarattığı olumlu imaj görünümü altında toplum yararına ters düşen önemli değişiklikler yasalaştırılmaktadır.

Makina Mühendisleri Odasının torba yasaya ilişkin daha kapsamlı değerlendirmelerine, odanın www.mmo.org.tr internet adresinden ulaşılabilir. Son derece güncel olan ve emeğin kazanımlarının korunması açısından büyük önem arz eden bu çalışmanın siz okurlarımızın da dikkatini çekeceğine eminim.

Kaynak:www.cumhuriyet.com.tr / Erinç YELDAN

DİĞER HABERLER
ATAKEY PATATES’TE İLK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
ATAKEY PATATES’TE İLK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Yeni örgütlendiğimiz dondurulmuş patates üreticisi Atakey Patates’te ilk toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, anlaşmayla sonuçlandı.

TARIMDA BÜYÜK TEHLİKE
TARIMDA BÜYÜK TEHLİKE

6 Haziran’da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, 2024 yılı hububat alım fiyatları; buğdayda ekmeklik 9.25 TL, makarnalık 10 ve arpada ise 7 TL olarak açıklanmıştı.

6 AYDA ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASI KÜÇÜLDÜ
6 AYDA ASGARİ ÜCRETLİNİN SOFRASI KÜÇÜLDÜ

Önümüzdeki yıla kadar 17 bin 2 lira ile geçinmek zorunda kalan asgari ücretlinin sofrasından 212 adet paket makarna, 86 kilogram tavuk eti ve 60 litre ayçiçek yağı eksildi.

TARIM ÜFE DÜŞMEDEN ENFLASYON DA DÜŞMEZ
TARIM ÜFE DÜŞMEDEN ENFLASYON DA DÜŞMEZ

İktidarın tarım politikalarının hatalı uygulamalarındaki ısrarı, üreticinin de tüketicinin de belini büküyor. Yurttaş enflasyonun altında ezilmeye devam ederken, tarımda da enflasyon artışı devam ediyor.