Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
05 Haziran 2013
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ VE ÖRGÜTLENME

Birçok basın organında yer aldığı gibi Türkiye´de 14 Mayıs tarihinde Dünya Çiftçiler Günü kutlandı. Bu tür etkinliklerle, çiftçileri anmak, yüklendikleri sorumluluklar kadar, sorunlannı kamuoyuyla paylaşmak oldukça önemlidir.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ VE ÖRGÜTLENME

Birçok basın organında yer aldığı gibi Türkiye’de 14 Mayıs tarihinde "Dünya Çiftçiler Günü" kutlandı. Bu tür etkinliklerle, çiftçileri anmak, yüklendikleri sorumluluklar kadar, sorunlannı kamuoyuyla paylaşmak oldukça önemlidir.

Tarımsal faaliyet yoluyla elde edilen ürünlerin, insanoğlu yanında tüm canlılar için yaşamsal olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle çiftçilerin sosyal ve ekonomik açıdan refah içinde olması, bu yaşamsal gereksinirnlerin karşılanmasının garantisi olarak değerlendirilmelidir. Ancak, durumun böyle olmadığı açıktır. Tarım, Dünya’da toplam işgücünün yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan 1.3 milyar kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 4.2 ile yüzde 48.2 arasında değişen bu oran, 50’nin üzerinde gelişmekte olan ülkede yüzde 75 dolayındadır. Küreselleşen ve endüstrileşen dünyada çiftçilerin çok önemli sorunlan bulunmaktadır. Bunların başında küçük işletmelerin tarım dışında kalması, kırsal işsizliğin ve yoksulluğun artması gelmektedir. Dünyada 1 milyara yakın insan açlık sorunu ile karşı karşıya bulunmakta olup, bu nüfusun yüzde 98’i gelişmekte olan ülkelerde iken açlık smmndaki insanların yüzde 55’inin gıda üretimi yapan çiftçi olması bir ironidir. Mesleki ve ekonomik örgütlenme Çiftçi sorunlarının çözümü, bu kesimin örgütlenmesi ile olasıdır.

Çiftçi örgütlenmesi söz konusu olduğunda, mesleki ve ekonomik örgütleme karşımıza çıkmaktadır. Mesleki örgütlenme oda veya demek gibi sosyal amaçlı yapılardır. Ekonomik örgütlerin başında ise kooperatifler gelmektedir. Dünya üzerinde çiftçilerin bu çerçevede ülke, bölge ve ürün bazında çok sayıda örgüt çatısı altında birleştiği bir gerçektir. Türkiye’de 14 Mayıs’ın çiftçiler günü olarak kutlanmasının nedeni de, 1946 yılında yapılanan ve 2010 yılı itibanyla 79 ülkeden yaklaşık 600 milyon çiftçinin üye olduğu 120 ulusal örgütün katılımıyla oluşan Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun (IFAP) kuruluş gününün 14 Mayıs olmasıdır. Ancak, Türkiye’de bu günü kutlayan sektör ilgilileri için bile ilginç olacak haber; merkezi Paris’te olan bu örgütün 2010 yılında finansal nedenlerle, mahkeme karan İle kapatılmış olduğudur.

Bunun başlıca nedeni olarak Federasyonun bir numaralı mali destekçisi olan Hollanda örgütü Agriterra’nın, IFAP’ın gelişmekte dan ülkelerdeki üretici örgütleriyle ilişkilerini sorunlu bularak, desteğini çekmesi gösterilmektedir. Yeni bir yapı olarak 15-18 Nisan 2013’de üçüncü genel kurulunu Japonya’da yapan Dünya Çiftçileri Örgütü (WFO), dünyada 50’den fazla ziraat odası ve kooperatif örgütün katılımı ile kurulmuştur. Merkezi Roma’da olan örgütün merkezi yine Roma olan Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile daha yakın işbirliği içinde çalışacağı ileri sürülmektedir. Ancak, WFO’ nun da FAP gibi, daha çok ticari işletmeleri destekleyerek küçük çiftçflerden çok, küresel çok uluslu şirketler yararına çalışacağı görüşleri de dile getirilmektedir.

Muhalif çiftçi örgütleri Küresel sermayeyle uyum içinde olan bu yapılar yanında, mevcut politikalann kendi çıkarlanna çalışmadığının farkına varan çiftçi örgütleri de vardır. Bu yapıda en önemli hareket, Via Campesina’dır. La Via Campesina 1993’de Belçika’da kurulmuş olup, halen Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika’dan 70 ülkeden 150 yerel ve ulusal organizasyon üyesidir.

Bu örgütler yaklaşık 200 milyon çiftçiyi temsil etmektedir. La Via Campesina neo-liberal kırsal kalkınma politikalarına karşı açık bir itiraz, köylünün tarımsal politika oluşturulmasının dışında tutulmasına açık bir karşı duruş ve köylülerin sesini ortak bir hareketle güçlendirmek amaçlan üzerine yapılanmış olup, gıda egemenliği gibi önemli bir kavramı gündeme taşımıştır. Bu mesleki örgütlenme yanında ekonomik örgütler olarak başta İskandinav ülkeleri olmak üzere özellikle gelişmiş Batı’da çok güçlü kooperatif yapılar vardır. Avrupa Birliğinde, çiftçi meslek örgütleri ile kooperatif örgütler üst düzeyde kurumsal olarak yakın işbirliği içindedirler.

Çiftçilerde bilinç eksikliği 14 Mayısta Dünya Çiftçi Gününü kutlayan Türkiye’de çiftçi örgütlenmesine bakıldığında, 4.5 milyona yakın çiftçi, meslek örgütü olarak 727 ziraat odasına üyedir. Ekonomik örgütler olarak, 4.454.950 ortağı bulunan 13.359 birim kooperatif vardır. Mevcut kooperatifler 150 birlik ve 8 merkez birliği altında yatay örgütlenmiş durumdadır. Aynca kooperatiflere alternatif olarak örgütlenen, 6 ürün grubunda 221.073 kişinin üye olduğu 813 üretici birliği söz konusudur. İstatistik verilere bakıldığında Türkiye tanmında oldukça örgütlü bir durum gözükmekle birlikte, bu örgütlenme alanlannın kendine özgü çok temel sorunlan bulunmaktadır.

En temel sorun, örgütlenme olgusuna kuşkuyla bakılan Türkiye’de, çiftçilerdeki örgütlenme ve demokratik dayanışma bilinci eksikliğidir. Bu sorunun, özünde tüm topluma ait olduğu bir gerçektir. Bu duruma ilişkin olarak birçok neden gösterilebilirse de, temel sorun mücadele etmeden elde edilen demokratik hakların içselleştirilmesindeki güçlük olarak gözükmektedir.

DİĞER HABERLER
TEMSİLCİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI
TEMSİLCİ EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Sendikamızın düzenli eğitimleri kapsamında gerçekleştirdiği Temsilci Eğitimleri bu yıl, 20 Mayıs ile 5 Haziran 2024 tarihleri arasında Seferihisar Labranda Lebedos Otelinde düzenliyor.

ENFLASYONUN KALELERİ: ARJANTİN VE TÜRKİYE
ENFLASYONUN KALELERİ: ARJANTİN VE TÜRKİYE

Son zamanlarda piyasacı ekonomi yorumcuları büyük bir sitayişle Arjantin programından söz ediyor, mart ayında bütçe fazlası verilmesini Türkiye’ye örnek gösteriyor. O nedenle her iki ülkeyi benzerlikleriyle ve farklılıklarıyla karşılaştırmakta yarar bulunuyor.

MERKEZ’DEN ASGARİ ÜCRETLİYE SEFALET ÇIKTI
MERKEZ’DEN ASGARİ ÜCRETLİYE SEFALET ÇIKTI

Merkez Bankası ilk 6 ayda enflasyonun yüzde 25.46’ya çıkacağını rapor etti. İkinci yarıda zam verilmezse milyonlarca asgari ücretlinin alım gücü 13.552 liraya düşecek.

140 LİRAYA FABRİKADAN ÇIKAN TAVUK KANADI, MARKETTE 286 LİRA OLUYOR, BİZİM SUÇUMUZ NE?
140 LİRAYA FABRİKADAN ÇIKAN TAVUK KANADI, MARKETTE 286 LİRA OLUYOR, BİZİM SUÇUMUZ NE?

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ticaret Bakanlığı’nın 1 Mayıs-31 Aralık 2024 döneminde bütün ve parça dahil tavuk dış satımını “ihracatı kayda bağlı mallar” listesine alması üzerine sektör temsilcileriyle bir fiyat takibi deneyi yaptı.