Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
06 Haziran 2022
DİSK KAYNAKÇASI

Tekgıda-İş Sendika Akademisi 30 Mayıs 2022 günü Türk-İş Kaynakçası’nı yayımlamıştı. Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihinin önemli örgütlerinden biri de Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’tir.

DİSK KAYNAKÇASI

TEKGIDA-İŞ SENDİKA AKADEMİSİ

DİSK Kaynakçası’nda DİSK’in yayınları ile DİSK hakkındaki yayınlar ve tezler ele alınmaktadır. Dijital ortamda yapılan yayınlar ve DİSK’e bağlı sendikaların yayınları çalışmaya dahil edilmemiştir.

Akalın, İ., DİSK Kısa Tarih (1960-1980), Öteki Yay., Ankara, 1995, 191 s.

Algül, S., Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisi – DİSK (1967-1975), İletişim Yay., İstanbul, 2015, 412 s.

Aral, F. – Paşaoğlu, T. – Pekin, F., Bir İnsan (Abdullah Baştürk), DİSK Basın Ajansı, İstanbul, 1992, 48 s.

Arpacı, M.M., Türkiye’nin Demokratikleşme Sürecinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Yeri, 1971-1980, İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi, İstanbul, 2018, 368 s.

Atıl, H., Türkiye’de İşçi Konfederasyonlarının (Türk-İş, DİSK ve Hak-İş) Eğitim Faaliyeti, NotaBene Yay., Ankara, 2016, 279 s.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu – TÜRK-İŞ – DİSK, Avrupa Birliği – Türkiye İlişkilerinin Sosyal Boyutu ve Sendikaların Rolü, İstanbul, 1994, 202 s.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu – TÜRK-İŞ – DİSK, The Social Dimensions and the Role of the Trade Unions in the Relations Between the European Union and Turkey, İstanbul, 1994, 197 s.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye – AB Sendikal Koordinasyon Komisyonu Yay.No.2, Ankara, 2002, 8 s.

Aybar, M.A., Sıkıyönetim Anayasaya Aykırıdır, DİSK Yay.No.4, İstanbul, 1970, 40 s.

Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2006 Yılı Raporu, IMF Gözetiminde On Uzun Yıl, 1998-2008 Farklı Hükümetler, Tek Siyaset, DİSK Yay., İstanbul, 2006, 94 s.

Basa, N. – Uçakhan Güleç, S. (ed.), TBB, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Emeğin Hukuku Kurultayı-2; İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukundaki Güncel Gelişmeler, (27 Mayıs 2016), Türkiye Barolar Birliği Yay. 341, Ankara, 2017, 316 s.

Basın-İş Sendikası (DİSK) – Devrimci Sağlık-İş – İlerici Deri-İş Sendikası – Sine-Sen – Yeraltı Maden-İş Sendikası, DİSK Yeniden Örgütlenirken, (Tarihsiz), 28 s.

Baştürk, A. – Öğünç, Ş. – Mısırlıoğlu, H. – Topkar, İ., 1971 Türkiyesinde İşçi Hareketi ve Sendikalarımız: Ortak Reform Yolları Üzerine Eleştiriler ve Araştırmalar (14.1.1971 Günü Toplanan TÜRK-İŞ Yönetim Kuruluna Takdim Edilmiştir), DİSK Yay., 1971, 177 s. (Çoğaltma).

Baştürk, A., Defence of Abdullah Baştürk, (Çeviren: Yıldırım Koç), PSI Yayınları, Fransa, 1986, 199 s.

Baştürk, A., İşçilerin Yalnız Ücretini Değil, Toplumsal Rolünü de Değiştireceğiz, DİSK Yay. No. 6, İstanbul, 1993, 44 s.

Baştürk, A., Yargı Önünde Savunma, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1986, 495 s.

Baykal, D., Emeğin Bütünlüğü, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın DİSK 9. Genel Kurulunda Yaptığı Konuşma, CHP Yay., Ankara, 1994, 23 s.

Belek, İ. ve Diğerleri, DİSK’in Ören Tezleri ve Sosyalist Tavır, Sorun Yayınları, İstanbul, 1992, 191 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 3-A, DİSK, İstanbul, 1986, 580 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 3-B, DİSK, İstanbul, 1986, 618 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 3-C, DİSK, İstanbul, 1986, 478 s.

Birinci Ordu Komutanlığı 2 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi (İstanbul), Gerekçeli Karar (DİSK ve DİSK’e Bağlı Sendikalar Davası), Kitap No. 3-D, DİSK, İstanbul, 1986, 419 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Alınterine Adanmış Bir Yaşam, Kemal Türkler, İstanbul, 1996, 40 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, DİSK 11. Genel Kuruluna Gideren DİSK Yeniden Yapılanmalıdır, DİSK Yeniden Örgütlenmeli, İstanbul, 2000, 8 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Historical Background of Our Confederation DİSK, Principles and Objectives of DİSK, the Birth, Structures and Functioning of Our Union, Decisions Taken at the 16th Congress of Birleşik Metal-İş, İstanbul, (Tarihsiz), 16 s.

Birleşik Metal-İş Sendikası, Temel Sendikal Dersler, Eğitim, Üretim ve İnsan, Üretim Biçimleri ve Sınıflar, Sendikaların Doğuşu, DİSK ve Sendikamız, İstanbul, 2002, 95 s.

Ceyhan, H., Ortak Pazar ve Türkiye, DİSK Yay.No.14, İstanbul, 1974, 124 s.

Çakmak, H., Türkiye’de 1960-1980 Döneminde Sendika – Siyaset İlişkisi ve TİP-DİSK İlişkisi, İstanbul, 1995, Yükseklisans Tezi, 140 s.

Çelik, A. (ed.), DİSK Tarihi – Kuruluş, Direniş, Varoluş, 1. Cilt, 1967-1975, DİSK Yay. 78, İstanbul, 2020, 704 s.

Çelik, A., (ed.), DİSK Tarihi – Dayanışma, Direniş, Umut, 2. Cilt, 1975-1980, DİSK Yay.83, İstanbul, 2022, 920 s.

Çelik, A., Sina Pamukçu ile Sendikalı Yıllar, Maden-İş, TİP, Türk-İş ve DİSK’ten Anılar, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, 2010, 183 s.

Dev Maden-Sen Sendikası, Dev Maden-Sen’in DİSK ve Üye Sendikalar Genişletilmiş Organlar Toplantısına Sunduğu Rapor, Ankara, 1993, 51 s.

Dev Maden-Sen Sendikası, DİSK Ana Tüzük Değişiklik Önerileri, Ankara, 1994, 6 s. (Çoğaltma).

Dev Maden-Sen Sendikası, DİSK Olağanüstü Genel Kurulu (26-28 Ocak 1996), Görüş ve Önerilerimiz, Ankara, 1996, 16 s.

Dev Maden-Sen Sendikası, İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Ulusal Mevzuat, DİSK’in İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Ankara, (tarihsiz), 32 s.

Dev.Maden-Sen Sendikası, Neden Sendika? Neden DİSK?, Yay.No. 13, Ankara, (tarihsiz), 20 s.

Devrimci Demokrat Platform, DİSK 9. Genel Kurul Değerlendirmesi, İstanbul, 1994, 30 s.

Devrimci Demokrat Platform, DİSK Genel Kurul Bildirgesi ve Karar Önergeleri, İstanbul, 1994, 26 s. (Çoğaltma).

Devrimci İşçi Hareketi, DİSK Kuruluş Amaç ve İlkeleri, Dünü Bugünü, 10. Genel Kurul ve Tavrımız, Ankara, (tarihsiz), 64 s.

Dev-Turizm-İş Sendikası,  Neden DİSK? Neden? Dev-Turizm-İş, Ankara, 2013, 12 s.

Dinçer, H. İşçilerin Babası Alın Terinin Abidesi Kemal Türkler, 4. Baskı, Bilal Ofset Matbaacılık, Denizli, 2013, 78 s.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Sempozyumu, TMMOB Yay., Ankara, 2004, 146 s.

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Türk-İş Çıkmazı, Yay.No.1, İstanbul, 1967, 40 s.

DİSK Araştırma Enstitüsü, Dosya: Ücret, DİSK Araştırma Enstitüsü Bülteni, Güz 2013, İstanbul, 2013, 80 s.

DİSK Araştırma Enstitüsü, Ekonomik Rapor-1978, DİSK Araştırma Enstitüsü Yay.No.1, Ankara, 1979, 96 s.

DİSK Devrimci Demokrat Delegeler, Yeniden Yapılanma İçin İleri, İstanbul, 2000, 8 s.

DİSK Kadın Komisyonu, İnadına Sendika İnadına DİSK, Yay.No.58, İstanbul, 2009, 23 s.

DİSK Yayınevi, DİSK Eğitim Notları: Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığı, İstanbul, 1977, 360 s.

DİSK, 1 Mayıs Alanı’na Özgürlük! Emekçiler Faşizmi Yargılıyor, Yay.No. 60, İstanbul, 2015, 80 s.

DİSK, 1 Mayıs, Dünya İşçilerinin Birlik Mücadele Dayanışma Günü, Yay.No.19, İstanbul, 1976, 64 s.

DİSK, 1 Mayıs, Yay.No.25, İstanbul, 1978, 64 s.

DİSK, 10. Genel Kurul Çalışma Raporu (12-14 Eylül 1997), İstanbul, 1997, 235 s.

DİSK, 11. Genel Kurul Çalışma Raporu (28-30 Temmuz 2000), İstanbul, 2000, 239 s.

DİSK, 11. Genel Kurul, Yönlendirici Belge ve Kararlar, Yeni Bir Süreçte Yeniden DİSK (28-30 Temmuz 2000), Yay.No.32, İstanbul, 2000, 32 s.

DİSK, 12 Eylül Ürünü Anayasak’a da 12 Eylül Uzantısı Banayasa’ya da 12 Eylül’de 12 Nedenle Hayır! İstanbul, 2010, 31 s.

DİSK, 12 September and After: A Dossier on the Junta in Turkey, Brüksel, 1982, 21 s. (Çoğaltma).

DİSK, 12. Genel Kurul Çalışma Raporu 2000-2004, İstanbul, 2004, 348 s.

DİSK, 13 Şubat 1967 – 13 Şubat 1978, İşçi Sınıfının Devrimci Sendikal Birliği Yolunda 11 Yıl, İstanbul, 1978.

DİSK, 13. Genel Kurul Çalışma Raporu 15-16-17 Şubat 2008, İstanbul, 2008. 304 s.

DİSK, 14. Genel Kurul Çalışma Raporu (10-11-12 Şubat 2012), Ankara, 2012, 528 s.

DİSK, 15. Genel Kurul Çalışma Raporu (12-13-14 Şubat 2016), İstanbul, 2016, 255 s.

DİSK, 16. Genel Kurul Çalışma Raporu (14-15-16 Şubat 2020), Yay.No. 79, İstanbul, 2020, 360 s.

DİSK, 1979 Ekonomik Rapor, Yay.No.35, Ankara, 1980, 139 s.

DİSK, 1990’larda Türkiye İşçi Sınıfı, Sosyal ve Ekonomik Göstergeler, İstanbul, (Tarihsiz), 82 s.

DİSK, 2000’li Yıllarda Örgütlü Emek Demokratik Türkiye, Ankara, 1999, 13 s.

DİSK, 2005 Başında Türkiye’nin Ekonomik ve Siyasal Yaşamı Üzerine Değerlendirmeler, İstanbul, 2005, 59 s.

DİSK, 4. Olağan Genel Kurul Denetim Raporu, İstanbul, 1973, 4 s. (Çoğaltma).

DİSK, 4. Olağan Genel Kurul Hesap Raporu, İstanbul, 1973, 8 s. (Çoğaltma).

DİSK, 5. Dönem Çalışma Raporu, Yay.No.15, İstanbul, 1975, 141 s.

DİSK, 5. Genel Kurul Belgeleri, Yay.No.17, İstanbul, 1975, 55 s.

DİSK, 6. Genel Kurul Çalışma Raporu (Aralık 1977), İstanbul, 1977, 271 s.

DİSK, 6. Genel Kurul Kararları, Yay.No.24, İstanbul, 1978, 48 s.

DİSK, 6331 Sayılı İSG Kanunu ve İlgili Temel ILO Sözleşmeleri, Yay.No. 63, İstanbul, 2015, 113 s.

DİSK, 7. Genel Kurulu Çalışma Raporu (Haziran 1980), Ankara, 1980, 600 s.

DİSK, 8 Haziran 2010 Tarihli Ulusal İstihdam Stratejisi Taslak Raporu’na Dair Görüşlerimiz (Haziran 2010), (çoğaltma), 41 s.

DİSK, 8. Genel Kurul Belgeleri, İstanbul, 1992, 64 s.

DİSK, 9. Genel Kurul Çalışma Raporu, Yay. No. 8, İstanbul, 1994, 345 s.

DİSK, 9. Genel Kurul Kararlar Komisyonu Raporu, İstanbul, 1994, 7 s. (Çoğaltma).

DİSK, 9. Genel Kurul Kararları, İstanbul, 1994, 32 s.

DİSK, Ana ve Emekçi Olarak İşçi Kadının El Kitabı (2. Basım), Yay.No.18, İstanbul, 1976, 48 s.

DİSK, Ana ve Emekçi Olarak İşçi Kadının El Kitabı, Yay.No. 18, İstanbul, 1976, 48 s.

DİSK, Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı, Yay.No.8, İstanbul, 1972, 63 s.

DİSK, Asgari Ücretle Asgari Yaşam, İstanbul, 2011, 48 s.

DİSK, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Çalışma Raporu Kasım 2008-Mayıs 2009, İstanbul, 2009, 19 s. (çoğaltma)

DİSK, Covid-19 Salgınında Çalışanların Hakları – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bağlamında Dikkat Edilmesi Gereken Yasal Düzenlemeler, DİSK’in Sesi Özel Sayı, İstanbul, 2020, 28 s.

DİSK, Çalışan Kadınlar, Yay.No.12, İstanbul, 1995, 24 s.

DİSK, Çalışma Raporu, 2. Genel Kurul (24-25 Şubat 1968) , İstanbul, 1968, 68 s. (Çoğaltma).

DİSK, Çalışma Raporu, 3. Genel Kurul (1968-1970) , Yay.No.4, İstanbul, 1970, 105 s.

DİSK, Daha Fazla Kâr, Daha Fazla Kan, Yay.No.31, İstanbul, 1979, 127 s.

DİSK, Demokratik Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel İlkeleri, Yay. No. 28, İstanbul, 1979, 40 s.

DİSK, DİSK 6. Genel Kurul Kararları, Yay.No.26, İstanbul, 1978, 40 s.

DİSK, DİSK Ana Tüzüğü, İstanbul, 1977, 24 s. (Çoğaltma).

DİSK, DİSK Ana Tüzüğü, Yay.No.13, İstanbul, 1974, 48 s.

DİSK, DİSK Ana Tüzüğü, Yay.No.18, İstanbul, 1975, 48 s.

DİSK, DİSK Ana Tüzüğü, Yay.No.20, İstanbul, 1976, 70 s.

DİSK, DİSK Anatüzüğü, Yay. No. 27, İstanbul, 1978, 38 s.

DİSK, DİSK Çalışma Raporu (1970-1973), Yay.No.9, İstanbul, 1973, 32 s. (Çoğaltma).

DİSK, DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün Sorulara Yanıtları, Yay.No.23, İstanbul, 1978, 30 s.

DİSK, DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi ve Komisyon Kararları, 9-11 Temmuz 1998, Yay.No.26, İstanbul, 1998, 30 s.

DİSK, DİSK Kuruluş Bildirisi, Anatüzüğü, (İstanbul-1967 tarihli ilk baskıdan çoğaltılarak 3000 adet basılmıştır), Yay.No.80, İstanbul, 2020, 63 s.

DİSK, DİSK Nedir? Yay.No.33, İstanbul, 1979, 96 s.

DİSK, DİSK Ören Kararları: Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Temel İlkeleri, Ankara, 1979, 64 s.

DİSK, DİSK Tarım Raporu, Ankara, 2000, 21 s.

DİSK, DİSK Umuttur, Yay. No. 2, İstanbul, 1993, 15 s.

DİSK, DİSK ve Üye Sendikalar Genişletilmiş Organ Toplantısı (Ören, 20-26 Haziran 1992), Belgeler, İstanbul, 1992, 40 s. (Çoğaltma).

DİSK, DİSK ve Üye Sendikalar Genişletilmiş Organ Toplantısı, Ören 20-26 Haziran 1992, İstanbul, 1993, 111 s.

DİSK, DİSK Yürütme Kurulu Uyarıyor: İşçi Sınıfı Disiplini Açısından Sendikal Birlik, Yay.No.32.

DİSK, DİSK’in İş Yasası Taslağı Değerlendirmesi, Kuralsızlık Yasalaştırılıyor, Yay.No.36, İstanbul, 2003, 16 s.

DİSK, DİSK’in Dört Mücadele Yılı, Yay.No.5, İstanbul, 1971, 16 s.

DİSK, DİSK-Kent Konut Kampanyası, İstanbul, 1977, 12 s.

DİSK, Dünyanın Değişen Ekonomik Koşulları ve Uluslararası Sendika Hareketinin Sorunları, Yay. No. 5, İstanbul, 1993, 36 s.

DİSK, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Görüş ve Önerilerimiz, Yay.No.35, İstanbul, 2003, 16 s.

DİSK, Ekonomik ve Sosyal Temel Haklar Kapsamında; Sendikal Haklar, Sosyal Güvenlik Hakkı ve Sağlık Hakkı Sempozyumu, Yay.No.49, İstanbul, 2005, 210 s.

DİSK, Emeğimize, Ekmeğimize, Geleceğimize Sahip Çıkalım. Özelleştirmeye Hayır, Yay. No. 4, İstanbul, Kasım 1993, 16 s.

DİSK, Emek Tartışmaları-1, Yay.No.56, İstanbul, 2008, 426 s.

DİSK, Erdemir Grevinin İçyüzü, Yay.No.11, İstanbul, 1974, 188 s.

DİSK, Genel Af (DİSK Açık Oturumu), Yay.No.12, İstanbul, 1974, 192 s.

DİSK, Göçmen İşçiler Sorunu, Yay.No.21, İstanbul, 1976, 29 s.

DİSK, Hazırlanmakta Olan İş Kanunu İşçi Sınıfının Çıkarlarına Aykırıdır, Ankara, 1967, 12 s.

DİSK, Herkes İçin Bütün İnsan Hakları 1. Yıl Raporu ve Konferansı, Yay.No.42, İstanbul, 2004, 105 s.

DİSK, Herkes İçin Bütün İnsan Hakları Hak İhlalleri Raporu-1, Yay.No.46, İstanbul, 2004, 108 s.

DİSK, Herkes İçin Bütün İnsan Hakları Hak İhlalleri Raporu-2, Yay.No.47, İstanbul, 2004, 56 s.

DİSK, Herkes İçin Bütün İnsan Hakları Hak İhlalleri Raporu-3, Yay.No.48, İstanbul, 2004, 52 s.

DİSK, Herkes İçin Bütün İnsan Hakları Kapanış Konferansı, Yay.No.50, İstanbul, 2005, 95 s.

DİSK, I. Ulusal Sosyal Politika Kongresi (22-24 Ocak 2004), Yaşam Boyu Sosyal Koruma, İstanbul, 2004, 357 s.

DİSK, İnadına Sendika İnadına DİSK, Ankara, 2009, 23 s.

DİSK, İnadına Sendika, İnadına DİSK, 11. Dönem DİSK Yönetim Kurulu Şubat-Mart-Nisan Uygulama Programı, DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Kararları , Gönen, 7-8 Şubat 1998,  İstanbul, 1998, 27 s.

DİSK, İş Güvencesi, İnsanca ve Özgür Bir Yaşam, Eşitlik, Adalet ve Demokrasi İçin 1 Mayıs’ta 1 Mayıs Alanlarındayız, İstanbul, 2010, 16 s.

DİSK, İş ve Aile Politikası, Yay.No.13, İstanbul, 1995, 23 s.

DİSK, İşçi Sağlığı – İş Güvenliği (Daha Fazla Kâr – Daha Fazla Kan) (2. Basım), Yay.No.31, İstanbul, 1980, 127 s.

DİSK, İşçi Sınıfı ve Halkımız Açısından Yeni Vergi Tasarısı Üzerine Görüşler, Yay.No.25, İstanbul, 1978, 31 s.

DİSK, İşçilerin Uyanışı, Sosyal Bilim ve Fikir Adamlarının Kalemi ile, Yay.No.3, İstanbul, 1967, 80 s.

DİSK, İşçilerin Yalnız Ücretini Değil, Toplumsal Rolünü de Değiştireceğiz, Yay.No.6, İstanbul, 1993, 44 s.

DİSK, İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Yönetmeliği, İstanbul, (tarihsiz).

DİSK, Kasım 2008-Mayıs 2009 Etkinlikleri, İstanbul, 2009, 15 s. (çoğaltma)

DİSK, Kiralık İşçilik Anayasa’ya Aykırıdır (6715 Sayılı İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un -Kiralık İşçilik- Anayasa’ya Aykırılığı Konusunda DİSK Raporu), Yay.No. 65, İstanbul, 2016, 61 s.

DİSK, Kuruluş Bildirisi – Anatüzük, Yay.No.2, İstanbul, 1967, 70 s.

DİSK, Neden Sendika, Neden DİSK?, Yay. No. 1, İstanbul, 1992, 16 s.

DİSK, Olağanüstü Genel Kurul Çalışma Raporu (26-28 Ocak 1996), Yay.No. 20, İstanbul, 1996, 163 s.

DİSK, Olağanüstü Genel Kurul Çalışma Raporu (6 Nisan 2013), İstanbul, 2013, 64 s.

DİSK, Olaylar ve Tanıklarıyla DİSK Tarihi, Yay.No.22, İstanbul, 1997, 162 s.

DİSK, Ortak Pazar ve Türkiye, Yay.No.14, İstanbul, 1974.

DİSK, Ören Toplantısı Kararları (1-5 Ağustos 1978), DİSK Yay., İstanbul, 1978, 38 s. (Çoğaltma).

DİSK, Özgürlükçü-Eşitlikçi Demokratik ve Sosyal Yeni Bir Anayasa İçin Temel İlkeler, İstanbul, 2009, 108 s.

DİSK, Pozitif Ayrımcılık, Sendikalar İçin Politikalar ve Anahatlar, Yay.No.11, İstanbul, 1995, 15 s.

DİSK, Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi – 2015 Eğitimleri, İstanbul, 2015, 95 s.

DİSK, Sabahın Sahibi Var, 2004’ten 2011’e 1 Mayıs Alanı’nı Geri Alma Mücadelesi, 2. Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş Baskı, İstanbul, 2012, 415 s.

DİSK, Sabahın Sahibi Var. 2004’ten 2010’a 1 Mayıs Alanı’nı Geri Alma Mücadelesi, İstanbul, 2011, 335 s.

DİSK, Sendikal Hak İhlalleri (Suç Dosyaları), tarihsiz, 107 s.

DİSK, Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Disiplin İlkeleri Açısından Onur Kurulu Kararı, Yay.No.29, İstanbul, 1979, 20 s.

DİSK, Sigortasız Çalışma, 2. Baskı, İstanbul, 1996, 14 s.

DİSK, Sigortasız Çalışma, Yay.No.12, İstanbul, 1996, 14 s.

DİSK, Sosyal Adalet İçin Ekonomi Politikaları, 2. Ulusal Sosyal Politika Kongresi, İstanbul, 2007, 394 s.

DİSK, Sosyal Güven(siz)lik ve Genel Sağlık(sızlık) Sigortası Tasarılarına Karşı Haydi Mücadeleye, Ankara, 2006, 4 s.

DİSK, Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform Önerisine İlişkin DİSK’in Değerlendirme Raporu, Yay.No.45, İstanbul, 2004, 45 s.

DİSK, Sözümüz – DİSK Basın Açıklamaları 2013-2016, İstanbul, 2016, 608 s.

DİSK, Tarihten Günümüze DİSK Kuruluş Bildirgesi 13 Şubat 1967, İstanbul, (Tarihsiz), 8 s.

DİSK, Taşeron İşçiler Büyük Mağduriyet Yaşayacak! (DİSK Yönetim Kurulu Basın Açıklaması, 25 Aralık 2017/142), (çoğaltma), 7 s.

DİSK, Tek Tip Demokratik Tüzük, Yay.No.30, Ankara, 1979, 40 s.

DİSK, Toplu Sözleşmeye Yetkili Sendikanın Tespitinde En Geçerli – Gerçekçi Yol: Referandum, Yay.No.10, İstanbul, 1973, 64 s.

DİSK, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kuruluş Bildirisi, İstanbul, 1967, 6 s. (Çoğaltma).

DİSK, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Tüzüğü, İstanbul, 1991, 14 s. (Çoğaltma).

DİSK, Türkiye İşçi Sınıfını 2000’li Yıllara DİSK Taşıyacaktır, Sendikal Hedefler ve Politikalar, İstanbul, 1996, 21 s.

DİSK, Türkiye’de İş Güvenliğinin ve İşçi Sağlığının Genel Görünümü, İstanbul, 2009, 16 s. (çoğaltma)

DİSK, Türkiye’de Özelleştirme, İstanbul, 1994, 134 s.

DİSK, Türkiye’de Sendikal Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Düzeni, Yapısı, İşleyişi, Sonuçları, Değişim Önerileri, İstanbul, 2010, 48 s.

DİSK, Tüzük ve Yönetmelikler, Yay.No.3, İstanbul, 1993, 96 s.

DİSK, Tüzük, 11. Genel Kurul’da Yapılan Değişiklikle, Yay.No.33, İstanbul, 2000, 30 s.

DİSK, Tüzük, İstanbul, 1991, 14 s. (Çoğaltma).

DİSK, Tüzük, İstanbul, 1994, 16 s.

DİSK, Ulusal İstihdam Stratejisi “Ucuz İşgücü” Yaratma Stratejisidir!, DİSK’in Sesi Özel Sayı, İstanbul, 2012, 24 s.

DİSK, We Say Enough is Enough, What Would You Do? İstanbul, 2010, 23 s.

DİSK, Yeni Vergi Yasası Taslağının Getirdikleri, Yay.No.34, İstanbul, 1980, 48 s.

DİSK, Yoksulluk Sepette Gizleniyor, İstanbul, 2012, 35 s.

DİSK-AR, (Editör: Çelik, A.), Emeğe Karşı Sermaye Darbesi: 12 Eylül İşçi Haklarını Nasıl Yok Etti?, DİSK Yay.No. 81, İstanbul, 2020, 86 s.

DİSK-AR, (Editör: Çelik, A.), Emek Araştırmaları 2018-2019, DİSK Yay.No. 76, İstanbul, 2019, 344 s.

DİSK-AR, (Editör: Çelik, A.), Türkiye İşçi Sınıfının Görünümü – İşçilerin Çalışma ve Yaşam Koşulları ile Kanaat, Deneyim ve Tutumları Alan Araştırması, DİSK Yay.No. 77, İstanbul, 2019, 214 s.

DİSK-AR, (Yayına hazırlayan: A.Çelik, D.Beyazbulut, Z.Kandaz), ILO 100. Yıl Kitabı, Çalışma Hakkı ve Çalışmanın Geleceği (Uluslararası Konferans Bildirileri), DİSK Yay.No. 82, İstanbul, 2000, 192 s.

DİSK-AR, 2000’li Yıllarda İşçi Sınıfının Durumu, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Ankara, 2003, 82 s.

DİSK-AR, 2019 Asgari Ücret Gerçeği Raporu, İstanbul, 2018, 35 s.

DİSK-AR, AB Sürecinde İşçi Sınıfının Durumu, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, İstanbul, Yay.No.52, İstanbul, 2005, 55 s.

DİSK-AR, Asgari Ücret Gerçeği 2021 Raporu, İstanbul, 2021, 48 s.

DİSK-AR, Asgari Ücret Raporu – Aralık 2017, (çoğaltma), 14 s.

DİSK-AR, Sanayi İşçisinin Kimliği, İstanbul İmalat Sanayii İşçilerine Yönelik Bir Alan Araştırması, İstanbul, (Tarihsiz, 1993?), 91 s.

DİSK-AR, Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği – İşçilerin Çalışma ve Yaşama Koşulları ile Algı ve Tutumları Alan Araştırması Sonuçları 2017, İstanbul, 2018, 45 s.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’na İlişkin Görüşlerimiz, İstanbul, 2006, 104 s.

Doğan, C., DİSK’in İçyüzü, Sağduyu Yayınları, İstanbul, 1979, 237 s.

Erdut, T., Çalışma Yaşamının Kalitesi, DİSK Yay.No.54, İstanbul, 2006, 168 s.

Ersoy, Z., Sendika Siyasi Parti İlişkileri, TKP – DİSK, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995, (Çoğaltma)., 195 s.

Genel-İş Sendikası, İşçi Sınıfının Birliği İçin… Genel İş Merkez Yönetim Kurulunun DİSK’e Katılma Kararının Açıklanması, Ankara, 1976, 32 s.

Genel-İş Sendikası, Sendikal Örgütlenme ve DİSK, Ankara, 1995, 55 s.

Gezer, G., DİSK Örneğinde Türkiye’de Sendika ve Siyaset İlişkisi, Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Bursa 2011, 127 s.

Güney Bölgesi Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Güney Bölgesi Tes-İş Sendikası), DİSK Nedir, Ne Değildir?, 1975, 40 s.

Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği, Vakbondsstrıjd en Militaire Diktatuur in Turkije, 15 Jaar DİSK, Amsterdam, 1982, 40 s.

ICFTU, Sendikalar İçin Küreselleşme Rehberi, DİSK Yay., İstanbul, 2003, 184 s.

ILO, MEB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, “From the Streets into School” Guiding Working Children into Education (Final Report), Ankara, 2002, 30 s.

ILO, MEB, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK, Sokaktan Okula “Sokakta Çalışan Çocukların Eğitime Yönlendirilmesi” Projesi (Final Raporu), Ankara, 2002, 40 s.

Işıklar, F., DİSK Davasında Savunma, Gür Yayınları No. 22, İstanbul, 1986, 387 s.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, İddianame, DİSK, DİSK’e Bağlı Sendikalar, DİSK ile Ortak Amaç ve Faaliyetlerde Bulunan Kişi ve Kuruluşlar Soruşturması I, DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Davası), İstanbul, 1981, 817 s.

İşçi Hareketi Gazetesi, DİSK’in Kuruluş Amaç ve İlkeleri, Dünü Bugünü, 10.Genel Kurul ve Tavrımız, İstanbul, 1997, 64 s.

İşçi Konseyi, Nasıl Bir DİSK?, İşçi Konseyi Dizisi-5, İstanbul, 2004, 19 s.

Kara, H.B., Kuruluşundan 12 Eylül 1980’e Kadar DİSK – Siyaset İlişkisi, İstanbul, 2002, Yükseklisans Tezi.

Karadeniz, H., Kapitalsiz Kapitalistler, İTÜ Öğrenci Birliği ve DİSK Ortak Yayını, İstanbul, 1968, 46 s.

KESK, DİSK ve diğerleri, Türkiye Demokrasi Kurultayı, Yerel Demokrasi Kurultayları Sonuç Bildirgeleri, Ankara, 1999, 52 s.

KESK, DİSK, Güvencesiz Çalış(tır)ma Güvencesiz Gelecektir Sempozyum ve Atölye Çalışması (8-9 Mayıs 2010), Ankara, 2010, 158 s.

KETEV, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul, 1996, 8 s.

Koç, C., Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Ankara, 1982, 69 s. (Çoğaltma).

Koç, C.-Koç, Y., DİSK Tarihi Efsane mi Gerçek mi? 1967-1980, Epos Yay., Ankara, 2008, 668 s.

Koşar, L. – Abbasoğlu, S. (yayına hazırlayan), 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi (2-4 Aralık 2011), DİSK, KESK, TMMOB, TTB yay. Ankara, 2012, 248 s.

Köyyse-İş Sendikası Merkez ve 5. Bölge Şubeleri, Sarı Sendikacılık, Türk-İş ve DİSK Üzerine, Ankara, 1975, 30 s.

Kurtuluş, DİSK’in Yeniden İnşaası İçin 9. Genel Kurula Giderken Nasıl Bir DİSK İstiyoruz, İstanbul, 1994, 16 s.

Maden-İş Sendikası (DİSK) – Bank-Sen – Baysen-İş, DİSK’in Verdiği Son İhraç Kararı Üzerine Gerçekler ve Belgeleri (22.12.1977-15.3.1979), Maden-İş Sendikası Yay., İstanbul, 1979, 159 s.

Maden-İş Sendikası, DİSK-Ören Toplantısına Sunulan Görüş ve Öneriler, İstanbul, 1992. (Çoğaltma).

Man, F., Türkiye’de Devlet, İdeoloji ve Sendika: 1980 Öncesi DİSK Örneği, Sakarya Üniversitesi Doktora Tezi, 2009, 298 s.

Mkrtchian, A., Bugünkü Amerikan Sendikacılığı, Temel Sorunlar ve Eğilimler, DİSK Yayınevi, No. 2, İstanbul, 1978, 249 s.

Nakliyat-İş Sendikası, Nakliyat-İş, DİSK’in Adını, Tarihini, Mücadele Geleneğini Daha da Geliştirerek Yaşatıyor, İstanbul, 1997, 140 s.

Nebioğlu, K., 8. Çalışma Meclisi Konuşması, Ankara, 1992, 5 s. (Çoğaltma).

Nebioğlu, K., 9. Genel Kurul Açış Konuşması, DİSK Yay., İstanbul, 1994, 9 s.

Nebioğlu, K., DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioğlu’nun 1 Mayıs 1992 Konuşma Metni, Ankara, 1992, 3 s. (Çoğaltma).

Nebioğlu, K., Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Kemal Nebioğlu’nun TÜRK-İŞ Kongresinde Yaptığı Konuşma, Ankara, 1992, 4 s. (Çoğaltma).

Olgaç, Y., Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Türk Çalışma Hayatındaki Yeri, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, 2006, 135 s.

Orta Anadolu Bölgesi Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Konya Tes-İş Sendikası), DİSK Nedir, Ne Değildir?, (Tarihsiz), 40 s.

Ötkünç, C., Türkiye’de Sendika-Siyaset İlişkisine Bir Örnek: 1970’li Yıllarda DİSK’in Türkiye Siyasetine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Yüksel Lisans Tezi, İstanbul, 2007, 138 s.

Öz, R. (der.), Kemal Türkler Kürsüde, 1, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı Yay., İstanbul, 2003, 383 s.

Öz, R. (der.), Kemal Türkler Kürsüde, 2, Alınterinin Onuru, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı Yay., İstanbul, 2003, 279 s.

Özcan, C., Türkiye’de Sendika-Siyasi Parti İlişkisi: TKP Atılım Dönemi’nde DİSK-TKP Örneği, İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010, 161 s.

Pesok, A. (yayına hazırlayan), TBB, Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Emeğin Hukuku Kurultayı (27-28 Mayıs 2015), Türkiye Barolar Birliği Yay. 312, Ankara, 2016, 470 s.

Sevim, M., Birleşmeye Evet! “İltihak”a Hayır! Yaşasın Maden-İş, Yaşasın DİSK, Yaşasın Metal İşçilerinin Birliği, İstanbul, 1993, 24 s.

Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu VIII (10 Aralık 2016, Kocaeli), Bildiriler, DİSK Yay. 70, İstanbul, 2016, 215 s.

Sosyal-İş Sendikası, İlerici Sendikal Birlik DİSK İlkeleri ile DİSK’te Sağlanacaktır, Ankara, 1977, 40 s.

Sönmezsoy, R., Diskomünizm, Umur Yay., İstanbul, 1978, 287 s.

Sülker, K., İki Konfederasyon: TÜRK-İŞ ve DİSK, Koza Yay.No.9, İstanbul, 1976, 160 s.

Şimşek, H., Küreselleşme Sürecinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun Uluslararası İlişkileri, Altınbaş Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2021, 152 s.

Tartanoğlu, Ş., 1980 Sonrası Türk Sendikacılığı ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (Yükseklisans Tezi), Ankara, 2007, 150 s.

TİB – DİSK – Çağdaş Metal-İş Sendikası- As-İs Sendikası, Türkiye’de İşçi Ücretleri ve Enflasyon, Yay.No.5, Ankara, 1975, 70 s.

TİB (Tüm İktisatçılar Birliği) – DİSK – Çağdaş Metal-İş Sendikası – As-İs Sendikası, Türkiye’de İşçi Ücretleri ve Enflasyon (2. Basım), Yay.No.5, Ankara, 1975, 70 s.

Tinay, M.T., TİP’in Emrinde DİSK ve Türk Sendikacılığında Komünist Entrikaları, Zonguldak, 1967, 64 s.

TSİP (Türkiye Sosyalist İşçi Partisi), Demokratik Güçbirliği, TSİP’in DİSK’e Önerileri, Yay.No.12, İstanbul, 1978, 24 s.

Tüm Emekliler Sendikası – DİSK – SODEV, Emeklilerin Sosyo-Ekonomik Durumu, Ankara, 1997, 90 s.

TÜRK-İŞ  6. Bölge Temsilciliği (Samsun), DİSK’in İçyüzü, Samsun, 1975, 23 s. (Çoğaltma).

TÜRK-İŞ – DİSK – KESK – TMMOB – TTB, 3.Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi (1.Cilt), Türk Tabipleri Birliği Yay., Ankara, 1998, 288 s.

TÜRK-İŞ – HAK-İŞ – DİSK – KESK – TMMOB – TTB – KİGEM, 20. Yılında Türkiye’de Özelleştirme Gerçeği Sempozyum 26-27 Mayıs 2005, Ankara, 2005, 528 s.

TÜRK-İŞ – HAK-İŞ – DİSK – TESK – KESK, Çocuk İşçiliğine Karşı Küresel Yürüyüş, İlk Adımı Atalım, 8 s.

TÜRK-İŞ – HAK-İŞ – DİSK, Çocuk İşçiliğine Karşı Ulusal Yürüyüş, İstanbul, 2000, 6 s.

TÜRK-İŞ İstanbul Şubeleri – DİSK İstanbul Şubeleri – KESK İstanbul Şubeler Platformu ve diğerleri, Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Birleşik Mücadeleye, İstanbul, 2006, 16 s.

TÜRK-İŞ, Kıbrıs Konusunda Türk Tezi Aleyhine DİSK’in WFTU (Dünya Komünist İşçiler Konfederasyonu) ile İşbirliği Nasıl Yapıldı? (Belgeleriyle), Ankara, 1976, 22 s.

TÜRK-İŞ, TV’de İki Açık Oturum ve Bir Yorum, Yay.No.104, Ankara, 1976, 152 s.

TÜSTAV, TÜSTAV DİSK Arşivi, İstanbul, 2007.

Vatan Partisi, DİSK 6. Kongre Değerlendirmesi, İstanbul, 1978, 77 s.

Vatan Partisi, DİSK ve 6. Kongresine Düşen Görevler, İstanbul, 1977, 24 s.

Vatandaş Kütüphanesi, DİSK Burjuva Sosyalizmi ve İkinci Kuvayı Milliye Sendikacılığımız, Yay.No.1, İstanbul, 1977, 48 s.

Yaşasın DİSK: Sınıf ve Kitle Sendikacılığında Atılım (1975-1977), Konuk Yay. No.42, İstanbul, 1977, 320 s.

Yeraltı Maden-İş Sendikası, Dev Sağlık-İş, Basın-İş, Deri-İş Sendikası, Devrimci Yapı-İş, Limter-İş, Keramik-İş, İşçilerin DİSK’i İçin, 20-26 Haziran 1992 Ören Toplantıları, İstanbul, 1992, 28 s.

Yeraltı Maden-İş Sendikası, Devrimci Sağlık-İş, Sine-Sen, Deri-İş Sendikası, Yeraltı Maden-İş, Devrimci Sağlık-İş, Sine-Sen ve Deri-İş Sendikası’in DİSK 8. Genel Kuruluna Sunduğu Karar Tasarıları, İstanbul, 6 s. (Çoğaltma).

DİĞER HABERLER
EFFAT KADIN KOMİTESİNE KATILDIK
EFFAT KADIN KOMİTESİNE KATILDIK

Sendikamızın da üyesi olduğu Avrupa Gıda, Tarım ve Turizm Sendikaları Federasyonu (EFFAT) Kadın Komitesi toplantısına katıldık.

ESKİDEN İŞÇİLER NASILDI?
ESKİDEN İŞÇİLER NASILDI?

Benim işçilerle doğrudan ilişkim 1972 yılında başladı. “Eski işçi” dediğimde benim bildiklerim bu yılların işçileridir. Ancak tabii ki daha öncenin işçileri de, “iyice eski işçiler” de var. 

‘EKONOMİNİN ÇARKLARI DURABİLİR’
‘EKONOMİNİN ÇARKLARI DURABİLİR’

TCMB yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. “Ekonominin tüm çarkları durabilir” uyarısında bulunan Prof. Dr. Kozanoğlu “Sermaye çevrelerinden yüksek faize tepkiler yükselecek. Pusuya yatmış vaziyetteler” dedi.

GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR
GIDA FİYATLARI ARTIYOR, SAHTE ÜRÜN ÇOĞALIYOR

Gıda fiyatları 48 aydır kesintisiz artıyor. Gıda Mühendisleri Odası, “Alım gücü düşen halk, sayıları hızla artan sağlıksız taklit ürünlere yöneliyor” uyarısında bulundu.