Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
10 Ağustos 2010
ÇAYKUR DAVASI KARAR METNİ

Asıl davanın KABULÜ ile; Çaykura ait işyerlerinde TİS yapma yetkisinin davalı sendikaya ait olduğuna dair davalı Bakanlığın tespit işleminin iptaline

ÇAYKUR DAVASI KARAR METNİ

T.C.

RİZE

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                                                                              GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO                              : 2010/304

KARAR NO                         : 2010/385

 

HAKİM                                 : METİN KIZILTAŞ 39692

KATİP                                  : SENAR YAYBÜYÜK    109533

 

DAVACI                               : TEKGIDA-İŞ SENDİKASI

VEKİLLERİ                                    : Av. İBRAHİM BAHÇIVANCILAR-  856 Sok. No.7/709

                                               Asilhan Konak/İZMİR

                                               Av. ŞEHMUS DELEN- Gaziosmanpaşa Bulvarı No.9 D.502

                                               Çankaya-Konak/İZMİR

                                               Av. MEHMET KÜÇÜKMUSTAFA – Atatürk Cad. Bedir

                                               İşhanı No.382 Kat: 2 D: 4 Merkez/RİZE 53100 Merkez/RİZE

 

DAVALI                               : 1- ÖZGIDA-İŞ SENDİKASI- Tunus Cad. No.37 Kavaklıdere

                                               ANKARA

 

VEKİLİ                                : Av. MECİT ZEREN-  Tunus Cad. No.37 Kavaklıdere

                                               ANKARA

 

DAVALI                               : 2- ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- Çay

                                               İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez/RİZE

 

VEKİLİ                                : Av. HAKKIYE TAKIŞ –Ekrem Orhan Mah. Çay

                                               İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Merkez /RİZE

 

DAVALI                               : 3- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI-

                                               Trabzon Bölge Müdürlüğü Merkez/TRABZON

 

VEKİLİ                                : Av. ADALET PİYALE- Bahriye Üçok Cad No.13

                                               Bahçelievler-Çankaya/ANKARA

 

DAVA                                               : Tespit

DAVA TARİHİ                   : 24.05.2010

KARAR TARİHİ                : 19.07.2010

 

                                               Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

                                               DAVA: Davacı vekili 03.11.2008 tarihli dava dilekçesinde;

Davalı Bakanlığın Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerleri ile ilgili davalı sendika lehine 24.10.2008 tarihli yazılı ile yetki tespiti yaptığını, ancak davalı sendikanın söz konusu işletmede yasanın aradığı çoğunluğa sahip olmadığını, zira bu işletmelerde çalışan işçilerden bir kısmının sendikadan istifa etmiş davalı sendikanın yetki için başvurmasından önce yeniden müvekkili sendikaya üye olduklarını, davalı sendikadan istifa edip tekrar müvekkili sendikaya üye olan işçilerin üyelikleri ile davalı sendikadan istifa eden işçilerin bu istifalarının yetki tespiti sırasında (g)özönüne alınmadığını, Bakanlık kayıtlarındaki evrakın güncellenmeksizin hatalı tespit yapıldığını, aslen müvekkili sendikanın ilgili işletmede 9211 üyesi , davalı sendikanın 4227 üyesi bulunduğunu bu kadar açık fark varken Bakanlığın davalı sendika lehine tespit yaptığını belirterek, bakanlığın işleminin iptali ile Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerini kapsayan işletmede müvekkili sendikanın TİS yapmaya yetkili olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

T.C. RİZE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)                          Esas-Karar No: 2010/304 Esas-2010/385

 

                                               Davacı vekili son duruşmadaki beyanında; dava dilekçesinde bulunan, yetkili sendikanın davacı sendika olduğuna ilişkin talepten vazgeçtiklerini, Bakanlık kararının iptalini talep ettiklerini söylemiştir.

                                               CEVAP: Davalı Bakanlık vekili 10.02.2010 tarihli cevap dilekçesinde; davacı sendikanın herhangi bir itirazda bulunmadığını, davanın yetkili mahkemede açılmadığını, davalı sendikanın aranan çoğunluğu sağladığı, müvekkili Bakanlığın işverenler, sendikalar ve noterler kanalı ile gönderilen bilgileri esas aldığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiş, diğer davalı sendika ise 03.03.2009 tarihli cevap dilekçesinde; Davacı Sendikanın yasal 6 günlük süre içerisinde davasını açmadığını, mahkemenin yetkili olmadığını, iddialarını ispatlayıcı somut bir delil getirmediğini, çoğunluk tespitinin mahkemeden istenemeyeceğini, davanın kötü niyetle açıldığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.

                                               Davalı Çaykur vekili davanın reddini talep etmiştir.

                                               DELİLLER VE DEĞERLENDİRMESİ: Dava, Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerini kapsayan işletmede TİS yapma yetkisine ilişkin Bakanlık işleminin iptaline ilişkindir.

                                               Taraflarca bildirilen deliller toplanmış, davalı Bakanlıktan yetki tespitine ilişkin işlem dosyası istenmiş, dava konusu edilen işyerlerine ilişkin dosyalar getirtilmiş, tespitin zaman ve ayrıca bir incelemeyi gerektirmiş olması nedeniyle bilirkişiden mütalaa alınmıştır.

                                               Gelen belgeler ve bilirkişinin tespitleri birlikte değerlendirildiğinde, davanın süresinde ve yasal prosedüre uygun olarak açıldığı anlaşılmıştır. Gelen belgelere göre Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinde 03.09.2008 tarihi itibariyle 13848 işçinin çalıştığı anlaşılmış, ilgili işyerlerinde TİS yapma yetkisine sahip olmak için yarıdan bir fazlası olan 6925 işçinin ilgili sendikaca üye kaydedilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Gelen kayıtların incelenmesinde, bakanlıkça tespiti yapılan 1392 işçinin 03.09.2008 tarihi itibariyle SGK kayıtlarının bulunmadığı, dolayısıyla bu işçilerin tespite konu işyerlerinde çalışmadıkları, ancak davalı sendikanın üyesi gibi gösterildikleri anlaşıldığından bu işçilerin sayısı ve üyelikleri tespitte davalı lehine değerlendirilmemiştir. Bakanlıkça davalı sendika adına kayıtlı olduğu tespit edilen 7651 üye sayısından tespit konusu işyerlerinde çalışmadığı anlaşılan 1392 kişi düşüldüğünde davalı sendikanın 6259 üyesinin kaldığı, bu üye sayısı ile dahi TİS yapmaya yetkili olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan her ne kadar tespit konusu işyerlerinde 451 işçinin daha önceden çalıştığı anlaşılmakta ise de, bu işçilerin tespit tarihinde sigorta kayıtlarının bulunmaması nedeni ile işyerinde çalışmadıkları, ancak davalı sendikanın üyesi gösterildikleri, davalı sendikanın üyesi gösterilen 138 işçinin ise tespit tarihinde hiç sigorta kaydının bulunmadığı, 918 işçinin mükerrer olarak kaydedildiği, 125 işçinin tespit başvuru tarihinden çok önce emekli oldukları, 1761 işçinin de sendikadan istifa ettikten sonra tekrar davacı sendikaya üye oldukları tespit edilmiş, buna göre davalı sendikanın mükerrer olarak kaydettiği üye sayısı düşüldüğünde TİS yapmaya yetkisinin bulunmadığı ortaya çıkmıştır.

                                               Yargılamanın ilerleyen safhasında davalı sendikanın Ankara 19. İş Mahkemesine açtığı 23.11.2009 tarihli dava ile karşı taraf sendikanın üye kayıtlarının sahte ve geçersiz olduğu belirtilerek, işçiler tarafından imzalanan üyelik belgelerinin sendikanın yetkili olmayan organ tarafından üye kaydedilmiş olmaları nedeniyle, üyelik belgelerin iptali bakanlık kayıtlarından çıkarılması ve yetki işlemlerinde kullanılmaması istemiyle dava açtığı, davanın mahkememizdeki dava ile birleştirildiği görülmüştür.Birleşen davada karşı taraf sendikanın üye kayıt işlemlerinin sahteliği nedeniyle iptali istenmiş ise de, eldeki asıl davada bakanlık işleminin iptalinin talep edildiği, davalı sendikanın yetkili sendika olmadığının anlaşıldığı, bu sonuca ulaşmak bakımından birleşen davada ileri sürülen hususların değerlendirilmesine gerek bulunmadığı, sonradan açılan davanın yargılamanın uzatılmasına dönük olduğu sonucuna varılmış, bu davanın reddine karar vermek gerekmiştir.

T.C. RİZE 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)                          Esas-Karar No: 2010/304 Esas-2010/385

 

 

                                               H Ü K Ü M : Bu gerekçe ile;

 

                                               1-Asıl davanın KABULÜ ile; Çaykura ait işyerlerinde TİS yapma yetkisinin davalı sendikaya ait olduğuna dair davalı Bakanlığın tespit işleminin iptaline,

 

                                               2- Birleşen davanın REDDİNE,

                                               3- Birleşen dava bakımından 1,55 TL eksik harcın birleşen davanın davacısı Özgıda-İş Sendikasından tahsili ile HAZİNE GELİR KAYDINA, asıl dava bakımından 3,15 TL eksik harcın davalılar Özgıda-İş Sendikası ve Çaykur İşletmeleri Genel Müdürlüğünden müştereken ve müteselsilen alınarak HAZİNEYE GELİR KAYDINA ,

                                               4- Asıl dava yönünden davacının yapmış olduğu ve bozulan kararda dökümü yapılmış olan 16.598,80 TL yargılama gideri ile bozma sonrası yapılan 35,00 TL yargılama gideri ve davacı tarafından 14,00 TL harcın toplamı olan           16.647,80 TL nin davalılar Özgıda-İş Sendikası ve Çaykur Genel Müdürlüğünden müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

 

                                               Birleşen dava yönünden yapılan yargılama giderlerinin bu davanın davacısı Özgıda-İş Sendikası üzerinde bırakılmasına ,

 

                                               5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık ücret tarifesi gereğince belirlenen asıl dava yönünden 1.000,00 TL, redden dolayı birleşen dava yönünden de 1.000.00 TL olmak üzer toplam 2.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine ,

 

                                               Dair, davacı vekilleri ve davalı sendika vekili ile davalı Çaykur vekilinin yüzüne karşı, davalı Bakanlık vekilinin yokluğunda tefhimden ve tebliğden itibaren 8 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu. Usulen anlatıldı. 19.07.2010

 

 

Katip 109533                                                                        Hakim 39692

 

BELGEYİ  İNDİRMEK İÇİN    PDF   SİMGESİNE TIKLAYINIZ 

DİĞER HABERLER
İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENİ KÂR HIRSI
İŞ CİNAYETLERİNİN NEDENİ KÂR HIRSI

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, “İş kazalarının sebebi iş güvenliği uzmanları değil daha çok kazanmak isteyen hırslı işverenlerdir. İş güvenliği uzmanlarına ‘Görmezden gel, her şeyi yazma, her şeyi bildirme’ şeklinde baskılar oluyor” dedi.

TÜRKİYE’DE İŞVERENLERİN ÖRGÜTLENMESİ – SEKTÖR DERNEKLERİ
TÜRKİYE’DE İŞVERENLERİN ÖRGÜTLENMESİ – SEKTÖR DERNEKLERİ

Türkiye’de işveren sendikalarının yanı sıra çok sayıda işveren derneği ve vakfı bulunmaktadır. Bunların TÜSİAD, MÜSİAD, TUSKON gibi bazıları kamuoyu tarafından bilinmekle birlikte, diğer işveren dernekleri ve vakıfları da son derece önemlidir.

VELİLER MASRAFLARI KARŞILAYAMIYOR
VELİLER MASRAFLARI KARŞILAYAMIYOR

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından, yaşanan fiyat artışlarını ve iktidarın eğitim politikasını hedef aldı.

GIDA ENFLASYONU, UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU
GIDA ENFLASYONU, UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARIN SONUCU

Yerli üretim ve hayvancılığı desteklemek yerine iktidar ithalata yönelirken, Türkiye’de tarım ve gıda sektörü, son yıllarda pek çok sorunla karşı karşıya.