Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
25 Temmuz 2011
CARİ AÇIK KONUSU

Yazının başlığını “cari açık sorunu” olarak değil de, “cari açık konusu” olarak yazmam rastlantısal değil, kasıtlıdır

CARİ AÇIK KONUSU

Cari açık ciddi bir sorundur, ancak meseleyi salt bir sorun olarak görmek, günah keçilerini bulmanın ve sorunu çözmenin kolay olduğu izlenimini verebilir. Oysa geç kapitalistleşen ekonomilerde cari açık konusu kendi başına ele alınabilecek bir sorun olarak görülmeyip, bu tür ekonomilerin kronik bir meselesi olarak irdelenmesi gereken bir konudur. Bu meselenin boyutları, ekonominin iç örgütlenmesi, zaman içinde uygulanan politikalar ve uluslararası piyasalardaki ilişkiler ağı etrafında şekillenir. Hal böyle olduğu için uluslararası derecelendirme kuruluşları ülkelerin cari açıkları meselesine çok hassas bir şekilde yaklaşırlar. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ikazlarının ciddiye alınmayarak alay konusu yapılması bir bakana yakışmayacak tavırdır.

Önce cari açık konusu hakkında kısaca bilgilerimizi tazeleyelim. Cari açık, bir ekonomide bir yıl gibi belirli bir sürede gerçekleşen kesin para girişi ile kesin para çıkışı arasındaki fark olarak tanımlanabilir. Bir ekonomiye kesin para girişi çeşitli mal ve hizmet satışı sonucunda elde edilen gelirler, sair gelirler ve ekonomiye yapılan kesin döviz girişi gibi kalemlerden oluşur. Ekonomiden para çıkışım ise dış ülkelerden alınan mal ve hizmet için yapılan ödemeler, sair kesin ödemeler gibi kesin para çıkışlarından oluşur.

Hal böyle olunca, “cari açığın kapatılması” ile “cari açığın finansmanı” kavramları arasında bir ayırım yapmak kaçınılmaz olur. Zira bir ekonominin ihracatının olağanüstü yükselişi veya ithalatının olağanüstü azalması neticesinde cari açığın oluşmayabilir. Bu süreç cari açığın kapatılması olarak görülür. Örneğin, son krizin ilk yıllarında Batılı ülkelerin bizim ürünlere olan talebi azaldığından ihracatımız geriledi. Bunun sonucunda cari açığın artması beklenirken tam tersi oldu ve cari açık azaldı ve çok kısa bir süre için neredeyse sıfırlandı. Bu hadise ilk bakışta memnuniyet verici olarak görülmesi gerekirken, aslında çok ciddi bir tehlikenin işaretçisi idi. Şöyle ki, ihracatımızın önemli bölümü ithalata dayalı olduğundan, aynı dönemde ithalatımız da fevkalade gerileyerek cari açığın kapanmasına yol açtı.

Cari açığın finansmanı ise, ekonomiye geçici olarak giren paralarla o dönem için cari açığın ödenebilir olması durumunu ifade eder. Yukarıda anlatılanın aksine, cari açığın finansmanı kesin ve nihai bir durum olmayıp, geçici aşamayı gösterir. Örneğin, yüksek faizden yararlanabilmek için halkımızın “sıcak para” olarak tanımladığı döviz girişleri ile cari açık finanse edilebilir, ancak bu işlem geçici durumdur ve buna bel bağlanmaz. Kaldı ki, yüksek faiz geliri elde etmek için ekonomiye girmiş olan sıcak para kısa süreli cari açığın finansmanına çare olsa da, uzun vadede faiz kazancı ile ekonomiden çıkacağından, cari açığın büyümesine de neden olabilir.

Bu kısa izahattan da anlaşıldığı üzere, cari açık bir ekonominin yetersiz iç kaynaklarının dış kaynaklarla takviye edilişini ifade eder. Büyüyen bir ekonomide iç tasarruf yetersizliğinin finansmanı için dış kaynaklara yönelmek yanlış olmayabilir. Ancak, bu politika neticesinde bir süre sonra iç kaynakların yeterli duruma gelmesi beklenir. Türkiye’nin sorunu geçmişteki politikalarda hatalı yollara sapılarak, dış kaynaklarla iç üretimini artırma yoluna girememiş olmasıdır. Çok kaba hatlarla iki yanlış politikanın birisi yüksek faiz ve düşük kur politikası; diğeri ise ithal ürünlere yüksek talep oluşturan gelir dağılımı bozukluğudur. Birinciye örnek olarak, KOBİ’lerin çökertilerek bazı üretim faaliyetlerinin dış ekonomilere kaydırılması; ikinciye örnek olarak da, lüks araba ya da lüks inşaat malzemesi ithalatı gösterilebilir. Örneğin, 2010 yılındaki 49 milyar dolarlık cari açığın oluşumunda 38,5 milyar dolarla mineral yağ ve yakıt ithalatı yanında, 13,5 milyar dolarlık motorlu kara taşıtları ithalatı da yer almıştır.

Her iki politika da salt siyasi hata ya da yanlış planlama olarak ortaya çıkmamıştır. Birincisi içte burjuvazinin talepleri ve politika üzerindeki baskıları sonucunda, ikincisi ise emperyalist politikalar havuzunda yüzen çevre konumlu bir ekonominin sömürülmesi sonucunda oluşturulmuştur. Her iki süreçte de 2000 yılı IMF politikaları ve onun devamı niteliğindeki “Güçlü Ekonomiye Geçiş” uygulamaları etkili ve başat olmuştur. AKP iktidarının bu politikalara sıkı sıkıya sarılması ise siyasi iktidar ajanları ile burjuvazi ve emperyalistler arasındaki sıkı çıkar ve politik işbirliğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu model içinde açıklamada zorlandığımız husus, söz konusu yüksek çıkar çevreleri ülke nüfusunun çok az bir bölümünü oluşturduğu halde, nasıl oluyor da bu durum oy hesabına yansıyamıyor!

EVRENSEL – İZZETTİN ÖNDER

DİĞER HABERLER
COCA COLA MERSİN FABRİKASINDAYDIK
COCA COLA MERSİN FABRİKASINDAYDIK

İşyeri eğitimlerine Coca Cola Fabrikalarıyla devam ediyoruz. 26 Kasım 2022 tarihinde Mersin Fabrikasındaki üyelerimizle Etkili İletişim konusunda bir araya geldik.

2023 YILI GELİR VERGİSİ YAKLAŞIK DİLİM TUTARLARI BELİRLENDİ!
2023 YILI GELİR VERGİSİ YAKLAŞIK DİLİM TUTARLARI BELİRLENDİ!

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesine göre, vergi tarifesinin gelir dilim tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.

YUNANİSTAN’DA İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI
YUNANİSTAN’DA İŞ GÜVENCESİ VE KIDEM TAZMİNATI

Türkiye’de giderek derinleşmekte olan ekonomik kriz, işçiler açısından iş güvencesinin önemini her geçen gün daha da artırmaktadır.

EYT HAKKINDA AKLINIZA TAKILAN SORULARA YANITLAR
EYT HAKKINDA AKLINIZA TAKILAN SORULARA YANITLAR

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede sona doğru gelindi. Prof. Dr. Cem Kılıç, Milliyet okurlarının EYT hakkındaki sorularını yanıtladı…