Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
30 Kasım 2011
ÇALIŞMA YAŞAMI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Toplu sözleşme ve sendika düzenini yeni esaslara bağlayan yasa taslağı Bakanlar Kurulu´na sunuldu.

ÇALIŞMA YAŞAMI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

       Toplu sözleşme ve sendika düzenini yeni esaslara bağlayan yasa taslağı Bakanlar Kurulu’na sunuldu. Yasanın çıkmaması için yoğun lobi faaliyetleri yapıldığı belirtilirken, işçi ve işveren tarafı her noktasını beğenmeseler de tasarının biran önce yasalaşmasını istiyor.

       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplu sözleşme ve sendika düzenini yeni esaslara bağladığı yasa taslağını Bakanlar Kurulu’na sundu. "Toplu İş İlişkileri Kanunu" olarak mevcut iki yasayı tek bir çatı altında toplayan düzenleme taslağında, toplu sözleşmeden yararlanan sayısının artırılmasına yönelik hukuki süreçlerin kısaltılması ve işçi-işveren sendikalarının grup toplu sözleşmesi, işletme sözleşmesi gibi yeni araçlarla ve yeni modellerle birlikte çalışmaya teşvik ediliyor. Taslakta 25 işkolu, 18’e indiriliyor. Grup toplu sözleşmesi, işyeri sağlığı-güvenliği ve iş eğitimi ile sınırlı kılınırken, hukuki süreçlerin kısaltılmasına yönelik itirazlı maddeler dikkat çekiyor.

       Taslakta, Ekonomik Sosyal Konsey’e üye işçi ve işveren sendika konfederasyonları arasında mesleki eğirim, iş güvenliği ve sosyal sorumluluk konularını içeren bir "çerçeve sözleşme" imzalanabilmesine yönelik düzenleme ile yeni bir mekanizma oluşturuldu. Düzenlemelerde, toplu iş sözleşmesinden yararlananların sayışım artırma yönünde kolaylaştırma sağlandı. Teşmil ve sendikaya üyeliğin ek bir madde ile tanımlanarak kapsamının genişletilmesi ve sendikal faaliyette bulunanların işten çıkarılması durumunda ispat yükümlülüğünün işverene verilmesi yanında, bu türden iş uyuşmazlıklarında iş güvencesi hükümlerinin 30 işveren barajının uygulanmaması da dikkat çekiyor.

BİRDEN FAZLA SENDİKAYA ÜYELİĞİN YOLU AÇILIYOR

       Taslakla, birden fazla sendikaya üye olmak mümkün hale getiriliyor. Buna göre, aynı işkolunda aynı işyerinde çalışmamak kaydıyla, farklı işverenlere çalışılıyor ise o işyerlerinde faaliyet gösteren diğer sendikaya da üye olunabilecek. Sendikaya üyelikte noter şartı kaldırılarak, e-devlet uygulaması çerçevesinde internet aracılığıyla form doldurularak üye olunacak.

       Taslakta, sendikalara üye olma özgürlüğü ayrı bir başlıkla güçlendiriliyor. Mevcut yasalarda da vurgulanan sendikaya üye olma-olmama özgürlüğü tekrarlanırken, bu özgürlük ayrı bir maddeyle güçlendiriliyor. Buna göre, işçiler işe alınma aşamasında sendikaya üye olma -olmama ya da belirli bir sendikaya üye olma şartıyla karşı karşıya bırakılamayacak. İşveren, işçiler arasında sendikaya üye olma-olmama, farklı sendikalara üye olma bakımından herhangi bir ayrım yapamayacak. İşçiler sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılamayacak. Bu şartlara aykırı davranan işveren bir yıllık ücretten az olmamak üzere sendikal tazminat ödeyecek. Sendikal nedenlerle iş sözleşmesi feshedilmesi durumunda iş güvencesi hükümleri 30 işçi şartı aranmaksızın uygulanacak. Bu iddiayla açılan davalarda ispat yükümlülüğü işverene ait olacak. İşveren, sendikal faaliyet dışındaki bir nedenle işten çıkardığını ileri sürmesi halinde bunun geçerli olmadığını ispat yükümlülüğü ise işçiye ait olacak. Sendikal ayrımcılık iddiasının ispat yükü ise işçiye ait olacak.

       Sendika ve konfederasyonlar, genel kurul kararıyla nakit varlıklarının yüzde 40’ına kadar parayla sanayi ve ticaret şirketlerine yatırım yapabilecekler ancak ticari faaliyet yürütemeyecekler.

       Sendika ve konfederasyonlar, denetim kuruluşu ve denetçiler tarafından denetlenecek. MALİ denetimleri ise yeminli mali müşavirlikler tarafından yapılacak. Sendika ve konfederasyonlar sadece Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykın faaliyederde bulunulması halinde kapatılabilecek. Aykın faaliyeti bireysel olarak sadece yönetici, yöneticiler yapıyorsa, bu kişiler faaliyetten el çektirilecek, sendika ya da konfederasyon faaliyetini sürdürecek.

TOPLU SÖZLEŞME DÜZENİ BASİTLEŞİYOR

       Taslakta, toplu iş sözleşmesi düzeninde basitleştirme ana hedefi dikkat çekiyor. Yeni getirilen çerçeve sözleşmeye ilişkin olarak eğer böyle bir sözleşme varsa toplu iş sözleşmelerinin çerçeve sözleşmelerine aykırı olamaması hükmü getiriliyor.

       Taslakta, daha önce üyelik aidatının üçte ikisi olan dayanışma aidatı, üyelik aidatı ile eşidendi. Taslakla sendikaların ana faaliyetini düzenleyen  yetki oranları da değiştiriliyor, işkolu barajı binde 5’e düşürülürken, işletme barajı yüzde 50 1 olarak korunuyor. İşyeri barajı ise yüzde 40 l’e düşürülüyor. Yüzde 40 oram getirildiği için bir işyerinde birden fazla sendikanın yüzde 40 1 ‘i geçmesi halinde, en fazla işçi üyeye sahip sendikanın tek yetkili olması düzenleniyor.

        Toplu sözleşme sürecinin en fazla 60 gün içinde tamamlanması şartı getiriliyor. İşyeri ya da işletmede yetki alan sendikanın en geç 15 gün içinde toplu sözleşme davetini yapması gerekiyor. İşçi kanadı uyuşmazlığı altı gün içinde bildirmekle yükümlü olacak Uyuşmazlık yazısını alan görevli makam altı işgünü içinde taraflardan en az birinin katılımı ile veya her iki tarafın da katılımı olmazsa re’sen resmi listeden bir arabulucu görevlendirecek. Arabulucular en fazla 15 gün görev yapabilecek.

       Taslakta, grev yasağına ilişkin işçi sendikası lehine düzenleme de yapıldı. Eğer grev oylaması yapılmış ve grev karan çıkmamışsa veya mahkeme tarafından grev yasağı getirilmiş ise işçi sendikası yüksek hakem kuruluna başvuracak. Eğer başvurmazsa yetkisi düşecek.

 ‘Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gitmeli’

       Toplu sözleşme ile sendikalar kanununda köklü değişiklikler yapan "Toplu Is İlişkileri Kanun Tasarısı" hükümet kanadının uzlaşma sağlandığını açıklamasına rağmen TBMM’ye henüz sevkedılmedı. DUNYA’nın görüştüğü sosyal taraflardan Hak-ls, tek tek bakanlar düzeyinde lobi çalışması yapıldığını ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik üzerinde yasayı durdurması için yoğun baskı bulunduğunu, tasarının TBMM’ye mutlaka gönderilmesi gerektiğini söyledi. Turk-ls Başkanı Mustafa Kumlu ve TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobılık de tasarıyı genel olarak benimsediklerini açıkladılar. Sosyal tarafların DUNYA’ya açıkladıkları görüşleri söyle:

       Hak is Başkanı Mahmut Arslan: Tasarının içeriğinde önce başka bir sorun su anda gündemde. Su anda tasarıyı engellemek ıcın ciddi bir lobi çalışması var. Mevcut statükonun devam etmesi ıcın inanılmaz bir caba var. Eğer tasarı bir kez daha genıs kapsamlı düzenleme ıcın gen çekilirse kaos olur. Bu asamadan bir dönüş olmamalıdır. Geriye dönüş olursa Türkiye’ye yazık edilir. Yasanın içeriğinden öteye bu ciddi tehdit karşısındayız. Sayın Çalışma Bakanı üzerinde de yoğun baskı var. Bütünüyle bizim talebimizi karşılayan yasa degıl, arzu ettiğimiz bir noktadayız diyemem. Ancak Sayın Bakan, olabildiğince uzlaştırmaya çalıştı. Belli mesafe aldık. Basta barajlar olmak üzere grev yasakları vb. düzenlemelerde arzu ettiğimiz donemde değiliz. Bakanlar Kurulu imzası tamamlandığında, TBMM surecinde tartışılacak. 0 süreçlerde de Hak-ls olarak yoğun biçimde çalışacağız. Bir tek gerçeğin altını çizmemiz lazım. Mutlaka mevcut yasadan kurtulmamız lazım. Sürdürülebilir bir çalışma hayatı onermıyor. Yasa ıs barısının örgütlenmenin sosyal diyalogun ıs yapmanın önünde engel. Darbecilerin dayattığı bu yasadan kurtulamazsak Türkiye’ye yazık edeceğiz.

       Türk-lş Başkanı Mustafa Kumlu: Bu tasarı üzerindeki çalışmalar uzun suredir devam ediyor. Yüzde 100 olmasa da buyuk olcude mutabakat sağlanmış bir metin sozkonusu. Tereddütlü olduğumuz konuları ilettik. Metin hiçbir kesiminin taleplerini birebir yansıtmamaktadır. Yapılan çalışmalarla uzlaşma Icın asgari müştereklerde bulusulmustur. Metinde itiraz ettiğimiz hususlar vardır. Bu sadece bizim ıcın degıl, dıger ıscı konfederasyonları ıcın de geçerlidir Ama bu durum atılan adımın önemli bir adım olduğu gerçeğini değiştiremez.

       TİSK Başkanı Tuğrul Kudatgobılık: Bu toplu ıs ilişkileri kanun tasarısı 9 Ağustos 2012’de başlayan ve ondan sonra 5 ayrı toplantıda devam eden uçlu danışma kurulunda ortaya çıkarılmış çalışmadır. Yüce Meclıs’e sevk edilme aşamasında olan tasarının butunu üzerinde bir genel mutabakatımız vardır. Bu uçlu mutabakata dayanan kanunun her noktasını hepimizin mutlak doğru olduğunu söylemeye imkan yoktur. Ancak, konsensüs elde edilmiştir. Temeli itibariyle 2 amacı olmalıdır ve vardır. Bin, Türk sanayinin dünya rekabeti ile karşılaştığı bu devrede sanayinin rekabet gücünü zedelememesi, dıgerı de Türkiye’nin hala 1 numaralı sorunu olmaya devam eden ıssızlık olgusunda istihdamın onune engel teşkil etmemesidir. Bu sistemin Türk çalışma hayatına ve gelişmesine imkan vermesi amaçlanmıştır. Beklentimiz, TBMM safhasında, sistemin bütünlüğünün muhafaza edilmesidir.

İste iskolları sınıflaması

       Taslakta, İşçi ve işveren sendikalarının faaliyet göstereceği yeni ıskolları sınıflaması sırasıyla söyle yapıldı: Gıda, avcılık ve balıkçılık, tarım ve ormancılık; Madencilik ve tas ocakları; Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç; Dokuma, hazır giyim ve deri; Agac ve kağıt; İletişim; Basın-yayın ve gazetecilik; Banka, fınans ve sigorta; Ticaret, büro, egıtım ve güzel sanatlar; Çimento, toprak ve cam, metal, inşaat; Enerji; Taşımacılık, ardiye ve antrepoculuk; Sağlık, sosyal hizmetler; Konaklama ve eğlence islen; Savunma ve Genel isler.

DİĞER HABERLER
İŞ KANUNUNDA TEMSİLCİ İŞÇİLERİN GÜVENCESİ (1936-1960)
İŞ KANUNUNDA TEMSİLCİ İŞÇİLERİN GÜVENCESİ (1936-1960)

1936 yılında kabul edilen ve 1937 yılında yürürlüğe giren 3008 sayılı İş Kanununda getirilen önemli düzenlemelerden biri, “mümessil işçi” uygulamasıydı.

BU KUYUDAN SU ÇIKMAZ!
BU KUYUDAN SU ÇIKMAZ!

Yeni vergi paketi bugünlerde asıl gündemde olması gereken asgari ücret ve emekli aylıkları artışlarını arka plana itecek. Yeni vergi paketi, emek gelirleri üzerindeki vergilerde bir azalmaya yol açmayacak. Pakette devasa şirket kârları ve servetler için anlamlı yeni vergiler yok.

BORÇ YAKAYA YAPIŞTI
BORÇ YAKAYA YAPIŞTI

İktidar, asgari ücrete ara zam beklentilerine kulak tıkarken borç, yurttaşın yakasına yapıştı. Enflasyon karşısında geliri yetersiz kalan yurttaşlar kartlara sarıldı. Kartla yapılan yemek harcamalarının tutarı ise yüzde 146,36 arttı.

ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN VERGİLER
ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN VERGİLER

Bundan 3,800 yıl önce Hammurabi, Babil caddelerine dev tabletler asmış ve üzerine şunu yazmıştı; “Vergi vermeyenin kellesi gider.”