Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
10 Mart 2011
ÇALIŞMA HAYATI GÖSTERGE RAKAMLARI DEĞİŞTİ

04 Ocak 2011 tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154.maddesi uyarınca kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar

ÇALIŞMA HAYATI GÖSTERGE RAKAMLARI DEĞİŞTİ

04 Ocak 2011 tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154.maddesi uyarınca kıdem tazminatı tavanının hesaplanmasında kullanılan aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde esas aylık katsayısı 1.1.2011 – 30.06.2011 döneminde (0,061954), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanan taban aylık katsayısı ise 1.1.2011 – 30.06.2011 döneminde (0,82656) olarak yeniden belirlenmiştir.

Diğer taraftan aynı Kararın 4. maddesi uyarınca 657 sayılı Kanunun 202. maddesinde yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge rakamı (1.823) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı, gelir vergisinden müstesna tutulacak çocuk zammı, aile yardımı miktarları,SGK primine esas kazanç alt ve üst sınırları, işsizlik sigortası prim oranları ve ilgili diğer bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

I. KIDEM TAZMİNATI TAVANI (01.01.2011’den geçerli)

1 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 arası
(1500 göst. 8000 Ek göst.) x 0,061954 k.sayı = 588,563.-

(1500 göst. 8000 Ek göst.)

x 0,061954 k.sayı X %200 = 1.177,126.-
1000 tab.ayl.göst. x 0,82656 tab. ayl. k. sayı = 826,56.-
500 kıd. göst. x 0,061954 k.sayı = 30,977.-
  2.623,23.-TL/Yıl

1 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 arası

 

II. ÇOCUK ZAMMI

01 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 arası

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 28. maddesinde yer alan çocuk yardımında iki çocuk sınırının dikkate alınmayacağına ilişkin hükme 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yer verilmemiştir. MALİye Bakanlığı Bütçe ve MALİ Kontrol Genel Müdürlüğü ile yapılan  görüşmede halen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen  “Bazı Alacakların

Yeniden Yapılandırılması ile sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 92. maddesi ile söz konusu sınırlamanın kaldırılmasının öngörüldüğü, ancak Tasarı’nın henüz yasalaşmaması nedeniyle 202. maddenin 2. fıkrasındaki sınırlamanın halen yürürlükte olduğu belirtilmiştir.

Tek çocuk için

01 Temmuz 2010’dan itibaren
0-6 yaş grubu (72 ay dahil) 500 Gösterge x 0,061954 Katsayı = 30,98 TL/Ay
6 yaş üzeri 250 Gösterge x 0,061954 Katsayı =15,49 TL/Ay

Birden fazla çocuk için;

– Mevcut iki veya daha fazla çocuktan ikisi veya daha fazlası 0-6 yaş grubunda yer alıyorsa (72 ay dahil) 30,98 x 2 = 61,96 TL/ay;
– Mevcut iki veya daha fazla çocuktan sadece biri 0-6 yaş grubunda yer alıyorsa 30,98 15,49 = 46,47 TL/ay;
– Mevcut iki veya daha fazla çocuğun tamamı 6 yaşından büyükse 15,49 x 2 = 30,98 TL/ay

III. AİLE YARDIMI

01 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 arası 

 1,823 göst.

x

0,061954 k.sayı

=

112,94.-TL/Ay

Not:   Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

IV. SGK PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRLARI (Altışar Aylık)

1 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 arası

ALT SINIR

 

Günlük

Aylık

16 yaşını doldurmuş işçiler için

26,55-TL

796,50-TL

ÜST SINIR

 

Günlük

Aylık

16 yaşını doldurmuş işçiler için

172,58-TL

5.177,40-TL

Not:

16 yaşını doldurmamış ve bunlar için belirlenen asgari ücretle işçi istihdam eden işverenler, 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari ücretle arasındaki farkın priminin tamamını ödeyeceklerdir (506 S.K. Md.78/3)

1 Temmuz 2011 – 31 Aralık 2011

ALT SINIR

 

Günlük

Aylık

16 yaşını doldurmuş işçiler için

27,90-TL

837,00-TL

ÜST SINIR

 

Günlük

Aylık

16 yaşını doldurmuş işçiler için

181,35-TL

5.440,50-TL

Not:

16 yaşını doldurmamış ve bunlar için belirlenen asgari ücretle işçi istihdam eden işverenler, 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari ücretle arasındaki farkın priminin tamamını ödeyeceklerdir (506 S.K. Md.78/3)

 V. SGK PRİME ESAS KAZANÇLARINDAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK ZAMMI VE AİLE ZAMMI (YARDIMI) TUTARLARI

5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

          Yemek Parası

1/1/2011 ile 30/6/2011 tarihleri arasında;

26,55 TL x %6 = 1,59 TL (günlük)

1/7/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında;

27,90 TL x %6 = 1,67 TL (günlük)

          Çocuk Zammı

1/1/2011 ile 30/6/2011 tarihleri arasında;

796,50 TL x %2 = 15,93 TL (aylık)

1/7/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında;

837,00 TL x %2 = 16,74 TL (aylık)

          Aile Zammı (Yardımı)

1/1/2011 ile 30/6/2011 tarihleri arasında;

796,50 TL x %10 = 79,65 TL (aylık)

1/7/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında;

837,00 TL x %10 = 83,70 TL (aylık)

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

IV. İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM ORANI

5234 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca işsizlik sigortası prim oranları, 1.1.2011 tarihinden itibaren %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet payı olarak uygulanmaya devam edecektir.

VII. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32.maddesinde düzenlenen ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde esas alınan asgari geçim indirimine ilişkin oranlar 1.1.2011 tarihinden itibaren aynen uygulanmaya devam edecektir.

VIII. ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4857 sayılı İş Kanunu’nun 5763 sayılı Kanun ile değişik 30.maddesi uyarınca özel sektöre ait işlerlerinde çalıştırılan özürlü sigorta primi işveren hissesi teşvikine dair usul ve esasları belirleyen Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı’nın 19 Ağustos 2008 tarih ve 2008-77 sayılı Genelgesi’nde işverenler için her yıl Ocak ayı içinde bildirimde bulunma yükümlüğü getirilmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme gereğince işverenler işyerinde çalıştırdıkları özürlü sigortalıların tamamının son durumlarını göstermek üzere Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatacakları Genelge ekinde yer alan belgeyi, her yılın Ocak ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ayrıca ibraz edecek olup, aksi takdirde teşvikten yararlanamayacaklardır.

Bu çerçevede 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30.maddesinde yer alan özürlü sigortalı istihdamına ilişkin teşvikten yararlanan işletmelerin Genelge’de belirlenen usul ve esaslar dahilinde 31 Ocak 2011 tarihine kadar bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

  • GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

MALİye Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 278) 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 mükerrer (6) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Söz konusu Genel Tebliğ’de çalışma hayatına ilişkin aşağıda belirtilen hususlarda değişiklik yapılmıştır:

  • Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere 10,70 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Sakatlık İndirimi Tutarları

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 700 TL, ikinci derece sakatlar için 350 TL, üçüncü derece sakatlar için 170 TL olarak tespit edilmiştir.

  • Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2011 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

9.400 TL’ye kadar

% 15

23.000  TL’nin 9.400 TL’si için 1.410 TL, fazlası 

% 20
53.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde 
80.000 TL’nin 23.000 TL’si için 4.130 TL), fazlası    
 % 27
53.000 TL’den fazlasının 53.000 TL’si için 12.230 TL (ücret 
gelirlerinde 80.000TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 19.520 TL), 
fazlası      
% 35
  • Damga Vergisi Oranı

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:54) uyarınca maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar için Damga Vergisi oranı binde 6,6 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan aynı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 492) ile Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

492 Seri No’lu Tebliğ ile 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer alan maktu hadler, asgari ve azami miktarları tespit edilmektedir.

Öte yandan 39 Seri No’lu Tebliğ ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda düzenlenen konutlar, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olacak miktarları belirlenmektedir.

DİĞER HABERLER
TÜRK-İŞ 24. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA GENEL SEKRETERİMİZ İBRAHİM ÖREN’İN KONUŞMASI
TÜRK-İŞ 24. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA GENEL SEKRETERİMİZ İBRAHİM ÖREN’İN KONUŞMASI

Türk-İş 24. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Sekreterimiz İbrahim Ören’in konuşması.

İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ KAÇ LİRA?
İŞÇİNİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ KAÇ LİRA?

Milyonlarca dar gelirli çalışan asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranını beklerken, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) kasım ayı verilerine göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 18 bin 239 liraya yükseldi.

HER YIL 3 MİLYON KİŞİ, İŞ KAZASINDA ÖLÜYOR
HER YIL 3 MİLYON KİŞİ, İŞ KAZASINDA ÖLÜYOR

ILO’nun yeni tahminlerine göre, her yıl 3 milyon işçi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.

İLK TALEP 18 BİN 239 TL
İLK TALEP 18 BİN 239 TL

Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırını ise 45 bin 686 TL olarak belirledi. Asgariyi işaret eden bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 18 bin 239 TL.