Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
17 Aralık 2010
BAŞKANLAR KURULUMUZ ANTALYA’DA TOPLANDI.

Başkanlar Kurulumuz önceden belirlenen gündemle Antalya’da düzenlenen toplantıyı tamamladı. Toplantıya ilişkin sonuç bildirgesi aşağıda yer almaktadır.

BAŞKANLAR KURULUMUZ  ANTALYA’DA TOPLANDI.

 

Başkanlar Kurulumuz önceden belirlenen gündemle Antalya’da düzenlenen toplantıyı tamamladı. Toplantı ‘ya ilişkin sonuç bildirgesi aşağıda yer almaktadır.
                   TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
                  Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
                  (16-17 Aralık 2010-ANTALYA)
 
 
         TEKGIDA-İŞ Sendikası Başkanlar Kurulu 16-17 Aralık 2010 tarihinde Antalya’da toplanmıştır. Toplantıda, sendikamızın faaliyetleri ile emek hareketinin gündemini teşkil eden temel konular müzakere edilmiş ve sonuç olarak aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir:
 
         1-TEKGIDA-İŞ Sendikası, örgütlenme, emek hakları, demokrasi ve özgürlük mücadelesini bu güne kadar olduğu gibi, bu günden sonra da aynı kararlılık ve azimle sürdürecektir.
 
         2-TEKGIDA-İŞ Sendikası olarak 2011 yılında, çalışma hayatı ve emek mücadelesinde yeni gelişme ve mücadele çizgisi oluşacağına inanılmaktadır.
 
         Çalışma yasalarında yapılması düşünülen değişikliklerin sendikal yaşamın önündeki engelleri temizlemek yerine, sermaye kesiminin çıkar ve endişeleri gözetilerek hayata geçirilmeye çalışılması sosyal çatışmaların başlıca habercisidir. Keza;
 
-“Torba Yasa” adı altında güvencesiz ve esnek çalışma sisteminin yaygınlaştırılmaya çalışılması;
-işçi ücretlerini baskılamaya yönelik bölgesel asgari ücret girişimleri;
-iş ve istihdam yaratmak ve işsizlere güvence olmak yerine işsizlik fonunun Hükümetin seçim promosyonu olarak amaç dışı kullanılması,
-Sosyal güvenlik ve sağlık haklarının geriletilmesinin yanı sıra paralı hale getirilmesi,
 
sosyal çatışmalara zemin hazırlayan yeni gelişmelerdir.
 
3-2011 yılının bir diğer önemli konusu genel seçimlerdir. AKP Hükümetinin, 8 yıllık iktidarı sonrasında yeni dönemde de çoğunlukla iktidar olmak için siyasi ve ekonomik nüfuzunu kullanacağı açıktır.
 
Ancak açık olan bir başka bir şey var ki; AKP Hükümeti 8 yıllık iktidarı döneminde emekçilerden ve emekten yana hiçbir ekonomik ve siyasi karara imza atmamıştır. Toplum bilinçli olarak yoksullaştırılmış ve yoksunlaştırılmış, bu yapının üzerine de sadaka düzeni tesis edilmiştir.
 
Kitlelerin çaresizliği, Anayasa’da yerini bulan “sosyal devlet” ilkesinin özünü teşkil eden “hak talep etme” kavramının içeriğini boşaltmış, toplumu “yardım paketi” bekleşen zavallılar konumuna itmiştir. Bu günkü toplumsal yapıda, “hak” kavramının peşinde koşan tek etkili güç, Hükümetin baskı ve yönlendirmelerine direnebilmiş işçi sendikaları ve üyeleridir.
 
Artık işçi sendikaları ve işçi sınıfına düşen görev, geçmişte yapılan hataya bir kez daha düşmemek, sekiz yıllık iktidarı boyunca emekten yana tüm politikalara sırtını dönmüş, üstelik hakları geriletmiş bir siyasal partiye kesin olarak dur demektir. İşçi sendikaları bu amaçla birliktelik oluşturmak, sınıfsal konumuna uygun bir siyasi duruş sergilemek zorundadır.
 
 
 
4-TEKGIDA-İŞ Sendikası, yasalar ne denli olumsuz şartlar taşırsa taşısın, işverenler ve bürokratlar ne kadar engel çıkartırsa çıkarsın; kararlı ve istekli olunduğunda örgütlenme mücadelesinde başarı kazanılabileceği kanaatini taşımaktadır.
 
TEKGIDA-İŞ, bu kanaatini, eylemleriyle ve aldığı sonuçlarla ispatlamış bir sendikadır. Hedefimiz, sendikal hak ve özgürlüklere sınırsız imkan tanıyan yasa düzenlemelerinin hayata geçirilmesi için mücadeleye ve bu arada da yılmadan örgütlenme çalışmalarına devam etmektir. Örgütlenme sendikal faaliyetlerimizin birinci gündem maddesi olmayı sürdürecektir.
 
5-14 Aralık 2010, emek tarihimizin en saygın sayfalarından birini oluşturan TEKEL DİRENİŞİ’nin yıldönümüdür.
 
TEKGIDA-İŞ Sendikası, söz konusu eylemlilik sürecinde ve sonrasında TEKEL işçilerine önderlik yaparak, mücadeleyi barış içinde, etkili, etkin ve kamuoyuna malolacak şekilde en üst düzeyde yürüterek ve süreci yargıya taşıyarak, sorumluluğunu hakkıyla yerine getirmiştir. Stratejik kararlarını ve uygulamalarını, üyelerinin genel çıkar ve beklentisi doğrultusunda yürütmüş, amacı aşan, hedefi şaşırtan( üyelerine daha fazla zarar verebilecek) yönlendirme ve baskılara prim vermeyerek, akılcı ve doğru bildiği, inandığı tarzda hareket etmiştir. Bundan böyle de farklı olmayacaktır.
 
         Başkanlar Kurulumuz, 78 günlük TEKEL DİRENİŞİ bitiminden bu güne kadar yaşanan süreci de değerlendirmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin, gündeminde olan 4/C statüsüne ilişkin davayı hala sonuçlandırmamış olması, hukuka ve hukuk devletine olan güven duygularını zedelemektedir.
 
Onbinlerce çalışanın ücret ve sosyal haklarına ilişkin böylesi temel bir davanın, Anayasa Mahkemesi’nin yapısal düzenine ilişkin yasal değişikliklerin yapılmamış olması nedeniyle uzaması kabul edilebilir değildir. HSYK düzenlemeleri TBMM gündemine getirilirken, Anayasa Mahkemesi’nin işleyişine ilişkin yasa değişiklikleri ilgili adım atılmaması, Hükümetin Yüksek Mahkeme’nin çalışmalarını bilerek ve isteyerek engellemeye çalıştığını düşündürmektedir. Bu durum çalışanlarda hukuksuzluğun yerleşik bir hal aldığı kanaatini pekiştirmektedir. Başkanlar Kurulumuz Anayasa Mahkemesi’nin söz konusu davayı bir an önce sonuçlandırması talep ve beklentisini bir kez daha kamuoyuna ilan etmektedir.
 
6-Başkanlar Kurulumuzun bir diğer önemli gündem maddesi TEKEL ve ÇAYKUR toplu iş sözleşmesi yetkisinde yaşananlar olmuştur. AKP Hükümetine karşı bağımsız ve direnişçi tutumundan taviz vermeyen TEKGIDA-İŞ Sendikası’nı maddi ve manevi yönden çökertme planı olarak yürürlüğe konulan her iki yetki oyunu, yine Sendikamızın güç ve azmiyle aşılmıştır.
 
TEKEL’e ilişkin süreç, tüm engellemelere rağmen, açılan davaların lehimize sonuçlanması üzerine, yaklaşık yirmi aylık bir gecikmeyle ve başarıyla tamamlanmıştır.
 
ÇAYKUR yetki davası ise sendikamızın titiz takibi altındadır. Yerel mahkemenin lehimize verdiği kararın temyizi üzerine Yargıtay’ın incelemesini beklemektedir. Başından beri ilan ettiğimiz gibi, ÇAYKUR’da üye çoğunluğu sendikamıza aittir ve Başkanlar Kurulumuz, yargının bu durumu kesin olarak, adil bir şekilde sonuca bağlayacağına inanmaktadır. Bu arada, 2011 toplu iş sözleşmesi için de çoğunluk tespiti başvurusu yapılmıştır.
 
7-2011 yılının bir diğer önemli gündem maddesi kamu toplu iş sözleşmeleridir. Kamu sektöründeki yüzbinlerce işçinin ekonomik ve sosyal geleceği bu sözleşmelerin sağlayacağı haklara bağlıdır. Başkanlar Kurulumuz, kamu toplu iş sözleşmelerinin “seçimden önce bitsin” telaşı içinde, kolaycılığa ve aceleye getirilmesine karşıdır. Kamu işçilerinin yıllardan beri geriletilen hakları için mücadele verilmek zorunluluğu vardır. Başkanlar Kurulumuz, uzlaşmayı teslimiyetçilik gibi algılayan ve uygulayan yaklaşımı reddetmektedir.
 
 


8-TEKGIDA-İŞ Sendikası, Türkiye’de “şeffaf” ve “hesap verebilir” sendikacılık anlayışının öncülüğünü yapmış bir örgüt olarak, bu konudaki yönetim anlayışını aynı titizlikle sürdürmektedir. Ülkemizde işçi sendikalarına, yönetim anlayışına güven duygusunun arttırılması bu zihniyetin tüm emek örgütlerinde hakim ve geçerli kılınmasından geçmektedir. Başkanlar Kurulumuz, sadece işçi sendikaları için değil, tüm örgütsel yapılar ve daha da önemlisi tüm devlet kurumlarında da aynı ölçüde şeffaf, hesap verebilir ve hesap sorulabilir bir düzenin kurulmasını şiddetle talep etmektedir. Demokrasinin gereği budur.
 
9-Başkanlar Kurulumuz, emek hareketinde uluslararası dayanışmanın güçlendirilerek sürdürülmesine büyük bir önem atfetmektedir. Dünya işçilerinin dayanışması ve güç birliğinin ne denli etkili olduğu TEKEL eylemleri ve sonrasında bir kez daha ortaya çıkmıştır. Çok uluslu şirketlerin hakimiyetinde gelişen yeni yüz yılda, çok uluslu emek hareketi de kendi hakim gücünü tesis etmek ve ortak mücadele zemini yaratmak zorundadır. Başkanlar Kurulumuz bu nedenle, uluslararası işçi kuruluşları ile görüşme, temas ve işbirliğinin arttırılması için her türlü girişimi yapma, geliştirme ve sürdürme kararlılığı taşımaktadır.
 
10- Başkanlar Kurulumuz, önümüzdeki dönem için emeğin köleleştirilmesi, emeğin ucuzlatılması ve sömürülmesi, güvencesizlik, taşeronlaşma, eğitim, sağlık gibi sosyal hakların geriletilmesi, paralı hale getirilmesi girişimlerine karşı, üretimden gelen güç dahil her türlü meşru yöntemle en etkili bir şekilde mücadele etme azim ve kararını bir kez daha yenilemekte ve kamuoyuna ilan etmektedir.
 
TEKGIDA-İŞ Sendikası, işçi sınıfının birlikteliği ve bütünlüğünü oluşturmak için kendisine düşen rolü en etkili bir şekilde yerine getirecektir.
 
Emek karşıtı politikalarla yola çıkan, hareket eden siyasi anlayışla sonuna kadar mücadele edecektir. Buna mukabil, emek yanlısı politikalarla yola çıkan siyasi partiler de, elbette ki bu yolda yalnız bırakılmayacaktır.
 
Hedefimiz, üyelerimizin olduğu kadar, işsizlerin, örgütsüz çalışanların, toplumun dar ve yoksul kesimlerinin de sözcüsü, hak savunucusu olmak ve sosyal adaletsizliğin giderildiği, insanca, hakça bir düzen kurmaktır.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
DİĞER HABERLER
ENFLASYONDA EYLÜL BEKLENTİSİ YÜZDE 5
ENFLASYONDA EYLÜL BEKLENTİSİ YÜZDE 5

TÜIK tarafından 3 Ekim’de açıklanacak enflasyon rakamlarında beklenti TÜFE’de aylık artışın yüzde 5 olacağı yönünde. Yıllık enflasyonda ise beklenti yüzde 61,91.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2 AYDA ERİDİ, EMEKÇİLER YİNE AÇ
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2 AYDA ERİDİ, EMEKÇİLER YİNE AÇ

Türk-İş’in verilerine göre eylülde açlık sınırı, asgari ücreti solladı. Asgari ücretin yaklaşık 2 bin lira üstüne çıkan açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu. Bankalar 350,5 milyar TL kâr ederken yurttaşın banka borcu trilyonları buldu.

İŞTEN ÇIKIŞ KODU DEĞİŞEBİLİR Mİ?
İŞTEN ÇIKIŞ KODU DEĞİŞEBİLİR Mİ?

İşten çıkış kodu, işçinin işsizlik ödeneği alması dahil pek çok konuda etkili.

EMEKÇİ HAKKINI ARAYAMIYOR
EMEKÇİ HAKKINI ARAYAMIYOR

Yeni Avukatlık asgari ücret tarifesi 21 Eylül’de yayımlandı. Bir önceki tarifeye göre ortalama yüzde 90 oranında artış yapıldı.