Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
19 Mart 2012
BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 15-16-17 MART 2012 İSTANBUL

Başkanlar Kurulumuz 15-16 Mart 2012 tarihlerinde Sendika Genel Merkezi’nde toplanmıştır.
Çalışma hayatına ilişkin olarak hazırlığı yapılan yasa tasarıları ve gündemdeki konular Başkanlar Kurulumuzda değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir:

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 15-16-17 MART 2012 İSTANBUL

 

-Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri temizleyen yeni yasa ihtiyacı vardır. Ama o yasa, TBMM’deki yasa değildir. Başkanlar Kurulumuz, yeni düzenlemelerde barajların işletme ve işkolu düzeyinde kaldırılmasını, sistemin, siyasetçilerin ve kamu otoritesinin vesayet ve kontrolü dışında tutulmasını ısrarla talep etmektedir.
-Ulusal İstihdam Strateji Belgesi’nde yer alan “yasalardaki katılığı engelliyoruz”, “istihdamı arttıracağız” iddiası büyük bir kandırmacadır. Amaç işçilerin hukuki güvencelerini yok etmektir. Bu zihniyetle mücadele edilecektir.
-“İş güvencesi değil, istihdam güvencesi”, söylemi ile işçilerin sürdürülebilir bir yaşam güvencesi sağlamak “umudu” bile çok görülmekte, “iş bulduğuna şükret ve yetin” anlayışı zihinlere kazılmaya çalışmaktadır. Bu durum kabul edilemez. Hedefimiz, herkes için iş, herkes için yeterli gelir, herkes için güvence, herkes için adil paylaşım ve herkes için onurlu ve insanca yaşam hakkıdır.
-Başkanlar Kurulumuz, yeni çalışma modellerinin hukuk sistemine uyarlanmasına, değişen toplumsal ilişkilerin hukuki bir çerçeve içine alınmasına karşı değildir. Başkanlar Kurulumuz, hukuka uyarlama adı altında, “emeğin hukukunun ortadan kaldırılmasına” karşıdır. Pek tabiidir ki, bu tür girişimlere karşı mücadele verilecektir.
-“Kayıtdışılığı önleme”  hedefi altında “kıdem tazminatı hakkının gasbı” ve “bölgesel asgari ücret”  sistemine geçiş, işçi haklarına yönelik acımasız bir tuzaktır. Başkanlar Kurulumuz, TEKGIDA-İŞ’in Genel Kurul Kararı olarak kabul ettiği ilke doğrultusunda, kıdem tazminatına yönelik her türlü saldırıyı “genel grev nedeni” saydığını ve bölgesel asgari ücret uygulamasını asla kabul etmeyeceğini bir kez daha ilan etmektedir.
– “Geçici İş İlişkisi” adı altında İş Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklikler, emek karşıtı ideoloji ve projenin ürünüdür. Bu düzenlemeyle artık “daimi işçilik istisna, geçici işçilik kural” haline gelecektir. Mesleki faaliyet olarak tasarlanan istihdam bürolarına ilişkin yasa da geçici iş ilişkisine dair düzenlemelerin tamamlayıcısıdır. İşçi simsarlığı ve örgütlü emek gücünün yok edilmesi sonucunu getirecektir. Başkanlar Kurulumuz 21. yüzyılda yaratılmaya çalışılan bu gayrı insani, çağlar öncesinin kölelik sistemini hatırlatan düzenlemelerin şiddetle karşısındadır.
-Başkanlar Kurulumuz Sendikal Güç Birliği Platformu’nun kurucularından biri olarak, emeğin örgütlü gücünün geliştirilmesi, emekçi sınıfa yönelik sistemik saldırılara karşı cephenin genişletilmesi çalışmaları içinde olmaya ve desteklemeye devam edecektir.
-Başkanlar Kurulumuz, başta sürdürmekte olduğumuz Billur Tuz direnişi ve Amylum Nişasta grevi olmak üzere, gerek üyelerimizin, gerekse bu uğurda çaba sarfeden örgütlü ya da örgütsüz tüm emekçilerin sendikal hak ve özgürlüklerini koruma, çıkarlarını kollama ve geliştirme mücadeleleriyle dayanışma içinde olmaya, etkin ve öncü bir rol oynamaya devam etme kararlılığındadır.
– Başkanlar Kurulumuz, AKP iktidarının demokratik hak ve özgürlükleri daraltıcı, her türlü demokratik muhalefeti “bir şer odağı şeklinde gören” anlayışıyla eskiden olduğu gibi mücadele edecek; fikir, inanç ve ifade özgürlüğünün mutlak savunucusu olacaktır.
-Başkanlar Kurulumuz Türkiye Gazeteciler Sendikası’na -tıpkı TEKGIDA-İŞ’in ÇAYKUR’da, pek çok sendikanın da kamu işletmelerinde maruz kaldığı şekilde- Anadolu Ajansı’nda yapılan yasa ve demokrasi dışı müdahaleleri şiddetle kınamakta, kamu makamlarını sendikal yapılardan elini uzak tutmaya çağırmaktadır.
– Başkanlar Kurulumuz, işçi cephesinde ulusal dayanışma fikrinin, uluslararası düzeyde de sürdürülmesi gerektiğine yürekten inanır. Bu yolda, dünya emekçilerini aynı hak arayışları ve aynı sömürü karşıtı mücadelede birleştirmeye yönelik girişimlerin en yakın takipçisi ve destekçisi olacaktır.
-Başkanlar Kurulumuz, AKP iktidarının yarattığı korku, baskı ve tehdit ortamında, geniş bir toplumsal mutabakata dayalı bir Anayasa girişiminin hayal olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda siyasal iktidarı gerçek demokratik ilke ve değerler çerçevesinde hareket etmeye, baskıcı zihniyetten vazgeçmeye ve toplumu kutuplaştıran, bölen ve ayrılıkları besleyen tutumunu değiştirmeye çağırmaktadır.
-Başkanlar Kurulumuz, demokratik rejimin teminatı olan kuvvetler ayrılığı sistemini yok eden siyasi müdahalelerin durdurulmasını; hukukun üstünlüğü ilkesinin titizlikle korunmasını; infaza dönüşen uzun tutukluluk uygulamalarına son verilmesini; yargının siyasallaştırılarak toplumsal güven duygusunun yok olmasına zemin hazırlayan her türlü eylemin durdurulmasını talep etmektedir.
-Başkanlar Kurulumuz toplumsal barış ve istikrarın temelinin, insanca, hakça, adil bir paylaşım düzeninden geçtiğine inanarak, emek haklarına yönelik saldırıların çatışmaları büyütmek ve körüklemekten başka bir sonuç getirmeyeceği uyarısında bulunmayı da kaçınılmaz bir görev saymaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

DİĞER HABERLER
EYT’DE ‘KAPSAM’ GENİŞLEYEBİLİR Mİ?
EYT’DE ‘KAPSAM’ GENİŞLEYEBİLİR Mİ?

Aylık bağlanmasından emeklilik sonrasında çalışmaya kadar EYT’lilerin aklındaki tüm soruları Cem Kılıç yanıtlamaya devam ediyor.

ASGARİDE ‘YOKSULLUK’ TALEBİ
ASGARİDE ‘YOKSULLUK’ TALEBİ

Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesi beklentiler ortaya çıkmaya başladı. Yurttaş 10 bin lira isterken sendikaların hesaplarında yoksulluk sınırı öne geçiyor.

COCA COLA MERSİN FABRİKASINDAYDIK
COCA COLA MERSİN FABRİKASINDAYDIK

İşyeri eğitimlerine Coca Cola Fabrikalarıyla devam ediyoruz. 26 Kasım 2022 tarihinde Mersin Fabrikasındaki üyelerimizle Etkili İletişim konusunda bir araya geldik.

2023 YILI GELİR VERGİSİ YAKLAŞIK DİLİM TUTARLARI BELİRLENDİ!
2023 YILI GELİR VERGİSİ YAKLAŞIK DİLİM TUTARLARI BELİRLENDİ!

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123’üncü maddesine göre, vergi tarifesinin gelir dilim tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.