Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
08 Haziran 2012
BANKACILIK’ TA GELİŞMELER

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) “Bankalarımız 2011” başlıklı 274 No’lu yayınından yararlanarak, bankacılık alanındaki gelişmeler şöyle özetlenebilir:

BANKACILIK’ TA GELİŞMELER

Türkiye’de faaliyette bulunan banka sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre bir adet azalarak 44’e inmiştir. İslamı esas alarak bankacılık yapan 4 katılım bankası da bu sayıya eklendiğinde toplam banka sayısı 48 olmaktadır. Azalma yabancı banka statüsünde olan Fortis Bank AŞ’nin, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) ile birleşerek tüzelkişiliğini kaybetmesinden kaynaklanmıştır.

Faaliyette bulunan 44 bankanın 31’i mevduat (ticaret) bankası, 13’ü de mevduat toplamayan kalkınma ve yatırım bankası türündendir. Mülkiyet esasına göre ayrım yapıldığında 31 mevduat bankasının 3’ü kamusal sermayeli, 11’i özel sermaye, 16’sı yabancı sermayeli banka olup biri de TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) bünyesinde fon bankası niteliğindedir. 13 kalkınma ve yatırım bankasından 3’ü kamusal, 6’sı özel, 4’ü de yabancı sermayelidir.

Sermaye çoğunluğu ve/veya yönetim ve denetimi yabancı uyruklu kişilere ait bankalar yabancı banka olarak nitelendirildiğinde, ülkede faaliyette bulunan 44 bankanın 20’si yabancı sermayelidir. Ayrıca 11 özel sermayeli bankanın 5’inde, (Akbank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası /TEB, Türkiye Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası) yabancı ortaklar, yönetimi etkileyebilecek ölçüde nitelikli paya sahip bulunmaktadır. İslami esaslara göre bankacılık grubuna giren katılım bankalarında da yabancı ortaklar nitelikli paya sahip bulunmaktadır.

• Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların yurtiçi ve yurtdışı şube sayısı, 2011 yılında 368 adet artarak 9 bin 833’e ulaşmış, bir önceki yıla göre yüzde 3.9 artış göstermiştir. 2010 yılında ise banka şube sayılarında artış yüzde 4.7 olarak daha yüksek düzeyde gerçekleşmişti.

• 44 bankada çalışan sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1.6 oranında artarak 181 bin 418’e yükselmiştir. 2010 yılında ise bankalarda çalışan sayısında artış, 6 bin 100 kişi olarak yüzde 3.5 düzeyinde idi.

2011 yılında 2010 yılına göre bankacılığa ilişkin başlıca büyüklükler ve değişim TL ve USD olarak bir TABLO halinde gösterilmiştir.

Bankaların büyüme göstergeleri, 2010 yılına göre cari fiyatlarla dahi belirgin biçimde yavaşladığı gibi, TL’nin USD karşısında yüzde 23 dolayında değer yitirmesi nedeniyle de USD bazında gerilemiş, azalmıştır.

2011 yılında bankaların varlık tutarı (aktif büyüklüğü) bir önceki yıla göre cari fiyatlarla 199 milyar TL , yüzde 20.7 oranında artarak 1.161 milyon TL’ye yükselmişse de USD bazında yüzde 1.8 azalmıştır. Bankaların aktif (varlık-bilanço) büyüklüğünün nicel bir ölçü olarak GSYH’ye (gayrisafi yurtiçi hasıla) oranı yüzde 90.0 düzeyindedir. Baka aktif (varlık-bilanço) büyüklüğünün GSYH’ye oranı AB ülkelerinde ortalama yüzde 345.0, 2010 yılı verilerine göre dünya ortalaması da yüzde 158.0’dir. Türkiye’de banka bilanço (aktif-varlık) büyüklüğü GSYH’ye oranının göreceli olarak düşük oluşu, bankacılığın nicel, açıdan da yeterince gelişmediğini potansiyelin varlığını da gösterebileceği gibi GSYH’nin hormonlu olmasının, büyüme hızını yüksek göstermek için abartılı tahmin edilmesinin sonucu da olabilir. Çeşitli veriler Türkiye GSYH’sinin özellikle son yıllarda abartılı tahmin edilediğini göstermektedir. Banka bilonço (aktif-varlık) toplamı/GSYH oranının düşüklüğü bu bağlamda ayrı bir gösterge, ayrı bir kanıt olarak alınabilir.

2011 yılında, bir önceki yıla göre, cari fiyatlarla TL olarak aktif büyüklüğü artış hızı yüzde 20.5 ve yüzde 20.7 olarak değişmezken kredi artış hızı yüzde 33.6’dan yüzde 30.5’e; mevduat artış hızı yüzde 31.8’den yüzde 13.7’ye; özkaynak artışı yüzde 21.2’den yüzde 7.3’e gerilemiş, dönem net kârı ise yüzde 10.9 oranında azalmıştır. TL, USD karşısında değer yitirdiğinden, 2011 yılında USD bazında bankaların aktif (varlık) büyüklüğü yüzde 1.8; mevduatı yüzde 7.5; özkaynak toplamı yüzde 13.1; dönem net kârı da yüzde 27.5 oranında azalmıştır. Cari fiyatlarla yüzde 10.9 oranında azalan toplam banka kârı yıllık, ortalama ÜFE artışı hızı ile enflasyona göre düzeltildiğinde reel kâr azalışı TL bazında yüzde 20.0 düzeyini bulmaktadır.

Bankacılığın öngörülen sorunları 2011 yılında daha belirginleşmiştir. Gelişmeler, artan riskler, bekleyen sorunlar izleyen yazılarımızda irdelenmeye çalışılacaktır.

CUMHURİYET – ÖZTİN AKGÜÇ
 

DİĞER HABERLER
EMEKÇİYİ ÖLDÜREN KÖLELİK YASASI
EMEKÇİYİ ÖLDÜREN KÖLELİK YASASI

İSİG raporuna göre, mayıs ayında 145, 2023 yılının ilk beş ayında en az 730 işçi hayatını kaybetti. Rapora göre, AKP’nin iktidarda bulunduğu dönemde ise en az 31 bin 276 emekçi iş cinayetlerine kurban gitti.

KÜRESEL İSTİHDAMDA UÇURUM NASIL DARALIR?
KÜRESEL İSTİHDAMDA UÇURUM NASIL DARALIR?

Pandemi sonrası yüksek gelirli ve düşük gelirli ülkeler arasındaki küresel istihdam uçurumu derinleşti. ILO’nun yeni raporuna göre, artan borç oranları da dahil olmak üzere birbirini güçlendiren krizler, gelişmekte olan ülkeleri orantısız bir şekilde etkiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ BAŞLIYOR
ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ BAŞLIYOR

Asgari ücrette milyonlar temmuz ayındaki ara zammı bekliyor. Türk – İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un, yeni atanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaretiyle, yeni asgari ücrette süreç başlayacak.

ÇİFTÇİYİ TARLAYA KÜSTÜRECEKLER
ÇİFTÇİYİ TARLAYA KÜSTÜRECEKLER

AKP iktidarı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira olarak açıkladı.