Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
17 Haziran 2015
AYM KARARI: DEVLET GÖREVİNİ YAPMIYOR

Anayasa Mahkemesi (AYM) 6552 sayılı iş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununa ilişkin Anayasaya aykırılık iddialarını değerlendirdi.

AYM KARARI: DEVLET GÖREVİNİ YAPMIYOR

Anayasa Mahkemesi (AYM) "6552 sayılı iş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"una ilişkin Anayasaya aykırılık iddialarını değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi 2014/177 E., 2015/49 K, 14.05.2015 T. sayılı kararının gerekçesinde devleti ve devletin görevlerini’anayasaya göre tanımlayarak dedi ki; Anayasanın 17. maddesinde "herkesin, yaşama maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir." "Kişinin yaşam hakkı ve maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı, birbirleriyle sıkı bağlantıları olan vazgeçilmez devredilmez haklardandır."

Devlet, bireylerin yaşamlarına saygı göstermek, bireyleri, "Gerek üçüncü kişilerden ve gerekse sorumluluğunda bulunan personelin eylemlerinden kaynaklanan risklere karşı koruma yükümlülüğü altındadır." Anayasanın 49. maddesinde çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu belirtilmiştir.

Devlet, çalışma hayatını geliştirmelidir. Ekonomik önlemler alarak çalışanları korumalı, çalışanların insan onuruna uygun bir yaşam sürdürmelerini sağlamalıdır. "Devlet, çalışanların yaşam düzeyini yükseltmek, çalışma yaşamını geliştirmek için çalışanları korumak" zorundadır. ‘ Devlet, çalışma yaşamını denetleyecek, işsizliği gidermeye elverişli ekonomik bir ortam yaratacaktır. Çalışma barışını sağlamak için gerekli önlemleri almak devletin görevidir. Devlet, "Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarının temin edilmesini” sağlamak zorundadır.

Devlet, işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerini belirlemek, bunları yaşama geçirmek zorundadır. İşçi sağlığı iş güvenliği önlemleri işletmelerde maliyetlerin artmasına neden olabilir. Ancak maliyetlerin azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması için işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri feda edilemez. MALİyet azaltılması ve rekabet gücünün arttırılması için işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin "feda edilmesi Anayasada güvenceye bağlanan yaşam hakkını ihlal etmektedir." Devlet, ulusal gelirin adil dağılımını sağlamak için gerekli önlemleri almalı, sosyal güvenlik hakkını yaşama geçirmeli, sosyal adaleti ve toplumsal dengeleri gözetmelidir. "Çağdaş devlet anlayışı sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla Anayasanın özüne ve ruhuna uygun biçimde kurularak işletilmesini, bu yolla bireylerin refah, huzur ve mutluluğunun sağlanmasını gerekli kılar." Devlet derken en genel anlamda yasama yürütme ve yargı üçlüsünü kastediyoruz. En basit anlatımla; devlet yasa yapar. Devletin yasa yapan organı Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Devlet yasaları uygulayarak toplumu yönetir. Devletin yöneten organı yürütme yani hükümettir. Devlet yaptırım uygular. Devletin yaptırım uygulanmasına karar veren organı yargıdır. Kısaca devlet, yasama, yürütme ve yargıdır. Dolayısıyla AYM kararında sıralanan ilkelere uymak, kararda belirtilen görevleri yerine getirmek, yasama, yürütme ve yargı üçlüsünün sorumluluğundadır.

Anayasa da tanımlanan devlet, Anayasa Mahkemesinin sıraladığı ve yukarıda özetlediğimiz ilkelere uyan, kendisini görevleriyle tanımlayan devletse, nasıl oluyor da SGK istatistiklerine göre her yüz çalışandan 34.97’si kayıt dışında çalışıyor. Nasıl oluyor da her yüz çalışandan 34.97’sinin fazla çalışmalarını, hafta tatili ücretleri, genel tatil ücretleri ödenmeden, günlük çalışma sürelerinin çok üzerinde çalışmalarına, sosyal güvenlik haklarından mahrum edilmelerine izin veriliyor.

Anayasa Mahkemesinin tanımladığı devlette, ucuz işçilik üzerinden rekabet üstünlüğü sağlamak üzerine kurgulu ekonomik düzen nasıl devam ediyor. Nasıl oluyor da maliyet ve rekabet gücüne feda edilen işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri nedeniyle işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Meclisi raporlarına göre 2015 yılının ilk beş ayında iş cinayetlerinde en az 646 işçi can veriyor. Anayasa Mahkemesinin tanımladığı devlette, nasıl oluyor da başbakan barışçıl eylemlerde ölçüsüz güç kullanan, çocukların gençlerin ölmelerine neden olan, meydanları yasaklayıp savaş alanına döndüren vali ve onun emrindeki polis için "destan yazdılar" diyebiliyor.

Başbakanın temsil ettiği devlet Anayasa Mahkemesinin yorumladığı anayasadan başka bir anayasaya mı dayanıyor. Ya Anayasa Mahkemesi tarafından anayasadan hareketle yapılan devlet tanımı yanlış, ya da devlet anayasal sınırlar içerisinde görevlerini yerine getirmiyor.

Kıssayla bitirelim: Ringde sürekli dayak yiyen boksöre hocası çok iyisin, rakibini mahvediyorsun diye bağırıyormuş. Kan ter içerisinde köşesine dönen boksör, hocasına dönüp, ben bu adamı mahvediyorsam beni kim dövüyor diye sormuş. Devlet, Anayasa Mahkemesinin tanımladığı devlet ise bizi kim dövüyor?

DİĞER HABERLER
KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK
KADIN EĞİTİMİNDE SON DURAK

Şubelerimizde örgütlü olan Kadın Komisyonu üyeleri ve kadın temsilcilerimizi kapsayan, Kadın Üye Eğitimlerimizin bu dönem sonuncusunu Eskişehir şubelerimiz ve Ankara Şubemize bağlı kadın üyelerle gerçekleştirdik. 

ASGARİ ÜCRET 2.385 TL ERİDİ
ASGARİ ÜCRET 2.385 TL ERİDİ

Seçim öncesi açıklanan ücretsiz doğalgaz müjdesi, seçim sonrası memur ve emeklinin maaş zammını budadı.

BEDAVA DOĞALGAZ MAAŞLARI VURACAK
BEDAVA DOĞALGAZ MAAŞLARI VURACAK

TÜİK enflasyonu ‘gaz’ etkisiyle düşürdü. Yıllık enflasyon yüzde 39,6’ya geriledi.

TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ
TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ

Türk-İş tarihine ilişkin araştırma, tez ve kitaplarda hiç ele alınmamış bir girişim, Türk-İş’in 16-22 Nisan 1979 günleri toplanan 11. Genel Kurulu öncesinde sol eğilimli sendikacıların oluşturduğu TÜRK-İŞ DEMOKRATİK İŞÇİ HAREKETİ’dir.