Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
04 Aralık 2016
AVRUPA SOLU

Avrupa´da sosyal demokrat örgütlenmeye büyük katkısı olan Cezmi Doğaner´in benim “Avrupa Solu” üzerine yazdığım iki yazıya ek olarak gönderdiği aydınlatıcı bilgi notunu okurlarımla paylaşmak istiyorum.

AVRUPA SOLU

 Avrupa’da sosyal demokrat örgütlenmeye büyük katkısı olan Cezmi Doğaner’in benim “Avrupa Solu” üzerine yazdığım iki yazıya ek olarak gönderdiği aydınlatıcı bilgi notunu okurlarımla paylaşmak istiyorum.

Sosyal demokrasi; özgürlük, dayanışma, adalet ve eşitlik ilkeleri yönünden uluslararası bir harekettir.
Sosyal demokrasi, ekonomik ve sosyal yönden zayıf olanları, emeği ile geçinen ve yaptıkları iş bakımından başkalarına bağlı isçi, memur, dar gelirli insanları güçlüler karşısında haklarını ve çıkarlarını korur.
Sosyal demokrasinin belirleyici temel tavrı, demokrasi, özgürlük, dayanışma, refah ve sosyal adalet kavramlarında yatmaktadır.
“Sosyal demokrasi, toplumun her alanında demokrasiyi yerleştirmek için mücadele eder. Toplumsal hayatın her alanında demokrasiyi yerleştirmek, tek elden yürütülen iktidarların yerine, demokratik süreçleri hayata geçirmek, sosyal demomrasinin özünü oluşturmaktadır. Bu geçmişte de bugün de böyledir. Bu temel nokta, sosyal demokratları her türlü muhafazakar ve totaliter hareketlerden ayrırır. Çünkü, toplumsal katılmayı sağlar.”
Büyük krizin sonucu olarak son yirmi yılda, uzun zamandır güvence altında olduğuna inanılan güvenlik, eşitlik ve değişime katılım gibi kazanımlar artık ortadan kaldırıldı. Ayrıca ekonomik gücün önündeki demokrasi engeli kaldırıldı. Bu süreç sessiz ve küçük adımlarla, hiçbir demokratik kazanımı direkt hedef almadan ve hiçbir tartışmaya sebebiyet vermeden aynı anda birçok alanda birden ilerlemiştir. Artık adını koymamız gerekir ki, toplumlar güçlü bir şekilde yine sosyal demokrasi öncesi dönemdeki yapılanlara benzemeye başladılar. Yine sınıf atlama şansının azaldığı ve güvencesiz alt sınıflara düşme riskinin çoğaldığı sınıflı toplumların keskin özellikleri belirginleşiyor. Sendikaların direnme gücü zayıflamış durumda ve demokratik devlet gücünü yitiriyor, böylece finansal kanunların dizgini ekonominin eline geçiyor gibi gözüküyor. (Dünyada sosyal demokrasi, Thomas Meyer, s.12)
Kısıtlayıcı sosyal politikalar artık tartışılmıyor, uygulanıyor.
İşveren örgütleriyle sendikalar arasındaki kızışmış ideolojik kavgalar bugün artık sona ermiştir.
Sosyal politikaların kısıtlanması, tartışma konusu olmaktan çıkıp sadece uygulanır olmuştur.
Çalışanların olabildiğince düşük ücret almasının olağanlaştığı bir ortam büyüyerek gelişmektedir.
Düşük üçret, geçici işlerde çalışanlar işten kolaylıkla çıkarılabilmektedir. (s.19)
Öyle bir toplum isteriz ki emek hak ettiği karşılığı bulabilsin, kimse cinsiyeti veya kökeni yüzünden haksızlığa uğramasın, herkesin eşit ilerleme şansı olsun, herkes kendini gerçekleştirme ve yetilerini kullanma olanaklarına sahip olsun.(s.20)
Bu nedenle iş dünyasının yeni bir düzene ihtiyacı vardır. Buna ilişkin öneriler: Her alanda geçerli olacak 9 avroluk bir asgari ücret. Her türlü sözleşme çerçevesinde eşit işe eşit ücret; geçici işler için işçi sendikalarına daha kapsamlı yetkiler; kadın ve erkeklere eşit ücret; düzenli işlerin yok olmaması için yarım zamanlı işlerde reform; iş hayatına yeni girenlerin staj yoluyla sömürülmesine son; gerekçesiz kısıtlamaların kaldırılması ve herkese kendini geliştirme hakkı.(s.21)
Temel hedef: Sosyal adalet, daha iyi yaşam, özgürlük ve barış sistemi.
Sosyal Demokrasinin, demokratikleşme programının dört ana hedefi vardır:
-Ailenin demokratikleşmesi
Kadın erkek eşitiğinin sağlanması, kadının siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşama eşit katılmasının önündeki engeller kaldırılmalı. Kadına yapılan şiddet ve ayrımcılığa sıfır tolerans ve son bulması kesin yerine getirilmelidir.
-Devletin demokratikleşmesi
Devlet toplumun hizmetindir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ifadesini bulan, temel hak ve özgürlüklere dayalı, demokratik ve sosyal bir hukuk develetine işlerlik kazandırarak; devletin laik sosyal hukuk devleti yapısının yeniden oluşturulması ve düşünce ve örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması, yasama-yürütme-yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesi korunmalı, Parlementer düzen ve toplumun geleceğe olan güven duygusu yeniden oluşturulmalıdır.
-Çalışma hayatının demokratikleştirilmesi
Tüm çalışanların özgürce örgütlenebileceği demokratik ortamın sağlanması, çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi, çalışanların sağlık ve iş güvenlikleri mutlaka sağlanmalıdır.
Şu gerçek iyi bilinmelidir: Sosyal barış sağlanmadıkça genel anlamda siyasi barış sağlanamaz, sağlansa bile geçici kalmaya mahkumdur. Sosyal barışın sağlanmasında en büyük katkı hiç kuşkusuz işçi-işveren işbirliği ile mümkündür.
-EĞİTİMin demokratikleşmesi
Uygulanan eğitim, demokratik, laik, bilimsel, çağdaş içerikten uzaklaştırılmış gerici ideolojinin baskısı altındadır.
“EĞİTİMin temel amacı, özgür düşünceli, bilgili, becerli ve üretici insan yetiştirmektir. Bunun tersine, tek tip insan yaratmaya çalışmak, çağdaş gelişmeler ve çoğulcu demokrasiyle bağdaşmaz. Çağdaş demokrasi, dünyaya eleştirel gözle bakabilen insan yetiştirmeyi amaçlar.”
“Eksik olan, farklı toplumsal protesto hareketleri ve eylemlerinin birleştirilerek değişimin güçlü bir öznesi konumuna getirilmesi için gereken dayanışma ağlarının kurulabilmesidir.
Sosyal demokrasi, artan sorunlar ve azalan kapasite arasında varlığını kabul ettirmek için kendi başarı tarihini gözden geçirmelidir. Sosyal demokratlar, ancak siyasal sermayelerinin mobilizasyonu ve onun akılcı kullanımı, siyasal bir proje çerçevesinde bağlantılı olduğunda güçlü davranabilmişlerdir.”
DİĞER HABERLER
SİGARADA MUTLU SON
SİGARADA MUTLU SON

Sendikamızla British American Tobacco (BAT) arasında sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

SIRMA GRUP’TA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
SIRMA GRUP’TA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Sırma Grup işletmesinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

DANONE TİKVEŞLİ’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
DANONE TİKVEŞLİ’DE TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Danone Tikveşli işletmesinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

BİR REKOR DA TİCARET AÇIĞINDAN
BİR REKOR DA TİCARET AÇIĞINDAN

Ticaret Bakanlığı’nın öncü verilerinin işaret ettiği gibi 2022 yılı dış ticaret açığı 110 milyarla rekor düzeyde oluştu.