Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
14 Eylül 2010
ANAYASA’DAN BİRDEN ÇOK SENDİKA ÜYELİĞİNİN KALDIRILMASI

ANAYASA´DAN BİRDEN ÇOK SENDİKA ÜYELİĞİNİN KALDIRILMASI- PROF. DR. FEVZİ DEMİR

ANAYASA’DAN BİRDEN ÇOK SENDİKA ÜYELİĞİNİN KALDIRILMASI

Anayasa’dan, birden çok sendika üyelik yasağının kaldırılması

Prof. Dr. Fevzi DEMİR

Geçtiğimiz haftalarda Anayasa’dan kaldırılan “sendikaların sorumluluğu” ile “grev yasaklarına” ilişkin hükümlerin uygulamada doğurabileceği sonuçlara değinmiştik. Bu hafta da endüstri ilişkileri alanında örgütlü işçi işveren ilişkilerini (sendikaları) yakından ilgilendiren “birden çok sendikaya üyelik yasağına” değineceğiz.

Anayasanın kaldırılan 51. maddesinin 4. fıkrasında yer alan bu hüküm şöyledir: “Aynı zamanda ve aynı iş kolunda birden fazla sendikaya üye olunamaz”. Aynı hüküm 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 22/1. maddesinin birinci cümlesinde de aynen tekrar edilmiştir. Bu nedenle, işbu yasağın uygulamadan kalkması için, Sendikalar kanunundan da çıkarılması gerekmektedir. Aksi halde kanundan çıkarılmadıkça, Anayasadan kaldırılması uygulamada hiçbir hüküm doğurmayacaktır.

Yasağın önemini kavramak için öncelikle ne anlama geldiğini açıklamak gerekmektedir: İşverenlerin “işveren sendikalarına” üyeliğini de kapsamına alan bu yasak, “tek sendikaya üyelik” prensibinin bir sonucudur. Buna göre, işçi ve işverenler için herhangi bir sendikaya üye olmanın ön koşulu daha önce “aynı işkolunda” kurulu bulunan bir başka sendikanın üyesi olmamaktır. Aksi halde, “birden çok sendikaya üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir” (Sen. K. md.22/1, ikinci cümle). Üstelik Yargıtay, Anayasa ve Kanunda bulunan “aynı işkolunda” deyimini göz ardı ederek, işçinin “farklı işkolunda” bile olsa ikinci bir sendika üyeliğini “geçersiz” saymıştır.

Böyle olunca, çağdaş iş ilişkilerinin çeşitlendiği günümüzde, İş Hukukunun “işçiyi koruma amacına” aykırı olarak farklı işkollarında özellikle kısmi (part-time) çalışanların birden çok sendika üyeliği engellenmiş olmaktadır. Örneğin, “gıda” işkolunda yarım gün çalışan bir işçinin yarım gün de “büro işkolunda” veya iki gün bir işkolunda üç gün diğer işkolunda çalıştığı düşünülecek olursa, bu işçi bu işkollarında örgütlü bulunan sendikalardan sadece birine üye olabilmektedir. Halbuki, işverenleri ayrı ayrı işkollarında faaliyet gösteren iki ayrı işyerinde örgütlü bulunan farklı sendikalardan birinin koruması altında olduğu için diğer işyerinde örgütlü bulunan sendikanın korumasından işçiyi mahrum etmenin hiçbir mantığı olmadığı açıktır.

Kanunun Gerekçesinde, toplu iş sözleşmesi yapmak için aynı işkolunda kurulu farklı sendikalar arasında çıkan “yetki uyuşmazlıklarının” çözümlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kabul edildiği belirtilen “tek sendika üyeliğinin”, aynı zamanda sendikalara üye olma serbestisinin (özgürlüğünün) sınırını teşkil ettiğine kuşku yoktur. Anayasanın kaldırılan 54/7. maddesine paralel olarak Sendikalar Kanununun 22/1. maddesi hükmü de kaldırıldığı takdirde, İş Hukukunun “işçiyi koruyucu amacına” uygun olarak farklı işkollarında kısmi (part-time) çalışanların birden çok sendikaya üye olarak korunmaları mümkün olabilecektir.

Ancak, bu korumanın sağlıklı olabilmesi için Sendikalar Kanununun 22/1. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “birden çok sendikaya üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir” hükmünün yürürlükte kalmaya devam etmesi gerekmektedir. Aksi halde, özellikle toplu iş sözleşmesini yapmaya “yetkili sendikanın” tespitiyle ilgili uyuşmazlıklar sırasında, bir işyerinde faaliyette bulunan farklı iki veya üç sendikaya da üye olan ve özellikle sendikaların baskısı ile birinden diğerine sık sık geçişler yapan işçilerin, sendikaları bitmez tükenmez davalarla meşgul ettikleri, işyerlerini belirsizlikler içine sürükledikleri ve bu suretle çözümü fevkalade zor sorunlar yarattıkları iyi bilinmektedir. !2 Eylül öncesi çıkan yetki uyuşmazlıklarında işyerlerinde birden çok sendikaya üye olan işçilerin sendikal rekabette çözümü fevkalade zor sorunlara yol açtığı iyi unutulmamıştır. Özellikle sendikalar arasında “paylaşılamayan üyeliklerin” sendikalar arası rekabette yarattığı kaos ve bunun işyerlerine yansımasının yarattığı verim düşüklükleri hala akıllardadır.

Bütün bu nedenlerle, sözünü ettiğimiz Sendikalar Kanununun 22/1. maddesinde yer alan “birden çok sendikaya üye olunması halinde sonraki üyelikler geçersizdir” hükmünün muhafaza edilmesi koşuluyla, Anayasa hükmünün kaldırılmasının farklı işkollarına üye olma yolunu açması ve bunun sonucu part-time çalışan işçilerin korunması bakımından olumlu sonuçlar doğuracağı kanısındayız. Üstelik, bundan böyle işverenler de “farklı işkollarında” faaliyette bulunan işyerlerinde kurulu bulunan “işverenler sendikasına” üye olabileceklerdir. Zira kaldırılan bu yasak, yukarıda da belirttiğimiz gibi, farklı işkollarında da olsa, işverenlerin de “birden ziyade” işveren sendikasına üyeliğini yasaklamakta idi.
 

Devamı için lütfen aşağıdaki linke başvurunuz:

http://www.gozlemgazetesi.com.tr/yazar/18945-anayasa39dan-birden-cok-sendika-uyelik-yasaginin-k.html

DİĞER HABERLER
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 1 ARALIKTA
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 1 ARALIKTA

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonu başlıyor.

1960’LI YILLARDA TOBB VE İŞVEREN DERNEKLERİ
1960’LI YILLARDA TOBB VE İŞVEREN DERNEKLERİ

15 Ekim 1961 tarihinde İstanbul İşveren Sendikaları Birliği’nin kurulması ve bu örgütün 1962 yılı Aralık ayında yaptığı genel kurulda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na (TİSK) dönüşmesine kadar, Türkiye’de işçi-işveren ilişkilerinde işverenlerin görüş ve taleplerini formüle eden ve ilgililere ileten örgüt, Türkiye Odalar Birliği (TOBB) idi.

SERMAYEYE DESTEK ÇOK, EMEKÇİYE KAYNAK YOK!
SERMAYEYE DESTEK ÇOK, EMEKÇİYE KAYNAK YOK!

Emekçilere ‘kaynak yok’ diyerek cimri ve ayrımcı davranan iktidar, özel sektör işverenlerine 76 milyar dolarlık SGK ve İŞKUR desteği verdi.

ASGARİ ÜCRETTE NE ÖNE ÇIKACAK?
ASGARİ ÜCRETTE NE ÖNE ÇIKACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanmaya başlayacak. Önce asgari ücret seviyelerini AB ülkeleri ile karşılaştırmalı ele alalım.