Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
14 Aralık 2010
ALT İŞVEREN UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLİYOR

Çalışanların Anayasal hakları olan sendikalaşmanın önünü kesmek ve güvencesiz istihdam yaratmak için geçmişte yaygınlaşmaya başlayan taşeronlaşma ile ilgili olarak 4857 sayılı yasa ile çalışanlar yararına önemli düzenlemeler yapılmıştır.

ALT İŞVEREN UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLİYOR

 Demokrasinin ve sosyal devletin gereklerinden olan güçlü sendikacılığa ve çalışanların insan onuru ile bağdaşan bir düzen içinde çalışma yaşamını sürdürmesine sıcak bakmayan Çalışma Bakanlığı hazırladığı bir yasa tasarısı taslağı ile İş Yasasında var olan alt işverenlik kurumunda işçi yararına olan bir hükmü değiştirerek, zaten fazlası ile var olan, taşeronlaşmayı daha da arttırmak istemektedir.

           Çalışma yaşamında bir işverenin işini kendi işçileri ile görmesi asıl, bu işin belli bölümlerini bir başka işverene vererek asıl işveren-alt işveren ilişkisini kurması istisnadır. Uygulamada bu istina kötüye kullanıldığı ve yaygın biçimde sendika karşıtlığı, kayıt dışı işçi çalıştırma uygulaması bu yoldan genişletildiği için 2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı İş Yasasının 2. maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında bu istisnai duruma(alt işverenlik uygulamasına) bazı önemli kısıtlamalar getirilmiştir. İşverenin üretim süreci yardımcı iş-asıl iş diye iki bölümde düşünülmüş ve asıl işin bölünerek bir alt işverene verilmesi katı kurallara bağlanmıştır. Buna göre bir işverenin işyerinde yürüttüğü asıl işin bir bölümünü ancak bu işin ayrı bir uzmanlığı gerektirmesi halinde alt işverene verilebilecektir. Ayrı bir uzmanlık gerektiren nedenler Yasada,”işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenler” olarak öngörülmüştür. Başka bir deyişle asıl işin bir bölümünün alt işverene verilebilmesi için hem işletmenin ve işin gereği için bu yapılacak ama bu gerekçe yetmeyecek ayrıca bu işin alt işverene verilmesinde ayrıca teknolojik  nedenler gerekecektir. Bu iki koşul asıl işin bir bölümünde alt işverenlik ilişkisi kurulabilmesi için birlikte aranacaktır.

           Alt işverenlik kurumunda yasa işçilik haklarında müteselsil( birlikte) sorumluluk getirdiği için asıl işveren ve alt işveren yasadan, toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden  işçiye karşı birlikte sorumludurlar. Alt işverenlik uygulamasının yaygınlaşması, hem zor kurulması hem de çifte sorumluluk nedeni ile,  önlenmek istenmekte ve çalışanlar için önem kazanmaktadır bu nedenle de isabetli bir düzenlemedir.

          Ancak Çalışma Bakanlığı hazırladığı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Taslağı  ile çalışanlar aleyhine bir düzenleme yapmak istemektedir. Taslağın “Geçici ve Son Hükümler” başlıklı beşinci bölümünde yer alan , yürürlükten kaldırılan ve değiştirilen hükümleri düzenleyen 28. maddesi ile 4857 sayılı İş Yasasının alt işveren uygulamasına ilişkin 2. maddenin altıncı fıkrasında değişiklik öngörmektedir. Bu öngörüye göre altıncı fıkra hükmünün “ veya asıl işin bir bölümünde işin gereği veya teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan” biçiminde değiştirilmesi tasarlanmaktadır. Böylece ile sözcüğü ile zorlaştırılan alt işverenlik ilşkisi veya sözcüğü ile değiştirilerek alt işveren ilişkisi kuruluşu kolaylaştırılmak istenmektedir

       Bu yaklaşım mevcut sistemi  değiştirerek eskiye dönüşten başka bir şey değildir. Böylece güvencesiz ve korumasız istihdam, sendika karşıtlığı daha da güçlendirilmiş olacaktır. Bu taslak yasalaşırsa iş hukukunun işçiyi koruma niteliği tamamen gözardı edilmiş olacak ve 4857 sayılı yasa ile belirli bir hukuki güvenceye kavuşturulmuş olan alt işveren işçileri bu güvenceden yoksun bırakılacaktır. Bu taslak yasalaşırsa, asıl işin bölümleri daha kolayca alt işverene verilecek, sendikaların üye kaybı hızlanacak ve kayıt dışında çalıştırılan işçi sayısında büyük artışlar gözlenebilecektir.

       Yargıtayın yasada ki mevcut uygulamanın doğruluğuna ilişkin bir çok kararı varken 4857 sayılı yasada taşeronluğu teşvik edecek değişikliğin düşünülmesi bile işçi haklarının geleceği açısından son derece kaygı vericidir. Alt işverenlik kurumu ülkemizde sendika düşmanlığının ve köleleştirilmiş işçiliğin en önemli kaynağı iken, bu bataklığın kurutulmasının düşünülmesi gerekirken bunu daha da yaygınlaştırmayı düşünen Bakanlığın bu akıl dışı tutumunu anlamak mümkün değildir.

      Konfederasyonlarımız ve sendikalarımız çalışma yaşamının geleceğini karartmak isteyen bu girişim ile ilgili gelişmeleri çok yakından izlemeli ve her ne pahasına ollursa olsun bu taslağın yasalaşmasını önlemelidir: 

            
DR ENGİN ÜNSAL

DİĞER HABERLER
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA 100 MİLYARA BİR ADIM KALDI
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA 100 MİLYARA BİR ADIM KALDI

Bir yıl önce 43-44 milyar dolar civarında bulunan yıllıklandırılmış ticaret açığı şimdi 98 milyar dolara dayandı. Bir yılda yüzde 100’den fazla artış oldu.

YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ
YUMURTA FİYATINDA SERT ARTIŞ

Gıda fiyatlarındaki artıştan yumurta da etkilendi. Geçen ay tanesi 2 lira olan organik yumurtanın fiyatı 4 liraya yükseldi. Esnaf fiyatların haftalık olarak değiştiğini ifade etti.

EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA
EPİSTEMOLOJİK KOPUŞ ENFLASYONDA

TÜİK eylül ayında resmi enflasyonun yıllık yüzde 83,45 olarak hesaplandığını açıkladı. 24 yılın en yüksek enflasyonu yaşanırken iktidar baz etkisine güveniyor. Bu enflasyon hesabı ücret zamlarını etkileyecek.

GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE
GIDA SEKTÖRÜNDE 106 BİN 821 ŞİRKET RİSKLİ KATEGORİDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı gıda sektöründe, 106 bin 821 şirketi vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen mükellef açısından riskli kategorisinde bulunduğunu açıkladı.