Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
TavsanliUn
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
29 Şubat 2012
AKP’NİN UIS’Sİ, EMPERYALİST PLANIDIR

İşçi sınıfının yaşadığı bütün sorunlar, emperyalistlerin arzularını hükümetlerin yerine getirmeleri sonucu olmuştur ve olmaktadır.

AKP’NİN UIS’Sİ, EMPERYALİST PLANIDIR

       İşçi sınıfının yaşadığı bütün sorunlar, emperyalistlerin arzularını hükümetlerin yerine getirmeleri sonucu olmuştur ve olmaktadır.

       Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ve Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) de emperyalistlerin arzularına göre yazılmıştır. Zayıflatılmış sendikalan baraj oyunlarıyla tasfiye etmek, esnek çalışma, alt işveren ve işçi kiralama bürolanyla işçiyi köleleştirmek, kıdem tazminatını ortadan kaldırmak, emperyalistlerin hükümetlere talimatlandır.

       16 Şubat 2012 tarihli Aydınlıktaki ‘Kıdem tazminatını kaldırma ve esnek çalışma emperyalizmin programındır’ başlıklı yazımda, Dünya Bankası, OECD ve lMF’nin bu yöndeki belgelerini yazmıştım.

       23 Şubat 2012 tarihli yazımda ise, DSP-MHP-ANAPHükümetinin IMF ve Avrupa Birliği’ne verdikleri sözleri yayınlamış, işçiyi köleleştirme ve kıdem tazminatını kaldırma yönünde hangi çabalara girdiklerinin belgelerini aktarmıştım.

       Bugün ise, AKP Hükümetinin emperyalistlere verdiği sözlerin belgelerini göreceğiz.

IMF’ye söz: Esnek çalışmayı yayacağız

       "İşgücü piyasalannın esnekliğinin artınlması amacıyla TBMM, yeni iş Kanunu’nu 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul etmiştir. Yeni Kanun, esnekliğin artınlması ve ekonomide yeni istihdam alanlannıh yaratılması amacıyla yan zamanlı ve geçici istihdama yönelik yeni hükümler hayata geçirmek suretiyle iş sözleşmelerinde aynm yapmaya imkan tanımaktadır…" (AKP Hükümetinin IMF’ye taahhüt mektubu-25 Temmuz 2003)

       Bu kadar açık… Ayrıca izaha gerek var mı?

AB’ye söz: Çalışanları köleleştiriyoruz

       "58. Hükümetin Acil Eylem Planında, esnek çalışma biçimlerini düzenleyen mevzuat değişikliği yapılması planlanmıştı.

       4857 sayılı yeni İş Kanunu; …kısmi süreli çalışma, çağn üzerine çalışma, ödünç iş ilişkisi, iş paylaşımı modelleri, belirli süreli hizmet sözleşmeleri ve alt işveren uygulamasının yaygınlaşması gibi yeni çalışma biçimlerini yansıtacak şekilde düzenlenmiştir. İş piyasasındaki esnekliği artırmak surece… istihdam piyasasını olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.

       – Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında norm kadro uygulamasına geçilecek,

       – Esnek çalışma usulleri getirilecek,

       – Uzun vadede performansa dayalı ücret sistemine geçilecek,

       – Devlette asli ve sürekli görevler belirlenecek ve bu görevi yürütenlerin dışındakiler İş Kanununa göre çalıştınlacak, asli ve sürekli görevlerde çalışanlar tüm kamu çalışanlannın belli bir oranını geçemeyecek…" (AKP’nin Avrupa Birliğine sunduğu Ulusal Program 2003)

Emperyalizme bağlılık tekrarı

       Bununla yetinmiyorlar. 2008 yılına kadar yaptıklannı anlatarak, AB’nin talimatlarına bağlılıklarını tekrarlıyorlar:

       "İşgücü maliyetlerini azaltıcı… aktif işgücü programlannı geliştirici,… özel istihdam bürolarının açılmasını kolaylaştıncı, alt işverenlik ilişkisini düzenleyici… tedbirler içeren ve istihdam paketi olarak adlandınlan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15/5/2008 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 26/5/2008 tarihinde yayımlanmıştır." (31 Aralık 2008 Tarihli ve 27097 Sayılı Resmî Gazete – 5. Mükerrer 2008/14481 Avrupa Birliği Müktesebaünın Üstienilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avmpa Birliği Müktesebatının Üstienilmesine İlişkin Türkiye Ulusal?Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar)

       Şimdi gördük mü, Ulusal İstihdam Stratejisi adlı işçiyi köleleştirme planının arkasındaki emperyalist gerçeği?

DİĞER HABERLER
EKONOMİ BÜYÜYOR, EMEKÇİ HİSSETMİYOR
EKONOMİ BÜYÜYOR, EMEKÇİ HİSSETMİYOR

İktidarın ‘büyüme’ odaklı modeli bir kez daha çuvalladı. TÜİK verilerine göre ekonomi 9 dönem sonra ilk kez daraldı, yıllık büyüme ise hız keserek yüzde 3,9 oldu.

COCA COLA 3. DURAK İZMİR
COCA COLA 3. DURAK İZMİR

Sendikamızla Toplu İş Sözleşmesini imzalayan iş yerlerinde düzenlediğimiz eğitimlerde Coca Cola Fabrikalarında 3. durağımız İzmir Fabrikası oldu.

KADIN İŞÇİ SEMİNERİNE KATILDIK
KADIN İŞÇİ SEMİNERİNE KATILDIK

TÜRK-İŞ tarafından düzenlenen Kadın İşçi Semineri 25-26 Kasım 2022 tarihlerinde Trabzon’da yapıldı.

ASGARİ MESELESİ ÜLKE MESELESİ
ASGARİ MESELESİ ÜLKE MESELESİ

Gözler aralık ayı içinde belirlenecek asgari ücrette. Asgari ücretlilerin oranının yüzde 4’ün altında olduğu Avrupa’da gündeme bile gelmiyor.