Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
Sibaş
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Doğuş Cips
Dr Oetker
Agthia
07 Şubat 2013
AKP’DEN YARGIYA RADİKAL OPERASYON

AKP, yüksek yargıda bir dönemin tamamen bitip farklı bir dönem ve uygulamaların başlamasına neden olacak, yüksek yargıya en radikal operasyon anlamına gelecek anayasa önerilerini TBMM Başkanlığı’na sundu.

AKP’DEN YARGIYA RADİKAL OPERASYON

 Yargıtay, Danıştay ve askeri mahkemeler tarih oluyor, yasaların denetimi ortadan kalkıyor

 
AKP, yüksek yargıda bir dönemin tamamen bitip farklı bir dönem ve uygulamaların başlamasına neden olacak, yüksek yargıya en radikal operasyon anlamına gelecek anayasa önerilerini TBMM Başkanlığı’na sundu.

AKP, önerisiyle Anayasa Mahkemesi’nin 17 üyesinden 9’unun Meclis tarafından seçilmesini öngörürken, Meclis’in yapacağı anayasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesine son veriyor. Mahkemeler, artık kararlarını “Türk milleti adına” vermeyecek. Yargıtay, Danıştay, askeri mahkemeler tarih oluyor.
 

AKP, yeni anayasada yargı bölümleriyle ilgili 12 maddelik önerilerini yurtdışında bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan’dan olur alarak önceki gece yarısı TBMM Başkanlığı’na sundu. AKP’nin yüksek yargıyla ilgili anayasa değişikliği önerileri, 12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliklerinden daha radikal adımlar içeriyor. AKP’nin yüksek yargıya anayasal operasyon anlamı taşıyan değişiklik önerileri şöyle:
 
AYM’deki kilit oy Meclis’e: Anayasa Mahkemesi (AYM) 17 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 9’unu TBMM seçecek. Böylece çoğunluk oy, Meclis’in seçmiş olduğu üyelere geçmiş olacak. 8 üyeyi de Anayasa Mahkemesi Başkanı atayacak. Meclis’teki üye seçiminde ilk oylamada 367 çoğunluk aranacak, bulunamazsa ikinci oylamada 276 oyla seçim yapılacak. Mahkeme üyeleri bir defalığına olmak üzere 9 yıl için seçilecek. 
 
AYM iki daire: Anayasa Mahkemesi; kanunların, başkanlık kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğü’nün şekil ve esas bakımından anayasaya uygunluğunu denetleyecek. Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın öngörülen çoğunluğu yapılıp yapılmadığı ile sınırlı olacak. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılabilecek. Anayasa Mahkemesi, TBMM Başkanı ve bakanları görevleriyle ilgili suçlardan dolayı yargılayabilecek. Bu yargılamada temyiz görevini temyiz mahkemesi başsavcısı yapacak. Anayasa Mahkemesi iki daire halinde çalışacak. Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası başkan ya da TBMM üyelerinin beşte biri, yani 28 milletvekili tarafından açılabilecek.
 
Anayasa yargı denetimi dışında: AKP önerisiyle anayasa değişikliklerine yargı denetimi yolu tamamen kapandı. AKP’nin önerisiyle anayasa değişikliklerine yargı yolu kapatılıyor. AKP, anayasa değişikliklerinde usulden ve esastan yargı denetimi yolunu kapatan hükmü, değişiklik önerisinde “Anayasa değişiklikleri şekil ve esas bakımından hiçbir surette denetlenemeyecek” şeklinde ifade etti. 
 
Yargıtay ve Danıştay artık yok: Anayasanın AKP’nin önerisi yönünde değiştirilmesi durumunda Türkiye’nin en eski ve köklü iki yüksek yargı organı Yargıtay ve Danıştay tarih olacak. Yargıtay ve Danıştay’ın yerine temyiz mahkemesi kurulacak. Temyiz Mahkemesi alt derece mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olacak. Temyiz mahkemesi üyelerinin dörtte üçü Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından, dörtte biri başkan tarafından 19 yıllığına atanacak. Temyiz mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, daire başkanları ve üyeleri ile Temyiz mahkemesi başsavcısının nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenecek.
 
Türklüğe ilk müdahale: AKP’nin önerileri şöyle: Mevcut anayasada yargı kararlarının “Türk milleti adına” verilmesi uygulaması var ve bu mahkeme kararlarında da yer alıyor. AKP, önerisiyle buna son veriyor. Anayasadaki yargının “Türk milleti adına” karar verme yetkisi kaldırılıyor. Bunun yerine “Hâkimler, görevlerinde bağımsız ve tarafsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler” ifadesi yer alacak.
 
Askeri yargı da kalkıyor: AKP’nin yargıya ilişkin anayasa değişiklik önerileri içinde askeri yargıya ilişkin hiçbir düzenleme yer almadı. Bu, mevcut anayasadaki askeri yargıya son verilmesi anlamına geliyor. AKP önerisinde, “Disiplin mahkemeleri dışında kanunla askeri mahkemeler kurulamaz” ifadelerine yer verildi. Askeri mahkemelerin görev alanlarına girecek konularda da Yargıtay ve Danıştay’ın yerine oluşturulacak temyiz mahkemeleri görev yapacak.
 
HSYK üç parça ama başkan yine bakan: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üç daireye bölünecek. Bunlar, ‘Hâkimler Dairesi’, ‘Savcılar Dairesi’ ve ‘Disiplin Dairesi’ şeklinde kurulacak.  HSYK 22 üyeden oluşacak. HSYK’nin başkanı yine Adalet Bakanı olacak. Ancak Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Savcılar Dairesi’nin başkanı olacak. Kurulun 7 üyesi TBMM tarafından üçte iki çoğunlukla seçilecek. Kurul üyeleri 4 yıl görev yapacak. 
Sayıştay kalıyor: Sayıştay, Yargıtay ve Danıştay’a yönelik operasyonun dışında tutuldu. Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin, sosyal güvenlik kurumlarının, mahalli idarelerin bütçelerini TBMM adına denetleyecek.
 
Hâkim ve savcılara dokunulmazlık: Hâkimler ve savcılar azledilemeyecek. Kendileri istemedikçe 65 yaşından önce emekli edilemeyecek.
DİĞER HABERLER
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!
ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI!

BASINA VE KAMUOYUNA!  ABD’Lİ SİGARA DEVİNDE GREV KARARI! Sendikamızın uzun yıllardır örgütlü olduğu dünya sigara piyasasındaki dev aktörlerden olan British American Tobacco Şirketi (BAT) ile sürdürülen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) müzakereleri uyuşmazlıkla sonuçlandı. 01.01.2023 ile 31.12.2024 tarihleri arasını kapsayan TİS müzakereleri sendikamızın tüm yapıcı çabalarına karşın işverenlerin olumlu adım atmaması sonucu tıkanmıştır. İçinde bulunduğumuz ekonomik […]

MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
MONDELEZ TURKEY GIDA’DA TİS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Mondelez Turkey Gıda (Chipita Gıda) işyerinde yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, İstanbul’da yapılan toplantıyla başladı.

24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU
24 OCAK 1980 İSTİKRAR PROGRAMI VE YÜKSEK HAKEM KURULU

Tekgıda-İş Sendika Akademisi’nin 23 Ocak 2023 günü yayımlanan raporunda, 24 Ocak 1980 tarihli istikrar programı ve 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında işçiler ve memurlar aleyhine mevzuat değişiklikleri veya yeni mevzuatla getirilen düzenlemeler özetlenmişti.

SİGARA DEVİNDE GREV KARARI
SİGARA DEVİNDE GREV KARARI

Tekgıda-İş Sendikası’nın kararı ile British American Tobacco Samsun Sigara Fabrikası’nda 6 Şubat’ta greve gidiliyor.