Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
ATAKEY
FELDA IFFCO
PERFETTİ VAN MELLE
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
25 Şubat 2010
4/C NEDEN İPTAL EDİLMELİ?

TEKGIDA-İŞ Sendikası, TEKEL işçilerine dayatılan 4/C ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açtı. Özelleştirme davalarının deneyimli hukukçusu Av. Gökhan Candoğan tarafından TEKGIDA-İŞ adına açılan dava, Danıştay 12. Dairesi´nde görülecek.

4/C NEDEN İPTAL EDİLMELİ?

TEKGIDA-İŞ Sendikası, TEKEL işçilerine dayatılan 4/C ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının iptali için dava açtı. Özelleştirme davalarının deneyimli hukukçusu Av. Gökhan Candoğan tarafından TEKGIDA-İŞ adına açılan dava, Danıştay 12. Dairesi’nde görülecek.

Av. Candoğan, 4/C statüsüyle ilgili yeni düzenleme getiren 4 Şubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı’nın iptal gerekçelerini şöyle sıraladı: Öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesinde yer alan "geçici personel" statüsünün "bir yıldan az süreli veya mevsimlik işler" için geçerli olduğuna dikkat çekiliyor.

Ancak aynı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 16. maddesinde, "Su karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer" denilerek işin "biryıldan daha uzun süreli" olduğu açıkça belirtiliyor. Bu durumda geçici işçi statüsünde çalıştırılacak TEKEL işçilerinin işinin bir yıldan az süreli veya mevsimlik iş olmadığı görülüyor.

Dolayısıyla Bakanlar Kurulu kararında 4/C statüsünde geçici olarak çalışan işçilerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından gerçekte bir yıldan fazla istihdamı söz konusu olduğundan bu personelin iş ilişkisinin açıkça 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alması gerekiyor. Yine dava dilekçesinde, iptali istenen Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan "iş sonu tazminatı" kavramına değiniliyor.

Bu kavramın, "emeklilik hakkı kazanıncaya kadar süren ve sürekli iş niteliği olan bir sözleşmede, çalışanı kıdem tazminatı hakkından yoksun kılmak ve görünüşte bir yıldan az süreli iş tanımına uyum sağlamak amacıyla" ortaya atıldığı ve 4857 sayılı İş Yasası’nın emredici düzenlemeleri karşısında hukuken geçersiz olduğu vurgulanıyor.

Yasayla koruma altına alınan kıdem tazminatı yerine koşul ve içeriği bir Bakanlar Kurulu kararı ile kolayca değiştirilebilecek iş sonu tazminatı kavramının hukuka uygun olmadığı belirtiliyor. Bakanlar Kurulu kararında "geçici personele bu kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenmeyeceği ve sözleşmeye bu yolda bir hüküm konmayacağı" belirtilerek çalışanların örgütlenme ve toplusözleşme hakları çerçevesinde elde edebileceği hakların alınmasının imkânsız hale getirilmek istendiği, sendikal hakların yönetsel bir kararla kaldırıldığı, böylece anayasa, 87 ve 98 sayılı ILO sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı’na aykırı davranıldığı ifade ediliyor.

Bakanlar Kurulu kararı ile istisnai nitelikte bir istihdam biçimi olan geçici personel uygulamasının küçük çapta yeni bir İş Yasası düzenlemesine dönüştürüldüğü, sonuçta kanunla düzenlenmesi gereken bir yetkinin yönetsel bir kararla oluşturulmak istendiğine vurgu yapılıyor. Belirtilen gerekçelerle kararın iptali isteniyor. Bakalım Danıştay, kısa sürede bir karar verebilecek mi?

ATILLA ÖZSEVER  atillaozsever@ttmail.com

DİĞER HABERLER
KIRMIZI ET BORSASI
KIRMIZI ET BORSASI

Kırmızı et fiyatları son gelen zamlarla adeta altın piyasası gibi yükselişe geçti. Et her semtte farklı fiyattan satılıyor. Dar gelirli yurttaşlar ise ucuz et kuyruğunda.

DOMATES VE SEBZE MEYVE FİYATLARI ARTTI
DOMATES VE SEBZE MEYVE FİYATLARI ARTTI

Şubat ayında Antalya Toptancı Hallerinde domates fiyatı endeksi yıllık yüzde 83, sebze yüzde 51,06, meyve fiyat endeksi de yüzde 68,13 arttı.

KÂR HIRSI İŞÇİYİ CANINDAN EDİYOR
KÂR HIRSI İŞÇİYİ CANINDAN EDİYOR

Her geçen yıl iş cinayetleriyle ülke tarihindeki kara günlerin sayısı artıyor.

İŞ YASALARINDA DEĞİŞİKLİK ASLINDA İŞVERENLERİN ESNEKLİK TALEBİ
İŞ YASALARINDA DEĞİŞİKLİK ASLINDA İŞVERENLERİN ESNEKLİK TALEBİ

İş yasalarında değişiklik konusu Çalışma Bakanı’nın “Toplantılara başladık” açıklamaları ile birlikte yeniden gündeme geldi.