Emeğin Gücü, Emekçinin Yanındayız...
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
KRAFT HEİNZ
SAFE SPİCE
SAGRA
İZTARIM
DOĞANAY
KESKİNOĞLU
BARRY CALLEBAUT
BEL KARPER
Cargill
Doğadan
Tarım Kredi Birlik
Bolez Piliç
Badem Su
İzmir Su
Elmacık Atasu
Sek_Süt
Yudum_Yag
ORYANTAL TÜTÜN PAKETLEME
Olin_Yag
NuhunAnkaraMakarnasi
Nestle_Su
Pinar
Savola
Pepsi
Tuborg_Bira
Nestle cereals
Yepaş Ekmek
Yesaş
Mey
Nestle
Mauri_Maya
Lipton_Dosan
Mondelez
TtlTutun
TrakyaBirlik
Tat
Tamek
Sırma Su
Sunel
KristalYag
Knorr_Besan
Kent_Cadbury
Efes
ELİT Cikolata
Erikli_Su
Eti
Evyap
Ferrero
Filiz Makarna
Timtas
Kavaklıdere
ibb kent ekmek
Hayat Su
Haribo
Frito Lay
BAT
Barilla_Makarna
Banvit
Aroma
Ankara Fırınları
Akmina
Alpin Su
Bimbo QSR
Bolca Mantı
BUNGE YAĞ
Chipita Gıda Üretim A.Ş.
Coca Cola
Damla Su
Danone
Dr Oetker
Agthia
26 Temmuz 2019
11. KALKINMA PLANI’NIN ŞERLERİ-2

İşçi sınıfını sınıf olmaktan çıkarıp bireyleştiren, sendika, toplusözleşme, hatta kıdem ve ihbar tazminatı olanağını bile ortadan kaldıran esnek çalışma biçimleri, çalışma hayatında her derdin devası gibi sunulmaktadır.

11. KALKINMA PLANI’NIN ŞERLERİ-2

YABANCI SERMAYEYE ÖZGÜRLÜK

“Piyasaya giriş ve çıkışların kolaylaştırılması, tam rekabetçi piyasanın güçlendirilmesi…”(Md. 187)
 
“Uluslararası doğrudan yatırımın çekilmesi için, sermaye hareketlerinin serbestliği ilkesi devam edecektir.” (Md. 192)
 
ALACAK TAHSİLATI KURUMLAŞIYOR
 
Eskiden çek senet alacakları, yasal olmayan yoldan tahsil edilirdi. Şimdi bu iş de yasalaştı. Artık, tek işi alacak tahsilatı olan şirketler kurulabiliyor. Adları da “Varlık Yönetim Şirketi”. Yaptıkları iş, borçlunun tepesine binip icra yoluyla malına el koymak…
 
2023 hedefini anlatan planda bunların alanı daha da büyütülüyor, hatta birliklere katılabilme yolu açılıyor.
 
“Finans kesimi dışındaki tahsili gecikmiş alacakların varlık yönetim şirketlerine devredilebilmesi sağlanacaktır.” (Md.247.8.)
 
“Varlık yönetim şirketleri Finansal Kurumlar Birliğine üye olacaktır.” (Md.247.9.)
 
YABANCI TEKELLERİN BES’LERİNİ BESLEMEK
 
Planda, 17 şirketin 10’unun yabancı, 4’ünün yabancı ortaklı şirketlere ait olduğu BES denilen emperyalist projeye büyük yer ayrılmış. Zaten sigortalı olan, zaten devletin SGK’sına mensup olan vatandaş, önce teşviklerle, sonra da zorla buraya kaydırılarak BES’leri besleme işi, yeni planla daha da büyütülüyor.
 
“Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması saiki doğrultusunda kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek; bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecektir.” (Md.223)
 
“Genç kesimde cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacaktır.” (Md.223.1.)
 
“Tamamlayıcı sağlık sigortasını geliştirmeye yönelik grup poliçeleri için işverene avantajlar sağlanacaktır.” (Md.251.3.)
 
“BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacaktır.” (Md.223.2.)
 
Plana bakar mısınız? Nutkum tutuldu doğrusu.
 
“Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecektir.” (Md.223.3.)
 
Bu da başka bir nutku durduracak olay. Emperyalist şirketlerin BES’leri için işçinin kıdem tazminatı gözden çıkarılmaktadır.
 
BES planı hakkında hazırlanan 5 Nolu tabloda, zorla götürülenlerle beraber şu anda bu sistemdeki 11.6 milyon kişinin, 2023 yılında 15.2 milyona çıkarılmasını hedefliyorlarmış.
 
Şu anda bu sistemde biriken 96.3 milyar liranın, işçilerin kıdem tazminatının da gasp edilmesiyle beraber, 2023 yılında 296 milyar liraya çıkarmayı planlamışlar.
 
BES’E KAYMAKLI KADAYIF, SGK’YA KÖLE İŞÇİ
 
BES’lere planlanan kıyaklardan sonra devletin ve milletin SGK’sı için ne planlandığına da bakalım:
 
“Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı” ara başlığındaki 267.1. nolu madde şöyle:
 
“Esnek istihdam imkânlarının artırılması amacıyla çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.”
 
MUHANNETE MUHTAÇ EDİLEN EMEKLİYİ DE BES’E YÖNELTMEK
 
“Kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılmasını teminen kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine (BES’lere. M.A) katılım teşvik edilecektir.” (Md.271.)
 
“Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.” (Md.271.1.)

İŞÇİYE KÖLELİK
 
İşçi sınıfını sınıf olmaktan çıkarıp bireyleştiren, sendika, toplusözleşme, hatta kıdem ve ihbar tazminatı olanağını bile ortadan kaldıran esnek çalışma biçimleri, çalışma hayatında her derdin devası gibi sunulmaktadır.
 
“…işgücü piyasasının esnekleştirilmesine yönelik atılacak adımlar…” (Md. 211.)
 
“İşgücü piyasasının esnekliğini geliştiren düzenlemeler… kadınların işgücü piyasasında yetkinliklerini geliştirecek ve iş hayatına daha yoğun katılımlarını destekleyecektir.” (Md. 213.)
 
“İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek…” (Md. 567.)
 
KIDEM TAZMİNATI
 
Planın 568. maddesi, “Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir” diyor. Sendikalar “gölge etmeyin başka ihsan istemez” diyor. Onlar illa da reform yapacağız diyorlar. Hem de sendikacıların onayları da alınarak…
 
Onay sözü de 568.1. nolu maddede şöyle yer almış; “Kıdem tazminatı reformu sosyal tarafların mutabakatıyla gerçekleştirilecektir.”
 
Oysa biraz gerideki 223.3. maddede, bırakalım tarafların mutabakatını, işçiye sormayı bile düşünmeden kıdem tazminatını gaspı düşünülmekte. Deniyordu ki:
 
“Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecektir.” (Md.223.3.)
 
Sözü edilen şey, sadece işçinin kıdem tazminatına el koymak değildir. Kıdem tazminatları ile emperyalist tekellerin sistemi olan BES fonlanmak istenmektedir.
 
“Mutabakat”, “reform” gibi sözler, asıl niyeti gizlemek için midir sorusu geliyor akla.
 
TÜRK KADINI YERİNE JAPON KADINI
 
“Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.” (Md.560.2.)
 
Cumhurbaşkanının ağzından duyar duymaz, eklemişler buraya kadın üniversitelerini. İşgüzarlığa bakar mısınız?
 
Ne getirir, en götürür? EĞİTİM otoritelerinin, Bakanlığın, üniversitelerin, en önemlisi kadınların ve kadın örgütlerinin görüşünü aldınız mı? İnsanlığa ve geleceğe sordunuz mu?
 
SONUÇ
 
Özeti şu ki, BOP Eşbaşkanlığından sıyrılarak Amerika’nın devirmek istediği iktidar haline gelmekle, NATO’ya kölelikten çıkarak çok yönlü askeri ilişkilere yönelmekle, AB cenderesinden sıyrılarak Çin, Rusya, İran ile işbirliği başlatmakla, PKK ve FETÖ ile yol arkadaşlığından vazgeçerek onları hasım olarak saptamakla ciddi adımlar attı hükümet. Bir yerden bir yere geldi.
 
Ama ekonomide aynı tas aynı hamam… Yatırıma, üretime son zamanlarda kısmen yönelmelerine rağmen, ekonominin uçuruma gitmesine sebep olan temel mesellerde hâlâ şaşı bakıyorlar olaylara.
 
Ekonomi, güvenlik konusunun yanındaki ikinci büyük mesele… Yalpalamalar büyük zararlar veriyor.
 
Tarihe, Atatürk’e, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına, yokluklar içinde büyük işlerin nasıl yapıldığına bakmak yeter oysa.
 
Ve işçiye, memura şaşı bakmaktan vazgeçip, üreticiyi baştacı eden o günün fıtratına sarılmak gerek.
DİĞER HABERLER
YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK
YÖNETİCİ EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK

Sendikamızın 17. Olağan Genel Kurulundan sonra ilk eğitim dönemimize, “Yönetici Eğitimi” ile başladık.

KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER
KKM’NİN İPİNİ ÇEKTİLER

Merkez Bankası, Türk lirası dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

SGK ALACAKLARINI TOPLAYAMIYOR
SGK ALACAKLARINI TOPLAYAMIYOR

SGK’nın icra dosyalarının sayısı yedi yılda 6 milyonu, alacak miktarı da 112 milyar lirayı aştı. Kurum, söz konusu tutarın sadece 43 milyar 93 milyon lirasını alabildi.

ENFLASYON -REFAH KAYBI KISKACINDA ÇALIŞMA HAYATINI ZOR GÜNDEM BEKLİYOR
ENFLASYON -REFAH KAYBI KISKACINDA ÇALIŞMA HAYATINI ZOR GÜNDEM BEKLİYOR

Türkiye, Ekim 2022’de yıllık bazda yüzde 85,51 enflasyon oranına ulaştı. Baz etkisiyle 2022 yüzde 64,27 ile kapatıldı.